תקנות

 

 

נוהל לייבוא דגים חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/yevu_dagim_haim.aspxנוהל לייבוא דגים חיים
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגים
עדכון בנושא חיסון כלבת לבקר והצאן - 28.10.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/hhisun_kalevet_18.aspxעדכון בנושא חיסון כלבת לבקר והצאן - 28.10.18