טיוטות תקנות

תכלית התקנות הנה לשפר את הפיקוח הבריאותי על שלל דיג ימי. נוסח התקנות הוכן בתיאום עם אגף הדיג והשירותים הווטרינריים במשרד, וכן בתיאום עם שירות המזון והתזונה במשרד הבריאות.
בתקנות מוצע לקבוע את התנאים התברואיים לטיפול בשלל דיג בסירות דיג, בין היתר לצורך החלפת חקיקה ישנה בתחום, בהתאם לדרישות המקובלות כיום בנושא.
כמו כן מיועדות התקנות למנוע שיווק וצריכת דגים ובעלי חיים ימיים אחרים שמקורם באזורים מזוהמים, לשם הגנה על בריאות הציבור, והן הוכנו בהתאם להחלטות המועצה העליונה למזון בנושא זה.
התקנות טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת והן הועברו אליה לדיון.לטיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ג 2012

 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
תעודת בריאות ליצוא לרוסיה, ביאלרוסיה, קזחסטן, קירגיסטן וארמניהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/Russia_Belarus_Kazakhstan_Kyrgyzstan_Armenia.aspxתעודת בריאות ליצוא לרוסיה, ביאלרוסיה, קזחסטן, קירגיסטן וארמניה
נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspxנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון