אלפון המשרד

עותני אביטל
בית דגן
רכזת לשכה בכירה
משאבי אנוש