אלפון המשרד

צין אבנר
מרכז פרחים
ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681522
03-9681507