אלפון המשרד

פריד סלע אדווה
מפקחת מבקרת נמל
ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-8532018
08-8524815