אלפון המשרד

חסידים אבי
ראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית
ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681520 ,08-8521416