אלפון המשרד

אברהם סלמון
אבי סלמון
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (כלכלת הייצור)
כלכלת הייצור; מחוז גליל-גולן
04-6816100

 

 

תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_a.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_b.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_c_d.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק סגול, שנה א'תחשיב ארטישוק סגול, שנה א'https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_segol_shana_a.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק ירוק, שנה א'תחשיב ארטישוק ירוק, שנה א'https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_yarok_shana_a.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק ירוק, שנים ב-התחשיב ארטישוק ירוק, שנים ב-הhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_yarok_shanim_2_ad_5.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס, שנים יא-טותחשיב אספרגוס, שנים יא-טוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_11_ad_15.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס, שנים טז-כתחשיב אספרגוס, שנים טז-כhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_16_ad_20.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס, שנים ה-יתחשיב אספרגוס, שנים ה-יhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_5_ad_10.aspx09/07/2019 21:00:00
תחשיב אננס בבית צמיחהתחשיב אננס בבית צמיחהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_ananas.aspx07/07/2019 21:00:00