אלפון המשרד

אברהם סלמון
אבי סלמון
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (כלכלת הייצור)
כלכלת הייצור; מחוז גליל-גולן
04-6816100

 

 

תחשיב אתרוג, ינואר 2018תחשיב אתרוג, ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_etrog_2017.aspx18/06/2018 21:00:00
תחשיב הדס, ינואר 2018תחשיב הדס, ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_hadas_2018.aspx18/06/2018 21:00:00
תחשיב ולנסיה, ינואר 2018תחשיב ולנסיה, ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_valencia_2018.aspx18/06/2018 21:00:00
תחשיב אשכולית לבנה לתעשיה, ינואר 2018תחשיב אשכולית לבנה לתעשיה, ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_white_t_2018.aspx12/06/2018 21:00:00
תחשיב אשכולית אדומה, ינואר 2018תחשיב אשכולית אדומה, ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_aduma_2018.aspx09/06/2018 21:00:00
תחשיב אשכולית לבנה, ינואר 2018תחשיב אשכולית לבנה, ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_white_2018.aspx09/06/2018 21:00:00
תחשיב אשכולית לבנה בכירה, ינואר 2018תחשיב אשכולית לבנה בכירה, ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_white_b_2018.aspx09/06/2018 21:00:00
תחשיב "אור" (כולל רשת), ינואר 2018תחשיב "אור" (כולל רשת), ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_or_whit_reshet_2018.aspx05/06/2018 21:00:00
תחשיב אודם, ינואר 2018תחשיב אודם, ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_odem_2018.aspx04/06/2018 21:00:00
תחשיב "אור" (ללא רשת), ינואר 2018תחשיב "אור" (ללא רשת), ינואר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_or_whitout_reshet_2018.aspx04/06/2018 21:00:00