​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שאוליאן אורליתחשבת המשרדחשבות וכספים03-9485564, 02-6290179צור קשר
בן שושן אבימנהל תחום (פיצו"ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559904צור קשר
נחמני אבינהג/ת ב'נכסים, בינוי ומשקצור קשר
אלשייך אבי מפקח מקנהשירותים וטרינריים08-6232914צור קשר
קרייזל אבי מרכז אזור ערבהשירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
חסידים אבי ראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתשירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681520 ,08-8521416צור קשר
אבי אלדרמנהל מדור לדגים ומנהל מעבדה לאבחון וירלישירותים וטרינריים03-9681760צור קשר
ווקנין אביבהמרכזת (סקרים תוצרת חקלאית טרייה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה02-6290101צור קשר
חליגוא אביבה מזכירת מחלקהשירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
פרל אביחימדען ראשימדען ראשיצור קשר
עותני אביטלרכזת לשכה בכירהמשאבי אנושצור קשר
אביטל אוריםמנהלת תחום רווחהרווחה, מינהל ומשאבי אנוש03-9485459צור קשר
אטיאס אבינועם רכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
מונטיה אביעדרכז בכיר (מפקח פיצו"ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
חתינה אבירן עובד מעבדהשירותים וטרינריים03-9681713צור קשר
בוריס אבן טובמנהל לשכהשירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
צבי אבני שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
צין אבנר מרכז פרחיםשירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681522צור קשר
אמרגי אברהםמנהל אגף א' (משאבי אנוש)משאבי אנוש, מינהל ומשאבי אנוש02-6290172 03-9485453צור קשר
אלקיס אברהםמנהל תחום (מועצות יצור חברות וחברות ממשלתיות)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485443צור קשר
מאיר אברהםיועץ שרמחוז העמקיםצור קשר
שוורץ אברהםמרכז בכיר מחוזי (שמור קרקע ,ניקוז ומים)מחוז השפלה וההר03-9559965צור קשר
זרגרי אברהםמנהל/ת תחום (מענקי השקעות)חשבות וכספים02-6290185צור קשר
פלדמן אברהםמנהל ענף (מעקב, חוזים והתקשרויות)שימור קרקע וניקוז03-9485751צור קשר
טגנייה אגומאסרכז בכיר (מפקח פיצו"ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
דובב אגרי מפקח הסגרשירותים להגנת הצומח ולביקורת050-6241432 ,04-8602101צור קשר
פריד סלע אדווה מפקחת מבקרת נמלשירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8532018צור קשר
שמש אהובה סגנית מנהלת ענף כספים וחשבונותשירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681506צור קשר
אלפרט אהודמנהל תחום (ענפי החי)תכנון כלכלי039485757צור קשר
נבו אהודראש ענף (גידול מדגה סופראינטנסיבי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון