​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אלשייך גסאןרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
גנטוס ג'ריסממונה (תביעות)ייעוץ משפטי03-9485500צור קשר
אירנה גרשמןמדור מיקופלסמהמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681617צור קשר
אנדשאו גשאורופא וטרינר במעבדה להיגיינה של מזוןמעבדה להגיינה של מזון (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
שמואל זמיר ד"ררופא וטרינר (מומחה למחלות צאן)בריאות צאן (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681764צור קשר
ד"ר ארז ברקאימנהל אגףיער ואילנות (פקיד היערות)03-9485816צור קשר
מורי דביררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559907צור קשר
בן-דב דגניתהממונה על פי חוק צער בעלי חייםצער בעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688901צור קשר
דובי וולפסוןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (סחלבים ושתלנות)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485649צור קשר
נשר דודראש ענף (מעבר ברדלה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
אוחנה דודמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688944צור קשר
דהן דודמרכז בכיר מטה הדברה ידידותיתאגף א' אקולוגיה (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602113צור קשר
דוד בירןמדריך מחוזי (בקר)בקר, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
דוד נווהמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (בקרת אקלים ברפתות)בקר, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-9853011צור קשר
דוד סילברמןמרכז מקצועי ראשי מטה (לגידולים מוגנים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
דוד שמשמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (גידולי קיץ)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6423925 צור קשר
דויד קורנספןעובד מעבדה לבקטריולוגיהמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681698
ד"ר נדב דוידוביץמנהלבריאות דגים, מדור מחלות דגים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681760צור קשר
אירית דוידסוןאחראית ליחידה לנגיפי כשל חיסוני ומחוללי סרטןמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר
דורון בורנשטייןמרכז הסגר מטענים-דרוםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8521022צור קשר
בן דוד דוריתראש ענף (מעקב ובקרה)תכנון כלכלי039485486צור קשר
קרואני דוריתמרכז/ת (שכר ומשכורת)חשבות וכספים026290132צור קשר
כהן דוריתראש ענף (רכש ואפסנאות)כספים (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485341צור קשר
בלקר בן דוד דוריתמרכזת בכירה רכש ולוגיסטיקהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681590צור קשר
דורית שרגילמנהלת תחום מעבדות ביולוגיות ואבטחת איכותאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
דורית כבביה לנדאומנהלת תחום (צאן)צאן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485306צור קשר
קלמן דיאנהמרכזת בכירה (מרכז מידע)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485809צור קשר
אמאשו דיגיסורכז (אחזקה)בינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699צור קשר
עובי דייןיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8565673צור קשר
פיינר דינהרכז בכיר (כספים וחשבונות)דיג וחקלאות מים03-9485719צור קשר