​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
מיכלגנץ גנץרופאה וטרינרית אחראית על מחלבות לייצוא ותחנות למיון דגיםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681648צור קשר
אלשייך גסאןרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
גנטוס ג'ריסממונה (תביעות)ייעוץ משפטי03-9485500צור קשר
אנדשאו גשאורופא וטרינר במעבדה להיגיינה של מזוןמעבדה להגיינה של מזון (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
שמואל זמיר ד"ררופא וטרינר (מומחה למחלות צאן)בריאות צאן (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681764צור קשר
ד"ר ארז ברקאימנהל אגףיער ואילנות (פקיד היערות)03-9485816צור קשר
ד"ר פרידלוב יפיםרופא וטרינר ממשלתי מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681623צור קשר
ד"ר גור ליאורהרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
ד"ר פרי מרקוביץ מיכלאפידמיולוגיתמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688782צור קשר
ד"ר סטורלזי נעמהרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב דרוםשירותים וטרינריים, מערך בריאות עופות (שו"ט) 03-9688914צור קשר
ד"ר ביסטריצקי קונסטנטין רופא וטרינר ממשלתי מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6221127צור קשר
ד"ר חרבוש קריסטינהרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303461צור קשר
ד"ר זיו רחלרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303457צור קשר
ד"ר כץ רםרופא וטרינר ממשלתי, מנהל איזור צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681790צור קשר
ד"ר נגר שגיתרופאה וטרינרית ממשלתית, מנהלת מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916 צור קשר
מורי דביררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559907צור קשר
בן-דב דגניתהממונה על פי חוק צער בעלי חייםצער בעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688901צור קשר
דובי וולפסוןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (סחלבים ושתלנות)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485649צור קשר
נשר דודראש ענף (מעבר ברדלה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
אוחנה דודמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688944צור קשר
דהן דודמרכז בכיר מטה הדברה ידידותיתאגף אקולוגיה (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602113צור קשר
דוד בירןמדריך מחוזי (בקר)בקר, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
דוד סילברמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (לגידולים מוגנים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
דוד שמשמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (גידולי קיץ)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6423925 צור קשר
אופטובסקי דודמנהל תחוםאבטחת בריאות הצמח (הגנ"צ), הגנת הצומח03-9681586צור קשר
דויד קורנספןעובד מעבדה לבקטריולוגיהמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681698
ד"ר נדב דוידוביץמנהלבריאות דגים, מדור מחלות דגים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681760צור קשר
אירית דוידסוןאחראית ליחידה לנגיפי כשל חיסוני ומחוללי סרטןמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר
דורון בורנשטייןמרכז הסגר מטענים-דרוםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8521022צור קשר
בן דוד דוריתראש ענף (מעקב ובקרה)גורמי ייצור039485486צור קשר