​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אהד אפיקמנהל תחום (דבורים)דבורים03-9485309צור קשר
אלפרט אהודמנהל תחום (ענפי החי)תכנון כלכלי039485757צור קשר
נבו אהודראש ענף (גידול מדגה סופראינטנסיבי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
אהוד חנוךמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (זיתים)מטעים, מחוז השפלה וההר03-9681468 צור קשר
בר ניצן אהרוןמתכנן (תכנון)מחוז העמקים04-6489167צור קשר
אסולין-דגני אודליהמנהל מחלקה בכיר (הגנת הצומח ודייג)ייעוץ משפטי03-9485258צור קשר
איצקוביץ אודליהרכזת לשכה א'ייעוץ משפטי03-9485526צור קשר
מרציאנו אודליהרופאה וטרינריתשירותים וטרינריים, האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט)03-9681651צור קשר
דגמי אוהדמנהל אגף א' (לוגיסטיקה ניהול נכסים בינוינכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485400צור קשר
ישראלי אוהדראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
צורי אוהדפקחמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים08-9403277צור קשר
אוהד הרמןמרכז נתוני גשםהתחנה לחקר הסחף03-9485890צור קשר
אוהד טופלשירותים וטרינריים, פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)03-9681682צור קשר
קריפוקס אולגמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681601צור קשר
זלסקי אולגהמעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681702צור קשר
און רבינוביץמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (גידולי שדה)גידולי שדה, מחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
חזן אוסנתראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגב08-9920976צור קשר
טולדו אוסנתמנהלת לשכהמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681737צור קשר
אופיר אטינגרמדריך מחוזי (הגנת הצומח)הגנת הצומח, מחוז השפלה וההר03-9681444צור קשר
אזולאי אוררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אור רםמדריך מחוזי (גידולי שדה)גידולי שדה, מחוז העמקים04-6489101צור קשר
ארביב אורטלרכזת לשכה בכירהלשכת השר03-8485800צור קשר
כהן אורטלרכזת לשכה אהתחנה לחקר הסחף03-9485422צור קשר
ביינה אוריעוזר מנכ_ללשכת המנכ"ל03-9485538צור קשר
צוק-בר אוריסמנכ''ל בכיר למחקר כלכלה ואסטרטגיהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485551צור קשר
בידרמן אוריעוזר ראשיייעוץ משפטי03-9485283צור קשר
נוסבאום אוריממונה (משאבי טבע וגורמי ייצור)ייעוץ משפטי03-9485502צור קשר
חיים גאן אורימחוז הנגב
זיו אורימרכז/ת בכיר/ה (רישוי ותיעוד)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681587צור קשר
פרל אוריראש בכיר זרעים ומשתלותתחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602109צור קשר