​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
פריד סלע אדווהמפקחת מבקרת נמלביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8532018צור קשר
אהד אפיקמנהל תחום (דבורים)דבורים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485309צור קשר
אלפרט אהודמנהל תחום (ענפי החי)תכנון כלכלי039485757צור קשר
נבו אהודראש ענף (גידול מדגה סופראינטנסיבי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
אהוד חנוךמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (זיתים)מטעים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681468 צור קשר
בר ניצן אהרוןמתכנן (תכנון)מחוז העמקים04-6489167צור קשר
אסולין-דגני אודליהמנהל מחלקה בכיר (הגנת הצומח ודייג)ייעוץ משפטי03-9485258צור קשר
איצקוביץ אודליהרכזת לשכה א'ייעוץ משפטי03-9485526צור קשר
מרציאנו אודליהרופאה וטרינריתשירותים וטרינריים, האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט)03-9681651צור קשר
דגמי אוהדמנהל אגף א' (לוגיסטיקה ניהול נכסים בינוינכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485400צור קשר
ישראלי אוהדראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
צורי אוהדפקחמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים08-9403277צור קשר
אוהד הרמןמרכז נתוני גשםהתחנה לחקר הסחף03-9485890צור קשר
אוהד טופלשירותים וטרינריים, פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)03-9681682צור קשר
אסולין אווליןעובדת המעבדה לבדיקת שאריותשירותים וטרינריים03-9681713צור קשר
קריפוקס אולגמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681601צור קשר
זלסקי אולגהמעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681702צור קשר
און רבינוביץמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (גידולי שדה)גידולי שדה, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
חזן אוסנתראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגב08-9920976צור קשר
טולדו אוסנתמנהלת לשכהמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681737צור קשר
אופיר אטינגרמדריך מחוזי (הגנת הצומח)הגנת הצומח, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681444צור קשר
אזולאי אוררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אור רםמדריך מחוזי (גידולי שדה)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
ארביב אורטלרכזת לשכה בכירהלשכת השר03-8485800צור קשר
כהן אורטלרכזת לשכה אהתחנה לחקר הסחף03-9485422צור קשר
ביינה אוריעוזר מנכ"ללשכת המנכ"ל03-9485538צור קשר
צוק-בר אוריסמנכ''ל בכיר למחקר כלכלה ואסטרטגיהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485551צור קשר
בידרמן אוריעוזר/ת ראשי/תייעוץ משפטי03-9485283צור קשר
נוסבאום אוריממונה (משאבי טבע וגורמי ייצור)ייעוץ משפטי03-9485502צור קשר
חיים גאן אורימחוז הנגב