​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
רופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
לוי שמעוןמנהל ענף (רכש ולוגיסטיקה)מינהל והכשרה (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎03-9681574צור קשר
מלסה שמעוןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
חג`בי שמעוןראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404 ,04-6303433צור קשר
פרץ שמעוןבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681704צור קשר
טנגי שמעוןמפקח מבקר נמלביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 , 08-8521416צור קשר
פיסמניק שמעוןמנהל לשכהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241332 ,04-6489132צור קשר
שמעון ביטוןמנהל תחום (הגנת הצומח)הגנת הצומח, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
שמעון פרגמניקמדריך מחוזי (גידולי שדה ופלחה)גידולי שדה, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681444צור קשר
שמעון אנטמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (גלעינים)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485632צור קשר
שמשון עומרמנהל אגף א' (ירקות)אגף ירקות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485320צור קשר
שמשון שמאייבמדריך מחוזי (מיכון וטכנולוגיה)מיכון וטכנולוגיה, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303411צור קשר
שמשון יעלעובדת מעבדה לשאריות כימיותשירותים וטרינריים, מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט)03-9681713צור קשר
יעקב שמשוניחוקר - מעבדה לטוקסיקולוגיהמעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681773צור קשר
אלקבץ שניחשבות וכספיםצור קשר
יפים שניידררופא לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
בן שלום שקדרכזת לשכה בכירהלשכת המנכ"לצור קשר
איל שרהמנהל מחוז04-6303402צור קשר
ליסקר שרוןרכזת פניות הציבור וקובלנות וממונה על מעמד האישהמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688981צור קשר
שרון קרניאליחוקר במעבדהשירותים וטרינריים, מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט)03-9681668צור קשר
רבה שריתראש ענף (פעולות חקלאיות)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזהצור קשר
קורן שריתמרכזת בכירה (כספים וחשבונות)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)‎03-9683151צור קשר
חוסין תאופיקמנהל ענף (ניסויים בבריכות דגים)דיג וחקלאות מים
אסעד תאמררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
ספיר תומרסטודנט חקלאותמשאבי אנושצור קשר
תומר בורובסקימרכז מקצועי ראשי (מדגה)מדגה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485304צור קשר
מולד תיאהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688921צור קשר
שטרית תמירכזת לשכהב'יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
אופק תמירמרכז (מחלות דגים)דיג וחקלאות מים04-6585877צור קשר
אשוול תמירמנהל אגף א, מינהל והכשרהמינהל והכשרה (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681407צור קשר