​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
בויארת איברהיםמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406צור קשר
סויצקי איגורמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688919צור קשר
לוחמטוב איגוררכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
חבש איוברכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681935צור קשר
עמרני אייזיקממונה (ציוד חקלאי רכב ושרותים טכניים)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
פבזנר איילמנהל תחום – (ביקורת פנימית)ביקורת פנימיתצור קשר
אשל איילמפקחמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
אייל רבןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (גפן מאכל)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485633צור קשר
השחר פפר איילתמפקחת מבקרת נמלביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
מדר איילתרכז/ת בכיר/ה (משכורת)חשבות וכספיםצור קשר
אסעד איימןמרכז בכיר (כלכלה ושיווק)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרוןצור קשר
מרינה איינגורמעבדה לכלבת (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688928 ,03-9681727צור קשר
איל פרנקמדריך מחוזי (יונקים והזנה)בקר, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485311צור קשר
סבג אילןמנהל תחום (הנדסת מערכות אלקטרו-מכניות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485300צור קשר
ישראל אילןמרכז בכיר (הדרכה)צור קשר
אילן אריהסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)עופות, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681451צור קשר
אמיניאן אילנהסגן מנהל תחום (משכורת)חשבות וכספים026290183צור קשר
זכריה אילנהמרכז (שיווק תוצרת חקלאית)תכנון כלכלי02-6290189צור קשר
זוודה אילנהמנהל/ת תחום (חשבונאות ודיווח)חשבות וכספים03-9485923צור קשר
קידר אילנהלשכת מנהל שו_טמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681612צור קשר
אילנה דרוריועצת מקצועית למנכ_ללשכת המנכ"ל03-9485528צור קשר
לירז אילתמנהל ענף (רכש)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485922צור קשר
דויד שטרית אינג``.מנהל מערכות בטיחות במזון (HACCP)פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681620צור קשר
שמרלין אינהמנהל/ת תחום (העסקת עובדים ישראלים בחקלאותכנון כלכליצור קשר
מיקולה אינהמדור מיקופלסמהמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681617צור קשר
גבאי אינסהמעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688957צור קשר
כהן איציקרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
גילרמן אירהמנהלת מעבדת שאריות חומרי הדברהמעבדה לשאריות חומרי הדברה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, אגף א' כימיה (הגנ"צ)03-9681572צור קשר
שקודה אירינהמדור וירולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר
דנין איריסמרכז/ת (שכר ומשכורת)חשבות וכספים026290157צור קשר