​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
נעים לוי איריסמתכנתת מערכת Starlimsשירות למערכות מידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9785824צור קשר
לביא איריסרכזת לשכה בכירהייעוץ משפטי03-9485566צור קשר
בן שמעון איריססגן/ית מנהל אגף א' משאבי אנושמשאבי אנוש02-6290108צור קשר
חבר איריתמרכז בכיר (ביטוחים וחבויות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485391צור קשר
איתן רכטמנהל תחום אנטומולוגיהאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681575צור קשר
מחמד אלגבורמפקח מקנה - לשכה וטרינרית הנגבשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6232914צור קשר
כהן חללה אלהמרכז/ת בכיר/ה מחוזי שימור קרקע ניקוז וממחוז העמקיםצור קשר
יוסל אלהרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
גומברג אלהמפקחת מבקרת נמלאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681540/39צור קשר
נאור אלוןראש ענף (דגים חדשים)דיג וחקלאות מיםצור קשר
אקשוטי אלוןבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699צור קשר
פודין אלוןרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
קורמן אלונהסטודנט/ית חקלאותמשאבי אנושצור קשר
ארגמן אליחוקרהתחנה לחקר הסחף03-9485930צור קשר
גבריאל אלירכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681736צור קשר
שדה אלימרכז בכיר (וטרינרייה והיתרים)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזהצור קשר
אלי מרגליתמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (שושניים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303438צור קשר
פראן אליאסרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
ישראל אליאסףמפקח מקנהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
חגבי אליזבטראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז המרכז04-6303423צור קשר
פוחיל אלינהרכזת לשכהביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681520צור קשר
ישועה אלינוררכזת לשכה בכירהלשכת השרצור קשר
אליסף אליהו עגיברכז/ת בכיר/ה (הסגר-אשדוד)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8528829צור קשר
אוזן אליעדמפקח מקנהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241407צור קשר
אליעזר שפיגלמנהל תחום (פרחים)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485318צור קשר
גוטמן אליקיםראש ענף הסגראגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-6480362 ,02-9943492צור קשר
סולומון אליקיםמרכז תחנות הסגרתחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681565צור קשר
גורביץ` אלכסמרכז ביקורת-נגבביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8532018צור קשר
פרידזאיציק אלכסנדרמרכז/ת ורפרנט/ית אזורי בכיר (מים והשקיהמחוז הנגבצור קשר
פיינגרש אלכסנדרמרכז בכיר שימור קרקע ניקוז ומיםמחוז המרכז04-6303424צור קשר