​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
חן אשררכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9754113צור קשר
אשר איזנקוטמנהל תחום (שירות שדה)שירות שדה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485302צור קשר
כטוני אתירכזת לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
בן-לולו אתימינהל והכשרה הגה"צ, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681504צור קשר
פארס באדרמעבדה לשאריות חומרי הדברהאגף כימיה (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681536צור קשר
אלהזייל באשירמפקח מקנהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755
אריאלי בוזנחמתמחהמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681635צור קשר
לואי בויראתרופא לשכהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100צור קשר
סנדרוב בועזמנהלרכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681694 ,03-9681693צור קשר
גלמן בוריסמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688910צור קשר
נטע בזרנורופאת לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
דהן בטימרכזת אזור נגבביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8520318צור קשר
לוי בטירכז/ת בכיר/ה (פיקוח וביקורת)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎03-9711098צור קשר
פואד בייבוחרופא לשכהשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241672צור קשר
מקונן בילימפקח מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916 צור קשר
מישל בלאישמנהל השירותים הווטרינרייםשירותים וטרינריים, אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט)03-9681612צור קשר
וסילי בלזקורופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640צור קשר
זיידמן בן ציוןמנהל/ת תחום (בוחן זנים)זכויות מטפחים03-9485833צור קשר
צבי בנאורמנהל לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
צרפתי בנימרכז בכיר - תכנון ובקרהאגף לפיתוח - בדואים בנגב03-9485294צור קשר
יעקבי בנימיןמנהל תחום (שימור קרקע הנדסה ומים)שימור קרקע וניקוז03-9485744צור קשר
ליבוביץ בנימיןמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681631 ,03-9681632צור קשר
עניא בר
שמעון בראלחוקר - מעבדה לטוקסיקולוגיה ובטיחות מזוןמעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688969צור קשר
רומי ברגמןריוסרופאה וטרינרית לעדכון והדרכה ולשאריות כימיותפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688976צור קשר
הר-זהב ברוךראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
ברוך לוזוןסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)מטעים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920983 צור קשר
עובדיה ברוריהראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז העמקים04-6489109צור קשר
היקסון ברטמרכז בכיר סטנדרטיםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)‎03-9681591צור קשר
מלכה בריצימעבדה לשאריות כימיות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688909 ,03-9688969צור קשר