​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
לואי בויראתרופא לשכהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100צור קשר
סנדרוב בועזמנהלרכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681694 ,03-9681693צור קשר
גלמן בוריסמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688910צור קשר
נטע בזרנורופאת לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
דהן בטימרכזת אזור נגבביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8520318צור קשר
לוי בטירכז/ת בכיר/ה (פיקוח וביקורת)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת‎03-9711098צור קשר
פואד בייבוחרופא לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
מקונן בילימפקח מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916 צור קשר
מישל בלאישמנהל השירותים הווטרינרייםמנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681612צור קשר
אלש בלהמפקח מבקרביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8581665צור קשר
וסילי בלזקורופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640צור קשר
זיידמן בן ציוןמנהל/ת תחום (בוחן זנים)זכויות מטפחים03-9485833צור קשר
צבי בנאורמנהל לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר
צרפתי בנימרכז בכיר - תכנון ובקרהרשות לתכנון, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבצור קשר
יעקבי בנימיןמנהל תחום (שימור קרקע הנדסה ומים)שימור קרקע וניקוז03-9485744צור קשר
ליבוביץ בנימיןמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681631 ,03-9681632צור קשר
שמעון בראלחוקר - מעבדה לטוקסיקולוגיה ובטיחות מזוןמעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688969צור קשר
רומי ברגמןריוסע.ר.ו.ר. לעדכון והדרכהפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688976צור קשר
הר-זהב ברוךראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
ברוך לוזוןסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)מטעים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920983 צור קשר
עובדיה ברוריהראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז העמקים04-6489109צור קשר
היקסון ברטמרכז בכיר סטנדרטיםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)‎03-9681591צור קשר
מלכה בריצימעבדה לשאריות כימיות (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688909 ,03-9688969צור קשר
ברכה גלמנהל תחום (כלכלת הייצור)כלכלת הייצור, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485349צור קשר
יפים ברקוביץרופא לשכהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100צור קשר
בר גיל בת שבערכז בכיר (בנא_מ -משאבים חומריים)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
בת שבע בדוחמרכז בכיר (הדרכה)אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, אגף ירקות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485919צור קשר
אמיר גאולהמנהל/ת תחום (הכנסות וגבייה)חשבות וכספים02-6290140צור קשר
אנדאשא גאשאומעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681775
גבי עדיןמנהל אגף (בעלי חיים)אגף בעלי חיים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485310צור קשר