​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
ברדוש גבריאלמרכז/ת בכיר ורפרנט/ית (זנים)זכויות מטפחים03-94855598צור קשר
לייטנר גבריאלמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681745צור קשר
שגיא גדעוןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
גדעון טופורובמדריך מקצועי ראשי (ממשק חקלאות וסביבה וכלכלת הסביבה)אגרואקולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485943צור קשר
ליאת גדרוןמרכזת בכירה טכסונומיה (זבובאים)אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681541, 050-6241764צור קשר
גואל חדדמרכז מקצועי ראשי מחוזי (גד"ש וירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
מרדכי סופיר גיראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8662102צור קשר
מזרחי גיארכז/ת בכיר/ה (רשומות ומידע)חשבות וכספים02-6290124צור קשר
רובינשטיין גיאמנהל תחום (חקלאות מים)דיג וחקלאות מים03-9485426צור קשר
שונק גיאמפקח מקנה -לשכה וטרינרית השפלה וההרשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-9475118צור קשר
מור גיאמנהל תחום (מדיניות רגולציה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485864צור קשר
אשל גילהתחנה לחקר הסחף03-9485928צור קשר
ולך גילסגן/ית מדען ראשימדען ראשי039485428צור קשר
שפירו ג'ימימרכז ארצי (ביולוג - דגים)דיג וחקלאות מיםצור קשר
ג'יסל הוכברגררכזת לשכה בכירהלשכת המנכ"ל03-9485335צור קשר
גל פלגמדריך מחוזי (בקר לבשר)בקר, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
גל אורמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (בננות)מטעים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303495צור קשר
גנאדי גליקמןרופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
גלית רחמנירכזת לשכה אאגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485324צור קשר
שלו גלעדראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז העמקיםצור קשר
אלירז גלעדממונה (מימון היצוא)סחר חוץ03-9485620צור קשר
חלבני גלעדשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)08-6235755צור קשר
מדלג גמאלמנהל תחום (תכנון כלכלי במגזר המיעוטים)תכנון כלכלי039485494צור קשר
אלקינד גניהאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681540/39צור קשר
מיכלגנץ גנץע.ר.ו.ר. לפיקוח על המדגהפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681648צור קשר
אלשייך גסאןרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
גנטוס ג'ריסממונה (תביעות)ייעוץ משפטי03-9485500צור קשר
אירנה גרשמןמדור מיקופלסמהמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681617צור קשר
אנדשאו גשאורופא וטרינר במעבדה להיגיינה של מזוןמעבדה להגיינה של מזון (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
שמואל זמיר ד"ררופא וטרינר (מומחה למחלות צאן)בריאות צאן (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681764צור קשר