אלפון המשרד

סבטלנה דוברינין
ממ"ר בכיר מחוזי (הגנת הצומח)
הגנת הצומח; מחוז הנגב; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
08-9920999

 

 

עש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפלעש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_pilpel_november_2018.aspx19/11/2018 22:00:00
הדברת פגעים בחציליםהדברת פגעים בחציליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_Eggplants_2018.aspx18/11/2018 22:00:00
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, נובמבר 2018רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, נובמבר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2018.aspx05/11/2018 22:00:00
כנימה קמחית מנוקדת בגידול פלפלכנימה קמחית מנוקדת בגידול פלפלhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Phenacoccus_solenopsis.aspx12/09/2018 21:00:00
ניטור עש התמר הקטן (Batrachedra amydraula) באמצעות מלכודת פרומון והדברתוניטור עש התמר הקטן (Batrachedra amydraula) באמצעות מלכודת פרומון והדברתוhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_batrachedra_amydraula.aspx14/03/2018 22:00:00
וירוס כתמי הנבילה של העגבנייהוירוס כתמי הנבילה של העגבנייהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Tomato_Spotted_Wilt_Virus.aspx28/02/2017 22:00:00
נגיף נימור ומוזאיקה ירוקה של המלפפון בדלועיים (CGMMV)נגיף נימור ומוזאיקה ירוקה של המלפפון בדלועיים (CGMMV)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_CGMMV_2017.aspx27/02/2017 22:00:00
הדברת פגעים במלון, נובמבר 2016הדברת פגעים במלון, נובמבר 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_hadbara_melon_november_2016.aspx22/11/2016 22:00:00
הדברת אקרית הקורים של פרי התמרהדברת אקרית הקורים של פרי התמרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_acarit_hkorim_shek_pri_hatamar.aspx21/11/2016 22:00:00
הפחתת שימוש בתכשירי הדברה על ידי ניטור ובדיקת עמידות מזיקים חקלאייםהפחתת שימוש בתכשירי הדברה על ידי ניטור ובדיקת עמידות מזיקים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hafchtat_shimus_betacshiri_hadbara_al_yedi_nitur.aspx21/11/2016 22:00:00