אתרי המשרד

 

 

מטאורולוגיה חקלאיתhttp://www.moag.gov.il/Odot/agriculture_sites/Pages/csv_site.aspxמטאורולוגיה חקלאית
השירותים להגנת הצומח ולבקורתhttp://www.moag.gov.il/Odot/agriculture_sites/Pages/ppis.aspxהשירותים להגנת הצומח ולבקורת
שירות ההדרכה והמקצוע - שה"מhttp://www.moag.gov.il/Odot/agriculture_sites/Pages/shaham.aspxשירות ההדרכה והמקצוע - שה"מ
Eu Twinning Projecthttp://www.moag.gov.il/Odot/agriculture_sites/Pages/twinning.aspxEu Twinning Project
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנהhttp://www.moag.gov.il/Odot/agriculture_sites/Pages/Veterinary_Services.aspxהשירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
מנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקניhttp://www.moag.gov.il/Odot/agriculture_sites/Pages/volcani_senter.aspxמנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני