תקציב המשרד

 

 

תקציב משרד החקלאות 2013http://www.moag.gov.il/Odot/budget/Pages/budget_2013.aspxתקציב משרד החקלאות 2013
תקציב משרד החקלאות לשנת 2012http://www.moag.gov.il/Odot/budget/Pages/budget_2012.aspxתקציב משרד החקלאות לשנת 2012
תקציב משרד החקלאות לשנת 2011http://www.moag.gov.il/Odot/budget/Pages/taktziv_2011.aspxתקציב משרד החקלאות לשנת 2011תקציב משרד החקלאות לשנת 2011
דו"ח ביצוע תקציב 2010http://www.moag.gov.il/Odot/budget/Pages/report_bitzoa_taktziv.aspxדו"ח ביצוע תקציב 2010דו"ח ביצוע תקציב 2010
תקציב משרד החקלאות לשנים 2009-2010http://www.moag.gov.il/Odot/budget/Pages/takziv2010.aspxתקציב משרד החקלאות לשנים 2009-2010
דו"ח ביצוע תקציב 2009http://www.moag.gov.il/Odot/budget/Pages/doch_bizua_takziv_2009.aspxדו"ח ביצוע תקציב 2009דו"ח ביצוע תקציב 2009
תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2008http://www.moag.gov.il/Odot/budget/Pages/takziv2008.aspxתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2008
דו"ח ביצוע תקציב לשנת 2007http://www.moag.gov.il/Odot/budget/Pages/rep_takziv_2007.aspxדו"ח ביצוע תקציב לשנת 2007