​​​​​​שנת 2008 נפתחה באופן חגיגי, עת נחנך בנק הגנים לצמחי ארץ ישראל במעמד ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, רעייתו, הגברת עליזה אולמרט, ושר החקלאות ופיתוח הכפר, מר שלום שמחון. הטקס החגיגי התקיים במשרד החקלאות ב- 1.1.2008.

שיאו של הטקס היה בחתימתו של ראש הממשלה על מסמך שהוכנס ל"קפסולת הזמן" והופקד בבנק הגנים. במסמך מצוין, כי ארץ ישראל משתבחת במגוון נדיר של צמחי בר, הטומן בחובו ידע רב ותועלת שיש לשמר. בסיום הטקס התוודע ראש הממשלה לתצוגה מגוונת ורחבה של תוצרת חקלאית בחגיגה של טעמים, ריחות וטכנולוגיות חדשניות.


בנק הגנים הוקם על ידי משרד החקלאות בשיתוף משרד המדע, במטרה לשמר את השונות הגנטית של צמחיית הבר וקרובי תרבות של צמחי ארץ ישראל, המהווים פוטנציאל כלכלי-חקלאי וחברתי-תרבותי עבור הדורות הבאים. בנק הגנים החל בפעילותו בשנת 2007 ויש בו כיום כ- 2,500 מיני צמחים.


 

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/michsot_pesah_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026 - ממדינות WTO
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/zeytey_maachal_latasiya.aspxמשרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה בפרט המכס 2005701000/9 - מכסה 2073 - WTO
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/improving_regulation.aspxכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו לחקלאים כ-12 מיליון ₪ מדי שנה ותגדלנה את הפריון של ענף החקלאות