תכניות עבודה לשנים 2017 - 2018

​משרד החקלאות מציג לציבור את תכנית העבודה לשנים 2017 - 2018. בתכנית מוצגים המטרות והיעדים של המשרד, לצד פירוט המשימות שנקבעו לשם השגת היעדים והמדדים לביצוען.
הפרסום הוא חלק ממהלך של הגברת השקיפות לציבור וכחלק מהליך התכנון הממשלתי.

תכניות העבודה של משרד החקלאות לשנים 2017 - 2018

 

 

 

משרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/10_million_-support_export.aspxמשרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים ליצוא בהיקף של 10 מיליון ₪
יום פתוח בנושא דבורת הדבשhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/yom_patuach_dvorim_2018.aspxיום פתוח בנושא דבורת הדבש
מפקחי משרד החקלאות תפסו שלוש וחצי טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2018/Pages/smuggled_meat.aspxמפקחי משרד החקלאות תפסו שלוש וחצי טון בשר בקר משחיטה שחורה בישוב ג'לג'וליה במרכז הארץ