תכניות עבודה לשנים 2017 - 2018

​משרד החקלאות מציג לציבור את תכנית העבודה לשנים 2017 - 2018. בתכנית מוצגים המטרות והיעדים של המשרד, לצד פירוט המשימות שנקבעו לשם השגת היעדים והמדדים לביצוען.
הפרסום הוא חלק ממהלך של הגברת השקיפות לציבור וכחלק מהליך התכנון הממשלתי.

תכניות העבודה של משרד החקלאות לשנים 2017 - 2018

 

 

 

נוהל תמיכה בגידולי נישהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_gidule_nisha.aspxנוהל תמיכה בגידולי נישה
נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_bate_ariza.aspxנוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום
פירות במשלוחי מנותhttp://www.moag.gov.il/purimפירות במשלוחי מנות