תכניות עבודה לשנים 2017 - 2018

​משרד החקלאות מציג לציבור את תכנית העבודה לשנים 2017 - 2018. בתכנית מוצגים המטרות והיעדים של המשרד, לצד פירוט המשימות שנקבעו לשם השגת היעדים והמדדים לביצוען.
הפרסום הוא חלק ממהלך של הגברת השקיפות לציבור וכחלק מהליך התכנון הממשלתי.

תכניות העבודה של משרד החקלאות לשנים 2017 - 2018