המידע המצוי במרכז הרישום מתקבל מהרשויות המקומיות שהנפיקו את הרשיון לכלב. תוכן המידע המדווח ובדיקת אמיתות הפרטים הכלול​ים בו הם באחריות הגורם המדווח ברשויות המקומיות.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​לתשומת לבכם: המאגר הארצי מנהל, בנוסף,​ רישומים של בעלי חיים אחרים בעלי שבב, כגון: חתולים, זוחלים, ציפורים ועוד.