אורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי לפיו ישראל תפעל בשיתוף פעולה עם ממשלת רוסיה להקמת מאגדי רפתות ברוסיה תוך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות על מנת שרוסיה תייצר חלב באופן עצמאי ללא צורך בייבואhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Dairy_farms_Russia.aspxאורי אריאל שר החקלאות חתם על הסכם שיתוף פעולה חקלאי עם שר החקלאות הרוסי לפיו ישראל תפעל בשיתוף פעולה עם ממשלת רוסיה להקמת מאגדי רפתות ברוסיה תוך הטמעת טכנולוגיות מתקדמות על מנת שרוסיה תייצר חלב באופן עצמאי ללא צורך בייבוא17/12/2017 22:00:00
משרד החקלאות בוחן האפשרות להכיר בהגדלת שטחי גידול לקראת הקצאת עובדים זרים לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/ovdim_zarim_haksaa.aspxמשרד החקלאות בוחן האפשרות להכיר בהגדלת שטחי גידול לקראת הקצאת עובדים זרים לשנת 201813/12/2017 22:00:00
משרד החקלאות ממשיך בפעולות למזעור מחלת הכלבת: ניידת השירותים הווטרינריים הוצבה במועצה אזורית הגלבוע http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Portable_Veterinary_Services.aspxמשרד החקלאות ממשיך בפעולות למזעור מחלת הכלבת: ניידת השירותים הווטרינריים הוצבה במועצה אזורית הגלבוע 13/12/2017 22:00:00

 

 

מטאורולוגיה חקלאית
כלים שימושיים לציבור
מחירים בפיקוח
סקר מחירים סיטוניים (יומי)
רישיונות כריתה והעתקה
אתר המפות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
איתור מחוזות לפי ישובים
גרעיני משימה

פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים

סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד

מידע על שפעת העופות בישראל

כל המידע העדכני על התפרצות שפעת העופות כולל ריכוז מקרי השפעת בשנת 2017