תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה 2016 - סיכום ישיבת ועדת התמיכות מיום 1.11.2016http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/tmichot_grine_mesima_2016.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה 2016 - סיכום ישיבת ועדת התמיכות מיום 1.11.201607/12/2016 22:00:00
עדכון הטיפול השפעת העופות 07.12.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/shapaat_ofot_update_071216.aspxעדכון הטיפול השפעת העופות 07.12.201606/12/2016 22:00:00
דו"ח ניצול מכסות ביבוא, נכון לתאריך: ז' בכסלו תשע"ז, 07.12.2016http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/nizul_michsot_112016.aspxדו"ח ניצול מכסות ביבוא, נכון לתאריך: ז' בכסלו תשע"ז, 07.12.201606/12/2016 22:00:00

 

 

רישיונות כריתה והעתקה
מטאורולוגיה חקלאית
כלים שימושיים לציבור
מחירים בפיקוח
סקר מחירים סיטוניים (ניתוח יומי)
אתר המפות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים

סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד

קמפיין "חצי-חצי" לעידוד צריכת ירקות ופירות

משרד החקלאות משיק קמפיין לעידוד צריכה ולהגברת המודעות לאכילת ירקות ופירות תחת הכותרת "חצי-חצי". סקר עמדות שנערך מטעם משרד החקלאות בקרב הציבור הראה שהציבור מודע לחשיבות וליתרונות התזונתיים-בריאותיים. כששאלנו הורים לילדים מה אתם עושים כדי שילדיכים יאכלו יותר פירות וירקות?