נוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל) http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_flower.aspxנוהל תמיכה לזנים חדשים בפרחים ובענפי קישוט המיועדים לייצוא (משקי מודל)
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוטhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_decorative_flower.aspxטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט
הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/nizke_teva_2017.aspxהודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2018