איסור יבוא של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראלhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/yevu_helzonot.aspxאיסור יבוא של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראל
Molluscs Intercepted at the Borders of Israel in 2016http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-Borders-of-Israel-in-2016.aspxMolluscs Intercepted at the Borders of Israel in 2016
הודעה דחופה ל-O.I.E סינדרום מערכת הרביה והנשימה בחזירים - 27.6.17http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/oie_hazirim_27-06-17.aspxהודעה דחופה ל-O.I.E סינדרום מערכת הרביה והנשימה בחזירים - 27.6.17