הודעה ללולנים, אוגוסט - 2018http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_8-2017.aspxהודעה ללולנים, אוגוסט - 2018
רוויזיות לחומרי הדברהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/Pages/rivizyot.aspxרוויזיות לחומרי הדברה
הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/zakaut_ovdim_zarim2018.aspxהודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018