משרד החקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא ביצים לרביה - בפרט המכס 040719007 -  מכסה 4082 -  איחוד אירופאי - בכמות של 50,000 ביצים.   

המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה.

לבקשות יש לצרף את כל האישורים הנדרשים מאת השרותים הוטרינריים במשרד החקלאות

את הבקשות ניתן להגיש החל מ – 20/1/2017  בטופס מקוון  –  מצורף לינק.  http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/agriculture_import_license_application.aspx

או לשלוח במייל ל – yevu@moag.gov.il

 

 

דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 20.04.2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizul_micsot.aspxדו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 20.04.2017
הודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים קטופים של צינית מארצות אירופהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_prahim_eropa.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים קטופים של צינית מארצות אירופה
אושר יבוא פטריות כמהין טריות מקרואטיה ואיטליהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_kmehin.aspxאושר יבוא פטריות כמהין טריות מקרואטיה ואיטליה