משרד החקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא ביצים לרביה - בפרט המכס 040719007 -  מכסה 4082 -  איחוד אירופאי - בכמות של 50,000 ביצים.   

המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה.

לבקשות יש לצרף את כל האישורים הנדרשים מאת השרותים הוטרינריים במשרד החקלאות

את הבקשות ניתן להגיש החל מ – 20/1/2017  בטופס מקוון  –  מצורף לינק.  http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/forms/Pages/agriculture_import_license_application.aspx

או לשלוח במייל ל – yevu@moag.gov.il

 

 

מכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה. http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot_dvash.aspxמכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה.
נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_Tmicha_Kidum_yetzu_tozeret_haklait2017.aspxנוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 (ינואר - דצמבר 2017), הגשה עד 16.02.17
הודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal_tmichot_news.aspxהודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017