רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע פקאןרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע פקאן21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_pecan.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע שקדרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע שקד21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_shaked.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע אפרסק/נקטרינהרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע אפרסק/נקטרינה21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_afarsek_naktarina.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע אפרסמוןרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע אפרסמון21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_afarsemon.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע אגסיםרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע אגסים21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_agas.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע דובדבןרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע דובדבן21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_doovdevan.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע שזיף אירופירשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע שזיף אירופי21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_europein_plum.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע שזיף יפנירשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע שזיף יפני21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_japanian_plum.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע קיווירשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע קיווי21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_kiwi.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע משמשרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע משמש21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_mishmesh.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע רימוןרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע רימון21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_rimon.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע תפוחיםרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע תפוחים21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_tapuach.aspx
רשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע תאניםרשימת חומרי הדברה מותרים לשימוש במטע תאנים21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_list_teena.aspx
הערכה מחדש בשיעור הוויטמינים A ו-E בשלוחות השונות ברפת החלבהערכה מחדש בשיעור הוויטמינים A ו-E בשלוחות השונות ברפת החלב21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/evaluation_bakar.aspx
נוהל תמיכה בגידולי נישהנוהל תמיכה בגידולי נישה21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_gidule_nisha.aspx
נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום נוהל תמיכה בבתי אריזה לא משפחתיים ביישובי הדרום 21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_bate_ariza.aspx
שיפוט מבנה גופני - עגלים המיועדים לרבייהשיפוט מבנה גופני - עגלים המיועדים לרבייה21/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Physical_structure_bakar.aspx
משנכנס (פרי) הדר מרבין בשמחה משנכנס (פרי) הדר מרבין בשמחה 20/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2018/Pages/hadar_for_adar.aspx
פירות במשלוחי מנותפירות במשלוחי מנות20/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/purim
שיח ציבורי בעניין יבוא האננס לישראל - סדר יום שיח ציבורי בעניין יבוא האננס לישראל - סדר יום 19/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/Pages/ananas_luz.aspx
לאור גילוי תוצאות בדיקות מעבדה חיוביות לסלמונלה בלולי מטילות, המשרדים עצרו מידית את שיווק הביצים מתחנת המיון "יש מעוף"לאור גילוי תוצאות בדיקות מעבדה חיוביות לסלמונלה בלולי מטילות, המשרדים עצרו מידית את שיווק הביצים מתחנת המיון "יש מעוף"19/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/yash_maof_salmonela.aspx
רישוי חרום לתכשירים להדברת מקרופומינה בכותנהרישוי חרום לתכשירים להדברת מקרופומינה בכותנה19/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/mekofomina.aspx
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות19/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspx
מדד עלות ייצור גפן (פברואר 2018)מדד עלות ייצור גפן (פברואר 2018)18/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Costs_Index_vine_2018.aspx
גנים בוטניים בישראל, תשע"ח - 2018גנים בוטניים בישראל, תשע"ח - 201817/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gan_botani_2018.aspx
המלצות פברואר-מרס 2018 למטעי עצי פרי סובטרופייםהמלצות פברואר-מרס 2018 למטעי עצי פרי סובטרופיים17/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_Subtropical_galilgolan_2018.aspx
טיוטה להערות הציבור - עדכון נוהל רישיונות דיגטיוטה להערות הציבור - עדכון נוהל רישיונות דיג17/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/-update_nohal_daig.aspx
שעות הנפקת תעודות יצוא לחו"ל בתאריך 1.3.18שעות הנפקת תעודות יצוא לחו"ל בתאריך 1.3.1817/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/hodaa_yevu_yetzu.aspx
הצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנויהצעות להגשת הרצאות לכנס מחקרים וחידושם בגן הנוי14/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/lectures_gan_noy_2018.aspx
כנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 2018כנס גרעיני משימה - מבחני תמיכה 201814/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/knas_2018.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים13/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
חימצה WTO מספר מכסה 7138 - בכמות של 1000 טוןחימצה WTO מספר מכסה 7138 - בכמות של 1000 טון12/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nohal_2018/Pages/michsat_himza_wto.aspx
נוהל העברת בקר מעל גיל 6 חודשים למטרת גידולנוהל העברת בקר מעל גיל 6 חודשים למטרת גידול11/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_haavarat_bakar.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2018משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 201811/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim_2018.aspx
נוהל פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שאינו מעוקר או מסורסנוהל פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שאינו מעוקר או מסורס11/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2018/Pages/nohal_ptor_tashlum_agra_kelev_lo_meukar_mesoras.aspx
טיוטת נוהל תמיכה בגידולי נישה להערות הציבורטיוטת נוהל תמיכה בגידולי נישה להערות הציבור10/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/nohal_nisha.aspx
פרסום להערות הציבור בדבר קול קורא לתמיכה לפעולות שימור קרקע ומים בשטחים חקלאיים לשנת 2018פרסום להערות הציבור בדבר קול קורא לתמיכה לפעולות שימור קרקע ומים בשטחים חקלאיים לשנת 201810/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/publication/2018/Pages/draft_shimur_karka_2018.aspx
נוהל תמיכה ביישובי הדרוזים והצ'רקסיים לשיקום דרכים חקלאיותנוהל תמיכה ביישובי הדרוזים והצ'רקסיים לשיקום דרכים חקלאיות10/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_drozim_tshrkasim.aspx
פנייה לקבלת מידע (RFI) לסיוע באיסוף מידע עבור תחום PRAפנייה לקבלת מידע (RFI) לסיוע באיסוף מידע עבור תחום PRA10/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/RFI.aspx
הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי אבטיח מצ'ילההודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי אבטיח מצ'ילה10/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zirhei_avatiach_chile.aspx
מפגש בעלי עניין - ניהול אגני אינטגרטיבי 14 - 15 בפברוארמפגש בעלי עניין - ניהול אגני אינטגרטיבי 14 - 15 בפברואר07/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/publication/2018/Pages/agani_interactivy.aspx
פנייה לשיתוף הציבור בעדכון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים)פנייה לשיתוף הציבור בעדכון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים)06/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/pnia_latzibur_takanot_hesder_yevu_takshirim.aspx
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.2018תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.201806/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/vaadat_tmicha_16_1.aspx
רפואת עדר רפואת עדר 06/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2018/Pages/refuat_eder.aspx
דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא שפעת עופות - 7.2.18דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא שפעת עופות - 7.2.1806/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/shapaat_ofot_7-2-18.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא 2018 - נכון לתאריך 06.02.2018דו"ח ניצול מכסות יבוא 2018 - נכון לתאריך 06.02.201805/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/nizul_2018/Pages/dohnizulmichsot06022018.aspx
הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2018הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 201805/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/michsot_hatala_megadlim_2018.aspx
ועדת האיתור המליצה על ד"ר מישל בלאיש כמנהל השירותים הווטרינרייםועדת האיתור המליצה על ד"ר מישל בלאיש כמנהל השירותים הווטרינריים05/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Michel_Balaish.aspx
חוזר בנושא תנאי אריזה והובלה של דגי נויחוזר בנושא תנאי אריזה והובלה של דגי נוי04/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_dagey_noy.aspx
נוהל גידולים חדשים לשנת 2018 נוהל גידולים חדשים לשנת 2018 04/02/2018 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_gidolim.aspx