דיווח המשך 32 ל-O.I.E ניוקסל - 21.3.17דיווח המשך 32 ל-O.I.E ניוקסל - 21.3.1722/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/newcastle_19.7.16.aspx
הסכם המים לשנת 2017הסכם המים לשנת 201721/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_heskem_maim_2017.aspx
סיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייהסיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה21/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/pirsum_seker_sheeriot.aspx
הסתיימה מכסת האגסים 8087 - חלוקה שניההסתיימה מכסת האגסים 8087 - חלוקה שניה21/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/histayma_michsat_agasim_haluka_shniya.aspx
לאחר דיונים של שנים: נחתם הסכם רחב היקף לייצוא מוצרי חלב ישראלים לסיןלאחר דיונים של שנים: נחתם הסכם רחב היקף לייצוא מוצרי חלב ישראלים לסין20/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/export_milk_to-china.aspx
נוהל רשת ביטחון ליבוא ביצים חומות למשווקים לקראת פסחנוהל רשת ביטחון ליבוא ביצים חומות למשווקים לקראת פסח19/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal_reshet_bitahon_leyevue_byzim_homot.aspx
Drosophila suzukii - מזיק חדש באזורינו (אך עדיין לא אצלנו)Drosophila suzukii - מזיק חדש באזורינו (אך עדיין לא אצלנו)19/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Drosophila-suzukii.aspx
השלכות צפויות של ביטול המנגנון של הקצאת עובדים זרים לענף החקלאותהשלכות צפויות של ביטול המנגנון של הקצאת עובדים זרים לענף החקלאות19/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/השלכות-צפויות-של-ביטול-המנגנון-של-הקצאת-עובדים-זרים-לענף-החקלאות.aspx
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2017נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 201719/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/gush_katif.aspx
ספר חדש יצא לאור - "כנימות העש בישראל"ספר חדש יצא לאור - "כנימות העש בישראל"19/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/sefer_knimot_ash_2017.aspx
תפוחים מארה"ב מכסה 819 - חלוקה שניהתפוחים מארה"ב מכסה 819 - חלוקה שניה19/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/tpuhim_haluka_shniya.aspx
הנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - מחלת הפה והטלפייםהנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - מחלת הפה והטלפיים18/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/hanhayot_hituy_rechavim.aspx
משרד החקלאות יוזם לראשונה מפת שעות קור לטובת מטעי פירותמשרד החקלאות יוזם לראשונה מפת שעות קור לטובת מטעי פירות18/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/mapat_kor.aspx
משרד החקלאות מעודד את בעלי ספינות המכמורת להפסיק את פעילותם, ומתקצב את הפסקת הפעילות בכ- 20 מיליון ₪משרד החקלאות מעודד את בעלי ספינות המכמורת להפסיק את פעילותם, ומתקצב את הפסקת הפעילות בכ- 20 מיליון ₪18/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/sfinot_michmoret.aspx
סיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוחסיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוח18/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/vaadat_mechirim060317.aspx
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 15.3.17אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 15.3.1715/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_15-3-17.aspx
הודעה ללולנים - מרץ 2017הודעה ללולנים - מרץ 201715/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_3-2017.aspx
האקתון צמצום אבדן ובזבוז המזון בישראל 22-23/03/2017האקתון צמצום אבדן ובזבוז המזון בישראל 22-23/03/201713/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Hackathon.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 14.03.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 14.03.201713/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/doh_nizul_michsot140317.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים12/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026-WTOמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות במכסה 7026-WTO12/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsot_hagim.aspx
טבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקףטבלת מעקב אחר היתרי עריכת ניסויים בתוקף12/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/nisuy_seda/pirsumim/Pages/heter_nisuim_tokef.aspx
משרד החקלאות יוצא במיזם חדש למניעת אובדן מזון בישראלמשרד החקלאות יוצא במיזם חדש למניעת אובדן מזון בישראל12/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Food_waste.aspx
מאגר רופאים וטרינריםמאגר רופאים וטרינרים11/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/maagar_rofim_vet
שר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"שר החקלאות בביקורת פתע באונית משלוח בע״ח בנמל אילת: "הבקרה חשובה ונמשיך לגלות אפס סובלנות לצער בעלי חיים"08/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/bikur_sar_eilat.aspx
ישראל מלמדת את העולם כדי להאריך את חיי המדף של פירות וירקותישראל מלמדת את העולם כדי להאריך את חיי המדף של פירות וירקות08/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Shelf_life_of_fruits_veg.aspx
הודעת המשך 1 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 5.3.17הודעת המשך 1 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 5.3.1708/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/ababuot_tzon--23-02-17.aspx
נוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדונוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו08/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_gezem_march_2017.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E - אלח דם מדמם 5.3.17הודעה דחופה ל-O.I.E - אלח דם מדמם 5.3.1708/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/immediate-notification---Haemorrhagic-Septicaemia-05-03-170309-7073.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא של זרעים של קנביס מצ'כיה וסלובקיההודעה ליבואנים - אושר יבוא של זרעים של קנביס מצ'כיה וסלובקיה07/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zraim0308-8113.aspx
הודעה ליבואנים - אושרה אופציה נוספת לטיפול קור לתפוח עץ ואגס מארצות הבריתהודעה ליבואנים - אושרה אופציה נוספת לטיפול קור לתפוח עץ ואגס מארצות הברית07/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/tipul_kor.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא צמחי עציץ של חרצית מ"ארצות אירופה"הודעה ליבואנים - אושר יבוא צמחי עציץ של חרצית מ"ארצות אירופה"07/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_harzit.aspx
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspx
משרד החקלאות: צרפו את הפירות המקומיים למשלוחי המנותמשרד החקלאות: צרפו את הפירות המקומיים למשלוחי המנות06/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/fruits_for_mishloach.aspx
אודות השירותים הווטרינריים ובריאות המקנהאודות השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה06/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/About
הופסק לאלתר יבוא הבקר והצאן מרומניה לישראלהופסק לאלתר יבוא הבקר והצאן מרומניה לישראל05/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/romenia.aspx
תכניות עבודה לשנים 2017 - 2018תכניות עבודה לשנים 2017 - 201804/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/Odot/tochnit_2017
הודעה ליבואנים - הגבלות בייבוא פרי תמר מאלג'יריה, מצרים, מרוקו, תוניס, מאוריטניההודעה ליבואנים - הגבלות בייבוא פרי תמר מאלג'יריה, מצרים, מרוקו, תוניס, מאוריטניה04/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_tamar.aspx
טופס בקשה והחלטה לגבי כריתת/העתקה טופס בקשה והחלטה לגבי כריתת/העתקה 04/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/teum_kishur/teum_shamron/forms/Pages/rishionot_krita.aspx
לשכות וטרינריות - פרטי התקשרותלשכות וטרינריות - פרטי התקשרות04/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2015/Pages/vet_pratim.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 02.03.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 02.03.201701/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizul_michsot.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו היום7 טון(!) בשר אשר הוחזק בתנאים אסוריםמפקחי משרד החקלאות חשפו היום7 טון(!) בשר אשר הוחזק בתנאים אסורים01/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Smuggled_meat_reine.aspx
נוהל רישיונות כריתה והובלה להדרים ואבוקדונוהל רישיונות כריתה והובלה להדרים ואבוקדו01/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/Pages/nohal_hadarim_avocado.aspx
הבהרה לפרסום מיום 23/2/2017 בנוגע להגשת בקשות לבצל - איחוד אירופאי מכסה 7039 הבהרה לפרסום מיום 23/2/2017 בנוגע להגשת בקשות לבצל - איחוד אירופאי מכסה 7039 28/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkuon_bazal.aspx
נתוני מכסות הטלה של אזור יהודה ושומרון לשנת 2017נתוני מכסות הטלה של אזור יהודה ושומרון לשנת 201728/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/michsot_yosh_2017.aspx
סיוע בפסולות חקלאיות - פסולת לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול, פחים מוטמנים, פינוי פסדים לשנת 2017סיוע בפסולות חקלאיות - פסולת לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול, פחים מוטמנים, פינוי פסדים לשנת 201727/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/psolet_chaklait.aspx
נוהל תמיכה בפריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, ביישובי הדרוזים והצ'רקסיים לשנת 2017 נוהל תמיכה בפריצה, סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, ביישובי הדרוזים והצ'רקסיים לשנת 2017 27/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_drachim_Druze_Circassians.aspx
כנס ארצי – ניהול משאב העצים במרחב העירוני 19.2.2017כנס ארצי – ניהול משאב העצים במרחב העירוני 19.2.201727/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/Pages/kenes_etzim_mashab_eroni.aspx
מוצרי המזון העתידיים כבר כאן: משרד החקלאות יממן מחקרים לפיתוח מוצרי מזון חדשניים בעלי תכונות משופרות מוצרי המזון העתידיים כבר כאן: משרד החקלאות יממן מחקרים לפיתוח מוצרי מזון חדשניים בעלי תכונות משופרות 27/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/genome_editing.aspx
3 נוסעים ששבו מירדן ניסו להבריח למעלה מ- 120 ציפורי שיר3 נוסעים ששבו מירדן ניסו להבריח למעלה מ- 120 ציפורי שיר27/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Smuggling_songbirds.aspx