נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019 – טיוטה להערות הציבור (הערות יתקבלו עד לתאריך 16/07/2017)נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019 – טיוטה להערות הציבור (הערות יתקבלו עד לתאריך 16/07/2017)27/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/markets.aspx
איסור יבוא של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראלאיסור יבוא של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראל27/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/yevu_helzonot.aspx
Molluscs Intercepted at the Borders of Israel in 2016Molluscs Intercepted at the Borders of Israel in 201627/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-Borders-of-Israel-in-2016.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E סינדרום מערכת הרביה והנשימה בחזירים - 27.6.17הודעה דחופה ל-O.I.E סינדרום מערכת הרביה והנשימה בחזירים - 27.6.1727/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/oie_hazirim_27-06-17.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 - נכון לתאריך 28.06.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 - נכון לתאריך 28.06.201727/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot280617.aspx
דו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת וועדת ההיגוידו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת וועדת ההיגוי27/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_sgira.aspx
תפוחים: מכסה 8088 – מרקוסור - המכסה נוצלה במלואה - לוותיקים תפוחים: מכסה 8088 – מרקוסור - המכסה נוצלה במלואה - לוותיקים 26/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/markosur8088.aspx
הנחיות הדברה של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomaceaהנחיות הדברה של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea26/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/hanhayot_helzonot.aspx
הודעה על מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2017הודעה על מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 201726/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr3_2017.aspx
הודעה ליבואנים - הארכת תוקף רישיונות יבוא חומר צמחיהודעה ליבואנים - הארכת תוקף רישיונות יבוא חומר צמחי25/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/rishyonot_yevu.aspx
חמצה: מכסה 7133 - מקסיקו - המכסה נוצלה במלואה - לותיקים חמצה: מכסה 7133 - מקסיקו - המכסה נוצלה במלואה - לותיקים 25/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza7133.aspx
רענון חובת דיווח לשירותים הווטרינריים על מחלות רשומות ואירועים חריגים, בעלי חיים החיים במיםרענון חובת דיווח לשירותים הווטרינריים על מחלות רשומות ואירועים חריגים, בעלי חיים החיים במים25/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2017/Pages/baaley_haim_maim_26-06-17.aspx
הודעה ליבואנים - הקלה בדרישות ברישיון יבוא זרעים ליצוא חוזר (Re-Export)הודעה ליבואנים - הקלה בדרישות ברישיון יבוא זרעים ליצוא חוזר (Re-Export)25/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zraim0626-6837.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא של אגוז פקאן קלוף מדרום אפריקההודעה ליבואנים - אושר יבוא של אגוז פקאן קלוף מדרום אפריקה25/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_pekan.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא יחורים לא מושרשים של Prostanthera saxicola מ"ארצות אירופה"הודעה ליבואנים - אושר יבוא יחורים לא מושרשים של Prostanthera saxicola מ"ארצות אירופה"25/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Prostanthera-saxicola.aspx
מניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוי, קיץ 2017מניעה והדברה של חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בעצי דקל בנוי, קיץ 201725/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2017/Pages/hadkonit_hadekel2017.aspx
הודעת המשך 3 ל-O.I.E - אלח דם מדמם 24.6.17הודעת המשך 3 ל-O.I.E - אלח דם מדמם 24.6.1725/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/elech_dam_3_24-06-17.aspx
הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.17הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.1725/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy.aspx
הודעה 1 ל-O.I.E פה וטלפיים זן Oהודעה 1 ל-O.I.E פה וטלפיים זן O24/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_o_1.aspx
הודעת המשך 5 ל-O.I.E אבעבועות צאן –24.6.17הודעת המשך 5 ל-O.I.E אבעבועות צאן –24.6.1724/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/ababuot_tzon_5-24-06-17.aspx
הודעת המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים – 24.6.17הודעת המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים – 24.6.1724/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_3_24-06-17.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים21/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה חשפה אתר לשחיטה שחורה בישוב איכסאל מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה חשפה אתר לשחיטה שחורה בישוב איכסאל 21/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/exsal.aspx
הסגר כלב נושך – המצב הקיים עד לתיקון פקודת ותקנות הכלבת 2017הסגר כלב נושך – המצב הקיים עד לתיקון פקודת ותקנות הכלבת 201721/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/hukim/havad_mishpaty/Pages/tazkir_pkudat_kalevet.aspx
כ – 300 ק"ג בשר קפוא שהוברח משטחי האוטונומיה נתפס על ידי הכוחות המרכזית לאכיפה כ – 300 ק"ג בשר קפוא שהוברח משטחי האוטונומיה נתפס על ידי הכוחות המרכזית לאכיפה 21/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/nesert.aspx
ארגון ה- OECD משבח את מדיניות התמיכה הישירה של משרד החקלאות בחלק מהענפים החקלאיים וממליץ על תמיכה ישירה בכל ענפי החקלאותארגון ה- OECD משבח את מדיניות התמיכה הישירה של משרד החקלאות בחלק מהענפים החקלאיים וממליץ על תמיכה ישירה בכל ענפי החקלאות21/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/tmicha_yeshira.aspx
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 22.6.17אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 22.6.1721/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_22-6-17.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 5.6.2017פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 5.6.201721/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_05062017.aspx
טיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ז - 2017טיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6), התשע"ז - 201721/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/kalevet/Pages/tazkir_pkudat_kalevet.aspx
סקר כלבים לשנת 2016סקר כלבים לשנת 201620/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/subject/tipul_behayot_machmad/Pages/seker_klavim_2016.aspx
הודעה ללולנים - יוני, 2017הודעה ללולנים - יוני, 201720/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_june_2017.aspx
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה של משרד החקלאות בתפיסה של 8.5 טון בשר שמקורו משטחי הרשותמפקחי היחידה המרכזית לאכיפה של משרד החקלאות בתפיסה של 8.5 טון בשר שמקורו משטחי הרשות20/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/catch_meet.aspx
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות סיכלו נסיון הברחה של 26 טון בשרמפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות סיכלו נסיון הברחה של 26 טון בשר20/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/26_meet.aspx
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות החרימו כ-30 כוורת בקיבוץ חפץ חייםמפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות החרימו כ-30 כוורת בקיבוץ חפץ חיים20/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/caveret.aspx
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לכדו 4 טון בשר בישוב תמרהמפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לכדו 4 טון בשר בישוב תמרה20/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/tamra_meet.aspx
סכום פעילות אכיפת איסור דייג בים תיכון לתקופה - 01.05.17 - 27.05.17 סכום פעילות אכיפת איסור דייג בים תיכון לתקופה - 01.05.17 - 27.05.17 20/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/fish_catch.aspx
פקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות כטון וחצי עופות ממקור לא ידוע וללא תעודות וטרינריות פקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות כטון וחצי עופות ממקור לא ידוע וללא תעודות וטרינריות 20/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/catch_in_mashad.aspx
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות תפסו במהלך סיור שגרתי כ-טון וחצי בשר מיהודה ושומרון מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות תפסו במהלך סיור שגרתי כ-טון וחצי בשר מיהודה ושומרון 20/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/magdel_crom_meat.aspx
בפעילות שגרתית מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות נתפסו 250 ק"ג עוף בפעילות שגרתית מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות נתפסו 250 ק"ג עוף 19/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/Capture_Chickens.aspx
בשיתוף פעולה עם משטרת נצרת מפקחי משרד החקלאות חשפו 4 טון בשר ו1500 ביצים אשר הוחזקו בתנאים אסורים בכפר כנאבשיתוף פעולה עם משטרת נצרת מפקחי משרד החקלאות חשפו 4 טון בשר ו1500 ביצים אשר הוחזקו בתנאים אסורים בכפר כנא19/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/sh7eta_sh7ora.aspx
טיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרים להערות הציבורטיוטת מדריך להוצאת רישיון עסק לעסקים קטנים במרחב הכפרים להערות הציבור19/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/Guide_Rural_Businesses_draft.aspx
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות סיכלו ניסיון הברחת 500 ק'ג בשר מהשטחיםמפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות סיכלו ניסיון הברחת 500 ק'ג בשר מהשטחים19/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/secol.aspx
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה אתרו שחיטה שחורה בדיר אל אסאד ובבועיינה נוג"ידאתמפקחי היחידה המרכזית לאכיפה אתרו שחיטה שחורה בדיר אל אסאד ובבועיינה נוג"ידאת19/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/der_alasad.aspx
תקנות יבוא צמחים (תרגום בלתי פורמלי מאנגלית) – 2009תקנות יבוא צמחים (תרגום בלתי פורמלי מאנגלית) – 200918/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/takanot_yevu_tzmahim_2009.aspx
דוח פעילות- שנת 2016 ותחילת 2017​דוח פעילות- שנת 2016 ותחילת 2017​18/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/About/Pages/doch_peilut_2016-2017.aspx
השתלמות בנושא שימוש בתכשיר הדברה טוויסטרהשתלמות בנושא שימוש בתכשיר הדברה טוויסטר18/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/hishtalmut_twister.aspx
בחינת התקשרויות בענף המפטמות קריטריונים והנחיותבחינת התקשרויות בענף המפטמות קריטריונים והנחיות18/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/anaf_mafchemot.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201718/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspx
הופסק שוב יבוא הבקר והצאן מרומניה לישראל הופסק שוב יבוא הבקר והצאן מרומניה לישראל 17/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Stopping_imports_from_Romania.aspx
ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את תיקוני משרד החקלאות לפקודת הכלבת לקראת הסגר בית לבעלי חיים שנשכו ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את תיקוני משרד החקלאות לפקודת הכלבת לקראת הסגר בית לבעלי חיים שנשכו 17/06/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/tikun_hesger_pkudat_kalevet.aspx