עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019עדכון - הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 201918/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspx
תחשיב אתרוג, ינואר 2018תחשיב אתרוג, ינואר 201818/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_etrog_2017.aspx
תחשיב הדס, ינואר 2018תחשיב הדס, ינואר 201818/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_hadas_2018.aspx
תחשיב ולנסיה, ינואר 2018תחשיב ולנסיה, ינואר 201818/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_valencia_2018.aspx
טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור טיוטת מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחינוך ועידוד הדור הצעיר לעבודה בחקלאות באזורי עדיפות לאומית - להערות הציבור 18/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Work_in_agriculture.aspx
עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות עצים מומלצים לנטיעה בחצרות פרטיות 18/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Recommended_trees_for_the_yard.aspx
הנחיות לעונה למגדלי הפרחיםהנחיות לעונה למגדלי הפרחים17/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Soil_disinfection_prachim_2018.aspx
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-2017רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-201716/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishayon_mechirat_zraim+2017-2018.aspx
מפקחי משרד החקלאות פינו כלבה יחד עם תשעת גוריה מבית באור יהודה, בעקבות התעללות. הכלבים חולצו והועברו לטיפול ושיקום רפואי במתקן מוגן של משרד החקלאותמפקחי משרד החקלאות פינו כלבה יחד עם תשעת גוריה מבית באור יהודה, בעקבות התעללות. הכלבים חולצו והועברו לטיפול ושיקום רפואי במתקן מוגן של משרד החקלאות13/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Neglect_Dogs_oryehuda.aspx
סיכום פעילות חודש מאי 2018 סיכום פעילות חודש מאי 2018 13/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/teum_kishur/teum_shamron/פרסומים/Publications/Pages/Sikum_May.aspx
בחינה ראשונית של כדאיות שיווק אוכמניות; שוק מקומי ויצוא מחוז גליל גולן, 16.9.14בחינה ראשונית של כדאיות שיווק אוכמניות; שוק מקומי ויצוא מחוז גליל גולן, 16.9.1413/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2014/Pages/Blueberries.aspx
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים12/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspx
משרד החקלאות עוקב אחר מחיר העגבניות בשוק, ואם מחירן ימשיך לעלות, יפעל המשרד להורדת המחיר לצרכןמשרד החקלאות עוקב אחר מחיר העגבניות בשוק, ואם מחירן ימשיך לעלות, יפעל המשרד להורדת המחיר לצרכן12/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/tomatoes_Price-.aspx
תחשיב אשכולית לבנה לתעשיה, ינואר 2018תחשיב אשכולית לבנה לתעשיה, ינואר 201812/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_white_t_2018.aspx
הסכם המים (3) (הישן) - נוהל המשכי להשקעות בשנת 2018 תקציב מנהלי (פטור ממע"מ)הסכם המים (3) (הישן) - נוהל המשכי להשקעות בשנת 2018 תקציב מנהלי (פטור ממע"מ)12/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/heskem_maim_3.aspx
מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון הברחת 4,500 ביצים במחסום ג'בה שנועדו לשיווק באזור בית שמשמפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון הברחת 4,500 ביצים במחסום ג'בה שנועדו לשיווק באזור בית שמש11/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/Pages/havrchat_bitzim_beitshemesh.aspx
נוהל הגשת בקשה לרישום זכות מטפחים בזןנוהל הגשת בקשה לרישום זכות מטפחים בזן10/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/nehalim/Pages/nohal_hagashat_bakasha_lerishum_zchut.aspx
חוזר - העברת דגי מאכל לתחנות המיוןחוזר - העברת דגי מאכל לתחנות המיון10/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_haavarat_dagim.aspx
תחשיב אשכולית אדומה, ינואר 2018תחשיב אשכולית אדומה, ינואר 201809/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_aduma_2018.aspx
תחשיב אשכולית לבנה בכירה, ינואר 2018תחשיב אשכולית לבנה בכירה, ינואר 201809/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_white_b_2018.aspx
תחשיב אשכולית לבנה, ינואר 2018תחשיב אשכולית לבנה, ינואר 201809/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_eshcolit_white_2018.aspx
מפרט 41.5 - מפרט כללי לעבודות בנייהמפרט 41.5 - מפרט כללי לעבודות בנייה09/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mifrat.aspx
מפקחי משרד החקלאות פינו כ- 50(!!) כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים ממתחם של עמותה למען בעלי חיים בצפון הארץמפקחי משרד החקלאות פינו כ- 50(!!) כלבים שהוחזקו בתנאים מחפירים ממתחם של עמותה למען בעלי חיים בצפון הארץ09/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/North_Neglect_Dogs.aspx
סדרי העבודה של הוועדה הבין משרדית לעניין רישום תכשיריםסדרי העבודה של הוועדה הבין משרדית לעניין רישום תכשירים09/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/avoda_bein_misradit.aspx
פרקי זמן נדרשים למתן תשובות לבדיקות מעבדהפרקי זמן נדרשים למתן תשובות לבדיקות מעבדה09/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/tshuvot_maabada.aspx
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול סרטני מאכל החופשיים ממחלות סרטנאיםנוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול סרטני מאכל החופשיים ממחלות סרטנאים09/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/nohal_gidul_sartanim.aspx
הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.18הודעה בדבר בחינת רישוי לפי תקנות הרופאים הווטרינריים תשנ"א 1991 - 26.7.1806/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy.aspx
קול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2019קול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 201906/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kol_kore_anaf_yerakot.aspx
כנס מפעלים חיונייםכנס מפעלים חיוניים06/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/nihul_mashberim/publications/Pages/kenes_mifalim.aspx
טיוטת תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך לשנים 2018 - 2019 – להערות הציבורטיוטת תמיכה בתלמידים מהחברה הבדואית בנגב הלומדים בקורס למורי דרך לשנים 2018 - 2019 – להערות הציבור06/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/Tour_Guides_draft.aspx
בבזיוזיס בכבשיםבבזיוזיס בכבשים06/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2018/Pages/babzyuzis.aspx
תחשיב "אור" (כולל רשת), ינואר 2018תחשיב "אור" (כולל רשת), ינואר 201805/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_or_whit_reshet_2018.aspx
מדריך לשימוש בצילומי לוויין חינמיים לזיהוי שונות בחלקהמדריך לשימוש בצילומי לוויין חינמיים לזיהוי שונות בחלקה05/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/madrich_tzilum.aspx
מחלה דימומית בארנבונים rabbit haemorrhagic disease - חוזרמחלה דימומית בארנבונים rabbit haemorrhagic disease - חוזר05/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_mecharsem_arnav/Pages/machala_arnavonim.aspx
תחשיב אודם, ינואר 2018תחשיב אודם, ינואר 201804/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_odem_2018.aspx
תחשיב "אור" (ללא רשת), ינואר 2018תחשיב "אור" (ללא רשת), ינואר 201804/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_or_whitout_reshet_2018.aspx
לראשונה, משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיוםלראשונה, משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיום04/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Agricultural_land.aspx
משרד החקלאות ממשיך לפעול להפחתת יוקר המחייה ועדה משותפת למשרד החקלאות ומשרד האוצר, מובילה מהלך להפחתת מחיר הביצים לצרכן משרד החקלאות ממשיך לפעול להפחתת יוקר המחייה ועדה משותפת למשרד החקלאות ומשרד האוצר, מובילה מהלך להפחתת מחיר הביצים לצרכן 03/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Cost_living.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודש מאי, 2018דו"ח יבוא מקנה לחודש מאי, 201803/06/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_may_2018.aspx
החלטת ועדת המחירים – עדכון בסיס מחירי הביציםהחלטת ועדת המחירים – עדכון בסיס מחירי הביצים30/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/vaada_bezim.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים29/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
ריסוס דשנים בעלווה בגידול רוסקוס למניעת כלורוזה בענפיםריסוס דשנים בעלווה בגידול רוסקוס למניעת כלורוזה בענפים29/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_nisui_ruscus_hatzor_2016.aspx
משרד החקלאות מקדם תנאים להקצאת קרקע למתחם טיפול ופיקוח על בעלי החיים המיובאים מחו"ל במטרה לאפשר פתיחת מקומות נוספיםמשרד החקלאות מקדם תנאים להקצאת קרקע למתחם טיפול ופיקוח על בעלי החיים המיובאים מחו"ל במטרה לאפשר פתיחת מקומות נוספים29/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/land_allocation-.aspx
היתר כללי ליבוא סרום חיות מחמד 2018היתר כללי ליבוא סרום חיות מחמד 201829/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/heiter_klali_serum_2018.aspx
אפליקציה (יישומון) להשקיהאפליקציה (יישומון) להשקיה28/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspx
סיכום פגישה על מיזם יער עירוניסיכום פגישה על מיזם יער עירוני28/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/sicum_meeting_urban_forest.aspx
מיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימותמיזם "היער העירוני" - מידע כללי ומשימות28/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/The_Year_of_the_Urban_Forest.aspx
מפקחי משרד החקלאות סיכלו 5 ניסיונות (!) לשיווק של כ-2 טון עלי גפן שהוברחו מהשטחים, ללא כל פיקוח מוסדר, 1.3 טון בשר בקר שאינו ראוי למאכל ו- 400 ק"ג עופות פגי תוקף שיועדו לשיווקמפקחי משרד החקלאות סיכלו 5 ניסיונות (!) לשיווק של כ-2 טון עלי גפן שהוברחו מהשטחים, ללא כל פיקוח מוסדר, 1.3 טון בשר בקר שאינו ראוי למאכל ו- 400 ק"ג עופות פגי תוקף שיועדו לשיווק28/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Smuggling_vine_leaves.aspx
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 - מתן ארכהנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 - מתן ארכה28/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/reprieve_shmita.aspx
הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019הודעה על מפקד כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 201927/05/2018 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/mifkad_ovdim_zarim.aspx