מכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה. מכסת הדבש מהאיחוד האירופאי – מכסה 4096 לסוחריי המזון – חולקה במלואה. 22/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nizul_michsot_dvash.aspx
זן חדש של בטטותזן חדש של בטטות22/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/batatot_levanot.aspx
לראשונה בישראל, משרד החקלאות יממן מחקרים בתחום הקנביס הרפואילראשונה בישראל, משרד החקלאות יממן מחקרים בתחום הקנביס הרפואי22/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Knabis_rfoai.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2017משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 201722/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha2017.aspx
נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 21/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_Tmicha_Kidum_yetzu_tozeret_haklait2017.aspx
גרעיני משימה-פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 17.1.2017 גרעיני משימה-פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 17.1.201721/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_griney_mesima170117.aspx
הודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017הודעה על פרסום נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 201721/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal_tmichot_news.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 19.01.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 19.01.201718/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dou_nizul_michsot_160117.aspx
פרסום להערות ציבור - טיוטת נוהל תמיכה במימון הקמה של כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2016 ו- 2017פרסום להערות ציבור - טיוטת נוהל תמיכה במימון הקמה של כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2016 ו- 201718/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/nohal_tmicha.aspx
נתוני שיטפונות וגשם באירועים חריגים 2015 - 2016נתוני שיטפונות וגשם באירועים חריגים 2015 - 201617/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/publication/2017/Pages/shitfonot_201516.aspx
עדכון בתי צמיחה-חממות, לפי הוראת תקן 1176 ת.י. תנאי ביטחון עבודה בגובה עדכון בתי צמיחה-חממות, לפי הוראת תקן 1176 ת.י. תנאי ביטחון עבודה בגובה 17/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/bate_zmicha_update.aspx
מדד עלות ייצור גפן (ינואר 2017)מדד עלות ייצור גפן (ינואר 2017)17/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_jan_2017.aspx
מפקחי משרד החקלאות והסיירת הירוקה פינו 25 גמלים ששוטטו ללא בעלים וללא סימון בשטחי אש ובקרבת כבישים באזור צאליםמפקחי משרד החקלאות והסיירת הירוקה פינו 25 גמלים ששוטטו ללא בעלים וללא סימון בשטחי אש ובקרבת כבישים באזור צאלים17/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/camels_evacuation.aspx
מחלת שפעת עופות התגלתה בלולים בכפר מונש ובקיבוץ מגלמחלת שפעת עופות התגלתה בלולים בכפר מונש ובקיבוץ מגל17/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/shapaat_ofot_jan_18_2017.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים16/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
יום עיון ארצי חקלאות מים מקיימת בישראליום עיון ארצי חקלאות מים מקיימת בישראל16/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/yom_eyon_chaklaot_mekayemet.aspx
התייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)התייחסות לשאלות והערות על מתכונת הדיווח של פירות וירקות - הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)16/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו בסוף השבוע טון בשר אשר הוחזק בתנאים אסוריםמפקחי משרד החקלאות חשפו בסוף השבוע טון בשר אשר הוחזק בתנאים אסורים14/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/basar_lo_naot.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 12.1.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 12.1.201711/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/doh_nizul_michsot.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה נכון לתאריך: י"ד בטבת תשע"ז, 12.01.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא ביקוש גבוה נכון לתאריך: י"ד בטבת תשע"ז, 12.01.201711/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/nizul_michsot_112016.aspx
משרד החקלאות: ישראל תייצא לרוסיה מוצרי חלב ממפעלים מקומיים. גורמים במשרד צופים כי היקף המסחר יגיע למיליוני דולריםמשרד החקלאות: ישראל תייצא לרוסיה מוצרי חלב ממפעלים מקומיים. גורמים במשרד צופים כי היקף המסחר יגיע למיליוני דולרים10/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Export_dairy_products.aspx
חלוקת רישיונות ליבוא ביצים לרביה - מס' מכסה 4082חלוקת רישיונות ליבוא ביצים לרביה - מס' מכסה 408209/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/Pages/halukat_rishyonot_leyevou_byzim.aspx
שר החקלאות אריאל נפגש עם ראש ממשלת הודו מודי וסוכם על שדרוג היחסים החקלאיים בין המדינותשר החקלאות אריאל נפגש עם ראש ממשלת הודו מודי וסוכם על שדרוג היחסים החקלאיים בין המדינות09/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/india_ministry_visit.aspx
הסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087 לותיקים – חלוקה ראשונההסתיימה מכסת האגסים מהאיחוד האירופאי - מכסה מס' 8087 לותיקים – חלוקה ראשונה09/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/agas.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן : משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן : 09/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/update_nispach_a.aspx
הערכת סיכונים בעציםהערכת סיכונים בעצים08/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/Risk_assessment
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.12.2016 תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 25.12.2016 08/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_mesima_251216.aspx
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון ליום 09/01/2017 דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון ליום 09/01/2017 08/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doch_nizul_michsot_09012017.aspx
מפגש חקלאים בנושא גידול קנאביס רפואי, קיבוץ כנרתמפגש חקלאים בנושא גידול קנאביס רפואי, קיבוץ כנרת04/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/rep_curs/2017/Pages/cannabis_north.aspx
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתי מאכל לתעשייה 03/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Licenses_for_table_olives.aspx
עצי מורשתעצי מורשת02/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/Heritage_trees.aspx
הגנה על עצים - תמיכת עציםהגנה על עצים - תמיכת עצים02/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/ortopedia.aspx
פקידי היערות לפי אזורים גאוגרפייםפקידי היערות לפי אזורים גאוגרפיים02/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/hagana_ezim/Pages/pkide_yearot_list.aspx
שפעת עופות התגלתה בלול בנהלל בעמק יזרעאלשפעת עופות התגלתה בלול בנהלל בעמק יזרעאל02/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/shapaat_ofot_jan2017.aspx
הסתיימה מכסת התפוחים באיחוד האירופיהסתיימה מכסת התפוחים באיחוד האירופי01/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa_apple_8085.aspx
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות בתחום יבוא מוצרים מן החי והצומח 31/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/reform_muzarim_min_hachay.aspx
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו 40 מיליון ₪ מדי שנה ויגדילו את הפריון של ענף החקלאות במאות מיליוני שקלים כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה ושיפור הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמות חדשות שיחסכו 40 מיליון ₪ מדי שנה ויגדילו את הפריון של ענף החקלאות במאות מיליוני שקלים 31/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/shipur_regulation_pirion_chaklaut.aspx
כחלק מהפחתת הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמה בהסדרת מקצוע הרפואה הווטרינרית שיתורגמו לשירות איכותי, זמין ומהיר יותר עבור הצרכן כחלק מהפחתת הרגולציה, משרד החקלאות מקדם רפורמה בהסדרת מקצוע הרפואה הווטרינרית שיתורגמו לשירות איכותי, זמין ומהיר יותר עבור הצרכן 31/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/vet_regulation.aspx
הזמנה לקורס שיטות מתקדמות לגידול ירקות מקצועי חורף - אביב 2017הזמנה לקורס שיטות מתקדמות לגידול ירקות מקצועי חורף - אביב 201728/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/rep_curs/2016/Pages/shitot_mitkadmot_legidul_yerakot_2017.aspx
דו"ח שנתי 2015 - תפוקה חקלאית ויצוא, מדדי מחירים, פערי תיווךדו"ח שנתי 2015 - תפוקה חקלאית ויצוא, מדדי מחירים, פערי תיווך28/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/annual_report_2015_prices.aspx
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 2017הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 201727/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/matara_price_qtr1_2017.aspx
התייעצות עם הציבור שיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה במשרד החקלאותהתייעצות עם הציבור שיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה במשרד החקלאות26/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/shipur_regulation.aspx
דו"ח חלוקת מכסות ביקוש גבוה לשנת 2017דו"ח חלוקת מכסות ביקוש גבוה לשנת 201725/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/micsot_nizul_12_december_2016.aspx
עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017עדכונים בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 201725/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/edkunim_nispah_a_himzv_egozey_adama.aspx
שפעת עופות התגלתה בלול בישוב נחם בהרי ירושליםשפעת עופות התגלתה בלול בישוב נחם בהרי ירושלים25/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/shapaat_ofot_dec26_2016.aspx
4 תושבי הרשות הפלשתינאית ניסו להבריח לשטחי הרשות למעלה מ- 100 ציפורי שיר מזן חוחיות4 תושבי הרשות הפלשתינאית ניסו להבריח לשטחי הרשות למעלה מ- 100 ציפורי שיר מזן חוחיות24/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/chochiot.aspx
הופסקו לאלתר משלוחי הבקר בהטסה לישראל הופסקו לאלתר משלוחי הבקר בהטסה לישראל 24/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/hatasat_bakar.aspx
ועדת תמיכות שכר ופעולות 2016 – מיום 18.12.16ועדת תמיכות שכר ופעולות 2016 – מיום 18.12.1621/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/vaadat_sachar_vepeulot_2016.aspx
הודעה בדבר פרסום מכרז 3/2016 למתן שירותי ייעוץ בנושאי חברה וקהילההודעה בדבר פרסום מכרז 3/2016 למתן שירותי ייעוץ בנושאי חברה וקהילה19/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/rashut_buduim/publications/Pages/tender03_2016.aspx
עדכון נספח א' בנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 – מכסות תפוחיםעדכון נספח א' בנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 – מכסות תפוחים19/12/2016 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2016/Pages/edkun_nohal_yevu_2017_micsot_tapuhim_mahazit_shniya.aspx