יצוא כלבים לדרום אפריקהיצוא כלבים לדרום אפריקה12/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/export_southafrica_dogs.aspx
הודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןהודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן12/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Change_regulation.aspx
קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)12/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/-guidelines.aspx
משרדי החקלאות, הבריאות ורוה"מ הובילו מהלך אשר יאפשר הארכת חיי מדף מקסימליים לבשר מצונן בווקום, תוך עמידה בתנאים, מ-45 ימים ל-85 ימיםמשרדי החקלאות, הבריאות ורוה"מ הובילו מהלך אשר יאפשר הארכת חיי מדף מקסימליים לבשר מצונן בווקום, תוך עמידה בתנאים, מ-45 ימים ל-85 ימים12/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/harkhat_haiee_mdaf.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה באזור אשדות נשרמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות לקבל המלצה להרשאת רעייה בשטחי מרעה באזור אשדות נשר12/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/Ashdot_Nesher.aspx
הזמנה לקורס רססים שיתקיים במשרד החקלאות מחוז מרכז - חדרההזמנה לקורס רססים שיתקיים במשרד החקלאות מחוז מרכז - חדרה12/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/Invitation_to_the_course.aspx
ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2016ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 201611/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/agriculture_economic_situation2016.aspx
לקראת חג החנוכה, משרד החקלאות חושף את הנתונים אודות השמןלקראת חג החנוכה, משרד החקלאות חושף את הנתונים אודות השמן11/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/oliveoil.aspx
הודעה על מועדי הגשת בקשות להעסקת עובדי חקלאות עונתיים זרים חוזרים מסרילנקה לשנת 2018הודעה על מועדי הגשת בקשות להעסקת עובדי חקלאות עונתיים זרים חוזרים מסרילנקה לשנת 201811/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/srilanka.aspx
סקר תכשירי הדברה 2016סקר תכשירי הדברה 201611/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/Pages/seker_takshirey_hadbara_2016.aspx
סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים מתאריך 27.9.17סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים מתאריך 27.9.1710/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/sikum_vaada_27-9-17.aspx
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2017רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 201710/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tarkivim_veterinarim_2017.aspx
רשות הטבע והגנים תרכז את תחום האכיפה של משרדי החקלאות והאנרגיהרשות הטבע והגנים תרכז את תחום האכיפה של משרדי החקלאות והאנרגיה10/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Enforcement_Ministry_of_Agriculture.aspx
הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.18הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינריים (בחינת רישוי) - 25.1.1810/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_25.1.18.aspx
טריאזולים 2016טריאזולים 201609/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/triazolim2016.aspx
טופס בקשה A ליבוא טרקטורים חדשים ודגמים חדשיםטופס בקשה A ליבוא טרקטורים חדשים ודגמים חדשים09/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/Initial_Import_of_series_of_new_vehicles_classified_under_Category_T.aspx
מידע לצורך קביעת הקצאות לשנת 2018 לחקלאות - מים שפירים במערכת הארצית מידע לצורך קביעת הקצאות לשנת 2018 לחקלאות - מים שפירים במערכת הארצית 09/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/meida_hakzaa_2018.aspx
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2018נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 201809/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/nohal_mushkim_otef_aza.aspx
נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדםנוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם09/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_mikun.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201709/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspx
נוהל יבוא טרקטוריםנוהל יבוא טרקטורים06/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_traktorim.aspx
טופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים חדשים יבוא מקבילטופס בקשה לרישיון יבוא – טרקטורים חדשים יבוא מקביל06/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/Tfasim/Pages/Application_form_for_importing_new_tractors_with_parallel_imports.aspx
כנס סיכום שנה - ניהול משברים בחקלאותכנס סיכום שנה - ניהול משברים בחקלאות06/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/nihul_mashberim/publications/Pages/hazmana.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-נובמבר, 2017דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-נובמבר, 201706/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_2017.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים05/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
שר החקלאות החליט: גריעת עשרות מיני פירות וירקות מאחריות מועצת הצמחיםשר החקלאות החליט: גריעת עשרות מיני פירות וירקות מאחריות מועצת הצמחים05/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Council_of_plants.aspx
התמודדות עם נזקי עכברים בתות שדההתמודדות עם נזקי עכברים בתות שדה05/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/achbarim_tut_sade_december_2017.aspx
חוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסיםחוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסים03/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim.aspx
שר החקלאות אורי אריאל ערך פגישת היכרות עם השגריר החדש של האיחוד האירופי בישראל מר עמנואלה ז'ופרהשר החקלאות אורי אריאל ערך פגישת היכרות עם השגריר החדש של האיחוד האירופי בישראל מר עמנואלה ז'ופרה03/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/Ambassador_of_the_European_Union.aspx
לקראת 70 שנה למדינה משרד החקלאות מכריז על "שנת היער העירוני": עיריות ברחבי הארץ יתחרו על התואר "העיר הדואגת ביותר לעצים"לקראת 70 שנה למדינה משרד החקלאות מכריז על "שנת היער העירוני": עיריות ברחבי הארץ יתחרו על התואר "העיר הדואגת ביותר לעצים"03/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Urban_Forest.aspx
מפקחי משרד החקלאות תפסו 2 טון בשר בקר וכבש בטייבה, חלקו משחיטה שחורה וחלקו מוברח משטחי הרשות הפלשתינאיתמפקחי משרד החקלאות תפסו 2 טון בשר בקר וכבש בטייבה, חלקו משחיטה שחורה וחלקו מוברח משטחי הרשות הפלשתינאית03/12/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/yishuv_tiaba.aspx
התמודדות עם מחלת הכשותית בליזיאנטוסהתמודדות עם מחלת הכשותית בליזיאנטוס29/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/machalat_kshut_lisianthus_november2017.aspx
ליזיאנטוס - הנחיות לעונה ליזיאנטוס - הנחיות לעונה 29/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_laona_megadli_lisianthus.aspx
נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 2018נוהל תמיכה בעיקור חתולי רחוב לשנת 201829/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim_2016-2017.aspx
נוהל תמיכה בהקמת כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2017 ו - 2018נוהל תמיכה בהקמת כלביות אזוריות להחזקת כלבים לשנים 2017 ו - 201828/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2017/Pages/nohal_tmicha_kalbiot1129-4774.aspx
מפקחי משרד החקלאות פינו 9 סוסים רזים במיוחד, שסבלו מהתעללות והזנחה במושב שפרמפקחי משרד החקלאות פינו 9 סוסים רזים במיוחד, שסבלו מהתעללות והזנחה במושב שפר28/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/sosim_shifer.aspx
משרד החקלאות מודיע על הפסקת המבצע למזעור מחלת הברוצלוזיס בנגב בטרם עתמשרד החקלאות מודיע על הפסקת המבצע למזעור מחלת הברוצלוזיס בנגב בטרם עת28/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Barocellosis_Negev.aspx
סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 13.6.17סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 13.6.1726/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/vaada_pikuah_mazon.aspx
סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 27.7.17סיכום ישיבה של הוועדה המייעצת לחוק הפקוח על מזון לבעלי חיים - מתאריך ה 27.7.1726/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/vaada_pikuah_mazon_27-7-171127-6894.aspx
משרד החקלאות הורה על סגירת משחטת עופות בלודמשרד החקלאות הורה על סגירת משחטת עופות בלוד26/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/poultry_slaughterhouse.aspx
תהליך רישוי Me-Tooתהליך רישוי Me-Too26/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/Pages/Me-Too.aspx
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבורמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור26/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/mivchanim_2018.aspx
לנוכח מקרי הכלבת: משרד החקלאות יוצא בשורה של צעדים להגנה על בני האדם ובעלי החיים ולהפחתת מספר המקרים לנוכח מקרי הכלבת: משרד החקלאות יוצא בשורה של צעדים להגנה על בני האדם ובעלי החיים ולהפחתת מספר המקרים 25/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Rabies_vaccination.aspx
נוהל לייבוא דגים חייםנוהל לייבוא דגים חיים25/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/yevu_dagim_haim.aspx
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםנוהל אישור מקום הסגר לדגים25/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/ishur_makom_hesger.aspx
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוינוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוי25/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/pikuach_mitkanim_dagim.aspx
טיוטת נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2018 להערות הציבור - הארכהטיוטת נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2018 להערות הציבור - הארכה22/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Reorganization_of_farmers.aspx
סימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדו - שנת 2018סימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדו - שנת 201822/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/homer_ribuy_simun_etzim/Pages/avokado_report_2018.aspx
בעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחיםבעקבות פרויקט התנשמות שפותח על ידי משרד החקלאות: נרשמה ירידה של 60% בשימוש בחומרי הדברה בשטחים פתוחים20/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/The_owl_project.aspx
מחלת הניוקסלמחלת הניוקסל20/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pages/newcasel.aspx