הזמנה לכינוס יצואני תוצרת אורגנית המיועדת לאיחוד האירופי - 27.8.17הזמנה לכינוס יצואני תוצרת אורגנית המיועדת לאיחוד האירופי - 27.8.1715/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/minhala_hasmachat_gufey_bakara/pirsumim/Pages/kenes_organi.aspx
תעודת בריאות לייצוא כלב/חתול לקהילייה האירופאית ללא לווי הבעליםתעודת בריאות לייצוא כלב/חתול לקהילייה האירופאית ללא לווי הבעלים15/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/tudat_briut_yetzu.aspx
נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2017נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 201715/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/yevu_chita.aspx
מכסת הביצים בהיקף של 25 מיליון ביצים למשווקים ו- 5 מיליון ביצים לתעשייה בתוקף עד 10.10.2017 מכסת הביצים בהיקף של 25 מיליון ביצים למשווקים ו- 5 מיליון ביצים לתעשייה בתוקף עד 10.10.2017 14/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Industrial_eggs_10102017.aspx
משרד החקלאות בוחן את הגדלת מכסות הביצים המקומיות על מנת להבטיח אספקה סדירה במהלך תקופת החגיםמשרד החקלאות בוחן את הגדלת מכסות הביצים המקומיות על מנת להבטיח אספקה סדירה במהלך תקופת החגים14/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Supply_of_eggs.aspx
רוויזיות לחומרי הדברהרוויזיות לחומרי הדברה14/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/homrey_hadbara
במחצית הראשונה לשנת 2017: באחד מכל שלושה בתי עסק מבוקרים התגלתה הפקעת מחיר של מוצרים בפיקוח – פי 2 מהתקופה המקבילה אשתקדבמחצית הראשונה לשנת 2017: באחד מכל שלושה בתי עסק מבוקרים התגלתה הפקעת מחיר של מוצרים בפיקוח – פי 2 מהתקופה המקבילה אשתקד13/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Violation_of_price_control.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - יולי 2017דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - יולי 201712/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_jan_jul_2017.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 13.08.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 13.08.201712/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizoul_mixhsot13.08.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201712/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspx
החטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2017 להערות הציבורהחטיבה להתיישבות – טיוטת תכנית העבודה לשנת 2017 להערות הציבור09/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tochnit_avoda_2017_draft.aspx
הסכם המים - צריכה בפועל מול הקצאה (בגבולות ההקצאה)הסכם המים - צריכה בפועל מול הקצאה (בגבולות ההקצאה)09/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/hescim_mayim.aspx
תקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 1937תקנות חדשות לפקודת הדיג - תקנות הדיג, 193709/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/takanot_37.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 20.07.2017פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 20.07.201708/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_200717.aspx
בניגוד לפרסומים בימים האחרונים, בעלי החיים שעל האנייה מפורטוגל שהובילה ראשי צאן ובקר לישראל במצב תקיןבניגוד לפרסומים בימים האחרונים, בעלי החיים שעל האנייה מפורטוגל שהובילה ראשי צאן ובקר לישראל במצב תקין08/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Ship_with_cattle_from_Portugal.aspx
משרד החקלאות מפרסם מדריך רכישה ושימוש נכונים בביצים לחודשי הקיץ החמיםמשרד החקלאות מפרסם מדריך רכישה ושימוש נכונים בביצים לחודשי הקיץ החמים08/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Guide_to_using_eggs.aspx
הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 2018הודעה על בדיקת זכאות להקצאת עובדים זרים לשנת 201808/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/zakaut_ovdim_zarim2018.aspx
מפקחי משרד החקלאות פינו 12 גמלים ששוטטו בדרום והיוו סכנה לחיי המשתמשים בכבישמפקחי משרד החקלאות פינו 12 גמלים ששוטטו בדרום והיוו סכנה לחיי המשתמשים בכביש07/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/gmalim_mshotteim.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים05/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 4/2017 (יום ד' 05/04/2017)סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 4/2017 (יום ד' 05/04/2017)02/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/vaadat_programot/2017/Pages/vadaa_2.aspx
סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 5/2017 (יום ד' 03/05/2017)סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 5/2017 (יום ד' 03/05/2017)02/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/vaadat_programot/2017/Pages/vadaa_4.aspx
סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 6/2017 (יום ד' 07/06/2017)סדר יום ועדת פרוגרמות מס' 6/2017 (יום ד' 07/06/2017)02/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/vaadat_programot/2017/Pages/vadaa_5.aspx
כרוב לבן אדום לתעשיה – מכסה 7025 WTO כרוב לבן אדום לתעשיה – מכסה 7025 WTO 02/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/kruv-lavaadom.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו 5.1 טון בשר בקר בשלושה מקרים שונים שנשחט ונשמר בתנאים אסוריםמפקחי משרד החקלאות חשפו 5.1 טון בשר בקר בשלושה מקרים שונים שנשחט ונשמר בתנאים אסורים02/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/saknin_dalton_wadi.aspx
נוהל מיזמים אזוריים לחקלאות וסביבה לשנת 2017נוהל מיזמים אזוריים לחקלאות וסביבה לשנת 201701/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/noal/Pages/nohal_meizamim.aspx
תהליכי הזדקנות בעצים תהליכי הזדקנות בעצים 31/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2017/Pages/Aging_trees.aspx
Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 89Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 8931/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/2017/Pages/Gazette_NO_88.aspx
משרד החקלאות נערך לקראת תקופת חגי תשרימשרד החקלאות נערך לקראת תקופת חגי תשרי30/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/hagi_tishre.aspx
משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא כרוב לבן - אדום בפרט המכס 070490313 – מ - WTO – מכסה 7025משרד החקלאות מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא כרוב לבן - אדום בפרט המכס 070490313 – מ - WTO – מכסה 702530/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/kruvlavanadom.aspx
חוזר בנושא חשש למחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 בדרום רצועת עזהחוזר בנושא חשש למחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 בדרום רצועת עזה30/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/pe_tlafaim_SAT--2.aspx
בעקבות תלונה שהתקבלה תפסו מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות כ- 100 ק"ג בשר משחיטה שחורהבעקבות תלונה שהתקבלה תפסו מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות כ- 100 ק"ג בשר משחיטה שחורה30/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/capture_meat_Tiberias.aspx
מפקחי משרד החקלאות סיכולו ניסיון הברחת 3,000 ביצים במחסום בירושלים שנועדו לשיווק בעיר והוחזקו בתנאים אסוריםמפקחי משרד החקלאות סיכולו ניסיון הברחת 3,000 ביצים במחסום בירושלים שנועדו לשיווק בעיר והוחזקו בתנאים אסורים30/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/eggs_smuggling.aspx
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2018קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 201829/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2018.aspx
במהלך פעילות יזומה של מפקחי המשרד נתפסו כ- 200 ק"ג בשר בקר משחיטה שחורה ביישוב סכנין ו- 170 ק"ג בשר בקר ביישוב טמרהבמהלך פעילות יזומה של מפקחי המשרד נתפסו כ- 200 ק"ג בשר בקר משחיטה שחורה ביישוב סכנין ו- 170 ק"ג בשר בקר ביישוב טמרה29/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/saknin_tamra.aspx
סיכום פרויקט תות שדה לעונה החקלאית 2017-2016סיכום פרויקט תות שדה לעונה החקלאית 2017-201629/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/teum_kishur/teum_shamron/פרסומים/201777/Pages/Summary.aspx
נוהל תמיכה העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת - 2017נוהל תמיכה העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת - 201726/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_ovdim_zarim_2017.aspx
ועדת החינוך אישרה את תיקוני משרד החקלאות לתקנות בנושא מסירת כלבים וחתולים מכלביות ומארגוני בעלי חיים​ועדת החינוך אישרה את תיקוני משרד החקלאות לתקנות בנושא מסירת כלבים וחתולים מכלביות ומארגוני בעלי חיים​25/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/sirus_and_ikur_must.aspx
בימים האחרונים מפקחי משרד החקלאות פעלו לחילוץ בעלי החיים בשלושה מוקדים שוניםבימים האחרונים מפקחי משרד החקלאות פעלו לחילוץ בעלי החיים בשלושה מוקדים שונים24/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Animal_rescue.aspx
מפקחי משרד החקלאות תפסו רבע טון בשר כבש ו- 130 ק"ג בשר עוף שהובלו ללא קירור ומקורם אינו ידוע בשני אירועים שונים בצפון הארץמפקחי משרד החקלאות תפסו רבע טון בשר כבש ו- 130 ק"ג בשר עוף שהובלו ללא קירור ומקורם אינו ידוע בשני אירועים שונים בצפון הארץ24/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/150kg_capture_meat.aspx
שיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 2016שיפור נוסף נרשם בשאריות חומרים כימיים במוצרים מן החי לשנת 201624/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Survey_2016.aspx
תעודת בריאות לייצוא כלב/חתול לברזילתעודת בריאות לייצוא כלב/חתול לברזיל24/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/teudat_briut.aspx
סיכום פעילות חציון לשנת 2017 סיכום פעילות חציון לשנת 2017 24/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/teum_kishur/teum_shamron/פרסומים/201777/Pages/Summary_of_Activities.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 02.07.2017פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 02.07.201723/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol02072017.aspx
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת אשר יצמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת אשר יצמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 201723/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/tmicha_maale_kineret_draft.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 24.07.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - מעודכן לתאריך 24.07.201723/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizoul_mixhsot24.7.aspx
אושרה בכנסת: סגירת המנהלת להסדרים במגזר החקלאיאושרה בכנסת: סגירת המנהלת להסדרים במגזר החקלאי22/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/sgerat_minhelet.aspx
קווים מנחים – גמישות בדרישות לעסקים קטניםקווים מנחים – גמישות בדרישות לעסקים קטנים22/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/small_businesses.aspx
תוצרת אורגנית - מדריך למשווקתוצרת אורגנית - מדריך למשווק19/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/org_meshavek.aspx
תוצרת אורגנית - מדריך לצרכןתוצרת אורגנית - מדריך לצרכן19/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/org_tzarchan.aspx
זבוב פירות האפרסק (Bactrocera zonata (Saundersזבוב פירות האפרסק (Bactrocera zonata (Saunders19/07/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/Saunders.aspx