תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 201819/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspx
רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 2018רשימת תרכיבים וטרינריים עם מספרי רישום - 201819/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tarkivim_veterinarim_2018.aspx
פריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינהפריחה חורפית ואביבית של צמחי גיאופיטים בגינה16/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_prachim_geophytes.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייהמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה16/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/olives.aspx
רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/201816/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspx
יום פתוח בסוכות - חקלאות ישראליתיום פתוח בסוכות - חקלאות ישראלית15/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/subject/sukot
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים15/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspx
מועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםמועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים15/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspx
מעבדה לפיטובקטריולוגיה – אבחון חיידקיםמעבדה לפיטובקטריולוגיה – אבחון חיידקים12/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Pitobacteria
הדברה בקנביס רפואיהדברה בקנביס רפואי12/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/canabis.aspx
כנימה קמחית מנוקדת בגידול פלפלכנימה קמחית מנוקדת בגידול פלפל12/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Phenacoccus_solenopsis.aspx
עלון ענף הפרחים מספר 23עלון ענף הפרחים מספר 2312/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_prachim_23.aspx
יבוא וייצוא בינלאומי של בעלי חיים לשחיטה (בקר, צאן וכבשים) יבוא וייצוא בינלאומי של בעלי חיים לשחיטה (בקר, צאן וכבשים) 12/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/exp_imp_slaughter.aspx
מתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 מתן ארכה שלישית - נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים / משתלות / וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2017 - 2021 11/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/Pages/shmita_extra_3.aspx
הודעה בדבר השתתפות המדינה בפרמיות לביטוח מפני גניבת צאן, בקר במרעה ונזקי זדון ליבול בבתי אריזההודעה בדבר השתתפות המדינה בפרמיות לביטוח מפני גניבת צאן, בקר במרעה ונזקי זדון ליבול בבתי אריזה11/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/Insurance.aspx
דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 10.9.18דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 10.9.1811/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/immediate-notification-FMD_10-09-18.aspx
חוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.18חוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.1811/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim_19-8-18.aspx
בדיקת היתכנות ליישום טיפולי קרינה לתוצרת חקלאית טרייה בישראלבדיקת היתכנות ליישום טיפולי קרינה לתוצרת חקלאית טרייה בישראל08/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/sikum_tipuley_krina.aspx
סיור לימודי ב TAIEX בנושא רישוי ושאריות מרביות מותרות בחומרי הדברהסיור לימודי ב TAIEX בנושא רישוי ושאריות מרביות מותרות בחומרי הדברה05/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/TAIEX.aspx
Historical and recent reductions in genetic variation of the Sarotherodon galilaeus population in the Sea of GalileeHistorical and recent reductions in genetic variation of the Sarotherodon galilaeus population in the Sea of Galilee05/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Article_HistoricalAndRecentReductionsI.aspx
סיכום מפגש קבוצת עבודה בנושא תכשירי הגנת הצומח של EPPO, האג, הולנד - 2018סיכום מפגש קבוצת עבודה בנושא תכשירי הגנת הצומח של EPPO, האג, הולנד - 201805/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/EPPO.aspx
חומר ריבוי גפן - הערכות הגנת הצומחחומר ריבוי גפן - הערכות הגנת הצומח05/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/gefen.aspx
הקמת תחום מידע ודיגוםהקמת תחום מידע ודיגום05/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/digum_meyda.aspx
יצוא תוצרת חקלאית טרייהיצוא תוצרת חקלאית טרייה05/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/tozeret_haklait.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים05/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא ייחורים של בת קלה מהולנדהודעה ליבואנים - אושר יבוא ייחורים של בת קלה מהולנד04/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_yehurim.aspx
משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהמשרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה04/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/rosh_hashana_netunim.aspx
תוספת - לנוהל תמיכה במגדלי דגי בריכות ומאגרי מים מתוקים ספטמבר 2018תוספת - לנוהל תמיכה במגדלי דגי בריכות ומאגרי מים מתוקים ספטמבר 201804/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2018/Pages/tosefet_dagim.aspx
מפקחי משרד החקלאות, חשפו למעלה מ- 65,000 ביצים שהוחזקו בתנאים ירודים וללא קירורמפקחי משרד החקלאות, חשפו למעלה מ- 65,000 ביצים שהוחזקו בתנאים ירודים וללא קירור03/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tfisat_Beizim_Tzafon.aspx
נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון03/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspx
הודעה ליבואנים - עדכון דרישות יבוא לתוצרת טרייה של בצל, שום, גזר ותפוח אדמה למאכלהודעה ליבואנים - עדכון דרישות יבוא לתוצרת טרייה של בצל, שום, גזר ותפוח אדמה למאכל02/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/hodaa_yevuan_15-2018.aspx
חלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדיםחלוקת רישיונות ליבוא שקדים מקולפים לתעשיית השקדים02/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/shkedim.aspx
לקראת ראש השנה, גם השנה מפרסם משרד החקלאות את מחיר הדבש המומלץ לצרכן: עד 35 ₪ לק"ג דבש לקראת ראש השנה, גם השנה מפרסם משרד החקלאות את מחיר הדבש המומלץ לצרכן: עד 35 ₪ לק"ג דבש 01/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Honey_Recommendation_Price.aspx
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), התשע"ח- 2018תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), התשע"ח- 201801/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2018.aspx
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), התשע"ח- 2018תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), התשע"ח- 201801/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_shhaa.aspx
הודעה על תיקון ההקצאה של מים אחרים של צרכני מפעל השבה והודעה על אפשרות להגשת בקשה לקבלת תוספת מים אחרים לשנת 2018הודעה על תיקון ההקצאה של מים אחרים של צרכני מפעל השבה והודעה על אפשרות להגשת בקשה לקבלת תוספת מים אחרים לשנת 201801/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/tikun_haktzaa.aspx
הודעה על הארכת מועד הגשת בקשות לתוספת להקצאת מים שפירים במערכת הארצית לשנת 2018 הודעה על הארכת מועד הגשת בקשות לתוספת להקצאת מים שפירים במערכת הארצית לשנת 2018 01/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/haaracha_maim_shapirim.aspx
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 28 - 2018)תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 28 - 2018)01/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/tayaron_28.aspx
הסתיימה חלוקת מכסה - 4095 איחוד אירופי - דבש הסתיימה חלוקת מכסה - 4095 איחוד אירופי - דבש 01/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/finish_michsa_4095.aspx
נוהל תמיכה בצרכנים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018נוהל תמיכה בצרכנים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 201829/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_tmicha_maim_2018.aspx
בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 2018בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 201829/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_september_october_2018.aspx
נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – הגדלת הנפח המקסימלי (טון) לתמיכה במערכי מיון בבתי אריזה בינונייםנוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – הגדלת הנפח המקסימלי (טון) לתמיכה במערכי מיון בבתי אריזה בינוניים29/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_nefach_max.aspx
אגס - איחוד אירופי - מכסה 8087 - הסתיימה חלוקת המכסהאגס - איחוד אירופי - מכסה 8087 - הסתיימה חלוקת המכסה29/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/agasimehud.aspx
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף משרד החקלאות עורכים מפקד לחקלאי ישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף משרד החקלאות עורכים מפקד לחקלאי ישראל 28/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Mifkad_Haklai.aspx
מחשש להידבקות במחלה קשה ומדבקת לבני האדם, לישמניאזיס ויסצרלית, הוחלט להמית קבוצת בעלי חיים שבמקוםמחשש להידבקות במחלה קשה ומדבקת לבני האדם, לישמניאזיס ויסצרלית, הוחלט להמית קבוצת בעלי חיים שבמקום28/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Leishmania_2018.aspx
דיווח המשך מספר 36 ל-O.I.E ניוקסל - 20.8.18דיווח המשך מספר 36 ל-O.I.E ניוקסל - 20.8.1828/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/follow-up-report-36-NCD-20-03-2018.aspx
בחינת טיפולים לאחר קטיף על חיי מדף ואחסון ארוך טווח של דלעת ערמוניםבחינת טיפולים לאחר קטיף על חיי מדף ואחסון ארוך טווח של דלעת ערמונים28/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_dlaat_armonim_b.aspx
בהלת הלפטוספירה (עכברת)בהלת הלפטוספירה (עכברת)28/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/leptospira_2018.aspx
אגס - איחוד אירופי - מכסה 8087 - הסתיימה חלוקת המכסהאגס - איחוד אירופי - מכסה 8087 - הסתיימה חלוקת המכסה28/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/agasim.aspx
גידול גיאופיטים לפרחי קטיף בחוות עדן, 2017/18גידול גיאופיטים לפרחי קטיף בחוות עדן, 2017/1826/08/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_geophytes_2018.aspx