​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
בן שושן אבייחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559904צור קשר
נחמני אבינהג/ת ב'נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
אלשייך אבימפקח מקנהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6232914צור קשר
קרייזל אבימרכז אזור ערבהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)08-6581665צור קשר
חסידים אביראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681520 ,08-8521416צור קשר
אלדר אבימנהל מדור לדגים ומנהל מעבדה לאבחון וירלימעבדה למחלות דגים (שו"ט), המכון הווטרינרי ע"ש קמרון (שו"ט), שירותים וטרינריים, מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט)03-9681760צור קשר
אביב לוימדריך מחוזי (ריבוי, שתלנות, דוביום ונוריות)תחום פרחים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485646צור קשר
ווקנין אביבהמרכזת (סקרים תוצרת חקלאית טרייה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה02-6290101צור קשר
חליגוא אביבהמזכירת מחלקהפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
אביגיל הלריער ואילנות (פקיד היערות)03-9485643
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון