​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שאוליאן אורליתחשבת המשרדחשבות וכספים03-9485564, 02-6290179צור קשר
בן שושן אבימנהל תחום (פיצו"ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559904צור קשר
נחמני אבינהג/ת ב'נכסים, בינוי ומשקצור קשר
אלשייך אבי מפקח מקנהשירותים וטרינריים08-6232914צור קשר
קרייזל אבי מרכז אזור ערבהשירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
חסידים אבי ראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתשירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681520 ,08-8521416צור קשר
אבי אלדרמנהל מדור לדגים ומנהל מעבדה לאבחון וירלישירותים וטרינריים03-9681760צור קשר
ווקנין אביבהמרכזת (סקרים תוצרת חקלאית טרייה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה02-6290101צור קשר
חליגוא אביבה מזכירת מחלקהשירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
פרל אביחימדען ראשימדען ראשיצור קשר
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון