מספרשםתאריך פרסום
596421התקשרות המשך לצורך הרחבה לקבלת שירותי ייעוץ משפטיים לוועדה המיוחדת, לתקופה מיום 4/4/2017 ועד ליום 3/4/2018 בתוספת זכות ברירה להמשך ההתקשרות24-04-2017
596426התקשרות בפטור מבפטור ממכרז מכח תקנה 3(19)(א) עם ההסתדרות הציונית עבור יישום החלטת הממשלה מס' 1998 מיום 9/10/201623-04-2017
596711התקשרות עם פרופ' בני רקח - יועץ מומחה לשירותים להגנת הצומח ולביקורת - להקמת מאגר נגעים ממשלתי של ישראל23-04-2017
596520בקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 201723-04-2017
596629התקשרות עם "אבוט אינפורמטיקס טכנולוגיות" לצורך קבלת שירותים של פיתוח שינויים נדרשים במערכת התוכנה של המכון הווטרינרי לצורך שילוב רובוט חדש בעבודת המכון.19-04-2017
596631התקשרות עם "אורקל ישראל" - הסכם שירות ותחזוקה שנתי לכלל מוצרי אורקל שבהחזקת המשרד19-04-2017
596632התקשרות עם א.ש. תעשיות אקולוגיה לישראל 2000 - לאספקת 210 חביות קצף להמתה של עופות נגועים בשפעת העופות19-04-2017
596634התקשרו עם "אביק בע"מ" להספקת ביצי SPF מודגרות ובגילאים המתאימים19-04-2017
596636התקשרוץת עם פרופ' שלמה נברו - יועץ לטכנולוגיות חיטוי במתיל ברומיד פוסיפין לטובת תכנון וליווי מכרז להקמת מתקן לאומי לחיטוי חומר צימחי מיובא.19-04-2017
596650התקשרות עם חברת "טוטנאור" עבור שירות שנתי לאוטוקלאבים עבור שנת 2017 לשירותים הווטרינריים19-04-2017
596651קבלת שירות שימוש במשרדי ממן לצורך הסדרת פעילותם של מפקחי ההסגר של היחידה לשנת 201719-04-2017
596504ארגון והפעלת שירותי קייטנה לילדי העובדים בקריה החקלאית - עבורשירותי רווחה לעובדים במשרד החקלאות06-04-2017
596506מתן שירותי ניקיון במתרני משרד החקלאות06-04-2017
596480חידוש קבלת שירות תחזוקה שנתית לתוכנות GIS - התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג." עבור כלל יחידות משרד החקלאות06-04-2017
596488התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" רכישת ערכות להפקת חומצות גרעין מתוצרת Qiagen לשנת 201706-04-2017
596491התקשרות עם "בקטלאב דיאגנוסטיקה" לצורך רכישת ערכות Crystal לזיהוי חיידקים06-04-2017
596492התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD עבור השו"ט לשנת 201706-04-2017
596493התקשרות המכון הוטרינרי עם ד"ר אדי סיטרין וד"ר שלי דרווין ממנהל המחקר - מחקר06-04-2017
596494התקשרות המכון הווטרינרי עם ד"ר רוני שפירא - הפקולטה לחקלאות - האוניברסיטה העברית - תכנית מחקר06-04-2017
596385התקשרות עם פרופ' בני רקח - יועץ מומחה לשירותים להגנת הצומח ולביקורת - להקמת מאגר נגעים ממשלתי של ישראל04-04-2017
596279רכישת קיטים לצורך זיהוי פתוגני בשיטת PCR - ערכת compylobacter "מחי מעבדות "03-04-2017
596280התקשרות עם חברת "גמאטרוניק" תיקון מכשיר אל פסק המצוי במחוז העמקים של משרד החקלאות03-04-2017
596299התקשרות עם מעבדת הייחוס Aquaculture Pathology Laboratory אריזונה ארה"ב - לאבחון מחלות רשומות של סרטניים03-04-2017
596300התקשרות עם "אביק בע"מ" להספקה של ביצי SPF מודגרות ובגילאים המתאימים03-04-2017
596325התקשרות עם פרופ' שלמה נברו - יועץ לטכנולוגיות חיטוי במתיל ברומיד פוסיפין לטובת תכנון וליווי מכרז להקמת מתקן לאומי לחיטוי חומר צמחי מיובא03-04-2017
596250התקשרות עם א.ש. תעשיות אקולוגיה לישראל 2000 - לאספקת 210 חביות קצף להמתה של עופות נגועים בשפעת העופות02-04-2017
596253התקשרות עם חברת " הורייזן ביוטק בע"מ" רכישת אנטיגן מסוג VMRD Erlichia Canis 12 well FA slide לצורך אבחון סרולוגי לשנת 201702-04-2017
596254התקשרות עם " החברה למפעלי כלכלה" לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות (במהלך חודשים מאי - יוני 2017 - בשני סבבנים).02-04-2017
596255התקשרות עם סיאט ביו דיאגנוסטיקה - רכישת אבקות לשנת 201702-04-2017
596256התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" לצורך רכישת קיט להפקת RNA מחיידקים לשנת 201702-04-2017
596258התקשרות עם StarTAU לצורך השתתפות בהאקתון שכותרתו: "מצמצמים אובדן מזון בישראל"02-04-2017
596260התקשרות עם חברת "אורגני שלי" לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור השירותים להגנת הצומח02-04-2017
596267רכישת מכשיר לבדיקת ריכוז דוגמאות + קורא פלואורוסנציה עבור השירותים הווטרינריים באמצעות הספק "מעבדות חי"02-04-2017
596277התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות חיוג מקוצר עבור משרד החקלאות02-04-2017
596278התקשרות עם חברת "נ.ב.ט ביוטכנולוגיה בע"מ" לרכש אנטיגן פולורום.02-04-2017
596210התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" לרכישת תרכיב ברוצלה מסוג "זן 19" מתוצרת חברת CZ Veterinaria - לשנת 201730-03-2017
595826התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD עבור השו"ט לשנת 201722-03-2017
595827התקשרות עם "בקטלאב דיאגנוסטיקה" לצורך רכישת ערכות Crystal לזיהוי חיידקים22-03-2017
595833התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" - רכישת ערכות להפקת חומצות גרעין מתוצרת Qiagen לשנת 201722-03-2017
595834התקשרות המכון הווטרינרי עם ד"ר אדי סיטרין וד"ר שלי דרווין ממנהל המחקר - מחקר22-03-2017
595835התקשרות המכון הווטרינרי עם ד"ר רוני שפירא - הפקולטה לחקלאות - האוניברסיטה העברית - תכנית מחקר22-03-2017
595744התקשרות עם תאגיד סטטוטורי - התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לשנים 2017-2019 . מעבדת אגף הדייג לבריאות הדגים בניר דוד20-03-2017
595432התקשרות עם חברת "גמאטרוניק" תיקון מכשיר אל פסק המצוי במחוז העמקים של משרד החקלאות15-03-2017
595433רכישת קיטים לצורך זיהוי פתוגני בשיטת PCR - ערכת compylobacter "מחי מעבדות"15-03-2017
595434התקשרות עם מעבדת הייחוס Aquaculture Pathology Laboratory אריזונה ארה"ב - לאבחון מחלות רשומות של סרטניים15-03-2017
595437התקשרות לרכישת שירותי תחזוקה לשנת 2017 - חברת השמירה חטיבת ה15-03-2017
595438התקשרות עם חברת "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לפעילות איבחונית PCR בזמן אמת - לשנת 201715-03-2017
595440התקשרות עם רו"ח שי ואנה (באמצעות "יו אנד מור יועצים" לצורך מתן שירותים חשבוניים ליחידת תנופה לשנת 201715-03-2017
595259התקשרות עם סיאט ביו דיאגנוסטיקה - לרכישת אבקות לשנת 201709-03-2017
595260התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" לצורך רכישת קיט להפקת RNA מחיידקים - לשנת 201709-03-2017
595262התקשרות עם StarTau לצורך השתתפות בהקתון שכותרתו: "מצמצמים אובדן מזון בישראל"09-03-2017
595225התקשרות עם חברת "גמידור דיאגנוסטיקה בע"מ" לצורך רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ - לשנת 201708-03-2017
595226התקשרות עם "מעבדת הייחוס לכלבת Anses" לצורך בדיקות אימות לבדיקה סרולוגית לנוגדני כלבת לשנת 201708-03-2017
595228התקשרות עם חברת "פיור סוכנויות" לרכישת 15 אלף מנות תרכיב כנגד מחלת הגמרת (אנתרקס) לשנת 201708-03-2017
595236התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" לרכישת קיטים להפקת DNA ו - RNA של החברה היצרנית "מקסוול" - לשנת 201708-03-2017
595240התקשרות עם "איפיאי אינטרנשיונל פרוסס אקויפמנט בע"מ" לצורך רכישת מדפסת מסוג LINX מודל: 5900 ובקבוקוני דיו08-03-2017
595245התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" לרכישת תרביות תאים מסוג LHM, עבור השו"ט08-03-2017
595246התקשרות עם רשות הטבע והגנים לצורך איחסון סירת פיקוח של הרט"ג בחצרי המשרד (תחנת דור), ללא תמורה על יסוד תנאי תקנה 3 (7)08-03-2017
595248התקשרות עם "החברה למפעלי כלכלה" לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות (במהלך חודשים מאי-יוני 2017 (בשני סבבים)08-03-2017
595249התקשרות עם חברת "אורגני שלי" לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור השירותים להגנת הצומח08-03-2017
595250התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות חיוג מקוצר עבור משרד החקלאות בעבור התקופה שמיום 1 במרץ 2017 ועד סוף פברואר 201808-03-2017
595255התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" לרכישת תרכיב ברוצלה מסוג "זן 19" מתוצרת חברת CZ Veterinaria - לשנת 201708-03-2017
595256התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" רכישת אנטיגן מסוג Erlichia Canis 12 well FA slide VMRD לצורך אבחון סרולוגי - לשנת 201708-03-2017
595257רכישת מכשיר לבדיקת ריכוז דוגמאות + קורא פלואורוסנציה - עבור השירותים הווטרינריים באמצעות הספק "מעבדות חי"08-03-2017
595258התקשרות עם חברת "נ.ב.ט ביוטכנולוגיה בע"מ" לרכש אנטיגן פולורום08-03-2017
595212התקשרות עם "Animal&Plants Health Inspection Services United States Department of Agriculture" - APHIS - לצורך קיום הכשרה מקצועית (סמינר) לשדרה הניהולית של השו"ט בנושא ניטור ושליטה במחלות בעלי חיים07-03-2017
595213התקשרות עם משרד התחבורה לצורך קבלת מידע בתחום כלי שייט07-03-2017
595214התקשרות עם יחידת הפיקוח, המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מינהל המחקר החקלאי לצורך קבלת השירותים השנת 201707-03-2017
595075התקשרות עם CCBD (מעבדה לביולוגיה מולקולרית) - אוניברסיטת גוולף , קנדה - שנת 201705-03-2017
595076התקשרות עם חברת "סוויספורט 1998 בע"מ" לרכישת שירותי חניה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה "בן גוריון" בבניין סויספורט05-03-2017
595078התקשרות עם חברת "אנוויגו אר אם אס (ישראל) בע"מ לרכישת חיות מעבדה לשו"ט לשנת 201705-03-2017
593066התקשרות המשך לקבלת שירותי ייעוץ משפטיים בתחום הסכמי ההעתקה והתישבות הקבע מול עו"ד איתי אהרונסון לשנת 201727-02-2017
594691התקשרות עם רו"ח שי ואנה (באמצעות "יו אנד מור יועצים") לצורך מתן שירותים חשבונאיים ליחידת תנופה לשנת 201723-02-2017
594603התקשרות עם המעבדות המרכזיוות של משרד הבריאות לביצוע בדיקות של זני סלמונלה עבור השו"ט22-02-2017
594608התקשרות עם חברת תמר ציוד למעבדות מחקר בע"מ לרכישת קיטים לאיבחון נגיפים לשנת 201722-02-2017
594610התקשרות עם חברת "פאוורסיינס בע"מ" לצורך קבלת שירות של תיקון מערכת התייעלות אנרגטית המותקנת במבנה הגה"צ22-02-2017
594612התקשרות עם המכללה למנהל - חלון עץ ירוק - פיתוח יישומון עבור יחידת פקיד היערות22-02-2017
594614התקשרות עם OH Marketing Enviromental לרכישת מלכודות מכרסמים מסוג "שרמן"22-02-2017
594615התקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ לביצוע מגוון של מבחנים/בדיקות השוואתיות לפי דרישה של הרשות להסמכת מעבדות - המעבדה להגיינת מזון עבור שנת 201722-02-2017
594617התקשרות עם חברת " ביוטסט בע"מ" לרכישת ערכת אלייזה Camel igG לשנת 201722-02-2017
594619התקשרות עם הספק OBP לרכישת מנות תרכיב נגד נגיף קדחת השקע האפריקאי (קש"א) לשנת 2017 - דרום אפריקה22-02-2017
594622התקשרות עם חברת "נאוטק ביו בע"מ" - שירות שנתי לשני רובוטים של חברת TECAN המוצבים במעבדות המכון הווטרינרי - שו"ט22-02-2017
593928התקשרות עם חברת "אנוויגו אר אם אס (ישראל) בע"מ" לרכישת חיות מעבדה לשו"ט - לשנת 201721-02-2017
593929התקשרות עם CCBD (מעבדה לביולוגיה מולקולרית) - אוניברסיטת גוולף, קנדה - עד תום שנת 201721-02-2017
593931התקשרות עם חברת "סוויספורט 1998 בע"מ" לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל תעופה "בן גוריון" בבניין סוויס פורט21-02-2017
594200התקשרות עם חברת "פיור סוכנויות" לרכישת 15 אלף מנות תרכיב כנגד מחלת הגמרת (אנתרקס) לשנת 201721-02-2017
594202התקשרות עם יחידת הפיקוח, המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מינהל המחקר החקלאי - לצורך קבלת השירותים בשנת 201721-02-2017
594223התקשרות עם משרד התחבורה לצורך קבלת מידע בתחום כלי השיט21-02-2017
594262התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" לרכישת קיטים להפקת DNA ו - RNA של החברה היצרנית "מקסוול" - לשנת 201721-02-2017
594267התקשרות עם "איפיאי אינטרנשיונל פרוסס אקויפמנט בע"מ" לצורך רכישת מדפסת מסוג LINX מודל: 5900 ובקבוקוני דיו21-02-2017
594271התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" לרכישת תרביות תאים מסוג LHM, עבור השו"ט21-02-2017
594276התקשרות עם חברת "גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ" לצורך רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגנ"צ - לשנת 201721-02-2017
594299התקשרות עם "Animal&Plants Health Inspection Services United States Department of Agriculture" - APHIS - לצורך קיום הכשרה מקצועית (סמינר) לשדרה הניהולית של השו"ט בנושא ניטור ושליטה במחלות בעלי חיים21-02-2017
594302התקשרות עם "מעבדת הייחוס לכלבת Anses" לצורך בדיקות אימות לבדיקה סרולוגית לנוגדני כלבת לשנת 201721-02-2017
594508התקשרות עם חברת "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לפעילות אבחונית PRC בזמן אמת - לשנת 201721-02-2017
594540התקשרות לרכישת שירותי תחזוקה לשנת 2017 - חברת השמירה חטיבת הטכנולוגיות - מצלמות אבטחה תרמיות למיגון אתר בית דגן (דיר עליון ודיר תחתון)21-02-2017
593565התקשרות עם OH Marketing Enviromental Solutions לרכש מלכודות מכרסמים מסוג "שרמן"21-02-2017
593566התקשרות עם חברת "פאוורסיינס בע"מ" לצורך קבלת שירות של תיקון מערכת התייעלות אנרגטית המותקנת במבנה הגה"צ21-02-2017
593567התקשרות עם חברת "תמר ציוד למעבדות מחקר בע"מ" לרכישת קיטים לאבחון נגיפים - לשנת 201721-02-2017
593568התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" לביצוע מגוון של מבחנים / בדיקות השוואתיות לפי דרישה של הרשות להסמכת מעבדות - המעבדה להגיינת מזון עבור שנת 201721-02-2017
593569התקשרות עם חברת "ביוטסט בע"מ" לרכישת ערכות אלייזה Camel IgG לשנת 201721-02-2017
593572התקשרות עם חברת "נאוטק ביו בע"מ" - שירות שנתי לשני רובוטים של חברת TECAN המוצבים21-02-2017
593573התקשרות עם הספק OBP לרכישת מנות תרכיב כנגד נגיף קדחת השקע האפריקאי (קש"א) - לשנת 2017 - דרום אפריקה21-02-2017
593576התקשרות עם המכללה למנהל - חלון עץ ירוק - פיתוח יישומון עבור יחידת פקיד היערות21-02-2017
594405התקשרות עם חברת שלג לבן לשירותי ניקיון בנמל אשדוד - עבור השירותים להגנת הצומח - לשנת 201719-02-2017
594295התקשרות עם תאגיד סטטוטורי לפי תקנה 3(7) - התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - מבדק הסמכה מחודש + תשלום אגרה דו שנתית15-02-2017
593862התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" - רכישת ערכות (מסוגים שונים) מתוצרת Qiagen להפקת DNA - לשנת 201708-02-2017
593866התקשרות המכון הווטרינרי עם פרופ' נחום שפיגל - אוניברסיטה עברית08-02-2017
593868רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר - שו"ט בנמל התעופה "בן גוריון" - התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ" - לשנת 201708-02-2017
593871רכישת בקבוקונים למלכודות מסוג "שטיינר" למערך הניטור - חברת "בן ציון גרובייס מוצרי פלסטיק" - עבור השירותים להגנת הצומח - לשנת 201708-02-2017
593873התקשרות עם חברת "רניום בע"מ" קבלת שירות שנתי לטיפול במכשיר Real Time PCR דגם: 7500 ורכישת ערכות - לשנת 201708-02-2017
593885ווטרינרי עם ד"ר איליה בורובוק ועם פרופ' אורי גופנא - אוניברסיטת תל אביב08-02-2017
593667התקשרות עם חברת "לבוטל" לרכישת שירות שנתי לתיקון מכשירים לזיקוק מים אינקובטורים וצנטריפוגות תוצרת Hermle, Binder, Thermo Fisher עבור השו"ט - לשנת 201705-02-2017
593670התקשרות עם חברת "אלדן בע"מ" לצורך קבלת שירות אחריות למכשיר קורא רגישויות מתוצרת Giles לשנת 201705-02-2017
593673התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" עבור רכישת Microgen Latex Agglutinations Kits 5005-02-2017
593676התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ" לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה בן גוריון - לשנת 201705-02-2017
593678התקשרות עם רשות שדות התעופה לרכש תלושי מזון בעבור עובדי יחידת השירותים להגנת הצומח - במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 201705-02-2017
593679התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" - חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף 201705-02-2017
592801התקשרות עם המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות לביצוע בדיקות של זני סלמונלה עבור השו"ט - לשנת 201705-02-2017
592948התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - שירותי אחזקה ושדרוג שנתי - השירותים להגנת הצומח05-02-2017
592858התקשרות המשך עם ההסתדרות הציונית בעבור העודפים המחויבים של החטיבה להתיישבות30-01-2017
593407התקשרות עם חברת שלג לבן לשירותי ניקיון בנמל אשדוד - עבור השירותים להגנת הצומח - לשנת 201730-01-2017
593304התקשרות עם "סיגמא - אלדריץ ישראל" - רכישת ראגנטים שונים עבור הגה"צ לשנת 201726-01-2017
593060הרחבת התקשרות לקבלת שירותי גניזה באמצעות גנזך "בית גנזים"23-01-2017
592945התקשרות עם חברת "רניום בע"מ" קבלת שירות שנתי לטיפול במכשיר Real Time PCR דגם: 7500 ורכישת ערכות - לשנת 201719-01-2017
592947התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" - רכישת ערכות (מסוגים שונים) מתוצרת Qiagen להפקת DNA - לשנת 201719-01-2017
592950רכישת בקבוקונים למלכודות מסוג "שטיינר" למערך הניטור - חברת "בן ציון גרובייס מוצרי פלסטיק" - עבור השירותים להגנת הצומח - לשנת 201719-01-2017
592951התקשרות המכון הווטרינרי עם פרופ' נחום שפיגל - אוניברסיטה עברית19-01-2017
592953ווטרינרי עם ד"ר איליה בורובוק ועם פרופ' אורי גופנא - אוניברסיטת תל אביב19-01-2017
592955רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר - שו"ט בנמל התעופה "בן גוריון" - התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ" - לשנת 201719-01-2017
592961התקשרות עם תאגיד סטטוטורי לפי תקנה 3(7) - התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-מעבדות השירותים הווטרינריים לשנת 201719-01-2017
592903התקשרות עם חברת "א.ע. ביואקולוגיה" לשם קבלת שירות כילוי מן המכון והלשכות18-01-2017
592802התקשרות עם רשות שדות התעופה לרכש תלושי מזון בעבור עובדי יחידת השירותים להגנת הצומח - במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 201717-01-2017
592804התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ" לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה בן גוריון - לשנת 201717-01-2017
592805התקשרות עם חברת "לבוטל" לרכישת שירות שנתי לתיקון מכשירים לזיקוק מים אינקובטורים וצנטריפוגות תוצרת Hermle, Binder, Thermo Fisher עבור השו"ט - לשנת 201717-01-2017
592821התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" - חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף 201717-01-2017
592824התקשרות המשך עם ההסתדרות הציונית בעבור המשך עבודות שיקום תשתיות בעוטף עזה עד ליום 30.06.201717-01-2017
592797התקשרות עם חברת "אלדן בע"מ" לצורך קבלת שירות אחריות למכשיר קורא רגישויות מתוצרת Giles לשנת 201716-01-2017
592799התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" עבור רכישת Microgen Latex Agglutinations Kits 5016-01-2017
592613התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים - הסיירת הירוקה - לצורך העסקת שני פקחים עבור יחידת פקיד היערות במשרד 11-01-2017
592372התקשרות עם "סיגמא - אלדריץ ישראל" - רכישת ראגנטים שונים עבור הגה"צ לשנת 201705-01-2017
591128התקשרות עם עמותת ואדי עתיר - ביצוע מיזם משותף - פרויקט ואדי עתיר שירותים לחקלאות29-12-2016
592015התקשרות עם המועצה האזורית גולן לשם הדרכת חקלאים חדשים בענפי חקלאות שונים28-12-2016
592020התקשרות עם חברת סתיו חג'אג' לשירותי פינוי, הטמעה וחיטוי לולים נגועים בשפעת העופות28-12-2016
592022התקשרות עם חברת "א.ע. ביואקולוגיה" לשם קבלת שירות כילוי מן המכון והלשכות28-12-2016
589882התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים - הסיירת הירוקה - לצורך פעילות שוטפת של הממונה על חוק ההתיישבות26-12-2016
591589התקשרות עם מכון הייצוא הישראלי לביצוע מיזם של קידום יצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 201725-12-2016
591593התקשרות עם מעבדות חי לצורך לרכישת שירות של ריצוף חומצות גרעין וזיהוי מולקולרי של פטריות חיידקים ווירוסים לשנת 201725-12-2016
591598התקשרות עם חברת "ביו-ראד ישראל בע"מ" לצורך רכישת מערכת QX Droplet digital PCR25-12-2016
591346התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות לקבלת שירותי חיוג מקוצר עבור משרד החקלאות בעבור שנת 201721-12-2016
591351התקשרות עם חברת "שינדלר - נחושתן" לצורך קבלת שירות של אחזקה שוטפת למעלית שבבניין המחוז בגלבוע בשנת 201721-12-2016
591354התקשרות עם חברת "טנסור" - שירותי אחזקה למכשיר UPS - לשנת 201721-12-2016
591363התקשרות עם "אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ" - גיבוי נתוני מערכת "אביב" ניהול רכש ומלאי לוגיסטי21-12-2016
591369התקשרות עם חברת "מג'יק תעשיות תוכנה" לשם קבלת שירות תחזוקה שנתית למוצרי מג'יק21-12-2016
591373התקשרות עם חברת "אבוט טכנולוגיות סע"מ" - פיתוח חדש ושינוי לתיקון תקלה (באג) במערכת STARLIMS במכון הווטרינרי21-12-2016
591375התקשרות עם חברת "דין דיאגנוסטיקה בע"מ" - רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ - לשנת 201721-12-2016
591377התקשרות עם חברת "אגנטק" לרכישת שירות לתחזוקה שנתי למכשיר LC-MS-MS מתוצרת Applied Bio systems לשנת 201721-12-2016
591380רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת במשרדי הגה"צ בחיפה - התקשרות עם חברת "מרחבים ירוקים גאון (2011) בע"מ" לשנת 201721-12-2016
591382התקשרות עם "Reference Standards G&I" לצורך השתתפות במבחן מקצועי של האיחוד האירופאי לבחינת יעילות מעבדות הגה"צ - לשנת 201721-12-2016
591384רשות שדות התעופה - התקשרות לרכש תלושי מזון בעבור עובדי השו"ט - במזנון עובדי רשות התעופה לשנת 201721-12-2016
591391התקשרות עם בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים - קידום הבטיחות בקרב משפחות וילדים בחברה הבדואית21-12-2016
591397התקשרות עם חברת "יפעת תקשורת" לקבלת שירותי מידע תקשורתי - 201721-12-2016
591401התקשרות עם ארגון מגדלי הדגים - השתתפות בכנס בנושא "חקלאות מים מקיימת בישראל"21-12-2016
591412התקשרות עם ארגון UPOV - תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים לשנת 201721-12-2016
589871התקשרות עם קק"ל לשם הסדרת רשות המרעה לשנת 201721-12-2016
591115רכישת סטראוסקופ ממונה מסוג SMZ25 מתוצרת חברת ניקון הכולל מצלמה ותוכנה19-12-2016
591193התקשרות עם "מיקרוסופט ישראל" - רכישת שירות תמיכה במוצרי החברה ברמת פרימייר19-12-2016
591195התקשרות עם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע19-12-2016
591196התקשרות עם "אבוט אינפורמציה טכנולוגית בע"מ" - תחזוקת תוכנה לניהול מעבדות "סטארלימס" במעבדות השו"ט - לשנת 201719-12-2016
591201התקשרות עם חברת "אידאה מערכות מידע" - רכישת שירות שנתי לתוכנת "ספיר קלאסיק"19-12-2016
591202התקשרות עם מועצת החלב - קידום מכירות לענף הבשר הטרי בישראל בעקבות הסכם ממאי 2014: חקלאות - אוצר - אמב"י19-12-2016
591102התקשרות עם עמותת ואדי עתיר - ביצוע מיזם משותף - פרויקט ואדי עתיר שירותים לחקלאות18-12-2016
591103התקשרות עם רשות הטבע והגנים למיזם שתכליתו: צמצום הפצת מחלת הברוצלוזיס בנגב וטיפול בפגרי צאן במגזר הבדואי בנגב18-12-2016
591104התקשרות עם חברת אגנטק- לרכישת עדשה למיקרוסקופ מסוג ניקון מדגם E40018-12-2016
591106התקשרות עם חברת אגנטק לצורך שידרוג מיקרוסקופ הפוך (החלפת בלאי) מתוצרת ניקון דגם NE20018-12-2016
591110התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ - לרכישת מכשיר Vizion לקריאת מחבני רגישות + רכישת תוכנת Swin כולל מודול לאינפורמציה של תוצאות18-12-2016
591114התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות אלייזה לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD - עבור השו"ט לשנת 201718-12-2016
588907התקשרות עם הקנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ . ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 2017 .18-12-2016
590826הרחבת התקשרות עם החברה להדברת עשבי בר בע"מ - עד אמצע שנת 201714-12-2016
590833התקשרות עם רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי - בחינת כדאיות כלכלית, תפעולית וסטטוטורית לאיחוד משקים, להתאמות לרפורמה הסביבתית בענף המדגה14-12-2016
590835התקשרות עם מועצה מקומית שגב שלום לצורך הקמת שוק מוסדר לבע"ח ותוצרת חקלאית14-12-2016
590520התקשרות עם מעבדות חי לצורך רכישת שירות של ריצוף חומצות גרעין וזיהוי מולקולרי של פטריות חיידקים ווירוסים - לשנת 201712-12-2016
590546הרחבת התקשרות - קבלת שירותי ייעוץ וליווי לפרויקט מיפוי כושר נשיאה - התקשרות המשך ללא עלות עם היועץ מר מיכאל לוריא12-12-2016
590547התקשרות לבדיקת חברות וישויות קשורות - המרכז לסחר חוץ12-12-2016
590548התקשרות עם מכון הייצוא הישראלי לביצוע מיזם של קידום יצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 .12-12-2016
590549הרחבת התקשרות - התקשרות המשך ללא עלות כספית עם מר מוקה כהן - יועץ בתחום ההתיישבות החלופית - עד סוף שנת 201712-12-2016
590550הרחבת התקשרות עם חברת אלאור לוי12-12-2016
590603התקשרות עם חברת "ביו-ראד ישראל בע"מ" לצורך רכישת מערכת QX Droplet digital PRC12-12-2016
590468התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" לרכישת נוגדנים חד שבטיים לשנת 201711-12-2016
590471רכישת רישיון צף לתוכנת AutoCad עבור התחנה לחקר הסחף - התקשרות עם חברת "אומניטק"11-12-2016
590472רכישת מכשיר בינוקולר 2000 RH מתוצרת "Hirox" -עבור השירותים להגנת הצומח באמצעות הספק "מיקרוטק"11-12-2016
590474רכישת תוכנת "מטלאב" מחברת "סיסטמטיקס"11-12-2016
590476התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 201711-12-2016
590478התקשרות עם ספק מידע ליחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 201711-12-2016
590479ספק יחיד התקשרות עם חברת '"מסייג'נט" לצורך רכישת שירותי תמיכה ותחזוקה לתוכנה rightfax11-12-2016
590485התקשרות עם מועצת הצמחים (חוות חנניה) לקבלת שירותי חווה לשנת 201711-12-2016
590494התקשרות עם ד"ר אורי גוליק לכיול מכשיר מסוג Master Sizer דגם 2000 SN11-12-2016
590497התקשרות עם מו"פ חקלאי גליל מערבי לביצוע פרויקט חיפוי ממשקי קרקע בנשירים - האגף לשימור קרקע - קבלת שירותי חווה11-12-2016
590501התקשרות עם חברת "רניום" לרכישת ערכות לזיהוי מקטעים RNA בעקבות התפרצות מחלת ה - BTV עבור השו"ט לשנת 201711-12-2016
590505התקשרות עם חברת רניום לרכישת ערכות לזיהוי מקטעים RNA בעקבות התפרצות מחלת ה - EHD עבור השו"ט לשנת 201711-12-2016
590515התקשרות עם החברה לחקר ימים ואגמים לצורך קבלת שירות של בדיקות דגימות מים ודגים מאגם הכנרת לנוכחות רעלים - התקשרות לקבלת השירות לשנת 201711-12-2016
590517התקשרות עם חברת "ביוראד" רכישת שירות של טיפול שוטף ותיקון לשוטף פלטות11-12-2016
590319הארכת התקשרות עם המרכז לחקר ימים ואגמים לישראל - לרבות הקמה והפעלת מתקן חלוץ לגידול דגי ים בבריכות והקמת מתקן לטיפול "במי היציאה" עד סוף שנת 201808-12-2016
590338הרחבת התקשרות - "שמר שמאות מקרקעין וחקלאות בע"מ" - הכנת חוות דעת מומחה08-12-2016
590339התקשרות עם חברת NMC LIVE - במסגרת אירועי ט"ו בשבט של המשרד08-12-2016
590341התקשרות עם בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים - קידום הבטיחות בקרב משפחות וילדים בחברה הבדואית08-12-2016
590344התקשרות לרכישת שירותי מסירות משפטיות בפריסה ארצית08-12-2016
590348הרחבת התקשרות - התקשרות המשך ללא עלות כספית עם מר אוריאל אבני לצורך מתן שירותים מקצועיים בהתייחס לאיתור, הקצאת והשלמת קרקעות חקלאיות וכן מתן מענקים לחקלאים שפונו במסגרת יישום תכנית ההתנתקות - עד סוף שנת 201708-12-2016
590350מימוש זכות ברירה התקשרות עם חברת איוויטק בע"מ - שירותי ניהול, ליווי, מעקב בקרה ופיקוח להשלמת העבודות של אכלוס מבני ציבור ביישובי הקבע של המפונים08-12-2016
590351הרחבת התקשרות עם חברת "אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ" - בועז בר אילן - עד סוף שנת 201708-12-2016
590352מימוש זכות ברירה - הרחבת התקשרות עם חברת ד.מ.ר. יועצים לקבלת שירותי ייעוץ בנושא ניהול ובקרה של תכניות פיתוח הכפר - סקרי קרקע08-12-2016
590233התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת תאים לבדיקת רמת נוגדנים במעבדת כלבת שו"ט לשנת 201707-12-2016
590235התקשרות עם התאחדות הסטודנטים הארצית לצורך ביצוע פרויקט שעיניינו: השמת סטודנטים בעבודות חקלאיות לשנת 201707-12-2016
590239התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות - עבור שנת 201707-12-2016
590246התקשרות עם חברת "יפעת תקשורת" לקבלת שירותי מידע תקשורתי - 201707-12-2016
590267התקשרות עם "Reference Standards G&I" לצורך השתתפות במבחן מקצועי של האיחוד האירופאי לבחינת יעילות מעבדות הגה"צ - לשנת 201707-12-2016
590269התקשרות עם ארגון מגדלי הדגים - השתתפות בכנס בנושא "חקלאות מים מקיימת בישראל"07-12-2016
590271התקשרות עם חברת "טנסור" - שירותי אחזקה למכשיר UPS - לשנת 201707-12-2016
590272רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת במשרדי הגה"צ בחיפה - התקשרות עם חברת "מרחבים ירוקים גאון (2011) בע"מ" לשנת 201707-12-2016
590275התקשרות עם חברת "דין דיאגנוסטיקה בע"מ" - רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ - לשנת 201707-12-2016
590277התקשרות עם חברת "אגנטק" לרכישת שירות לתחזוקה שנתי למכשיר LC-MS-MS מתוצרת Applied Bio systems לשנת 201707-12-2016
590280התקשרות עם חברת "שינדלר - נחושתן" לצורך קבלת שירות של אחזקה שוטפת למעלית שבבניין המחוז בגלבוע בשנת 201707-12-2016
590282התקשרות עם ארגון UPOV - תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים לשנת 201707-12-2016
590283התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות לקבלת שירותי חיוג מקוצר עבור משרד החקלאות בעבור שנת 201707-12-2016
590285רשות שדות התעופה - התקשרות לרכש תלושי מזון בעבור עובדי השו"ט - במזנון עובדי רשות התעופה לשנת 201707-12-2016
590316התקשרות לרכישת קצף להמתת בע"ח - שפעת העופות07-12-2016
590317התקשרות עם עיריית אילת (למימון מטה להקמת פארק חקלאות ימית)07-12-2016
589997התקשרות עם עמותת ואדי עתיר - ביצוע מיזם - פרויקט ואדי עתיר07-12-2016
590162התקשרות עם ג'וינט ישראל לביצוע תכנית נעורים לפיתוח מרכז "נעורים" למגזר הבדואי בנגב06-12-2016
590163התקשרות עם המועצה האזורית גולן לשם ביצוע שיקום תשתיות בישוב גשור06-12-2016
590164התקשרות עם המועצה האזורית גולן לשם ביצוע שיקום תשתיות בישוב רמת מגשימים 06-12-2016
590165התקשרות עם המועצה האזורית גולן לשם ביצוע שיקום תשתיות בישוב אליעד 06-12-2016
590166התקשרות עם רשות הטבע והגנים לצורך ניטור אוכלוסיית הטורפים במסגרת תוכנית לחיסון חיות הבר - לשנת 201706-12-2016
590029התקשרות עם חברת אגנטק- לרכישת עדשה למיקרוסקופ מסוג ניקון מדגם E40005-12-2016
590053התקשרות עם רשות הטבע והגנים למיזם שתכליתו: צמצום הפצת מחלת הברוצלוזיס בנגב וטיפול בפגרי צאן במגזר הבדואי בנגב05-12-2016
590079הרחבת התקשרות לרכישת שירותי השכרת סירה עבור יחידת הפיצו"ח05-12-2016
590101התקשרות עם מועצה אזורית קצרין למימוש החלטת ממשלה 1739 שנתקבלה ביום 22/06/2014 (הוצאה לפועל של תכנית מוטת חקלאות בקצרין - מיזמי תיירות חקלאית)05-12-2016
590113הרחבה והארכת התקשרות - בדיקת שאריות חומרי הדברה - חברת "אמינולאב"05-12-2016
590128התקשרות עם מועצת החלב - קידום מכירות לענף הבשר הטרי בישראל בעקבות הסכם ממאי 2014: חקלאות - אוצר - אמב"י05-12-2016
590130התקשרות עם "מיקרוסופט ישראל" - רכישת שירות תמיכה במוצרי החברה ברמת פרימייר05-12-2016
590131התקשרות עם "אבוט אינפורמציה טכנולוגית בע"מ" - תחזוקת תוכנה לניהול מעבדות "סטארלימס" במעבדות השו"ט - לשנת 201705-12-2016
590011התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות אלייזה לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD - עבור השו"ט לשנת 201704-12-2016
590020רכישת סטראוסקופ ממונה מסוג SMZ25 מתוצרת חברת ניקון הכולל מצלמה ותוכנה04-12-2016
590025התקשרות עם חברת אגנטק לצורך שידרוג מיקרוסקופ הפוך (החלפת בלאי) מתוצרת ניקון דגם NE20004-12-2016
590027התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ - לרכישת מכשיר Vizion לקריאת מחבני רגישות + רכישת תוכנת Swin כולל מודול לאינפורמציה של תוצאות04-12-2016
589914התקשרות עם "אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ" - גיבוי נתוני מערכת "אביב" ניהול רכש ומלאי לוגיסטי04-12-2016
589940התקשרות המשך ללא עלות כספית - גיבוש קבוצת "נאמני אילנות"04-12-2016
589941התקשרות המשך ללא עלות כספית עם החברה להגנת הטבע - פעילות קהילתית בירושלים04-12-2016
589946הרחבת התקשרות עם חברת "תיק פרויקטים בע"מ" וכן מימוש זכות ברירה לשנת 2017 תקנה 3ג04-12-2016
589910הרחבת התקשרות עם חברת "אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ" וכן מימוש זכות ברירה לשנת 2017 - תקנה 3ג'01-12-2016
589912התקשרות עם חברת "אבוט טכנולוגיות סע"מ" - פיתוח חדש ושינוי לתיקון תקלה (באג) במערכת STARLIMS במכון הווטרינרי01-12-2016
589913התקשרות עם חברת "מג'יק תעשיות תוכנה" לשם קבלת שירות תחזוקה שנתית למוצרי מג'יק01-12-2016
589852הרחבת התקשרות עם הרשות לפיתוח הנגב01-12-2016
589656התקשרות עם הפועל - המחלקה לספורט במקומות עבודה מרחב חיפה והצפון - רישום עובדי משרד לליגה למקומות עבודה - קבוצת רוכבי אופניים30-11-2016
589663התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2017 עבור יחידת סחר חוץ פרויקט A100026430-11-2016
589667התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2017 עבור יחידת סחר חוץ - מספר פרויקט 100335 A30-11-2016
589672התקשרות עם חברת "ג'יניוס 11 מערכות בע"מ" - שירות תמיכה ותחזוקה לשנת 2017 תוכנה לעיבוד נתונים עבור השו"ט SPSS30-11-2016
589686התקשרות עם חברת "אגרון בי.סי.אנד.סי בע"מ" לרכישת שירות אחזקה שנתי לתוכנת אגרון ואגרונט - תוכנות לניהול ספרייה ממוחשבת עבור יחידת שה"מ וחקר שווקים.30-11-2016
589688טיפול אחזקה ותיקונים של מכשיר מעבדה מתוצרת TECAN30-11-2016
589690רכישת מכשיר MALDI-TIME-OF-FLIGHT Mass Spectometer30-11-2016
589737התקשרות עם חברת "אידאה מערכות מידע" - רכישת שירות שנתי לתוכנת "ספיר קלאסיק"30-11-2016
589745התקשרות למינוי חדש למאגר מידע עולמי בנושא ייבוא וייצוא תוצרת טרייה30-11-2016
589324בקשה לפטור ממכרז עם חברה לפיתוח ובניין בערבה לעניין פיזור זבובים עקרים בערבה הישראלית במסגרת פרוייקט ערבה נקייה המבוצע מכוח תוכנית הדברה לשנת 201727-11-2016
589326התקשרות עם מנהל המחקר החקלאי - סינדקו - לשנת 201727-11-2016
588788התקשרות עם חברת "אגנטק" לצורך רכישת שירותי תחזוקה ושירות למכשיר של חברת AB Sciex AB עבור המעבדה לשאריות בשו"ט27-11-2016
589225התקשרות עם מרכז מדע ים המלח והערבה- דיגום וניתוח נתוני אחיזת מים בתנאי מעבדה24-11-2016
589227התקשרות עם חברת "גיאוסנס בע"מ - החלפת מחשב ייעודי של מערכת שיקוף תת קרקעי FDEM חישה מרחוק מסוג Gem - 2 התקנת תוכנות וביצוע כיול של המערכת24-11-2016
589229התקשרות עם קק"ל לשם הסדרת רשות המרעה לשנת 201724-11-2016
589177התקשרות המשך ללא עלות כספית עם חברת מוטורולה סולושנס להתקנת ציוד תקשוב לניידות יחידת הפיצו"ח23-11-2016
589180התקשרות עם חברת "ביוראד" רכישת שירות של טיפול שוטף ותיקון לשוטף פלטות מתוצרץ BIO-RAD23-11-2016
589182התקשרות עם החברה לחקר ימים ואגמים לצורך קבלת שירות של בדיקות דגימות מים ודגים מאגם הכנרת לנוכחות רעלים - התקשרות לקבלת השירות לשנת 201723-11-2016
589183התקשרות עם חברת "רניום" לרכישת ערכות לזיהוי מקטעים RNA בעקבות התפרצות מחלת ה - EHD - עבור השו"ט לשנת 201723-11-2016
589185התקשרות עם חברת "רניום" לרכישת ערכות לזיהוי מקטעים RNA בעקבות התפרצות מחלת ה - BTV - עבור השו"ט לשנת 201723-11-2016
589199התקשרות עם ד"ר אורי גוליק לכיול מכשיר מסוג MasterSizer דגם 2000 SN23-11-2016
589203התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת תאים לבדיקת רמת נוגדנים במעבדת כלבת שו"ט לשנת 201723-11-2016
589205התקשרות עם התאחדות הסטודנטים הארצית לצורך ביצוע פרויקט שעיניינו: השמת סטודנטים בעבודות חקלאיות לשנת 201723-11-2016
588561התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות - עבור שנת 201721-11-2016
588867רכישת מכשיר בינוקולר 2000 RH מתוצרת "Hirox" -עבור השירותים להגנת הצומח באמצעות הספק "מיקרוטק"21-11-2016
588870התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" לרכישת נוגדנים חד שבטיים לשנת 201721-11-2016
588871רכישת תוכנת "מטלאב" מחברת "סיסטמטיקס"21-11-2016
588872רכישת רישיון צף לתוכנת AutoCad עבור התחנה לחקר הסחף - התקשרות עם חברת "אומניטק"21-11-2016
588874התקשרות עם מו"פ חקלאי גליל מערבי לביצוע פרויקט חיפוי ממשקי קרקע בנשירים - האגף לשימור קרקע - קבלת שירותי חווה21-11-2016
588876התקשרות עם מועצת הצמחים (חוות חנניה) לקבלת שירותי חווה לשנת 201721-11-2016
588879ספק יחיד התקשרות עם חברת '"מסייג'נט" לצורך רכישת שירותי תמיכה ותחזוקה לתוכנה rightfax21-11-2016
588881מכרז 25-2015 שירותי ראיית חשבון עבור הדוחות הכספיים של משרד החקלאות - מימוש זכות הברירה והרחבת התקשרות21-11-2016
588776יחידת קירור ובקרה במכולת איוד במסוף מטענים נתב"ג - פרופ' שלמה נברו20-11-2016
588780רכישת ביצי SPF מודגרות - חברת "אביק בע"מ"20-11-2016
588794התקשרות עם עמותת "זהות" לביצוע מיזם משותף שעיניינו: קידום חינוך לערכי חקלאות המערכת החינוך20-11-2016
588801התקשרות עם עמותת "כוכבי המדבר" לביצוע מיזם משותף להקמת כפר נוער בדואי למנהיגות שירותים למגזר הציבורי20-11-2016
588806התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - בדיקות מקצועיות בין לאומיות Proficiency Tests FAPAS20-11-2016
588841התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 201720-11-2016
588843התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 201720-11-2016
588566ראיית חשבון עבור הדוחות הכספיים של משרד החקלאות - מימוש זכות הברירה והרחבת התקשרות עם משרד רו"ח "כספי דואק קורן"17-11-2016
588582התקשרות עם האמן ישראל גוריון - במסגרת נופשון גמלאים של המשרד17-11-2016
588584התקשרות עם חברת "בימות" לצורך רכש 100 כרטיסים להופעת הפסטיגל שתתקיים בירושלים ביום 04/01/2017 במסגרת פעילות 17-11-2016
588585התקשרות עם הרט"ג לצורך העסקת שלושה פקחים עבור יחידת פקיד היערות במשרד במסגרת תוכנית המשרד לטיפול במפגעי המפחמות 17-11-2016
588592התקשרות עם ארגון World Animal Health Organization OIE - תשלום דמי חבר לשנת 201717-11-2016
588689הרחבת התקשרות עם חברת "בית ארז חוות מילטין בע"מ" - רכישת מנות כלבת17-11-2016
588557התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות - עבור שנת 201716-11-2016
585946התקשרות עם מועצת הצמחים לביצוע תכנית הדברה בשיטה קונבנציונאלית לזבוב הים התיכון לשנת 2017 עבור השירותים להגנת הצומח15-11-2016
587568התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" למתן שירותי תחזוקה עבור מכשירים תוצרת חברת "Agilent" לצורך שירותי טיפול ותחזוקה למכשירים בשו"ט: 1. שני מכשירים מסוג HPLC (1-שאריות, 1-טוקסיקולוגיב) 2. מכשיר מסוג GC (שאריות) 3. שלושה מכשירים מסוג GC/MC (שאריות 20, 1-טוקסיקולוגיה)14-11-2016
588328שירותי ניקיון - הרחבת התקשרות - חברת "התאמה" וחברת "דוסטרי"13-11-2016
588358התקשרות עם הרשות מקומית קריית ארבע - חברון - לשם פיתוח פארק אלון13-11-2016
588247התקשרות עם חברת "אגרון בי.סי.אנד.סי בע"מ" לרכישת שירות אחזקה שנתי לתוכנת אגרון ואגרונט - תוכנות לניהול ספרייה ממוחשבת עבור יחידת שה"מ וחקר שווקים.10-11-2016
588253התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2017 עבור יחידת סחר חוץ - מספר פרויקט 100335 A10-11-2016
588256התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2017 עבור יחידת סחר חוץ פרויקט A100026410-11-2016
588258התקשרות עם חברת "ג'יניוס 11 מערכות בע"מ" - שירות תמיכה ותחזוקה לשנת 2017 תוכנה לעיבוד נתונים עבור השו"ט SPSS10-11-2016
588259התקשרות עם הפועל - המחלקה לספורט במקומות עבודה מרחב חיפה והצפון - רישום עובדי משרד לליגה למקומות עבודה - קבוצת רוכבי אופניים10-11-2016
588261רכישת מכשיר MALDI-TIME-OF-FLIGHT Mass Spectometer10-11-2016
588263טיפול אחזקה ותיקונים של מכשיר מעבדה מתוצרת TECAN10-11-2016
588032אחזקת מתקני מיזוג אוויר - הרחבת התקשרות נב"מ - 201608-11-2016
588044הרחבת התקשרות - בדיקת שאריות חומרי הדברה - חברת אמינולאב08-11-2016
588046התקשרות עם ג'וינט ישראל - לביצוע פרויקט משותף של משרד החקלאות - גוינט ישראל - המשרד לשוויון חברתי שעניינו: קידום מצוינות במדעים08-11-2016
588047התקשרות עם מנהל המחקר החקלאי - סינדקו - לשנת 201708-11-2016
588048התקשרות לקבלת שירותי מיפוי ענף האגרוטכנולוגיה עבור המרכז לסחר חוץ במשרד- הסתפקות בהצעת מחיר אחת08-11-2016
588049בקשה לפטור ממכרז עם חברה לפיתוח ובניין בערבה לעניין פיזור זבובים עקרים בערבה הישראלית במסגרת פרוייקט ערבה נקייה המבוצע מכוח תוכנית הדברה לשנת 201708-11-2016
584730התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - התקשרות המשך להגדלת המסגרת התקציבית שמייעדת המדינה לרכש ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 201607-11-2016
587898התקשרות המשך עם קבלן מאגר "אלביליה חנן" לביצוע עבודות שיפוץ של מבנה פרמינגר בקריה החקלאית ראשון לציון06-11-2016
587912התקשרות עם מועצת הצמחים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(7) לשם הוצאה תמיכה במגדלי זיתים לשמן, בהיבטים של: פעילות מקצועית וקידום מכירות06-11-2016
587761התקשרות עם חברת "גיאוסנס בע"מ - החלפת מחשב ייעודי של מערכת שיקוף תת קרקעי FDEM חישה מרחוק מסוג Gem - 2 התקנת תוכנות וביצוע כיול של המערכת03-11-2016
587762התקשרות עם מרכז מדע ים המלח והערבה- דיגום וניתוח נתוני אחיזת מים בתנאי מעבדה03-11-2016
587763התקשרות לרישום קבוצת באולינג ומחניים של עובדי המשרד בירושלים לשנים 2016-201703-11-2016
587766התקשרות לרישום קבוצת באולינג של עובדי המשרד בתל אביב לשנים 2016-201703-11-2016
587773התקשרות עם "הורייזן ביוטק" - רכישת ערכות ELIZA לבדיקת בת שחפת03-11-2016
587782התקשרות עם קק"ל לשם הסדרת רשות המרעה לשנת 201703-11-2016
587798הארכת והרחבת התקשרות עם חברת "מנהיגות" - ליווי תהליך אסטרטגי לאגף לשימור קרקע03-11-2016
587817התקשרות עם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע 03-11-2016
587613הרחבת התקשרות עם חברת "אס.טי.וואן" - שירות של פיקוח עליון על עבודות בינוי ושדרוג חדר השרתים המרכזי01-11-2016
587614הרחבת התקשרות עם חברת "טריפל טי טכנולוגיות מחשוב מתקדמות בע"מ" - שירות של פיקוח עליון על עבודות בינוי ושדרוג חדר השרתים המרכזי01-11-2016
587615הרחבת התקשרות עם חברת "יו טו טכנולוגיות" - שירות ייעוץ בתחום מערכות מידע בטכנולוגיות אורקל01-11-2016
587616התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - בדיקות מקצועיות בין לאומיות Proficiency Tests FAPAS01-11-2016
587617יחידת קירור ובקרה במכולת איוד במסוף מטענים נתב"ג - פרופ' שלמה נברו01-11-2016
587573התקשרות עם חברת "אגנטק" לצורך רכישת שירותי תחזוקה ושירות למכשיר של חברת AB Sciex AB עבור המעבדה לשאריות בשו"ט31-10-2016
587574רכישת ביצי SPF מודגרות - חברת "אביק בע"מ"31-10-2016
587575התקשרות עם עמותת "כוכבי המדבר" לביצוע מיזם משותף להקמת כפר נוער בדואי למנהיגות31-10-2016
587576התקשרות עם עמותת "זהות" לביצוע מיזם משותף שעיניינו: קידום חינוך לערכי חקלאות במערכת החינוך31-10-2016
587522התקשרות עם ארגון World Animal Health Organization OIE - תשלום דמי חבר לשנת 201731-10-2016
587490התקשרות עם מר סיריל ג'וליוס לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587493התקשרות עם מר ליאור צורף לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587496התקשרות עם מר ליאור צורף לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587500התקשרות עם ד"ר איריס ארבל לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587507התקשרות עם ד"ר אולריקה ביקלמן לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587508התקשרות עם גד"ש ש.כ.ל - התקשרות לקבלת שירותי חווה - שנת מחקר השלישית (שנייה של ניסוי השדה)30-10-2016
587509רכישת ספק אור למיקרוסקופ מתוצרת אולימפוס, מחברת "אחים אייזנברג" עבור השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587511התקשרות עם טלקיס מדיקל בע"מ - רכישת ממחה אוטומטי שקט במיוחד בעל מבנה ייחודי למניעת זיהומים (3יחידות)30-10-2016
587513התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ - רכישת ממחה אוטוטי המיועד לנפחים גדולים - Smasher XL30-10-2016
587274התקשרות עם עמותת לקט ישראל - מיזם משותף שעיינו איסוף עודפי מזון להקניית הרגלי תזונה לאוכלוסייה הבדואית25-10-2016
587067רכישת ספק אור למיקרוסקופ מתוצרת אולימפוס, מחברת "אחים אייזנברג" עבור השירותים להגנת הצומח10-10-2016
587068התקשרות עם מר ליאור צורף לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח09-10-2016
587069התקשרות עם גד"ש ש.כ.ל - התקשרות לקבלת שירותי חווה - שנת מחקר השלישית (שנייה של ניסוי השדה)09-10-2016
587070התקשרות עם מר סיריל ג'וליוס לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח09-10-2016
587071התקשרות עם ד"ר איריס ארבל לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח09-10-2016
587072התקשרות עם ד"ר אולריקה ביקלמן לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח09-10-2016
587081פנייה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירות מטעם רופא תעסוקתי בעבור השירותים הוטרינריים - "חברת מדיטסט בדיקות (2007) בע"מ"09-10-2016
587089ערכה לזיהוי מקטעים RNA בשיטת RT PCR09-10-2016
587093שרות שנתי ל-3 מכשירים ע"י חב' "אילקס מדיקל בע"מ"09-10-2016
587065התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ - רכישת ממחה אוטוטי המיועד לנפחים גדולים - Smasher XL09-10-2016
587066התקשרות עם טלקיס מדיקל בע"מ - רכישת ממחה אוטומטי שקט במיוחד בעל מבנה ייחודי למניעת זיהומים (3יחידות)09-10-2016
586978התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - "ממשק - תכנית יישום מדע בממשל" ממשק ו' (2016-2017)05-10-2016
586981התקשרות עם "בית העמק" לצורך רכישת מכשיר להפקת DNA מחברת "מקסוול" עבור המעבדה לכלבת05-10-2016
586844התקשרות עם התאחדות מגדלי הבקר - לרכישת שירות של שדרוג תוכנה "נעה" לשימוש מגדלים במרעה28-09-2016
586674התקשרות עם "הורייזן ביוטק" - רכישת ערכות ELIZA לבדיקת בת שחפת25-09-2016
586676התקשרות לרישום קבוצת באולינג של עובדי המשרד בתל אביב לשנים 2016-201725-09-2016
586677התקשרות לרישום קבוצת באולינג ומחניים של עובדי המשרד בירושלים לשנים 2016-201725-09-2016
586678התקשרות עם חברת "עמיעד מערכות מים" לרכישת שירות שנתי אחזקה תיקונים וחלפי בעבור מתקן לטיהור מי קולחין המצוי במו"פ לכיש - לשנת 2016-201725-09-2016
586607התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - התקשרות המשך להגדלת המסגרת התקציבית שמייעדת המדינה לרכש ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 201622-09-2016
586461ייעוץ אקדמי בנושאים של כלכלה חקלאית ואסטרטגית20-09-2016
586467רכישת רשיונות לתוכנות GIS מחברת סיסטמטיקס20-09-2016
586478רכישת ערכה להפקת RNA מחומר פטולוגי בהליכי ריקבון מתקדם20-09-2016
586480בדיקות דבש במעבדה בגרמניה20-09-2016
586436ערכה לזיהוי מקטעים RNA בשיטת RT PCR19-09-2016
586437שרות שנתי ל-3 מכשירים ע"י חב' "אילקס מדיקל בע"מ"19-09-2016
586438פנייה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירות מטעם רופא תעסוקתי בעבור השירותים הוטרינריים - "חברת מדיטסט בדיקות (2007) בע"מ"19-09-2016
583711התקשרות פרטנית עם מתכננים ממשרד "אינג' מ. יוקלה ושות' (2000) לצורך קבלת שירותי פיקוח עליון 1. פוטש' אדריכלים (2010) בע"מ 2. ב.ס.ב. מהנדסים 3. ביותו"ב בע"מ 4. סמו הנדסת חשמל בע"מ 5. משה בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ19-09-2016
586242התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - "ממשק - תכנית יישום מדע בממשל" ממשק ו' (2016-2017)14-09-2016
586283התקשרות עם "בית העמק" לצורך רכישת מכשיר להפקת DNA מחברת "מקסוול" עבור המעבדה לכלבת14-09-2016
586083התקשרות עם יחידת הפיקוח, המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מנהל המחקר החקלאי, לצורך קבלת השירותים בשנת 201612-09-2016
585909התקשרות עם רשות הטבע והגנים לצורך איחסון סירת פיקוח של הרט"ג בחצרי המשרד (תחנת דור) ללא תמורה על יסוד תקנה 3(7) לתח"ם08-09-2016
585930התקשרות עם התאחדות מגדלי הבקר - לרכישת שירות של שדרוג תוכנה "נעה" לשימוש מגדלים במרעה08-09-2016
585863התקשרויות עם "הורייזן ביוטק בע"מ" לצורך רכישת ערכות לבדיקת נוגדנים לקדחת קיו וכלמידיה בשיטת האלייזה07-09-2016
585864התקשרות עם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע07-09-2016
585774התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - "ממשק - תכנית יישום מדע בממשל" ממשק ו' (2016-2017).06-09-2016
585702התקשרות עם "כרמל החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה-המרכז הלמסילי לחקר הים התיכון" לצורך קבלת שירות של איסוף שלל דיג בים התיכון לצורך בדיקת מזהמים שונים בדגי מאכל.05-09-2016
585731התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - התקשרות המשך להגדלת המסגרת התקציבית שמייעדת המדינה לרכש ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 201605-09-2016
585745הנפקת תעודות בריאות בין לאומיות מאובטחות - חברת "דפוס בארי"05-09-2016
585639התקשרות המשך עם חברת י.ת.ב04-09-2016
585645הרחבת התקשרות ומימוש זכות ברירה שנת 2017 עם חברת " מוקד ע.מי.ש.ב (1989) בע"מ"04-09-2016
585650התקשרות עם המועצה האיזורית גולן לשם ביצוע שיקום תשתיות בשני יישובים - עין זיון ונאות גולן04-09-2016
585546רכישת ערכה להפקת RNA מחומר פטולוגי בהליכי ריקבון מתקדם01-09-2016
585568הארכת התקשרות ללא עלות עם חברת קליינפלץ לקבלת ייעוץ בתחום החשמל - נב"מ01-09-2016
585569הארכת התקשרות - שירותי האכלה והובלה - אשד קרקבקי01-09-2016
585570הארכת התקשרות שניה ללא עלות עם חברת יורוגייט לקבלת ייעוץ ואפיון כתיבת מכרז למקבע ציוד מחשוב מוקשח ברכבים וליווי תהליך המימוש ברכבי יחידת הפיצו"ח01-09-2016
585575הארכה והרחבת התקשרות עם חברת א.ש. אקולוגיות - קבלת שירותי פינוי חומר צמחי01-09-2016
585578התקשרות המשך עם מר אסף אבטבי - ליווי הליך משפטי נגד המדינה בעניין מפונה מגוש קטיף וכינון מטע האתרוגים01-09-2016
585580התקשרות עם ירין קימור - הרצאה בנושא "חשיבה יצירתית, הבלתי אפשרי - אפשרי" במסגרת כנס תוכנית עיבודה 201701-09-2016
585542בדיקות דבש במעבדה בגרמניה31-08-2016
585544ייעוץ אקדמי בנושאים של כלכלה חקלאית ואסטרטגית31-08-2016
585545רכישת רשיונות לתוכנות GIS מחברת סיסטמטיקס31-08-2016
585331התקשרות עם עמותת לקט ישראל- מיזם משותף שעניינו איסוף עודפי מזון להקניית הרגלי תזונה לאוכלוסייה הבדואית30-08-2016
585445התקשרות עם "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לפעילות אבחונית pcr29-08-2016
585447התקשרות עם חברת "אורגני שלי" לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור הגה"צ29-08-2016
585266התקשרות עם יחידת הפיקוח, המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מנהל המחקר החקלאי, לצורך קבלת השירותים בשנת 201623-08-2016
585162התקשרות עם "החברה למפעלי כלכלה" לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות בהמלך חודש נובמבר 201621-08-2016
585052התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - רכישת קיטים לאבחון נגיפי שפעת העופות וניוקאסל18-08-2016
585056התקשרות עם מכון התקנים הישראלי לביצוע מעקב במסגרת ISO התעדת מערכת לניהול האיכות18-08-2016
585057התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת ערכות לביצוע קביעת רצף דנ"א במכשיר MISEQ18-08-2016
585058התקשרות עם עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ" (חל"צ) לביצוע מיזם משותף בשנים 2016-2017 : א. פעילות ספורטיבית חינוכית לילדי הפזורה הבדואית בדרום (תוכנית "דרך המגרש") ב. תכניות "הכשרה מקצועית" - מסגרת להכשרה תעסוקתית, כמנוף לשינוי חברתי דרך השימוש בענף הכדור רשת על מנת לקדם את פעילות הספורט בקרב ילדות נערות וצעירות בקהילה הבדואית בנגב ג. תכנית "משחק החיים" - שימוש בכדורגל ככלי לרכישת מיומנויות שונות לבוגרים וצעירים בחברה הבדואית בעלי צרכים מיוחדים18-08-2016
585062התקשרויות עם "הורייזן ביוטק בע"מ" לצורך רכישת ערכות לבדיקת נוגדנים לקדחת קיו וכלמידיה בשיטת האלייזה18-08-2016
585065התקשרות עם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע18-08-2016
584935התקשרות עם חברת "אילקס מדיקל בע"מ" לרכישת ערכות VIDAS לשו"ט 2016-201717-08-2016
584939התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג." - שירות תחזוקה שנתית לתוכנות gis - עבור התחנה לחקר הסחף ועבור שאר יחידות משרד החקלאות17-08-2016
584949התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים - הסיירת הירוקה - לצורך העסקת שני פקחים עבור תכנית ברוצלה בנגב על ידי השו"ט ולצורך שני פקחים עבור יחידת פקיד היערות במשרד - לכיסוי פעילות שנת 2016.17-08-2016
584960התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - "ממשק - תכנית יישום מדע בממשל" ממשק ו' (2016-2017).17-08-2016
584910התקשרות עם "כרמל החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה-המרכז הלמסילי לחקר הים התיכון" לצורך קבלת שירות של איסוף שלל דיג בים התיכון לצורך בדיקת מזהמים שונים בדגי מאכל.16-08-2016
584849התקשרות עם חברת "אומניטק איכות" רכישת שירות שנתי (מנוי ותחזוקה) לתוכנת AutoCAD15-08-2016
584854התקשרות עם "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לבדיקה בשיטת FISH15-08-2016
584856רכישת קיטים לזיהוי פטריות פיטופטורה בהדרים באמצעות "סיאט ביו דיאגנוסטיקה בע"מ"15-08-2016
584858התקשרות עם חברת אחסנה ירוקה בע"מ לצורך רכישת מכולת איוד עבורמסוף מטענים נתב"ג15-08-2016
584860התקשרות עם רשות שדות התעופה לצורך רכישת מכשירי קשר מסוג "טטרא" לשימוש במעברי הגבול אלנבי ונהר הירדן15-08-2016
584861התקשרות עם "הורייזן ביוטק" עבור רכישת קיטים לזיהוי נוגדני מיקופלסמה בנסיובים של בקר15-08-2016
584862התקשרות עם "Bi Biological Industries" לצורך רכישת קיטים לאבחון מיני מיקופלסמה15-08-2016
584648התקשרות עם חברת "אורגני שלי" לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור הגה"צ10-08-2016
584651התקשרות עם "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לפעילות אבחונית pcr10-08-2016
584463התקשרות עם "החברה למפעלי כלכלה" לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות בהמלך חודש נובמבר 201608-08-2016
584309התקשרות לרכישת מלכודות יבחושים וזבובי חול - התקשרות עם חברת א.א.מ. טכנולוגיות מתקדמות04-08-2016
584314התקשרות עם "קאונט רייט טכנולוגיות בע"מ" לצורך רכישת מלכודות מסוג Bg Santinal המשמשות ללכידת יתושים מהסוג Ades04-08-2016
584267התקשרות עם "Reference Standards G&I" לצורך רכש קיטים מסוג QuickPick לצורך הפקת DNA של חיידק03-08-2016
584269התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA03-08-2016
584270התקשרות עם "די קו פרו בע"מ" לצורך רכש קיטים מסוג קסיללה בשיטת אליזה03-08-2016
583963התקשרות עם מכון התקנים הישראלי לביצוע מעקב במסגרת ISO התעדת מערכת לניהול האיכות31-07-2016
583965התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת ערכות לביצוע קביעת רצף דנ"א במכשיר MISEQ31-07-2016
583967התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - רכישת קיטים לאבחון נגיפי שפעת העופות וניוקאסל31-07-2016
583995התקשרות המשך לקבלת שירותי ייעוץ משפטיים בתחום הסכמי ההעתקה והתיישבות הקבע מול עו"ד איתי אהרונסון31-07-2016
583999התקשרות המשך עם עמותת YTEK לביצוע מיזם משותף31-07-2016
584001התקשרות המשך עם ד"ר אורי בסון, חברת "גיאוסנס" לצורך רכש רכיב GPS חדש למערכת GEM-2 31-07-2016
584003שירותי פינוי פסולת חומרים מסוכנים עבור הגה"צ ושו"ט - חברת "א.ש. אקולוגיה, התקשרות המשך 31-07-2016
584017הרחבת התקשרות עם חברת "בית ארז" - חוות מילטין בע"מ לרכישת מנות כלבת 31-07-2016
584035התקשרות עם עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ" (חל"צ) לביצוע מיזם משותף בשנים 2016-2017 : א. פעילות ספורטיבית חינוכית לילדי הפזורה הבדואית בדרום (תוכנית "דרך המגרש") ב. תכניות "הכשרה מקצועית" - מסגרת להכשרה תעסוקתית, כמנוף לשינוי חברתי דרך השימוש בענף הכדור רשת על מנת לקדם את פעילות הספורט בקרב ילדות נערות וצעירות בקהילה הבדואית בנגב ג. תכנית "משחק החיים" - שימוש בכדורגל ככלי לרכישת מיומנויות שונות לבוגרים וצעירים בחברה הבדואית בעלי צרכים מיוחדים31-07-2016
583419התקשרות עם ההסתדרות הציונית החטיבה להתיישבות עבור השלמת עבודות שיקום תשתיות ביישובי עוטף עזה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2017 .31-07-2016
583846התקשרות עם ד"ר דניאל מדר-מנהל פרויקט מיפוי כושר נשיאה לרעייה בשטחים פתוחים 28-07-2016
583860התקשרות המשך עם חברת "בונוס פרוטוקולים" לקבלת שירות של הקלטה, תמלול ורישום פרוטוקול עבור הלשכה המשפטית 28-07-2016
583868התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג." - שירות תחזוקה שנתית לתוכנות gis - עבור התחנה לחקר הסחף ועבור שאר יחידות משרד החקלאות28-07-2016
583871התקשרות עם חברת "אילקס מדיקל בע"מ" לרכישת ערכות VIDAS לשו"ט 2016-201728-07-2016
583768התקשרות עם המרכז למורשת גוש קטיף לתכנון ולהקמת מבנה קבע למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון ביישוב ניצן27-07-2016
583778התקשרות עם חברת Food Services בדיקה לשאריות תרופות, חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים במוצרים מן החי 27-07-2016
583786התקשרות עם עיריית רהט לצורך הקמת שוק מוסדר לבע"ח ותוצרת חקלאית 27-07-2016
583714התקשרות עם חברת "אנויטק" ניהול בסיס הנתונים ההידרולוגי והמטאורולוגי26-07-2016
583717התקשרות עם ביוטסט בע"מ - לרכישת ערכות אלייזה Camel IgG26-07-2016
583737התקשרות עם "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לבדיקה בשיטת FISH26-07-2016
583738התקשרות עם "הורייזן ביוטק" עבור רכישת קיטים לזיהוי נוגדני מיקופלסמה בנסיובים של בקר26-07-2016
583739התקשרות עם "Bi Biological Industries" לצורך רכישת קיטים לאבחון מיני מיקופלסמה26-07-2016
583741התקשרות עם רשות שדות התעופה לצורך רכישת מכשירי קשר מסוג "טטרא" לשימוש במעברי הגבול אלנבי ונהר הירדן26-07-2016
583743התקשרות עם חברת אחסנה ירוקה בע"מ לצורך רכישת מכולת איוד עבורמסוף מטענים נתב"ג26-07-2016
583744רכישת קיטים לזיהוי פטריות פיטופטורה בהדרים באמצעות "סיאט ביו דיאגנוסטיקה בע"מ"26-07-2016
583745התקשרות עם חברת "אומניטק איכות" רכישת שירות שנתי (מנוי ותחזוקה) לתוכנת AutoCAD26-07-2016
583420פיתוח ושדרוג אתר האינטרנט של משרד החקלאות - חברת Ewave19-07-2016
583381התקשרות לרכישת שירותי מידע עסקיים - לצורך עבודתה השוטפת של יחידת הפיצו"ח 19-07-2016
583386התקשרות עם חברת BOT-עבודות תשתית מים19-07-2016
583387התקשרות לרכישת ביצוע בדיקת פטריות בגפן19-07-2016
583388הרחברת התקשרות עם חברת "סיסטם" לקבלת שירותי מיפוי - סקרי קרקע19-07-2016
583391התקשרות עם "גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ" - לרכישת אבקות לשנת 201619-07-2016
583400התקשרות לרכישת שירות שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים - התקשרות עם חברת "אורד"19-07-2016
583402רכישת רישוי תוכנה LET MOBILE התקשרות עם חברת TMG19-07-2016
583406התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה למטרת העלאת מודעות לנושא שימור משאב הקרקע החקלאית19-07-2016
583370התקשרות לרכישת שירותיו של מהנדס קירור עבור מנהלת ההשקעות 18-07-2016
583374התקשרות לקבלת שירותי מוקד, סיור וסיור יזום 18-07-2016
583378התקשרות ללא עלות עם מר יוסף אוק - קבלת שירותי ייעוץ בתחום מדיניות ואבטחת מידע18-07-2016
583283התקשרות עם צרכניית פנסטר רפאל בע"מ-רכישת מוצרי כיבוד קל עבור מחוז העמקים17-07-2016
583286החלפת כיור במינדף כימי - חברת אי.די.אס למינאר בע"מ17-07-2016
583289התקשרות עם "קאונט רייט טכנולוגיות בע"מ" לצורך רכישת מלכודות מסוג Bg Santinal המשמשות ללכידת יתושים מהסוג Ades17-07-2016
583293התקשרות לרכישת מלכודות יבחושים וזבובי חול - התקשרות עם חברת א.א.מ. טכנולוגיות מתקדמות17-07-2016
583302התקשרות לקבלת שירותי מוקד, סיור וסיור יזום17-07-2016
583231התקשרות עם "די קו פרו בע"מ" לצורך רכש קיטים מסוג קסיללה בשיטת אליזה14-07-2016
583232התקשרות עם "Reference Standards G&I" לצורך רכש קיטים מסוג QuickPick לצורך הפקת DNA של חיידק14-07-2016
583233התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA14-07-2016
583176התקשרות עם קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושירותי בריאות ליד הבירה-העברת תקציב לחוקר משנה בתוכנית מחקר שכותרתה: זיהוי ואיפיון זני shiga toxigenic13-07-2016
583178התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA13-07-2016
583188התקשרות עם "עמותת תפוח" - ביצוע שני מיזמים: תכנית טרנספורמציה דיגידלית - חורה דיגיטליתך ו - ס'לה - תכנית רוחב לקידום אוריינות דיגיטלית בחברה הבדואית.13-07-2016
582912התקשרות עם "רפת חוות מרכז" לקבלת שירותי חווה לניסוי בע"ח בתחום מחלות עטין07-07-2016
582826התקשרות עם חברת "אנויטק" ניהול בסיס הנתונים ההידרולוגי והמטאורולוגי06-07-2016
582850התקשרות עם ביוטסט בע"מ - לרכישת ערכות אלייזה Camel IgG06-07-2016
582669התקשרות פרטנית עם מתכננים ממשרד "אינג' מ. יוקלה ושות' (2000) לצורך קבלת שירותי פיקוח עליון 1. פוטש' אדריכלים (2010) בע"מ 2. ב.ס.ב. מהנדסים 3. ביותו"ב בע"מ 4. סמו הנדסת חשמל בע"מ 5. משה בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ03-07-2016
582641התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה למטרת העלאת מודעות לנושא שימור משאב הקרקע החקלאית30-06-2016
582643התקשרות עם "גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ" - לרכישת אבקות לשנת 201630-06-2016
582644התקשרות לרכישת שירות שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים - התקשרות עם חברת "אורד"30-06-2016
582645רכישת רישוי תוכנה LET MOBILE התקשרות עם חברת TMG30-06-2016
582146התקשרות המשך עם ההסתדרות הציונית בעבור העודפים המחוייבים של החטיבה להתיישבות29-06-2016
579836התקשרות עם קרן מחקר חקלאי דו לאומית (ישראל-ארה"ב) אשר הוקמה במטרה לקדם ולתמוך במחקר חקלאי אשר יביא תועלת הדדית הן לישראל והן לארה"ב.29-06-2016
582317התקשרות עם "עמותת תפוח" - ביצוע שני מיזמים: תכנית טרנספורמציה דיגידלית - חורה דיגיטליתך ו - ס'לה - תכנית רוחב לקידום אוריינות דיגיטלית בחברה הבדואית.23-06-2016
582318התקשרות עם חברת "די קו פרו בע"מ" - לרכישת ערכות לבדיקה מהירה של וירוס TMV23-06-2016
582194התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA22-06-2016
582196התקשרות עם קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושירותי בריאות ליד הבירה-העברת תקציב לחוקר משנה בתוכנית מחקר שכותרתה: זיהוי ואיפיון זני shiga toxigenic22-06-2016
582197התקשרות עם "אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ" - רכישת שירות אחזקה חצי שנתי - לשנת 201622-06-2016
582204התקשרות אגף הדיג עם הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לצורך ביטוח דגים בתחנות המחקר של אגף הדיג22-06-2016
582206התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף 201622-06-2016
582209התקשרות עם מעבדת מרכז הגנומיקה באוניברסיטת אילינוי - Research resources center of the University of Iilinois - עד תום שנת 201722-06-2016
582210התקשרות עם חברת "ירוק שירותים" לרכישת פחי היגיינה נשית לחדרי השירותים שבקריה החקלאית22-06-2016
582211התקשרות עם חברת "אלדן" לרכישת ערכות QiAamp Viral RNA MiniKit - לשנת 201622-06-2016
582029התקשרות עם "רפת חוות מרכז" לקבלת שירותי חווה לניסוי בע"ח בתחום מחלות עטין19-06-2016
581947התקשרות עם פרופ' משה בר יוסף - עבור יחידת השירותים להגנת הצומח לקבלת שירות מקצועי - ייעוץ מומחה בתחום מחלות הגרינינג ומחלת הקסיללה16-06-2016
581948התקשרות עם ד"ר מלכי ספודק - עבור יחידת השירותים להגנת הצומח לקבלת שירות מקצועי - ייעוץ מומחה להגדרת כנימות מגן16-06-2016
581907הרחבת התקשרות - קבלת שירותי בחינת התכנות כלכלית לגידול דגיגי טונה ובורי15-06-2016
581911התקשרות עם מועצת הצמחים - תמיכה במגדלי זיתים לשמן ובמגדלי ירקות לתעשיית הקפואים15-06-2016
581913הרחבת התקשרות לקבלת שירותי חילוץ ושיקום חיות מחמד - עמותת "תנו לחיות לחיות"15-06-2016
581915התקשרות לרכישת מלכודות מזיקים15-06-2016
581602התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" - רכישת קיטים לאבחון מעבדתי - שו"ט08-06-2016
581607התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת ערכות לביצוע קביעת רצף דנ"א08-06-2016
581609התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" - רכישת ריאגנטים לאבחון מעבדתי - שו"ט08-06-2016
581610התקשרות עם חברת "ביו ראד ישראל בע"מ" לצורך רכש לאבחון ספגת המוח בבקר ומחלת סקרייפי בצאן/בקר08-06-2016
579995התקשרות המשך עם רו"ח ששון ושות' משרד רו"ח - לצורך מתן שירותים חשבונאיים למנהלת תנופה שעברה לאחריות משרד החקלאות05-06-2016
577028התקשרות המשך עם חברת אשחר (ארגון שירותי חברה ורווחה בע"מ)05-06-2016
581333התקשרות עם חברת "קרן התמר שירותים פיננסיים מתקדמים בע"מ" להצבת כספומט בחצרי משרד החקלאות, בית דגן - עבור יחידת נב"מ לשנים 2016-201701-06-2016
581335התקשרות עם חברת "ווטרס (טי סי) ישראל" לקבלת שירות תחזוקה שנתי למכשיר MS - MS - LC - השירותים להגנת הצומח01-06-2016
581339התקשרות עם מעבדת מרכז הגנומיקה באוניברסיטת אילינוי - Research resources center of the University of Iilinois - עד תום שנת 201701-06-2016
581344התקשרות עם חברת "אלדן" לרכישת ערכות QiAamp Viral RNA MiniKit - לשנת 201601-06-2016
581348התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף 201601-06-2016
581349התקשרות עם "אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ" - רכישת שירות אחזקה חצי שנתי - לשנת 201601-06-2016
581352התקשרות אגף הדיג עם הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לצורך ביטוח דגים בתחנות המחקר של אגף הדיג01-06-2016
581353התקשרות עם חברת "ירוק שירותים" לרכישת פחי היגיינה נשית לחדרי השירותים שבקריה החקלאית01-06-2016
578544התקשרות עם מועצת הצמחים - לביצוע תכנית הדברה בשיטת ה - SIT לזבוב הים התיכון לשנת 2016 עבור השירותים להגנת הצומח29-05-2016
581113התקשרות עם פרופ' משה בר יוסף - עבור יחידת השירותים להגנת הצומח לקבלת שירות מקצועי - ייעוץ מומחה בתחום מחלות הגרינינג ומחלת הקסיללה26-05-2016
581114התקשרות עם ד"ר מלכי ספודק - עבור יחידת השירותים להגנת הצומח לקבלת שירות מקצועי - ייעוץ מומחה להגדרת כנימות מגן26-05-2016
581107התקשרות עם מכון הקרקע - מכון וולקני לצורך קבלת שירות של בדיקת יציבות תלכידים במסגרת מחקר המבוצע על ידי ד"ר אלי ארגמן מהתחנה לחקר הסחף.25-05-2016
581110התקשרות עם חברת "יישום" - אוניברסיטה עברית לצורך קבלת חוות דעת משפטית מפרופ' אייל קלמנט בתיקי תביעה המנוהלים כנגד משרד החקלאות.25-05-2016
580804התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת ערכות לביצוע קביעת רצף דנ"א22-05-2016
580806התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" - רכישת ריאגנטים לאבחון מעבדתי - שו"ט22-05-2016
580807התקשרות עם חברת "ביו ראד ישראל בע"מ" לצורך רכש לאבחון ספגת המוח בבקר ומחלת סקרייפי בצאן/בקר22-05-2016
580810הסתפקות בהצעה יחידה - התקשרות עם משק נורדיה אגש"ח - לרכש כבשים עבור ביצוע ניסוי לזיהוי נגיף כחול הלשון22-05-2016
580811התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" - רכישת קיטים לאבחון מעבדתי - שו"ט22-05-2016
577824הארכה והרחבתה התקשרות עם חברת מנהיגות - ליווי תהליך אסטרטגי לאגף שימור קרקע עד סוף שנת 201618-05-2016
580482התקשרות עם אוניברסיטת בן גוריון-מימון מלגה לסטודנט לתואר שלישי (סמדר טנר) למחקר שעניינו: פיתוח מדדים כמותיים ובחינה ארגונומית, סביבתית וכלכלית של יישום עודפי עפר.11-05-2016
580484התקשרות עם דר' מיכאל ואן סטרטן באמצעות חברת "החקלאית" לצורך מתן הדרכות חד יומיות בשו"ט וכן ביצוע שירות של דיגום בכרים.11-05-2016
580488התקשרות עם חברת "הורייזון בייטוק" לרכישת ערכות בשיטת האלייזה לאבחון סוגי בשר במזון מעובד11-05-2016
580490התקשרות עם חברת "להבות" לרכישת חביות קצף להמתה של עופות נגועים בשפעת העופות11-05-2016
580491התקשרות עם ארגון FAO- תשלום דמי חבר לשנת 201611-05-2016
580493התקשרות עם חברת "אורקל ישראל" - הסכם לרכישת שירות תמיכה ואחזקה לרישיונות ולרכש רישיונות נוספים11-05-2016
580496התקשרות עם חברת "קרן התמר שירותים פיננסיים מתקדמים בע"מ" להצבת כספומט בחצרי משרד החקלאות, בית דגן - עבור יחידת נב"מ לשנים 2016-201711-05-2016
580498התקשרות עם חברת "ווטרס (טי סי) ישראל" לקבלת שירות תחזוקה שנתי למכשיר MS - MS - LC - השירותים להגנת הצומח11-05-2016
579201התקשרות עם קנט (הקרן לביטוח נזקי טבע) לצורך העברת השתתפות הממשלה בביטוח חקלאי ישראל כנגד אסונות טבע.10-05-2016
573440התקשרות עם "מיקרוסופט ישראל" לצורך פיתוח מערכת מחשוב ביקורת לייצוא תוצרת חקלאית בעבור יחידת השירותים לבגנת הצומח במשרד החקלאות. ההתקשרות הנה התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3(4)(ב)(3) לתח"ם10-05-2016
580235התקשרות עם מכון הקרקע - מכון וולקני לצורך קבלת שירות של בדיקת יציבות תלכידים במסגרת מחקר המבוצע על ידי ד"ר אלי ארגמן מהתחנה לחקר הסחף.08-05-2016
580239התקשרות עם חברת "יישום" - אוניברסיטה עברית לצורך קבלת חוות דעת משפטית מפרופ' אייל קלמנט בתיקי תביעה המנוהלים כנגד משרד החקלאות.08-05-2016
580241התקשרות עם החברה להגנת הטבע לשימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים בחקלאות - עבור השירותים להגנת הצומח.05-05-2016
580174התקשרות עם " APK INFORM CONSULTING LP" - לרכישת מנוי על מחירי ירקות ופירות בשוק הרוסי.04-05-2016
580177התקשרות עם חברת " NBT" - נ.ב.ט.ניו ביוטכנולוגיה בע"מ" - לרכישת ערכות לגילוי נוגדנים לנגיף שמלנברג בשיטת האלייזה.04-05-2016
580180התקשרות עם " מעבדות חי בע"מ" - לצורך רכישת מצעי מזון בדיקת מחלות צמחים - הגה"צ .04-05-2016
580183התקשרות עם " דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ" - רכישת תאורה לבינוקולר מסוג Leica עבור יחידת הגנת הצומח.04-05-2016
579979פטור ספק יחיד - תקנה 3 (29) התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות אלייזה לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD - עבור השו"ט לשנת 201601-05-2016
579985התקשרות עם "ווטמרקט ישראל" עבור רכישת תכשיר T 6101-05-2016
579838התקשרות עם חברת "להבות" לרכישת חביות קצף להמתה של עופות נגועים בשפעת העופות20-04-2016
579841התקשרות עם אוניברסיטת בן גוריון-מימון מלגה לסטודנט לתואר שלישי (סמדר טנר) למחקר שעניינו: פיתוח מדדים כמותיים ובחינה ארגונומית, סביבתית וכלכלית של יישום עודפי עפר.20-04-2016
579842התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" לרכישת ערכות בשיטת האלייזה לאבחון סוגי בשר במזון מעובד.20-04-2016
579843התקשרות עם דר' מיכאל ואן סטרטן באמצעות חברת "החקלאית" לצורך מתן הדרכות חד יומיות בשו"ט וכן ביצוע שירות של דיגום בכרים.20-04-2016
579845התקשרות עם ארגון FAO- תשלום דמי חבר לשנת 201620-04-2016
579847התקשרות עם חברת יישומי בקרה - אספקת מחשב בקרה חדש, ושדרוג תוכנת UNIRAT - שו"ט.20-04-2016
579849התקשרות עם חברת "אורקל ישראל" - הסכם לרכישת שירות תמיכה ואחזקה לרישיונות ולרכש רישיונות נוספים20-04-2016
579610התקשרות עם חברת "NBT " - " נ.ב.ט. ניו ביוטכנולוגיה בע"מ" - לרכישת ערכות לגילוי נוגדנים לנגיף שמלנברג בשיטת האלייזה14-04-2016
579612התקשרות עם "דובר מכשור רפואי ומדעי בע"מ" - רכישת תאורה לבינוקולר מסוג Leica עבור יחידת הגנת הצומח14-04-2016
579617התקשרות עם "מעבדות חי בע"מ" - לצורך רכישת מצעי מזון לביצוע בדיקת מחלות צמחים - הגה"צ14-04-2016
579618התקשרות עם "APK INFORM CONSULTING LP" - לרכישת מנוי על מחירי ירקות ופירות בשוק הרוסי14-04-2016
579504התקשרות עם חברת Bio Tag לרכישת אבקה כימית בשם Separan עבור השו"ט לשנת 2016 .13-04-2016
579506התקשרות עם PERKIN ELMER ישראל לרכישת חלפים ושירות תחזוקה שנתי למכשיר בליעה מתוצרתם עבור השו"ט לשנת 2016.13-04-2016
579228פטור ספק יחיד - תקנה 3 (29) התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות אלייזה לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD - עבור השו"ט לשנת 201610-04-2016
579044התקשרות עם "ווטמרקט ישראל" עבור רכישת תכשיר T 6105-04-2016
578935התקשרות עם מרכז הפועל - השתתפות בליגת הריצה למקומות עבודה .04-04-2016
578939התקשרות אם חברת יישומי בקרה - אספקת מחשב בקרה חדש, ושדרוג תוכנת UNIRAT --שו"ט.04-04-2016
578851פטור ממכרז לפי תקנה 3 (11) התקשרות עם מרכז המרצים לישראל / גאגא / בוקינג / ד"ר אורית אטיאס-לארגון פעילות יום האשה תשע"ה - עבור עובדות המשרד החלטת ועדה מיום 01.11.2014, הוקלד היום עקב מחסור בכוח אדם31-03-2016
578770התקשרות עם " תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ " - רכישת חיידקי רפרנס ששומרים ב- ATCC.30-03-2016
578771התקשרות עם חברת " משה שטאובר יישומים טכנולוגיים " לרכישת ערכות אלייזה בופרים , ןחומרים מתכלים למעבדה לווירולוגיה - 2016.30-03-2016
578775התקשרות עם " תב"י" TBY " תוכנה לפיקוח ומעקב אחר מכוני תערובת .30-03-2016
578566התקשרות עם הרשות להסמכת מעבדות ךבדיקה מהירה - ספגת המוח באנגליה - עבור השירותים הווטרינריים לשנת 201627-03-2016
578569התקשרות עם " תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" רככישת קיטים להפקת DNA27-03-2016
578573התקשרות עם "אלדן" לביצוע מגוון של מבחנים התואמים לפעילות המעבדה להיגיינת מזון ולמעבדת השאריות עבור שנת 201627-03-2016
578575התקשרות עם חברת טוטנאור - שירות שנתי לאוטוקלבים 2016 שו"ט27-03-2016
578524התקשרות עם PERKIN ELMER ישראל לרכישת חלפים ושירות תחזוקה שנתי למכשיר בליעה מתוצרתם עבור השו"ט לשנת 201624-03-2016
578525התקשרות עם חברת Bio Tag לרכישת אבקה כימית בשם Separan עבור השו"טלשנת 201624-03-2016
578532התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות עבור מעבדות השירותים הוטרינריים לשנת 201624-03-2016
578246התקשרות עם הקרן לנזקי טבע בחקלאות לצורך העברת השתתפות הממשלה בביטוח חקלאי ישראל כנגד אסונות טבע בחקלאות.17-03-2016
578167התקשרות עם מרכז הפועל - השתתפות בליגת הריצה למקומות עבודה.16-03-2016
578170התקשרות עם החברה להגנת הטבע לשימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים בחקלאות - עבור השירותים להגנת הצומח.16-03-2016
578200התקשרות עם חברת יישומי בקרה - אספקת מחשב בקרה חדש, ושדרוג תוכנת UNIRAT - שו"ט.16-03-2016
577918התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" - רכישת חיידקי רפרנס ששמורים ב - ATCC/10-03-2016
577951התקשרות עם חברת " משה שטאובר יישומים טכנולוגיים " לרכישת ערכות אלייזה בופרים, וחומרים מתכלים למעבדה לווירולוגיה - 201610-03-2016
577884התקשרות עם GQl Reference לרכישת פטריות רפרנס ששמורים ב- Geves עבור השירותים להגנת הצומח .09-03-2016
577887התקשרות עם חברת ביוראד לבורטוריס לצורך רכישת 2 מכשירי PCR100009-03-2016
577889התקשרות עם חברת " גמאטרוניק " - הסכם שירות שנתי למכשירי אל פסק המצויים במעבדות היחידה להגה"צ והחלפת מצברים בשתי מערכות אל פסק.09-03-2016
577899התקשרות עם חברת World Courier לצורך משלוח חומרים בהקפאה עמוקה .09-03-2016
577916התקשרות עם "תב"י" , " TBY " תוכנה לפיקוח ומעקב אחר מכוני תערובת. 09-03-2016
577769התקשרות עם חברת טוטנאור - שירות שנתי לאוטוקלבים 2016 שו"ט.07-03-2016
577773התקשרות עם " אלדן " לביצוע מגוון של מבחנים התואמים לפעילות המעבדה להיגיינת מזון ולמעבדת השאריות עבור שנת 2016.07-03-2016
577774התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ.- לרכישת אבקות לשנת 2015.07-03-2016
577783התקשרות עם " תעשיות בייולוגיות ישראל בית העמק בע"מ " רכישת קיטים להפקת DNA.07-03-2016
577785התקשרות אם הרשות להסמכת מעבדות לבדיקה מהירה - ספגת המוח באנגליה - השירותים הווטרינריים - 201607-03-2016
577587התקשרות עם חברת "בן משה יצחק" לצורך רכישת אינקובטור03-03-2016
577640התקשרות אם ארגון UPOV - תשלום לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים לשנת 2016 .03-03-2016
577586התקשרות עם חברת "טלרון ביוטק בע"מ" לצורך רכישת קיטים לזיהוי פטריות, חיידקים ווירוסים בחומר צימחי נגוע בפתוגנים02-03-2016
577480התקשרות עם רניום לרכישת קיטים מסוג Real time PCR לשנת 2016 לזיהוי נגיפי שפעת וניוקסל בעופות .01-03-2016
577481רכישת ערכות לבדיקת שפעת העופות עם חברת אלדן - רכישת קיטים לאבחון נגיפי שפעת העופות וניוקסל לשנת 2016.01-03-2016
577482התקשרות עם מר בנימין וסרפוגל למתן שירותי ייעוץ - מאגרי מידע בהקשר עם עבודתה של ועדות הזכאות וביצוע תשלומים למפונים .01-03-2016
576994התקשרות עם הספק - Naktuinbouw לרכישת דוחות בחינה של זני צמחים לשנת 201601-03-2016
577375התקשרות עם החברה למפעלי כלכלה לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות לרבות גמלאי וולקני במהלך חודש מרץ 2016.29-02-2016
577000התקששרות עם עו"ד שירלי גונן לצורך מתן שירותי ייעוץ משפטיים בתחום הוועדה המיוחדת - מנהלת תנופה21-02-2016
577004התקשרות עם מר מרדכי אלימלך למתן שירותי ייעוץ - מאגרי מידע בהקשר עם עבודתה של ועדת הזכאות וביצוע תשלומים למפונים - מנהלת תנופה21-02-2016
577023התקשרות ען ארגון UPOV - תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים לשנת 201621-02-2016
576985התקשרות עם G&I Reference לרכישת פטריות רפרנס ששמורים ב - Geves עבור השירותים להגנת הצומח21-02-2016
576988התקשרות עם חברת ביוראד לבורטוריס לצורך רכישת 2 מכשירי PCR100021-02-2016
576989התקשרות עם חברת "גמאטרוניק" - הסכם שירות שנתי למכשירי אל פסק המצויים במעבדות היחידה להגה"צ והחלפת מצברים בשתי מערכות אל פסק21-02-2016
576990התקשרות עם חברת World Courier לצורך משלוח חומרים בהקפאה עמוקה21-02-2016
575382התקשרות עם קנט (הקרן לביטוח נזקי טבע) לצורך העברת השתתפות הממשלה בביטוח חקלאי ישראל כנגד אסונות טבע.16-02-2016
576733התקשרות עם חברת "בן משה יצחק" לצורך רכישת אינקובטור14-02-2016
576735התקשרות עם חברת "טלרון ביוטק בע"מ" לצורך רכישת קיטים לזיהוי פטריות, חיידקים ווירוסים בחומר צימחי נגוע בפתוגנים14-02-2016
576533רכישת שירותי חנייה עבור עובדי השו"ט בנמל התעופה "בן גוריון" - התקשרות עם חברת "ימית א. בטחון 1998 בע"מ" עבור שנת 201609-02-2016
576537התקשרות עם מעבדות הייחוס לכלבת Anses עבור השו"ט09-02-2016
576540התקשרות עם "ג'נטק מחקר וגיאגנוסטיקה" רכישת ריאגנטים למחלת בת שחפת עבור השו"ט09-02-2016
576487התקשרות עם מר בנימין וסרפוגל למתן שירותי ייעוץ - מאגרי מידע בהקשר עם עבודתה של ועדות הזכאות וביצוע תשלומים למפונים.08-02-2016
576489התקשרות עם רניום לרכישת קיטים מסוג Real Time PCR לשנת 2016 לזיהוי נגיפי שפעת וניוקסל בעופות08-02-2016
576490רכישת ערכות לבדיקת שפעת העופות עם חברת אלדן - רכישת קיטים לאבחון נגיפי שפעת העופות וניוקאסל לשנת 201608-02-2016
576491התקשרות עם החברה למפעלי כלכלה לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות לרבות גמלאי וולקני במהלך חודש מרץ 201608-02-2016
576179התקשרות בפטור ממכרז עם ההסתדרות הציונית בעבור העודפים המחוייבים של החטיבה להתיישבות עד ליום 30.6.201607-02-2016
576097התקשרות אם אוניברסיטת בן גוריון - המעבדה לביוטכנולוגיה לצורך ביצוע מחקר שעניינו : מחקר לפיתוח תרכיבים קרומניננטיים חדשניים מחלת הניוקסל בעופות . קול קורא להקמת ומימון מוקדי ידע למינוף התעשייה הישראלית בתחומי החקלאות .03-02-2016
576071התקשרות עם עו"ד שירלי גונן לצורך מתן שירותי ייעוץ משפטיים בתחום הוועדה המחיוחדת - מנהלת תנופה02-02-2016
576072התקשרות עם מר מרדכי אלימלך למתן שירותי ייעוץ - מאגרי מידע בהקשר עם עבודתה של ועדת הזכאות, ןביצוע תשלומים למפונים - מנהלת תנופה02-02-2016
576013התקשרות עם ארגון UPOV - תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים לשנת 2016.01-02-2016
576014התקשרות עם הספק - Naktuinbouw לרכישת דוחות בחינה של זני צמחים לשנת 2016.01-02-2016
574221פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "25-01-2016
574222פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "25-01-2016
574231פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "25-01-2016
574242פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "25-01-2016
574244פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "25-01-2016
574246פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "25-01-2016
574247פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "25-01-2016
574248פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "25-01-2016
574249הפטור אושר בהעדר השגות ובהתאם לפרוטוקול המצ"ב.25-01-2016
574250הפטור אושר בהעדר השגות ובהתאם לפרוטוקול המצ"ב.25-01-2016
574251הפטור אושר בהעדר השגות ובהתאם לפרוטוקול המצ"ב.25-01-2016
574252הפטור אושר בהעדר השגות ובהתאם לפרוטוקול המצ"ב.25-01-2016
574253פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד ".25-01-2016
574259פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד ".25-01-2016
574279התקשרות עם רשות העתיקות - פרויקט הצגת פריטים ארכיאולוגיים במבואת בניין המשרד25-01-2016
574288הפטור אושר בהעדר השגות ובהתאם לפרוטוקול המצ"ב.25-01-2016
574292פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .25-01-2016
574293הפטור אושר בהעדר השגות ובהתאם לפרוטוקול המצ"ב.25-01-2016
574294הפטור אושר בהעדר השגות ובהתאם לפרוטוקול המצ"ב.25-01-2016
574296פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .25-01-2016
574298פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .25-01-2016
574302פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "25-01-2016
574305פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול "ספק יחיד "25-01-2016
573649התקשרות עם קק"ל לשם הסדרת רשות המרעה לשנת 201624-01-2016
575763התקשרות עם "Eu reference laboratory" לקבלת חומרי "דוגמאות בוחן" כחלק מהליך הסכמת מעבדות השירותים להגנת הצומח - בדיקת תוצרת חקלאית - ספק חו"ל24-01-2016
575768התקשרות עם אלדן לקבלת חומרי בחינה של מעבדת FAPAS לבדיקת שאריות- פעולות אבטחת איכות - בעבור מעבדות הגנת הצומח לשנת 201624-01-2016
575770רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל תעופה "בן גוריון" בבניין סוויט פורט התקשרות עם חברת סווס פורט 1998 בע"מ24-01-2016
575771רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה"בן גוריון" - התקשרות עם חברת ימית א.בטחון 1998 בע"מ לשנת 201624-01-2016
575772התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ רכישת דסקיות אנטיביוטיות לשנת 201624-01-2016
575773רכישת אנטיגן פולרום עבור המכון הווטרינרי לשנת 201624-01-2016
575774התקשרות עם חברת "ביוראד לבורטוריס" לצורך תיקון מכשיר pcr24-01-2016
575775התקשרות עם חברת "מעדות חי" לרכישת מתושים עבור השו"ט24-01-2016
575697התקשרות עם " מעבדת הייחוס לכלבת Anses " שו"ט .21-01-2016
575705התקשרות עם " ג"נטק מחקר ודיאגנוסטיקה " רכישת ריאגנטים למחלת בת שחפת - שו"ט .21-01-2016
575707רכישת שירותי חנייה עבור עובדי השו"ט בנמל התעופה " בן גוריון " - התקשרות עם חברת " ימית א. בטחון 1998 בע"מ " - שנת 2016.21-01-2016
575508התקשרות עם אוניברסיטת בן גוריון - המעבדה לביוטכנולוגיה לצורך ביצוע מחקר שעניינו : מחקר לפיתוח תרכיבים קרומניננטיים חדשניים מחלת הניוקסל בעופות . קול קורא להקמת ומימון מוקדי ידע למינוף התעשייה הישראלית בתחומי החקלאות .18-01-2016
575414התקשרות עם הקרן לנזקי טבע בחקלאות לצורך העברת השתתפות הממשלה בביטוח חקלאי ישראל כנגד אסונות טבע בחקלאות.14-01-2016
575174התקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני - רכישת ערכות לפקת DNA של הפתוגנים באמצעות ערכות Qiagen.10-01-2016
575175התקשרות בפטור ממכרז עם מכון הייצוא הישראלי לביצוע מייזם של קידום יצוא תוצרת חקלאית טרייה - עבור היחידה לסחר חוץ.10-01-2016
575144התקשרות עם " Eu Reference Laboratory" לקבלת חומרי " דוגמאות בוחן " כחלק מהליך הסכמת מעבדות השירותים להגנת הצומח - בדיקת תוצרת חקלאית - ספק חו"ל - 2015 .07-01-2016
575089התקשרות עם חברת "ביוראד לבורטוריס " . לצורך תיקון מכשיר PCR/06-01-2016
575091רכישת אנטיגן פולרום - עבור המכון הווטרינריי - לשנת 2016.06-01-2016
575093התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ רכישת דסקיות אנטיביוטיות - לשנת 2016..06-01-2016
575094התקשרות עם חברת " מעבדות חי " לרכישת מתושים - עבור השו"ט.06-01-2016
575109רכישת שירותי חניה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה "בן גוריון " - התקשרות עם חברת " ימית א. בטחון 1998 בע"מ " - שנת 201606-01-2016
575110רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל תעופה " בן גוריון " בבניין סוויס פורט - התקשרות עם חברת " סווס פורט 1998 בע"מ "06-01-2016
575111התקשרות אם " אלדן " לקבלת חומרי בחינה של מעבדת FAPAS לבדיקת שאריות - פעולות אבטחת איכות - בעבור מעבדות הגנה"צ - 2016.06-01-2016
574881קבלת שירות תחזוקה שנתית למוצרי מג"יק - התקשרות עם " חברת מג"יק תעשיות תוכנה ".31-12-2015
574884התקשרות עם מיקרוסופט ישראל לצורך פיתוח מערכת מחשוב ביקורת לייצוא תוצרת חקלאית בעהור יחידת השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות31-12-2015
574893התקשרות עם יחידת הפיקוח , המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מינהל המחקר החקלאי לצורך קבלת השירותים בשנת 2015.31-12-2015
574898התקשרות עם חברת " נאוטק ביו בע"מ " - לרכש מערכת של שני רובוטים לבדיקות קשירת המשלים ובדיקות אלייזה לברוצלה בעבור מעבדות המכון הווטרינרי - שו"ט.31-12-2015
574900התקשרות בפטור ממכרז - קבלת שירות שימוש במשרדי ממן לצורך הסדרת פעילותם של מפקחי ההסגר של יחידת הגנת הצומח לשנת 2016.31-12-2015
574905רשות שדות התעופה - התקשרות לרכישת תלושי מזון עבור עובדי יחידת הגנת הצומח במזנון עובדי רשות התעופה לשנת 2016.31-12-2015
574911התקשרות עם חברת " דננט " לצורך קבלת שירות שוטף של שעות תמיכה ושירות לתוכנה של ניטור מזיקי הסגר.31-12-2015
574920התקשרות עם " תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ " - רכישת פטריות רפרנס ששמורים ב- ATCC.31-12-2015
574614התקשרות עם משק עוזי אוזן עבור מחקר שה"מ שעניינו: שימוש בקוטל עשבים29-12-2015
574620התקשרות עם מרכז חקלאי העמק - בחינת הוצאת סודה לשתייה מהמנה של פרות חלב עבור שה"מ29-12-2015
574629התקשרות עם מועצת החלב - קידום מכירות לענף הבשר הטרי בישראל .29-12-2015
574633התקשרות עם חברת ג"יניוס מערכות שירות תמיכה ותחזוקה לשנת 2016 תוכנת לעיבוד נתונים עבור השו"ט - /SPSS29-12-2015
574639התקשרות עם " אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ " - רכישת שירות אחזקה חצי שנתי - לשנת 201.29-12-2015
574676התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2016 עבור יחידת סחר חוץ - מספר פרוייקט 100264 A.29-12-2015
574678התצקשרות עם מל"מ - שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2016 עבור יחידת סחר חוץ - מספר פרוייקט 100335 A29-12-2015
574684התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים . משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 2016 ארגון AMI גרמניה - ארגון זה הנו ארגון גרמני מרכזי לאספקת מידע אודות השוק הגרמני ובנוסף מוסר מידע אודות השוק האירופאי ( מזרח ומערב ) .29-12-2015
574690התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 2016 חברת MIS אנגליה חברה זו מספקת מידע ייחודי על תוצרת טרייה ברשתות השיווק באנגליה.29-12-2015
574691התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים - 2016 FRESHFEL ארגון אירופאי שמקום מושבו בבלגיה . המדובר בארגון הגג של העוסקים במסחר בתוצרת טרייה באירופה.29-12-2015
574440פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574441פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574451פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574452פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574453פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574454פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574455פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574457פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574458פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574459פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574460התקשרות בפטור ממכרז עם מכון הייצוא הישראלי לביצוע מייזם של קידום ימוא תוצרת חקלאית טרייה - עבור היחידה לסחר חוץ28-12-2015
574461פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574462התקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני - רכישת ערכות לבפקת DNA של הפתוגנים באמצעות ערכות Qiagen .28-12-2015
574463פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574464פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574465פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574466פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574467פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574468התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול28-12-2015
574469פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574470התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול28-12-2015
574471פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574472התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול28-12-2015
574473פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "28-12-2015
574474התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול28-12-2015
574475התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול28-12-2015
574476התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול28-12-2015
574490התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ - רכישת ערכות VIDAS לשו"ט - 2016 .28-12-2015
574500התקשרות עם החברה להגנת הטבע לשימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים בחקלאות - עבור השירותים להגנת הצומח.28-12-2015
574308פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .27-12-2015
574310פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "27-12-2015
574318פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "27-12-2015
574320פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "27-12-2015
574361פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול "ספק יחיד " .27-12-2015
574366פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול "ספק יחיד " .27-12-2015
574367פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול "ספק יחיד " .27-12-2015
574375פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול "ספק יחיד " .27-12-2015
574381פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול "ספק יחיד " .27-12-2015
574387פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול "ספק יחיד " .27-12-2015
574391פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול "ספק יחיד " .27-12-2015
574413פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .27-12-2015
574418פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .27-12-2015
574423פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "27-12-2015
574428פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "27-12-2015
574430פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "27-12-2015
574432פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "27-12-2015
574437פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "27-12-2015
574439פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "27-12-2015
574199התקשרות עם חב' דניאל ביוטק עבור רכישת תאים לבדיקת רמת נוגדנים במעבדת כלבת בשו"ט לשנת 201623-12-2015
574201התקשרות עם אלדן - עבור שירותי אחזקה שנתית למכשירים אנליטיים עבור השירותים הווטרינריים לשנת 201623-12-2015
574206התקשרות עם החברה להגנת הטבע - הפעלת מערך נאמני איילות + חיזוק פעילות עירונית (ירושלים23-12-2015
574207פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .23-12-2015
574209פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "23-12-2015
574213פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "23-12-2015
574214התקשרות עם מועצת החלב - קידום מכירות לענף הבשר הטרי בישראל23-12-2015
574215פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "23-12-2015
574217פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "23-12-2015
574219פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד "23-12-2015
574080התקשרות עם מו"פ גליל מערבי לביצוע מחקר של : חיפוי ממשקי קרקע בנשירים עבור האגף לשימור קרקע22-12-2015
574092התקשרות עם מיג"ל לביצוע מחקר של חיפוי ממשקי קרקע בנשירים עבור האגף לשימור קרקע.22-12-2015
574121התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ - רכישת ערכות VIDAS לשו"ט - 2016.22-12-2015
574122התקשרות עם החברה להגנת הטבע לשימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים בחקלאות - עבור השירותים להגנת הצומח.22-12-2015
574003התקשרות עם רניום לרכישת שירות לשנתיים עבור מכשירים תוצרת Lifa bekman21-12-2015
574006התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול21-12-2015
574019התקשרות עם חברת " אגנטק " - שירותי אחזקה שנתי למכשיר F0SS TEKTOR עבור השו"ט לשנים 2016- 2017.21-12-2015
574060התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלולמסלול " ספק יחיד ".21-12-2015
574065התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלולמסלול " ספק יחיד ".21-12-2015
574069התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלולמסלול " ספק יחיד ".21-12-2015
574076התקשרות עם התכניון - לטובת המשך מימון מלגה של סטודנט תואר שני ( טל שקולניק ) למחקר שעניינו מאזן מים בפרדסים צעירים תחת עיבודי שימור קרקע ומים שונים.21-12-2015
574077התקשרות עם אוניברסיטת ת"א לטובת איפון ומיפוי של צמחיית גדות נטעוה באזורי חייץ המשך מחקר (2016 ) - מימון מלגה לסטודנטים תואר שני.21-12-2015
574078התקשרות עם מועצת הצמחים ( חוות חנניה ) - התקשרות לקבלת שירותי חווה לשנת 2016 .21-12-2015
572174התקשרות עם מועצת הצמחים לביצוע תכנית הדברה בשיטה הקונבנציונאלית לזבוב הים התיכון לשנת 2016 - פטור ממכרז לפי תקנה 3(7) עבור השירותים להגנת הצומח21-12-2015
564140הפנייה הנה לועדה להעסקת יועצי תקשורת - אישור להתקשרות לשירותי הסברה ויחסי ציבור לתכנית התיישבות ופיתוח הכלכלי חברתי של הבדואים בנגב.20-12-2015
573799התקשרות עם חברת הורייזן ביוטק בע"מ - רכישת ערכות לבדיקה סרולוגית לברוצלוזיס - עבור השירותים הווטרינריים .17-12-2015
573801התקשרות עם חברת " אגנטק " עבור שירות שנתי לשני מכשירי כומטוגרף עבור שנת 2016.17-12-2015
573804התקשרות עם " ביוגל " - רכישת מסרק אימונוקומב קורא PCR השירותים הווטרינריים .17-12-2015
573811בקשה לפטור ממכרז עם החברה לפיתוח ובניין בערבה - לעניין פיזור זבובים עקרים בערבה הישראלית במסגרת פרוייקט ערבה נקייה המבוצעת מכוח תוכנית הדברה לשנת 2016.17-12-2015
573670התקשרות עם חברת "אגנטק" לרכישת שירות לתחזוקה שנתית למכשיר LC-MS-MS מתוצרת Applied bio systems16-12-2015
573671התקשרות עם "סיגמא אלדריץ ישראל" - רכישת ריאגנטים שונים עבור הגה"צ16-12-2015
573673התקשרות עם חברת "אבוט אינהורמטיקה טכנולוגיות בע"מ" תחזוקת תוכנה לניהול מעבדות "סטארלימס"16-12-2015
573674התקשרות לרכישת תלושי מזון עבורעובדי השו"ט במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 201616-12-2015
573675התקשרות עם חברת "נאוטק" בע"מ לצורך קבלת שירות שנתי לתחזוקת רובוטים במעבדה לבקטריולוגיה לשנת 201616-12-2015
573676התקשרות עם מיקרוסופט ישראל לצורך פיתוח מערכת מחשוב ביקורת לייצוא תוצרת חקלאית בעבור יחידת השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות16-12-2015
573685התקשרות עם חברת "מהדרין תנופורט" - רכישת שירותי רווחה עבור מחקר בגידולי כיסוי הדרים - עבור האגך לשימור קרקע16-12-2015
573704התקשרות עם חברת " נאוטק ביו בע"מ " - לרכש מערכת של שני רובוטים לבדיקות קשירת המשלים ובדיקות אלייזה לברוצלה בעבור מעבדות המכון הווטרינרי - שו"ט .16-12-2015
573708התקשרות עם יחידת הפיקוח , המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מינהל המחקר החקלאי לצורך קבלת השירותים בשנת 2015.16-12-2015
573617התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" - רכישת פטריות רפרנס ששמורים ב - ATCC .15-12-2015
573626התקשרות עם חברת "דננט" לצורך קבלת שירות שוטף של שעות תמיכה ושירות לתוכנה של ניטור מזחקח הסגר.15-12-2015
573633רשות שדות התעופה - התקשרות לרכישת תלושי מזון עבור עובדי יחידת הגנת הצומח במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 2016 .15-12-2015
573637התקשרות עם "G&I Reference" - רכישת פטריות רפרנס ששמורים ב - Geves עבור השירותים להגנת הצומח15-12-2015
573640התקשרות בפטור ממכרז - קבלת שירות שימוש במשרדי ממן לצורך הסדרת פעילותם של מפקחי ההסגר של יחידת הגנת הצומח לשנת 201615-12-2015
573646התקשרות עם קק"ל לשם הסדרת רשות המרעה לשנת 201615-12-2015
573660התקשרות עם חברת שלג לבן לשירותי ניקיון בנמל אשדוד עבור השירותים להגנת הצומח15-12-2015
573661התקשרות עם חב' "א.ע ביואקולוגיה" - פינוי פגרי בעלי חיים מהמכון הווטרינרי - בקשה שנייה15-12-2015
573663התקשרות עם חברת אידאה מערכות מידע - רכישת שירות שנתי לתוכנת "ספיר קלאסיק15-12-2015
573664התקשרות עם המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות לביצוע של זני סלמונלה עבור השו"ט15-12-2015
573667התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" - רכישת ראגנטים ומלחים לביולוגיה מולקולרית15-12-2015
573668התקשרות עם "רניום" קבלת שירות שנתי לטיפול במכשיר real time P.C.R דגם: 7500 ורכישת ערכות15-12-2015
573669התקשרות עם חברת דין דיאגנוסטיקה - רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ15-12-2015
573585התקשרות עם המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות לביצוע בדיקות PEGE עבור השירותים הוטרינריים.14-12-2015
573599התקשרות עם המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות לביצוע בדיקות PEGE עבור השירותים הוטרינריים לשנת 2016.14-12-2015
573600התקשרות עם המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות לביצוע בדיקות PEGE עבור השירותים הוטרינריים לשנת 2016.14-12-2015
573602התקשרות עם BAYER תרכיב קדחת השקע האפריקאי עבור השו"ט .14-12-2015
573519התקשרות עם רשות ניקוז ערבה בפטור ממכרז - תחזוקה ושדרוג אתר אינטרנט למודל לחיזוי שיטפונות - לצורך המשך קבלת השירות למחצית הראשונה של שנת 2016.13-12-2015
573528התקשרות עם רשות הטבע והגנים לצורך ניטור אוכלוסיית הטורפים במסגרת תוכנית לחיסון חיות הבר - שנת 2016 .13-12-2015
573545התקשרות עם מועצות הצמחים - לביצוע פעולות מקצועיות - תמיכה בענף הזית לשנת 2016 - תיקון החלטה.13-12-2015
573548התקשרות עם מועצת הצמחים - קידום מכירות בענף הזית לשנת 2016.13-12-2015
573442התקשרות עם מרכז חקלאי העמק - בחינת הוצאת סודה לשתייה מהמנה של פרות חלב - שה"ם..10-12-2015
573447התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים - 2016. FRESHFEL - ארגון אירופאי שמקום מושבו בבלגיה. המדובר בארגון הגג של העוסקים במסחר בתוצרת טרייה באירופה.10-12-2015
573450התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 2016. חברת MIS - אנגליה - חברה זו מספקת מידע ייחודי על תוצרת טרייה ברשתות השיווק באנגליה.10-12-2015
573464התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים .משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 2016. ארגון AMI גרמניה - ארגון זה הנו ארגון גרמני מרכזי לאספקת מידע אודות השוק הגרמני ובנוסף מוסר מידע אודות השוק האירופאי (מזרח ומערב ).10-12-2015
573470קבלת שירות תחזוקה שנתית למוצרי מגי"ק - התקשרות עם " חברת מגי"ק תעשיות תוכנה " .10-12-2015
573471התקשרות עם חברת ג"יניוס מערכות בע"מ - שירות תמיכה ותחזוקה לשנת 2016 תוכנת לעיבוד נתונים עבור השו"ט - SPSS/10-12-2015
573472התקשרות עם משק עוזי אוזן עבור מחקר שה"מ שעניינו : שימוש בקוטל עשבים10-12-2015
573474התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2016 עבור יחידת סחר חוץ - מספר פרוייקט A 10026410-12-2015
573476התקשרות עם " אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ " - רכישת שירות אחזקה חצי שנתי - לשנת 2016 { מחצית ראשונה } .10-12-2015
573478התקשרות עם חברת מל"מ - שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2016 עבור יחידת סחר חוץ - מספר פרוייקט A10033510-12-2015
573401התקשרות עם גד"ש - הרי מגידו - התקשרות לקבלת שירותי חווה10-12-2015
573402התקשרות עם ד"ר אורי בסון - חברת "גיאוסנס" לצורך תיקון רכיש GPS למערכת 2 - GEM10-12-2015
573427רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת במשרדי הגה"צ בחיפה - ההתקשרות עם חברת "מרחבים ירוקים גאון בע"מ"10-12-2015
573430התקשרות עם חברת אלדןעבור שירותי אחזקה ושדרוג שנתי - עבור השירותים להגנת הצומח10-12-2015
573431התקשרות עם חברת "איתורן" - הסכם שירות בקרת מקררים חדרי הקפאה ואינקובטורים במעבדות השירותים להגה"צ10-12-2015
573266התקשרות עם החברה להגנת הטבע - הפעלת מערך נאמני אילות + חיזוק פעילות עירונית (ירושלים)09-12-2015
573284פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573294פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573297התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .09-12-2015
573301פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573303התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .09-12-2015
573306פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573307התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .09-12-2015
573313פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573314פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573315התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .09-12-2015
573317פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573318התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .09-12-2015
573319פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573320התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .09-12-2015
573323פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573326התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .09-12-2015
573328התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .09-12-2015
573332פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573338התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול " ספק יחיד " .09-12-2015
573348פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573349התקשרות עם חברת " נאוטק ביו בע"מ " לרכישת מכשיר לקריאת מבחן קשירת המשלים .09-12-2015
573353פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573356התקשרות עם הורייזן ביוטק עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA09-12-2015
573357פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573359פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573361פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול ספק יחיד.09-12-2015
573365התקשרות עם חברת אגנטק לרכישה והתקנת אביזרים לשדרוג המיקרוסקופ.09-12-2015
573368התקשרות עם Central Veterinary lnstitute Netherland09-12-2015
572929התקשרות עם רניום לרכישת שירות לשנתיים עבור מכשירים תוצרת lifa, bekman09-12-2015
572938התקשרות עם אלדן בע"מ לצורך קבלת שירות אחריות למכשיר קורא רגישויות מתוצרת Giles לשנת 201609-12-2015
572942התקשרות עם המועצה לישראל יפה לצורך קיום יום עיון בנושא שנת הקרקע העולמית09-12-2015
572951התקשרות עם עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה וספורט עממי - הפועל - מחוז ת"א ליגה למקומות עבודה קבוצת באולינג וקבוצת רוכבי אופניים לשנים 2015-201609-12-2015
572959התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
572963 התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול .09-12-2015
572967התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול .09-12-2015
572968התקשרות עם חברת "אגנטק" - שירותי אחזקה שנתי למכשיר FOSS TEKATOR עבור השו"ט לשנים 2016-2017 .09-12-2015
572969התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול .09-12-2015
572985התקשרות עם הטכניון - לטובת המשך מימון מלגה של סטודנט תואר שני (טל שקולניק) למחקר שעניינו: מאזן מים בפרדסים צעירים תחת עיבודי שימור קרקע ומים שונים.09-12-2015
572988התקשרות עם אוניברסיטת ת"א לטובת איפיון ומיפוי של צמחיית גדות נטעוה באזורי חייץ המשך מחקר (2016) - מימון מלגה לסטודנטים תואר שני.09-12-2015
572990התקשרות עם מועצת הצמחים (חוות חנניה) - התקשרות לקבלת שירותי חווה לשנת 201609-12-2015
572991התקשרות עם מו"פ גליל מערבי לביצוע מחקר של: חיפוי ממשקי קרקע בנשירים עבור האגף לשימור קרקע09-12-2015
572993התקשרות עם מיג"ל לביצוע מחקר של חיפוי ממשקי קרקע בנשירים עבור האגף לשימור קרקע09-12-2015
573018התקשרות עם חברת דינאל ביוטק עבור רכישת תאים לבדיקת רמת נוגדנים במעבדת כלבת בשו"ט לשנת 201609-12-2015
573021התקשרות עם אלדן - עבור שירותי אחזקה שנתית למכשירים אנליטיים עבור השירותים הווטרינריים לשנת 201609-12-2015
573037התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול .09-12-2015
573047התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול09-12-2015
573049התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול .09-12-2015
573053התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול09-12-2015
573055פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול .09-12-2015
573058התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול . 09-12-2015
573059פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול .09-12-2015
573065פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573066פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573067פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573069פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573070פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573071התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול . 09-12-2015
573072פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573074פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573076התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול . 09-12-2015
573077פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573080התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול . 09-12-2015
573081פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573082פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573083התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול . 09-12-2015
573084פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573085פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573086התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול . 09-12-2015
573087פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573089פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573090פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
573092פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.09-12-2015
571684הארכת תוקף חוזי מתכננים - צדיק רימון בע"מ - עבור הקמת מבנה הלשכה הווטרינרית - תחנת גילת09-12-2015
571691הארכת תוקף חוזי מתכננים - פוטש אדריכלים בע"מ - עבור הקמת מבנה הלשכה הווטרינרית תחנת גילת09-12-2015
573217התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573218התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573219התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573220התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573221התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573223התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573225התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573228התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573249התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573251התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573252התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573254התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573257התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573260התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573265התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.08-12-2015
573093פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.07-12-2015
573094פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.07-12-2015
573095פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.07-12-2015
573096פנייה לקבלת מידע לעניין התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.07-12-2015
573129התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול.07-12-2015
573135התקשרות שה"מ לצורך קבלת שירותי חווה במחקרים - אישור ניתוב הפניות שהתקבלו למסלול .07-12-2015
572730בקשה לפטור ממכרז עם החברה לפיתוח ובניין בערבה - לעניין פיזור זבובים עקרים בערבה הישראלית במסגרת פרויקט ערבה נקייה המבוצעת מכוח תוכנית הדברה לשנת 2016 .01-12-2015
572735התקשרות עם "ביוגל" - רכישת מסרק אימונוקומב קורא PCR עבור השירותים הווטרינריים01-12-2015
572769התקשרות עם חברת הורייזן ביוטק בע"מ - רכישת ערכות לבדיקה סרולוגית לברוצלוזיס - עבור השירותים הווטרינריים01-12-2015
572771התקשרות עם חברת "אגנטק" עבור שירות שנתי לשני מכשירי כומטוגרף עבור שנת 201601-12-2015
572570התקשרות עם חברת " מהדרין תנופורט " - לרכישת שירותי רווחה עבור מחקר בגידולי כיסוי הדרים - האגף לשימור קרקע.29-11-2015
572450התקשרות עם חברת "נאוטק" בע"מ לצורך קבלת שירות שנתי לתחזוקת רובוטים במעבדה לבקטריולוגיה לשנת 201626-11-2015
572455התקשרות עם חברת שלג לבן לשירותי ניקיון בנמל אשדוד עבור השירותים להגנת הצומח26-11-2015
572462התקשרות עם "סיגמא אלדריץ ישראל" - רכישת ריאגנטים שונים עבור הגה"צ26-11-2015
572504התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני" - רכישת ערכות להפקת DNA של הפתוגנים באמצעות ערכות Qiagen .26-11-2015
572506התקשרות עם חברת לומיטרון - רכישת מבחנות מתוצרת Eppendorf26-11-2015
572508התקשרות עם חברת G&I Reference Standards - לשם השתתפות במבחן מקצועי של האיחוד האירופי לבחינת ייעילות מעבדות הגה"צ26-11-2015
572310התקשרות עם BAYER תרכיב קדחת השקע האפריקאי עבור השו"ט25-11-2015
572318ביצוע מייזם משותף עם הקואליציה הישראלית לטראומה - להקמת מרכז הכשרה להתמודדות עם טראומה ביישובי הבדואים בנגב.25-11-2015
572320התקשרות עם בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים קידום הבטיחות בקרב משפחות וילדים בחברה הבדואית25-11-2015
572321התקשרות לרכישת שירות שנתי למערכת גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים - התקשרות עם חברת אורד לשנים 2016-201725-11-2015
572325התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ - רכישת ראגנטים ומלחים לביולוגיה מולקולרית25-11-2015
572329התקשרות עם "רניום" קבלת שירות שנתי לטיפול במכשיר Real Time PCR דגם: 7500 ורכישת ערכות25-11-2015
572332התקשרות עם חברת "דין דיאגנוסטיקה" - רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ25-11-2015
572336התקשרות עם חברת "אגנטק" לרכישת שירות לתחזווקה שנתית למכשיר LC-MS-MS מתוצרת Applied Bio systems 201525-11-2015
572341התקשרות עם המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות לביצוע של זני סלמונלה עבור השו"ט לשנת 201625-11-2015
572360התקשרות עם חברת "אבוט אינהורמטיקה טכנולוגיות בע"מ" תחזוקת תוכנה לניהול מעבדות "סטארלימס"25-11-2015
572361התקשרות עם חברת "א.ע.ביואקולוגיה" - פינוי פגרי בעלי חיים מהמכון הווטרינרי - בקשה שנייה25-11-2015
572364התקשרות לרכישת תלושי מזון בעבור עובדי השירותים הווטרינריים במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 201625-11-2015
572367התקשרות עם חברת "אידאה מערכות מידע" - רכישת שירות שנתי לתוכנת "ספיר קלאסיק"25-11-2015
572272התקשרות עם תאגיד סטטוטורי - התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות עבור השירותים הווטרינריים24-11-2015
572277התקשרות עם תאגיד סטטוטורי - התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדת עבור מעבדות אגף הדייג24-11-2015
572279התקשרות עם קק"ל לשם הסדרת רשות המרעה לשנת 201624-11-2015
572309התקשרות עם המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות לביצוע בדיקות PEGE עבור בשירותים הווטרינריים לשנת 201624-11-2015
572176התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות22-11-2015
572135התקשרות עם חברת "טנסור" שירות אחזקה למכשיר UPS לשנת 201622-11-2015
572150התקשרות עםחברת "שינדלר נחושתן" לצורך קבלת שירות של אחזקה שוטפת למעלית שבבניין המחוז בגלבוע לשנת 201622-11-2015
572153התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות לקבלת שירותי חיוג מקוצר עבור שנת 201622-11-2015
572170התקשרות עם מועצת הצמחים לתמיכה בענף הזית לשנת 201622-11-2015
572066התקשרות עם Central Veterinary Institute Netherland19-11-2015
572072התקשרות עם הורייזן ביוטק עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA19-11-2015
572075התקשרות עם ד"ר אורי בסון - חברת "גיאוסנס" לצורך תיקון רכיב GPS למערכת GEM - 219-11-2015
572078התקשרות עם חברת אגנטק לרכישה והתקנת אביזרים לשדרוג המיקרוסקופ19-11-2015
572080רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת במשרדי הגה"צ בחיפה - ההתקשרות עם חברת "מרחבים ירוקים גאון בע"מ"19-11-2015
572082התקשרות עם חברת אלדן עבור שירותי אחזקה ושדרוג שנתי - עבור השירותים להגנת הצומח19-11-2015
572085התקשרות עם גד"ש - הרי מגידו - התקשרות לקבלת שירותי חווה19-11-2015
572087התקשרות עם חברת "איתורן - הסכם שירות בקרת מקררים חדרי הקפאה ואינקובטורים במעבדות השירותים להגה"צ19-11-2015
572090התקשרות עם חברת "נאוטק ביו בע"מ" לרכישת מכשיר לקריאת מבחן קשירת המשלים19-11-2015
572092התקשרות עם האוניברסיטה העברית לשם רכישת שירות של בחינה פתוגניות של תבדידי פוזרחיום באמצעות פרפ' יעקוב קטן19-11-2015
572094התקשרות עם חברת "יישומים ביטכנולוגיים" רכישת שקיות כתישה ובופר כתישה19-11-2015
572096התקשרות עם חברת "אחים אייזנברג" לרכישת פלטות למכשיר REAL TIME P.C.R19-11-2015
572099התקשרות עם חברת "סינאל" לצורך קבלת שירות אחזקת מערכת בקרת כניסה לשנת 2016 (קרוסלות)19-11-2015
571047מכרז פומבי 55/2012 - התקשרות המשך עם מפעילי המתקנים המוגנים לסוסים (חוות גלעד בן-דוד וניר גטניו) בעבור מתן שירות לשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וליחידת החילוט, האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, משרד המשפטים - משטרת ישראל - חילוץ סוסים.18-11-2015
571886התקשרות עם חברת א.ע. ביואקולוגיה לצורך הפעלת משרפה ניידת במסגרת ניסוי17-11-2015
571893התקשרות לרישום קבוצת באולינג ומחניים של עובדי המשרד בירושלים17-11-2015
571899התקשרות עם גד"ש ש.כ.ל - התקשרות לקבלת שירותי חווה17-11-2015
571901התקשרות עם חברת אגרון בי.סי.אנד.סי בע"מ לרכישת שירות אחזקה שנתי לתוכנת אגרון ואגרונט תוכנות לניהול ספרייה ממחוחשבת עבור יחידות שה"מ וחקר שווקים17-11-2015
571934התקשרות עם עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה וספורט עממי - הפועל - מחוז ת"א ליגה למקומות עבודה קבוצת באולינג וקבוצת רוכבי אופניים לשנים 2015-201617-11-2015
571935התקשרות עם המועצה לישראל יפה לצורך קיום יום עיון בנושא שנת הקרקע העולמית17-11-2015
571937התקשרות עם אלדן בע"מ לצורך קבלת שירות אחריות למכשיר קורא רגישויות מתוצרת Giles לשנת 201617-11-2015
571541התקשרות עם חברת לומיטרון - רכישת מבחנות מתוצרת Eppendorf10-11-2015
571545התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני" - רכישת ערכות להפקת DNA של הפתוגנים באמצעות ערכות Qiagen10-11-2015
571547התקשרות עם מינהל המחקר החקלאי - סינדקו - לשנת 2016 .10-11-2015
571552התקשרות עם האונברסיטה העברית - העסקת סטודנט ( מלגאי ) - הג"ב נורית גולדברג לתואר שני במחקר שנושאו : שמירת איכות הקרקע בשטחים חקלאיים - שנת מחקר שנייה - 2016 - 2015 .10-11-2015
571558התקשרות עם חברת lnvent lnternational - רכישת תרכיב להמתת בעלי חיים .10-11-2015
571560התקשרות עם חברת G&I Reference Standards - לשם השתתפות במבחן מקצועי של האיחוד האירופאי לבחינת יעילות מעבדות הגה"צ10-11-2015
571561התקשרות עם חברת אגנטק לרכישת פריימרים לצורכי מחקר עבור השו"ט לשנת 2015.10-11-2015
571563התקשרות עם חברת הוריין ביוטק - רכישת ערכות ELIZA לזיהוי זיהומים במחלת בקר10-11-2015
571564רכישת שירותי זימונית לשנת 2016 - עם חברת ביפר .10-11-2015
571566התקשרות עם חברת תמר - רכישת קיטים לצורכי מחק מחלות דגים .10-11-2015
570306התקשרות בפטור ממכרז עם קק"ל לפי תקנה 3 (18) לתקנות חובת המכרזים לביצוע עבודות של הכשרות קרקע וציפוי חול בהתאם לנוהל תמיכה בקליטת משפחות חדשות ביישובים מתוכננים בפריפריה - 201610-11-2015
571393ביצוע מייזם משותף עם הקואליציה הישראלית לטראומה - להקמת מרכז הכשרה להתמודדות עם טראומה ביישובי הבדואים בנגב.08-11-2015
571395התקשרות עם בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים קידום הבטיחות בקרב משפחות וילדים בחברה הבדואית08-11-2015
571400התקשרות לרכישת שירות שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקוננים וחלפים - ההתקשרות עם חברת אורד לשנים 2016-201708-11-2015
571224התקשרות עם חברת "אחים אייזנברג" לרכישת פלטות למכשיר REAL TIME P.C.R04-11-2015
571225התקשרות עם חברת "יישומים ביוטכנולוגיים" רכישת שקיות כתישה ובופר כתישה04-11-2015
571246התקשרות עם האוניברסיטה העברית לשם רכישת שירות של בחינה פתוגניות של תבדידי פוזריום באמצעות פרם' יעקב קטן04-11-2015
571278התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות לקבלת שירותי חיוג מקוצר עבור שנת 201604-11-2015
571280התקשרות עם חברת "שינדלר נחושתן" לצורך קבלת שירות של אחזקה שוטפת למעלית שבבניין המחוז בגלבוע לשנת 2016.04-11-2015
571285התקשרות עם חברת "טנסור" - שירותי אחזקה למכשיר UPS לשנת 201604-11-2015
571288התקשרות עם חברת "סינל" לצורך קבלת שירות אחזקת מערכת בקרת כניסה לשנת 2016 (קרוסלות)04-11-2015
570892התקשרות עם תאגיד סטטוטורי לפי תקנה 3(7) - התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ביצוע בדיקות /כיולים/פעילויות פיקוח והתעדות מסוימים28-10-2015
570904התקשרות עם גד"ש ש.כ.ל - התקשרות לקבלת שירותי רווחה28-10-2015
570907התקשרות לרישום קבוצת באולינג ומחניים של עובדי המשרד בירושלים28-10-2015
570929התקשרות עם חברת "אגרון" בי.סי.אנד סי בע"מ לרכישת שירות אחזקה שנתי לתוכנת אגרון ואגרונט תוכנות לניהול ספרייה ממוחשבת עבור יחידות שה"מ וחקר שווקים28-10-2015
570933התקשרות עם חברת א.ע. ביואקולוגיה לצורך הפעלת משרפה ניידת במסגרת ניסוי28-10-2015
570698התקשרות עם חברת תמר - רכישת קיטים לצורכי מחק מחלות דגים25-10-2015
570701התקשרות עם חברת אגנטק לרכישת פריימרים לצורכי מחקר עבור השו"ט לשנת 201525-10-2015
570702התקשרות עם חברת הורייזן ביוטק - רכישת ערכות ELIZA לזיהוי זיהומים במחלת בקר.25-10-2015
570703רכישת שירותי זימונית לשנת 20116 - עם חברת ביפר25-10-2015
570370התקשרות עם האוניברסיטה העברית - העסקת סטודנט (מלגאי) - הגב" נורית גולדברג לתואר שני במחקר שנושאו: שמירת איכות הקרקע בשטחים חקלאיים - שנת מחקר שנייה - 2015-2016.18-10-2015
570372התקשרות עם מינהל המחקר החקלאי - סינדקו - לשנת 2016.18-10-2015
570379התקשרות עם יד ושם לשנת 2016 - סינדקו .18-10-2015
570381התקשרות עם חברת lnvent lnternational - רכישת תרכיב להמתת בעלי חיים.18-10-2015
570132התקשרות עם חברת "יפעת תקשורת " לקבלת שירותי מידע תקשורתי לשנת 201612-10-2015
570020התקשרות עם הספק DAFF לרכישת דוחות בחינה של זני צמחים בעבור היחידה לזכויות מטפחים לשנים 2016 - 201507-10-2015
570021התקשרות עם חברת "אלדן" לשדרוג תוכנות הפעלה של שני מכשירי GC של המעבדה לתכשירי הדברה07-10-2015
570025התקשרות עם חברת ווטרס לתיקון וכיול מכשיר HPLC07-10-2015
570026התקשרות עם "אומניטק" - רכישת שירות שנתי (מנוי ותחזוקה) לתוכנת CIVIL Autocad07-10-2015