​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
622926שירותי שטיפה חיטוי ופינוי פגר עופות מלולים נגועים והטמנתם.18-10-2018
622928אחזקת מלאי חירום של גרעיני חיטה למאכל בכמות של עד 165,000 טון.18-10-2018
621841תכנית פעולה וסיוע ארגוני לפיתוח פארק ביוטכנולוגי וחקלאות ימית באילת-אילות.18-10-2018
622001אספקת שירותי הסעדה/ ניהול מזנון18-10-2018
622722אספקת שירותי-יעוץ סביבתי עבור אגף יער ואילנות.16-10-2018
622724תכנית אב וסקר היתכנות לפיתוח מדגה אקולוגי משולב בבריכות דגים במישור החוף.16-10-2018
621859מכרז לקבלת שירותי ייעוץ וליווי של התושב הבדואי בתהליך הסדרת ההתיישבות07-10-2018
621798שירותי חניה לעובדי משרד החקלאות בירושלים.04-10-2018
621545אספקת שירותי ייצוג בהליכים פליליים וטיפול משפטי בתיקי חקירה.12-09-2018
621614קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ח- תשע"ט 2018/201912-09-2018
615099RFI פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 201823-04-2018
611325הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים28-01-2018
604610קול קורא למלגות בתר - דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ח-תשע"ט 2017/201803-10-2017