​​​​

מספרשםתאריך פרסום
597519מתן שירותי עבודות עפר ופריצת דרכים25-05-2017
598326הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון ואופטימיזציה של הדברת עשבים כימיים בכרם יין ופיתוח ממשקי הדברה משלבים. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 25-05-2017
598327הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון ואופטימיזציה של הדברת עשבים כימיים בכרם יין ופיתוח ממשקי הדברה משלבים. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 25-05-2017
598329הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון ואופטימיזציה של הדברת עשבים כימיים בכרם יין ופיתוח ממשקי הדברה משלבים. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 25-05-2017
598333הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון ואופטימיזציה של הדברת עשבים כימיים בכרם יין ופיתוח ממשקי הדברה משלבים. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 25-05-2017
598338הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שימוש בכיסוי פוטוולטאי בחממות להצללה, להפחתת עומס חום ולייצור חשמל תקופת ההתקשרות: מיום 1.7.2017 ועד ליום 30.6.2018 25-05-2017
591454הקמת מערכת למדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 24-05-2017
598253התקשרותעם PerkinElmer ישראל לרכישת חלפים ושירותי תחזוקה שנתי למכשיר בליעה מתוצרתם24-05-2017
598258התקשרות עם חברת "דובר מכשור רפואי" בעבור יחידת השירותים להגנת הצומח24-05-2017
598263התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל עליון24-05-2017
598257הארכת התקשרות ללא תוספת כספית לפטור 1441 ממכרז 21/2013 למינהל בלבד בנושא: אחזקת מתקני קירור במינהל המחקר החקלאי (מכרז משותף למינהל ולמשרד החקלאות והוצא על ידם)24-05-2017
598261אישור התקשרות עם חברת FRESCA GROUP למסחור זני ענבים - בהמשך להסכם בחינה בטירטוריות: spain and Italy, Greece, France, Portugal, Macdonia זנים: black glory, mystery, prime, starlight 24-05-2017
597544ביצוע שירותי אחזקה ורכש למתקני מיזוג אויר מרכזי, מקומי, קירור ואוורור במינהל המחקר החקלאי במכון וולקני (למזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים, ציוד אוורור/ונטות, חדרי קירור ומנדפים כימיים, למעט רכש של מערכות שלמות של מיזוג אוויר מרכזי).24-05-2017
596136התקשרות המשך (ראשונה) למכרז 21/2013 למינהל בלבד בנושא אחזקת מתקני קירור במינהל המחקר החקלאי (מכרז משותף למינהל ולמשרד החקלאות והוצא על ידם)24-05-2017
598119תחזוקת תחנות מטרולוגיות22-05-2017
598125רכישת שירותים לאחזקת בניין22-05-2017
598106התקשרות לרכישת שירות שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים -התקשרות עם חברד"אורד" -לשנת 2017-2018 (יוני 2017 עד סוף מאי 2017)22-05-2017
598110התקשרות עם חברת "ווטרס (Waters)" לרכישת מכשיר Arc UHPLC PDA במסלול "טרייד אין" כנגד מכשיר ישן של החברה מסוג HPLC המצוי במעבדה לתכשירי הדברה של הגנ"צ מאז 199922-05-2017
598113התקשרות עם החברה להגנת הטבע לשימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגים בחקלאות - עבור השירותים להגנת הצומח- לשנת 201722-05-2017
598075התקשרות המשך (ראשונה ואחרונה) להעסקת רו"ח גזית בן גל לביצוע ביקורת על תקבולי ORRI בספרד- מהזמנת מרכב"ה מס' 450118126722-05-2017
598109ביצוע חקירות שטח בגין הפרת זכויות מטפחים בבעלות מינהל המחקר החקלאי22-05-2017
598051התקשרות עם חברת MY supermarket -לצורך אספקת ניתוני מחירים יומיים בהמוצרי מזון21-05-2017
598059התקשרות עם תאטרון הכרכרה להצגה "מטרידה המחשבה"- פעילות למיון הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים21-05-2017
598060התקשרות עם חברת האמרגנות "אמנות ושמה תקשורת "בע"מ מדובר בהופעה של הזמר יובל דור במסגרת ערב של נופשון של גמלאי המשרד21-05-2017
596431התקשרות עם מועצת הצמחים לביצוע תכנית הדברה בשיטת ה - SIT לזבוב הים התיכון לשנת 2017 עבור השירותים להגנת הצומח21-05-2017
596480חידוש קבלת שירות תחזוקה שנתית לתוכנות GIS - התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג." עבור כלל יחידות משרד החקלאות21-05-2017
597877מתן שירותי ייעוץ לקביעת תעריפי תכנון וניהול התקשרויות תכנון21-05-2017
596766מכרז מס' 2/2017 למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח וההתיישבות הבדואים בנגב מכרז מס' 2/2017 למתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח וההתיישבות הבדואים בנגב מתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח וההתיישבות הבדואים בנגב מתן שירותי בקרה בתחומי הפיתוח והתכנון עבור הרשות לפיתוח וההתישבות הבדואים בנגב21-05-2017
598045הוספת זנים בהתקשרות עם חברת MO DE CIMA AGRICULTURA לבחינת תאנים בפורטוגל - (מבקשה 00200)21-05-2017
598047הוספת טריטוריה בנבימיה לחברת ZZ2 בנוסף על דרום אפריקה מבקשה 00209 הזנים עומר, טלי, נועה, אגם ואורלי21-05-2017
598054שירותי גידול של פטל אדום21-05-2017
598072רכישת אוגר נתונים21-05-2017
597978התקשרות עם חברת "ווטרס(Waters)" ישראל לקבלת שירות תחזוקה שנתי (כוללתיקוניםואחזקה) למכשיר LC-MS-MS-השירותים להגנת הצומח 2017-201818-05-2017
597982התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ למתן שירותי הדרכה עבור מכשירים אנליטיים מתוצרת חברת Agilent המצויים במעבדות השירותים להגנת הצומח18-05-2017
597984התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג." שידרוג תוכנה GIS עבור משרד החקלאות18-05-2017
597985התקשרות עם א.ש. תעשיות אקולוגיות פינוי חומר צמחי עבור הגה"צ - לשנת 2017-201818-05-2017
597989התקשרות עם חברת "עמיעד מערכות מים" לרכישת שירות שנתי אחזקה תיקונים וחלפי בעבור מתקן לטיהור מי קולחין המצוי במו"פ לכיש - לשנת 2016-201718-05-2017
597993התקשרות להרחבת מכרז רכז אבטחה חמושה18-05-2017
597966הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח יישומים לשיפור רווחיות משקי חי, באמצעות תהליכי ניטור רציף וקבלת החלטות. תקופת ההתקשרות: מיום 1.10.2017 ועד ליום 30.9.2018 18-05-2017
597273תכנון עיצוב והקמת תערוכה של מוצגים ארכיאולוגיים17-05-2017
597852התקשרות ללא עלות עם א.ע. ביואקולוגיה בע"מ לצורך קבלת שירות של פינוי כלוי והובלה של פגרי בע"ח- עד תום שנת 201716-05-2017
597855הארכת התקשרות ללא עלות עם "חברת אלכס טל-מקסים כהן" תכנון מתקני חשמל בע"מ -שירותי תכנון וליווי פרויקטים "שידרוג אולם השרתים" של בניין המיניסטריון16-05-2017
597863התקשרות עם חברת "תאסק" למתן שירותי יעוץ להטמעת תרבות ותהליכי עבודה של תכנון בקרה ומדידה בעבודת משרדי הממשלה16-05-2017
597857אישור שינוי תנאים בהסכם חברת FUTUERE CROPS בנושא גידול צמחי תבלין ב"פלנט פקטורי" גידול צמחי תבלין וצמחי עלים, מסוגים שונים בחלל סגור, מבודד מתנאי אטמוספרה בתנאים מבוקרים לחלוטין (אור, חום, ריכוזי חמצן, אחוזי לחות, וכד') תוך ניהול על ידי במערכת ממוכנת אוטומטית ובקומות.16-05-2017
597761התקשרות המשך ללא עלות כספית להסכמים מול חברת "עמיגור" עד סוף חודש מאי 201815-05-2017
597770התקשרות המשך עם קבלן מאגר "אלביליה חנן" לביצוע עבודות שיפוץ של מבנה פרמינגר בקריה החקלאית ראשון לציון הארכת התקשרות ללא עלות עד סוף חודש מאי 201715-05-2017
597771הרחבת התקשרות עם חברת פרוסס אי. טי . בע"מ "15-05-2017
597788התקשרות המשך עם עמוס אלתר הנדסת דרכים ותנועה לביצוע עבודות איחוד וכניסה לקריה החקלאית15-05-2017
597797התקשרות עם חברת שאול אגשטיין הנדסה עבור רכישת תאי ביבוד לעופות המוקעים בתרכיבי ניו קאסל15-05-2017
597800התקשרות עם חברת "תמר" לרכישת קיטים לאבחון נגיפים15-05-2017
597755הנדון: הרחבת התקשרות לפטור 1374 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר הדינמיקה של התפשטות פגעים בזמן ובמרחב בסביבה חקלאית 15-05-2017
597764בחינה ורישיון לא בלעדי לגידול ומסחור זני תותים בספרד 242, Tamir, Barak, Gili, Hadar (359) and 807015-05-2017
597710הארכת התקשרות עם "סול נט 2014 בע"מ" שירות של תכנון אולם השרתים14-05-2017
597623אספקת מאגרי מידע AGRICOLA ו- CAB וכתב עת Soil science עבור מנהל המחקר החקלאי.14-05-2017
597607רכישת קיטים לאבחון ניגיפי שפעת העופות וניוקאסל -לשנת 2017 מחברת אלדן11-05-2017
597615התקשרות בפטור עם חברת "ריניו " רכישת קיטים מסוג Real Time PCR - לשנת 2017 לזהוי נגיפי שפעת וניוקאסל בעופות 11-05-2017
597616התקשרות בפטור עם חברת תמר ציוד למעבדות מחקר לרכישת שני מכשירים לבדיקת רעלן- 201711-05-2017
597619התקשרות בפטור עם חברת "Bi Biological lndustries" לצורך רכש הקיטים לאבחון מיני מיקופלסמה11-05-2017
597621התקשרות בפטור עם חברת "רניום" לרכישת שירות עבור מכשירים תוצרת lacia,bekman ו- life tehnology11-05-2017
597624פטור ספק חו"ל התקשרות עם "מעבדת הייחוס לכלבת Anses" שו"ט11-05-2017
597626פטור ספק חו"ל התקשרות עם אירגון המזון העולמי FAO- תשלום דמי חבר לוועדה המטפלת בנושא מחלת הפה והטלפיים11-05-2017
597645התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים -הסיירת הירוקה לצורך העסקת שני פקחים עבור יחידת פקיד היערות במשרד החקלאות-לכיסוי פעילות יולי 2017 ועד סוף יוני 201811-05-2017
597625תוכנה לחיזוי איכות של פרי - רישיון שימוש11-05-2017
597612אספקת תערובות עיזים לאתר רמת הנדיב עבור חוות המרכז במינהל11-05-2017
597614מתן שירותי חווה בכרם יין11-05-2017
597617בחינת שדה בגין הפרת זכויות מטפחים11-05-2017
597620אספקת שירותי לינה ואירוח למחנה קיץ לנוער שוחר מדע במינהל המחקר החקלאי11-05-2017
597622רכישת חבילת תמיכה Premier מחברת מייקרוסופט ישראל11-05-2017
597512התקשרות עם חברת קרן התמר שירותים פננסיים מתקדמים בע"מ10-05-2017
597515התקשרות עם חברת "ביוראד" רכישת ציוד מתכלה למערכת QX Droplet digital PCR 10-05-2017
597516התקשרות עם חברת "איתורן ח.פ 520043811- הסקם שירות בקרת מקררים חדרי הקפאה ואינקובטורים במעבדות השירותים להגנת הצומח -2017 ו-201810-05-2017
597517רכישת בקבוקונים למלכודות מסוג "שטיינר" למערך הניטור - בן ציון גרוביס מוצרי פלסטיק10-05-2017
597428חברת Renworld פועלת ברחבי העולם (אירופה, דרום אמריקה, אוסטרליה וסין) ומתמחה בין יתר פעילויותיה בעיבוד תעשייתי של רימונים לשוק המשקאות. מהות הפרויקט הינה תכנית טיפוח לזן רימון לאיטליה.(זנים אפילים) 10-05-2017
597429הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השפעות סביבתיות ומיקרוביאליות על ספיגת מרכיבי מזון במעי האמנון תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2017 עד ליום 30.4.2018 09-05-2017
597423חברת Renworld פועלת ברחבי העולם (אירופה, דרום אמריקה, אוסטרליה וסין) ומתמחה בין יתר פעילויותיה בעיבוד תעשייתי של רימונים לשוק המשקאות. מהות הפרויקט הינה תכנית טיפוח לזן רימון בעל זרעים רכים. 09-05-2017
597426חברת Renworld פועלת ברחבי העולם (אירופה, דרום אמריקה, אוסטרליה וסין) ומתמחה בין יתר פעילויותיה בעיבוד תעשייתי של רימונים לשוק המשקאות. מהות הפרויקט הינה תכנית טיפוח לזן רימון אשר בעל יכולת עמידות למחלת שדפון חדשה (blight disease) להודו. 09-05-2017
597338הארכת התקשרות ללא עלות עם "אלדן ציוד אלקטרוני"-קיטים לאבחון נגיפי שפעת העופות וניוקאסל (מסוג: Onestep )08-05-2017
597339הארכת התקשרות ללא עלות עם "ריניום ציוד למעבדות מחקר"- קיטים מסוג Real Time PCR- לזיהוי נוגדני שפעת העופות08-05-2017
597341הארכת התקשרות ללא עלות "אלדן ציוד אלקטרוני"- קיטים לאבחון נגיפי שפעת העופות וניוקאסל08-05-2017
597343הארכת התקשרות ללא עלות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל"- קיטים לאבחון מימני מיקופלסמה08-05-2017
597360התקשרות עם חברת "טוטנאור" עבור שירות שנתי לאוטוקלאבים עבור שנת 2017 לשירותים הווטרינריים08-05-2017
597370התקשרות עם "אורקל ישראל" - הסכם שירות ותחזוקה שנתי לכלל מוצרי אורקל שבהחזקת המשרד08-05-2017
597379התקשרות עם "אבוט אינפורמטיקס טכנולוגיות" לצורך קבלת שירותים של פיתוח שינויים נדרשים במערכת התוכנה של המכון הווטרינרי לצורך שילוב רובוט חדש בעבודת המכון.08-05-2017
597380קבלת שירות שימוש במשרדי ממן לצורך הסדרת פעילותם של מפקחי ההסגר של היחידה לשנת 201708-05-2017
597364הנדון: הרחבת התקשרות לפטור 1392 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח טכנולוגיות וחומרים חדשים לייעול השרשת ייחורים מצמחים קשיי השרשה.08-05-2017
597367הנדון: הרחבת התקשרות לפטור 1391 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות אקלים08-05-2017
597375הנדון: הרחבת התקשרות לפטור 1385 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח טכנולוגיות וחומרים חדשים לייעול השרשת ייחורים מצמחים קשי השרשה.08-05-2017
597393הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: זליגת מזהמים לסביבה באירועי גשם בעקבות יישום חומרים לדיכוי אבק בדרכים לא סלולות במחצבות. תקופת ההתקשרות: מיום 1.8.2017 ועד ליום 31.7.2017 08-05-2017
597244הארכת התקשרות ללא עלות עם "אגנטק"-רכישת ריאגנטים לבדיקה בשיטת FISH07-05-2017
597270הארכת התקשרות ללא עלות עם"הורייזון ביוטק- קיטים לזיהוי נוגדני מיקופלסמה בניסובים של בקר07-05-2017
597284רכישת מבחנות מתוצרת EPPENDORF07-05-2017
597293התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל עליון07-05-2017
597298רכישת מגוון של מבחנים התואמים לפעילות מעבדות הגנ"צ07-05-2017
597301התקשרות עם חברת "דובר מכשור רפואי" בעבור יחידת השירותים להגנת הצומח07-05-2017
597307התקשרותעם PerkinElmer ישראל לרכישת חלפים ושירותי תחזוקה שנתי למכשיר בליעה מתוצרתם07-05-2017
597179התקשרות עם "עיר דוד" לצורך הוצאה לפועל של אירוע בר מצווה/בת מצווה לילדי העובדים04-05-2017
597212הארכת התקשרות ללא עלות עם "ביוראד ישראל"ערכות בדיקה לאבחון ספגת המוח בבקר ומחלת סקרייפי בצאן03-05-2017
597178התקשרות עם "עיר דוד"לצורך הוצאה לפועל של אירוע בר מצווה/בת מצווה לילדי העובדים03-05-2017
597143הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הדברה מרחבית משולבת וידידותית לסביבה של עש התפוח המדומה תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 30.11.2017 03-05-2017
597180הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם – מדד בריאות הקרקע פיתוח וגיבוש מדדים לאיפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינתם תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2017 ועד ליום 30.4.2018 03-05-2017
597183הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם מדד בריאות הקרקע פיתוח וגיבוש מדדים לאיפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינתם במספר ממשקים משמרים תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2017 על ההסכם ועד ליום 30.4.2018 03-05-2017
597185הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום טכנולוגיה אנטימיקרוביאלית לעיכוב התבססות חיידקים במזון תקופת ההתקשרות: מיום 1.8.2017 ועד ליום 31.7.2018 03-05-2017
597190הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם מדד בריאות הקרקע פיתוח וגיבוש מדדים לאיפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינת במספר ממשקים משמרים תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2017 ועד ליום 30.4.2018 03-05-2017
597192הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם מדד בריאות הקרקע פיתוח וגיבוש מדדים לאיפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינתם במספר ממשקים משמרים תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2017 ועד ליום 30.4.2018 03-05-2017
597195הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ייעול ההתמודדות עם עקות במשקי הלול והמדגה, לצורך הגברת הייצור תוך שיפור רווחת החיה תקופת ההתקשרות: מיום 1.6.2017 ועד ליום 31.5.2018 03-05-2017
597142הרחבת התקשרות לשירותי מזנון והסעדה01-05-2017
597146התקשרות המשך עם גולדמן משה - קבלת שירותי גינון מדרכות וחניה בשירותים להגנת הצומח01-05-2017
597152התקשרות עם האמן יהורם גאון -במסגרת אירוע יום ירושלים01-05-2017
597156התקשרות עם בז'ה וו הפקות בע"מ -יום האישה הבינלאומי01-05-2017
597041התקשרות עם משרדי עורכי פטנטים שונים בארץ ובחו"ל להמשך רישום קניין רוחני (עבור פטנטים קיימים/ישנים)01-05-2017
597056הוספת טריטוריה בנבימיה לחברת ZZ2 בנוסף על דרום אפריקה מבקשה 00209 הזנים עומר, טלי, נועה, אגם ואורלי01-05-2017
597135התקשרות עם חברת אדמה לפיתוח משרן להקניית עמידות לצמחים כנגד מחלות01-05-2017
597095התקשרות עם א.ש. תעשיות אקולוגיות פינוי חומר צמחי עבור הגה"צ - לשנת 2017-201830-04-2017
597051הוספת זנים בהתקשרות עם חברת MO DE CIMA AGRICULTURA לבחינת תאנים בפורטוגל - (מבקשה 00200)30-04-2017
596995הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ציפויים אכילים ביואקטיביים כגישה טבעית ובריאה למניעת איבודי מזון תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 19.2.201830-04-2017
597036הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור סבילות פרי הפלפל לצינה באחסון ובגידול תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 30.4.2018 30-04-2017
597037הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ממשק הזנה בחנקן בזיתים לשמן: שיקולים אגרונומיים וסביבתיים תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 30-04-2017
596914שירותי גינון וחצרנות במינהל המחקר החקלאי ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר30-04-2017
596988רכישת מצלמה תרמית27-04-2017
596998הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח אומדני תצרוכת מים ומדדי השקיה, מבוססים על נוסחת פנמן - מונטית, לגידול פלפל בבתי רשת וחממות. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 27-04-2017
593518הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: זיהוי הגורמים לרגישות זני שקד לצרעת השקד כאמצעי לשיפור ממשק ההדברה המשולבת תקופת ההתקשרות: מיום 1.3.2017 ועד 28.2.2018 27-04-2017
596896ביצוע חקירות שטח בגין הפרת זכויות מטפחים בבעלות מינהל המחקר החקלאי26-04-2017
596920ריצוף והרכבת גנום של בזיל26-04-2017
596930מכירת תוצרת חקלאית/שחת בקייה ותלתן - ממרכז מחקר צפון - נווה יער26-04-2017
596932חידוש רישוי ל- 37 רישיונות לתוכנת JMP26-04-2017
596421התקשרות המשך לצורך הרחבה לקבלת שירותי ייעוץ משפטיים לוועדה המיוחדת, לתקופה מיום 4/4/2017 ועד ליום 3/4/2018 בתוספת זכות ברירה להמשך ההתקשרות25-04-2017
596895אישור התקשרות עם חברת FRESCA GROUP למסחור זני ענבים - בהמשך להסכם בחינה בטירטוריות: spain and Italy, Greece, France, Portugal, Macdonia זנים: black glory, mystery, prime, starlight 25-04-2017
596768אספקת שירותים ווטרינריים ותרופות לרפתות ולדיר הצאן עבור תחנת ניסיונות במנהל (ללא נווה יער).24-04-2017
596426התקשרות בפטור מבפטור ממכרז מכח תקנה 3(19)(א) עם ההסתדרות הציונית עבור יישום החלטת הממשלה מס' 1998 מיום 9/10/201623-04-2017
596711התקשרות עם פרופ' בני רקח - יועץ מומחה לשירותים להגנת הצומח ולביקורת - להקמת מאגר נגעים ממשלתי של ישראל23-04-2017
596698מכירת שחת/גרעינים/קש מחוות ניסיונות מרכז במינהל המחקר החקלאי.23-04-2017
594797הרחבת התקשרות ראשונה לאחזקת מעליות למינהל המחקר החקלאי בלבד ממכרז 16/2015 שהוצא על ידי משרד החקלאות. עדכון מיום 20.4.2017 הארכת תקופת ההתקשרות ללא תוספת כספית ועד ליום 19.4.2018 נימוקים בפרוטוקול המעודכן המצ"ב20-04-2017
596629התקשרות עם "אבוט אינפורמטיקס טכנולוגיות" לצורך קבלת שירותים של פיתוח שינויים נדרשים במערכת התוכנה של המכון הווטרינרי לצורך שילוב רובוט חדש בעבודת המכון.19-04-2017
596631התקשרות עם "אורקל ישראל" - הסכם שירות ותחזוקה שנתי לכלל מוצרי אורקל שבהחזקת המשרד19-04-2017
596632התקשרות עם א.ש. תעשיות אקולוגיה לישראל 2000 - לאספקת 210 חביות קצף להמתה של עופות נגועים בשפעת העופות19-04-2017
596634התקשרו עם "אביק בע"מ" להספקת ביצי SPF מודגרות ובגילאים המתאימים19-04-2017
596636התקשרוץת עם פרופ' שלמה נברו - יועץ לטכנולוגיות חיטוי במתיל ברומיד פוסיפין לטובת תכנון וליווי מכרז להקמת מתקן לאומי לחיטוי חומר צימחי מיובא.19-04-2017
596650התקשרות עם חברת "טוטנאור" עבור שירות שנתי לאוטוקלאבים עבור שנת 2017 לשירותים הווטרינריים19-04-2017
596651קבלת שירות שימוש במשרדי ממן לצורך הסדרת פעילותם של מפקחי ההסגר של היחידה לשנת 201719-04-2017
596488התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" רכישת ערכות להפקת חומצות גרעין מתוצרת Qiagen לשנת 201706-04-2017
596491התקשרות עם "בקטלאב דיאגנוסטיקה" לצורך רכישת ערכות Crystal לזיהוי חיידקים06-04-2017
596492התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD עבור השו"ט לשנת 201706-04-2017
596493התקשרות המכון הוטרינרי עם ד"ר אדי סיטרין וד"ר שלי דרווין ממנהל המחקר - מחקר06-04-2017
596494התקשרות המכון הווטרינרי עם ד"ר רוני שפירא - הפקולטה לחקלאות - האוניברסיטה העברית - תכנית מחקר06-04-2017
596400מימוש אופציה שנייה ואחרונה מפטור 787 בנושא אספקת תערובות להזנת עופות עבור המכון לבע"ח ברחובות.05-04-2017
596402תוכנה לחיזוי איכות של פרי - רישיון שימוש05-04-2017
596385התקשרות עם פרופ' בני רקח - יועץ מומחה לשירותים להגנת הצומח ולביקורת - להקמת מאגר נגעים ממשלתי של ישראל04-04-2017
596362הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: עצי ערבה כמקור חדש למרעה באזורים צחיחים למחצה תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 30.11.2018 04-04-2017
596365הנדון: הארכת התקשרות ללא תוספת כספית מפטור 760 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הארכת התקשרות ללא תוספת כספית לביצוע מחקר בנושא פיתוח מערכת חיידקית להמרת מסה צמחית לאתנול על בסיס תשתית חיידקי Lactobacillius plantarum תקופת ההתקשרות: עד ליום 15.12.2017 04-04-2017
596279רכישת קיטים לצורך זיהוי פתוגני בשיטת PCR - ערכת compylobacter "מחי מעבדות "03-04-2017
596280התקשרות עם חברת "גמאטרוניק" תיקון מכשיר אל פסק המצוי במחוז העמקים של משרד החקלאות03-04-2017
596299התקשרות עם מעבדת הייחוס Aquaculture Pathology Laboratory אריזונה ארה"ב - לאבחון מחלות רשומות של סרטניים03-04-2017
596300התקשרות עם "אביק בע"מ" להספקה של ביצי SPF מודגרות ובגילאים המתאימים03-04-2017
596325התקשרות עם פרופ' שלמה נברו - יועץ לטכנולוגיות חיטוי במתיל ברומיד פוסיפין לטובת תכנון וליווי מכרז להקמת מתקן לאומי לחיטוי חומר צמחי מיובא03-04-2017
587529התקשרות עם המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) השייך לחברה לחקר ימים ואגמים (חיא"ל) להשלמת תוכניות עבודה וקליטת פעולות החברה במינהל המחקר החקלאי לשנת 2017 03-04-2017
596250התקשרות עם א.ש. תעשיות אקולוגיה לישראל 2000 - לאספקת 210 חביות קצף להמתה של עופות נגועים בשפעת העופות02-04-2017
596253התקשרות עם חברת " הורייזן ביוטק בע"מ" רכישת אנטיגן מסוג VMRD Erlichia Canis 12 well FA slide לצורך אבחון סרולוגי לשנת 201702-04-2017
596254התקשרות עם " החברה למפעלי כלכלה" לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות (במהלך חודשים מאי - יוני 2017 - בשני סבבנים).02-04-2017
596255התקשרות עם סיאט ביו דיאגנוסטיקה - רכישת אבקות לשנת 201702-04-2017
596256התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" לצורך רכישת קיט להפקת RNA מחיידקים לשנת 201702-04-2017
596258התקשרות עם StarTAU לצורך השתתפות בהאקתון שכותרתו: "מצמצמים אובדן מזון בישראל"02-04-2017
596260התקשרות עם חברת "אורגני שלי" לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור השירותים להגנת הצומח02-04-2017
596267רכישת מכשיר לבדיקת ריכוז דוגמאות + קורא פלואורוסנציה עבור השירותים הווטרינריים באמצעות הספק "מעבדות חי"02-04-2017
596277התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות חיוג מקוצר עבור משרד החקלאות02-04-2017
596278התקשרות עם חברת "נ.ב.ט ביוטכנולוגיה בע"מ" לרכש אנטיגן פולורום.02-04-2017
596244התקשרות עם משרדי עורכי פטנטים שונים בארץ ובחו"ל להמשך רישום קניין רוחני (עבור פטנטים קיימים/ישנים)02-04-2017
596249הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר נושא המחקר: עצי ערבה כמקור חדש למרעה באזורים צחיחים למחצה. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 30.11.2018 02-04-2017
596210התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" לרכישת תרכיב ברוצלה מסוג "זן 19" מתוצרת חברת CZ Veterinaria - לשנת 201730-03-2017
596132אספקת מאגרי מידע AGRICOLA ו- CAB וכתב עת Soil science עבור מנהל המחקר החקלאי.30-03-2017
596208הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ממשק הגנת הצומח לגידול קנאביס מסחרי למטרות רפואיות. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 13.2.2018 30-03-2017
596129הרחבת התקשרות מפטור 1086 להעסקת מלווה עסקי גיא קופר השקעות ייעוץ בע"מ באמצעות מר גיא קופר בנושא: פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים29-03-2017
596139מכירת תוצרת חקלאית/חיטה לתחמיץ ממרכז מחקר צפון נווה יער29-03-2017
596089הארכת התקשרות ללא תוספת כספית מפטור 610 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר לצורף ביצוע מחקר משותף28-03-2017
594351הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור הרווחיות בענף הזית תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 26-03-2017
594356הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: קידום ענף החוחובה בנגב תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם עד לתאריך 31.12.2017 26-03-2017
595810הארכת תקופת ההתקשרות ללא תוספת כספית מפטור 1280 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר באיטליה עבור ניקוי וריבוי של זני גפן (10 זנים) של מינהל המחקר החקלאי.23-03-2017
595877אספקת שירותים ווטרינריים ותרופות לרפתות ולדיר הצאן עבור תחנת ניסיונות במנהל (ללא נווה יער).23-03-2017
595880מימוש אופציה ראשונה ואחרונה לפטור 1058 חידוש חוזה שרות עבור מכשיר LC-TOP-MS ממכרז 20/201023-03-2017
595886מימוש אופציה שנייה ואחרונה מפטור 812 למתן שירותי הזרעה מלאכותית לפרות ברפת בית דגן23-03-2017
595902ביצוע עבודות חשמל במרכז מחקר צפון - נווה יער.23-03-2017
595826התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD עבור השו"ט לשנת 201722-03-2017
595827התקשרות עם "בקטלאב דיאגנוסטיקה" לצורך רכישת ערכות Crystal לזיהוי חיידקים22-03-2017
595833התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" - רכישת ערכות להפקת חומצות גרעין מתוצרת Qiagen לשנת 201722-03-2017
595834התקשרות המכון הווטרינרי עם ד"ר אדי סיטרין וד"ר שלי דרווין ממנהל המחקר - מחקר22-03-2017
595835התקשרות המכון הווטרינרי עם ד"ר רוני שפירא - הפקולטה לחקלאות - האוניברסיטה העברית - תכנית מחקר22-03-2017
595816הארכת התקשרות ללא תוספת כספית - מפטור 1246 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת חיידקית להמרת מסה צמחית לאתנול על בסיס תשתית חיידקי Lactobacillius plantarum22-03-2017
595806התקנת מערכת לשליטה על תאורה באולם כהן במינהל המחקר החקלאי22-03-2017
595809הארכת התקשרות ללא תוספת כספית - מפטור 1247 בנושא: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: התאמת דג הלברק לגידול במים מתוקים הארכת תקופת ההתקשרות עד ליום 13.6.201722-03-2017
595784התקשרות עם מלווה תעשייתי לפרויקט קמין בנושא- פיתוח זיהוי ביומטרי לייעול שגרת הגידול במשק החי.21-03-2017
593550הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר הדינמיקה של התפשטות פגעים בזמן ובמרחב בסביבה החקלאית תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 21-03-2017
595443פרסום פנייה מוקדמת לקבלת מידע RFI ליחידת קידום לשנת 201721-03-2017
595744התקשרות עם תאגיד סטטוטורי - התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לשנים 2017-2019 . מעבדת אגף הדייג לבריאות הדגים בניר דוד20-03-2017
595432התקשרות עם חברת "גמאטרוניק" תיקון מכשיר אל פסק המצוי במחוז העמקים של משרד החקלאות15-03-2017
595433רכישת קיטים לצורך זיהוי פתוגני בשיטת PCR - ערכת compylobacter "מחי מעבדות"15-03-2017
595434התקשרות עם מעבדת הייחוס Aquaculture Pathology Laboratory אריזונה ארה"ב - לאבחון מחלות רשומות של סרטניים15-03-2017
595437התקשרות לרכישת שירותי תחזוקה לשנת 2017 - חברת השמירה חטיבת ה15-03-2017
595438התקשרות עם חברת "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לפעילות איבחונית PCR בזמן אמת - לשנת 201715-03-2017
595440התקשרות עם רו"ח שי ואנה (באמצעות "יו אנד מור יועצים" לצורך מתן שירותים חשבוניים ליחידת תנופה לשנת 201715-03-2017
586233התקשרות עם חברת RENWORLD לניהול ומסחר זני פרי (רימונים, ענבים) אשר יפותחו במסגרת תוכנית מחקר של המינהל בסין. 15-03-2017
595259התקשרות עם סיאט ביו דיאגנוסטיקה - לרכישת אבקות לשנת 201709-03-2017
595260התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" לצורך רכישת קיט להפקת RNA מחיידקים - לשנת 201709-03-2017
595262התקשרות עם StarTau לצורך השתתפות בהקתון שכותרתו: "מצמצמים אובדן מזון בישראל"09-03-2017
595225התקשרות עם חברת "גמידור דיאגנוסטיקה בע"מ" לצורך רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ - לשנת 201708-03-2017
595226התקשרות עם "מעבדת הייחוס לכלבת Anses" לצורך בדיקות אימות לבדיקה סרולוגית לנוגדני כלבת לשנת 201708-03-2017
595228התקשרות עם חברת "פיור סוכנויות" לרכישת 15 אלף מנות תרכיב כנגד מחלת הגמרת (אנתרקס) לשנת 201708-03-2017
595236התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" לרכישת קיטים להפקת DNA ו - RNA של החברה היצרנית "מקסוול" - לשנת 201708-03-2017
595240התקשרות עם "איפיאי אינטרנשיונל פרוסס אקויפמנט בע"מ" לצורך רכישת מדפסת מסוג LINX מודל: 5900 ובקבוקוני דיו08-03-2017
595245התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" לרכישת תרביות תאים מסוג LHM, עבור השו"ט08-03-2017
595246התקשרות עם רשות הטבע והגנים לצורך איחסון סירת פיקוח של הרט"ג בחצרי המשרד (תחנת דור), ללא תמורה על יסוד תנאי תקנה 3 (7)08-03-2017
595248התקשרות עם "החברה למפעלי כלכלה" לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות (במהלך חודשים מאי-יוני 2017 (בשני סבבים)08-03-2017
595249התקשרות עם חברת "אורגני שלי" לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור השירותים להגנת הצומח08-03-2017
595250התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות חיוג מקוצר עבור משרד החקלאות בעבור התקופה שמיום 1 במרץ 2017 ועד סוף פברואר 201808-03-2017
595255התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" לרכישת תרכיב ברוצלה מסוג "זן 19" מתוצרת חברת CZ Veterinaria - לשנת 201708-03-2017
595256התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" רכישת אנטיגן מסוג Erlichia Canis 12 well FA slide VMRD לצורך אבחון סרולוגי - לשנת 201708-03-2017
595257רכישת מכשיר לבדיקת ריכוז דוגמאות + קורא פלואורוסנציה - עבור השירותים הווטרינריים באמצעות הספק "מעבדות חי"08-03-2017
595258התקשרות עם חברת "נ.ב.ט ביוטכנולוגיה בע"מ" לרכש אנטיגן פולורום08-03-2017
595212התקשרות עם "Animal&Plants Health Inspection Services United States Department of Agriculture" - APHIS - לצורך קיום הכשרה מקצועית (סמינר) לשדרה הניהולית של השו"ט בנושא ניטור ושליטה במחלות בעלי חיים07-03-2017
595213התקשרות עם משרד התחבורה לצורך קבלת מידע בתחום כלי שייט07-03-2017
595214התקשרות עם יחידת הפיקוח, המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מינהל המחקר החקלאי לצורך קבלת השירותים השנת 201707-03-2017
587278הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר שם גוף המחקר: אוניברסיטת חיפה ח.פ.: 500701628 נושא המחקר: החלטות הנוגעות לרביה עם קרובי משפחה או רחוקים והשלכותיהן על המותאמות בחיפושיות חברתיות תקופת ההתקשרות: מיום 1.10.2016 ועד ליום 30.9.2017 06-03-2017
595129אספקת מערכת UHPLX-MS/MS TRIPLE QUADRUPLE עבור מרכז מחקר דרום גילת מינהל המחקר החקלאי - בחירת זוכה06-03-2017
595144מיצויים הצמחיים המבוססות על חומרים פעילים לטיפול יעיל נגד החיידק מחולל דלקת השקדים (סטרפטוקוקוס A ו B ).06-03-2017
595145גידול והפקעת פקעיות של צמח מקור החסידה06-03-2017
595147פטור לרשימת ספקים לאספקת חנקן נוזלי עבור יחידות המינהל06-03-2017
595149ביצוע עבודות חקלאיות ממוכנות עבור תחנת ניסיונות מרכז ושטחי המחקר החקלאי בראשל"צ והסביבה.06-03-2017
578925התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: קנדל – פיתוח יישומים לשיפור רווחיות משקי חי, באמצעות תהליכי ניטור רציף וקבלת החלטות. תקופת ההתקשרות: מיום 1.10.2016 ועד ליום 30.9.201706-03-2017
595075התקשרות עם CCBD (מעבדה לביולוגיה מולקולרית) - אוניברסיטת גוולף , קנדה - שנת 201705-03-2017
595076התקשרות עם חברת "סוויספורט 1998 בע"מ" לרכישת שירותי חניה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה "בן גוריון" בבניין סויספורט05-03-2017
595078התקשרות עם חברת "אנוויגו אר אם אס (ישראל) בע"מ לרכישת חיות מעבדה לשו"ט לשנת 201705-03-2017
595037ביצוע אנליזת ריצוף בנפח גבוה02-03-2017
594999התקשרות עם המרכז הלאומי לחקלאות ימית השייך לחברה לחקר ימים ואגמים להשלמת תוכניות עבודה וקליטת פעולות החברה במינהל המחקר החקלאי לשנת 2017.01-03-2017
594924ביגור מערכת SNIPER28-02-2017
593066התקשרות המשך לקבלת שירותי ייעוץ משפטיים בתחום הסכמי ההעתקה והתישבות הקבע מול עו"ד איתי אהרונסון לשנת 201727-02-2017
592850הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ננוחלקיקים חלבוניים דמויי וירוס להדברה ביולוגית של מחלות צמחים. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 14.1.2018 27-02-2017
594792התקשרות עם חברת חניוני אשמורת לרכישת כרטיסי חניה בחניון קרית הממשלה בבאר שבע26-02-2017
594793התקשרות עם חברת פאוזה למתן שירותי תחזוקת מכונות לשטיפת כוסות במשרד26-02-2017
594774ביצוע (בנייה והקמה) מערכת בקרת אקלים בחממה מס' 2 במרכז מחקר דרום גילת26-02-2017
594691התקשרות עם רו"ח שי ואנה (באמצעות "יו אנד מור יועצים") לצורך מתן שירותים חשבונאיים ליחידת תנופה לשנת 201723-02-2017
594681רכישת מכשיר REAL TIME PCR23-02-2017
594603התקשרות עם המעבדות המרכזיוות של משרד הבריאות לביצוע בדיקות של זני סלמונלה עבור השו"ט22-02-2017
594608התקשרות עם חברת תמר ציוד למעבדות מחקר בע"מ לרכישת קיטים לאיבחון נגיפים לשנת 201722-02-2017
594610התקשרות עם חברת "פאוורסיינס בע"מ" לצורך קבלת שירות של תיקון מערכת התייעלות אנרגטית המותקנת במבנה הגה"צ22-02-2017
594612התקשרות עם המכללה למנהל - חלון עץ ירוק - פיתוח יישומון עבור יחידת פקיד היערות22-02-2017
594614התקשרות עם OH Marketing Enviromental לרכישת מלכודות מכרסמים מסוג "שרמן"22-02-2017
594615התקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ לביצוע מגוון של מבחנים/בדיקות השוואתיות לפי דרישה של הרשות להסמכת מעבדות - המעבדה להגיינת מזון עבור שנת 201722-02-2017
594617התקשרות עם חברת " ביוטסט בע"מ" לרכישת ערכת אלייזה Camel igG לשנת 201722-02-2017
594619התקשרות עם הספק OBP לרכישת מנות תרכיב נגד נגיף קדחת השקע האפריקאי (קש"א) לשנת 2017 - דרום אפריקה22-02-2017
594622התקשרות עם חברת "נאוטק ביו בע"מ" - שירות שנתי לשני רובוטים של חברת TECAN המוצבים במעבדות המכון הווטרינרי - שו"ט22-02-2017
593565התקשרות עם OH Marketing Enviromental Solutions לרכש מלכודות מכרסמים מסוג "שרמן"21-02-2017
593566התקשרות עם חברת "פאוורסיינס בע"מ" לצורך קבלת שירות של תיקון מערכת התייעלות אנרגטית המותקנת במבנה הגה"צ21-02-2017
593567התקשרות עם חברת "תמר ציוד למעבדות מחקר בע"מ" לרכישת קיטים לאבחון נגיפים - לשנת 201721-02-2017
593568התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" לביצוע מגוון של מבחנים / בדיקות השוואתיות לפי דרישה של הרשות להסמכת מעבדות - המעבדה להגיינת מזון עבור שנת 201721-02-2017
593569התקשרות עם חברת "ביוטסט בע"מ" לרכישת ערכות אלייזה Camel IgG לשנת 201721-02-2017
593572התקשרות עם חברת "נאוטק ביו בע"מ" - שירות שנתי לשני רובוטים של חברת TECAN המוצבים21-02-2017
593573התקשרות עם הספק OBP לרכישת מנות תרכיב כנגד נגיף קדחת השקע האפריקאי (קש"א) - לשנת 2017 - דרום אפריקה21-02-2017
593576התקשרות עם המכללה למנהל - חלון עץ ירוק - פיתוח יישומון עבור יחידת פקיד היערות21-02-2017
593928התקשרות עם חברת "אנוויגו אר אם אס (ישראל) בע"מ" לרכישת חיות מעבדה לשו"ט - לשנת 201721-02-2017
593929התקשרות עם CCBD (מעבדה לביולוגיה מולקולרית) - אוניברסיטת גוולף, קנדה - עד תום שנת 201721-02-2017
593931התקשרות עם חברת "סוויספורט 1998 בע"מ" לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל תעופה "בן גוריון" בבניין סוויס פורט21-02-2017
594200התקשרות עם חברת "פיור סוכנויות" לרכישת 15 אלף מנות תרכיב כנגד מחלת הגמרת (אנתרקס) לשנת 201721-02-2017
594202התקשרות עם יחידת הפיקוח, המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מינהל המחקר החקלאי - לצורך קבלת השירותים בשנת 201721-02-2017
594223התקשרות עם משרד התחבורה לצורך קבלת מידע בתחום כלי השיט21-02-2017
594262התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" לרכישת קיטים להפקת DNA ו - RNA של החברה היצרנית "מקסוול" - לשנת 201721-02-2017
594267התקשרות עם "איפיאי אינטרנשיונל פרוסס אקויפמנט בע"מ" לצורך רכישת מדפסת מסוג LINX מודל: 5900 ובקבוקוני דיו21-02-2017
594271התקשרות עם "תעשיות ביולוגיות ישראל בית העמק בע"מ" לרכישת תרביות תאים מסוג LHM, עבור השו"ט21-02-2017
594276התקשרות עם חברת "גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ" לצורך רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגנ"צ - לשנת 201721-02-2017
594299התקשרות עם "Animal&Plants Health Inspection Services United States Department of Agriculture" - APHIS - לצורך קיום הכשרה מקצועית (סמינר) לשדרה הניהולית של השו"ט בנושא ניטור ושליטה במחלות בעלי חיים21-02-2017
594302התקשרות עם "מעבדת הייחוס לכלבת Anses" לצורך בדיקות אימות לבדיקה סרולוגית לנוגדני כלבת לשנת 201721-02-2017
594508התקשרות עם חברת "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לפעילות אבחונית PRC בזמן אמת - לשנת 201721-02-2017
594540התקשרות לרכישת שירותי תחזוקה לשנת 2017 - חברת השמירה חטיבת הטכנולוגיות - מצלמות אבטחה תרמיות למיגון אתר בית דגן (דיר עליון ודיר תחתון)21-02-2017
594543התקשרות עם מלווה תעשייתי לפרויקט קמין בנושא- פיתוח זיהוי ביומטרי לייעול שגרת הגידול במשק החי.21-02-2017
594575הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: צמצום השימוש בקוטלי חיידקים בידי חומרים אנטי בקטריאליים חכמים בעלי תכונות נוגדות הדבקה לשם מניעת זיהום מיקרוביאלי במזון. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 21-02-2017
594049גידול והפקעת פקעיות של צמח מקור החסידה21-02-2017
593616פטור לרשימת ספקים לאספקת חנקן נוזלי עבור יחידות המינהל21-02-2017
593626התקנת מערכת לשליטה על תאורה באולם כהן במינהל המחקר החקלאי21-02-2017
593870ביגור מערכת SNIPER21-02-2017
593874ביצוע אנליזת ריצוף בנפח גבוה21-02-2017
593513הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מחלת הרשת בשעורה בעיה ישנה בגידול מתחדש איתור עמידות והחדרתה אל זנים מסחריים תקופת ההתקשרות: מתאריך 1.4.2017 ועד לתאריך 31.12.201720-02-2017
594405התקשרות עם חברת שלג לבן לשירותי ניקיון בנמל אשדוד - עבור השירותים להגנת הצומח - לשנת 201719-02-2017
592847הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף. נושא המחקר: אפיון ההשפעה האנטי סרטנית של תמציות קנאביס על תאים ורקמות של גידולי מעי להתאמת טיפול הולם לחולים בסרטן המעי תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2017 19-02-2017
592838הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: טיפוח מכלואים עמידים לעקות אביוטיות בעזרת כלים גנומיים ופנומיים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.11.2017 19-02-2017
592843הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: טיפוח מכלואים עמידים לעקות אביוטיות בעזרת כלים גנומיים ופנומיים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.11.2017 19-02-2017
594357הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השפעת תנאי הסביבה על תהליכי ההפריה והחנטה בתמרים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם עד לתאריך 30.1.2018 16-02-2017
594358הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: גישות להבנה, אפיון וניצול תהליכי פיצוי קליטת מים בצמחים תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2017 16-02-2017
594360הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: דינמיקה של הצטברות מיקוטוקסינים במספוא גס משומר- ניטור, מעקב ומניעה תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.3.2018 16-02-2017
594361הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אפיון מנגנונים גנטיים לעמידות כנגד קישון רולפסי באגוזי אדמה. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.3.2018 16-02-2017
594352הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: טיפול במיקרואורגני סמים מועילים לשיפור מדדי צימוח, עמידות והפחת נזקי מחלות בקאלה ובנץ חלב. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2017 16-02-2017
594353הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: לימוד בקרת המעבר לפריחה במנגו בהעדר ובנוכחות עומס פרי תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.2018 16-02-2017
594355הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר נושא המחקר: גישות להבנה, אפיון וניצול תהליכי פיצוי קליטת מים בצמחים. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם עד לתאריך 31.12.2017 16-02-2017
587277הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: אוניברסיטת בן גוריון ח.פ.: 500701644 נושא המחקר: החלטות הנוגעות לרביה עם קרובי משפחה או רחוקים והשלכותיהן על המותאמות בחיפושיות חברתיות תקופת ההתקשרות: מיום 1.10.2016 ועד ליום 30.9.2017 16-02-2017
594295התקשרות עם תאגיד סטטוטורי לפי תקנה 3(7) - התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - מבדק הסמכה מחודש + תשלום אגרה דו שנתית15-02-2017
594193הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר פחתים ומניעת איבודי מזון במהלך שרשרת השיווק של פירות וירקות בישראל תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 14-02-2017
594196הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים למינוף תעשיית האגרו- ביוטכנולגיה בישראל תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 14-02-2017
594051רכישת בינוקולר ומצלמה12-02-2017
594054מתן שרות בתחום בניית מודלים מטבוליים12-02-2017
594068התקשרות עם מכללת תל חי - שיתוף פעולה בין מרכז מחקר צפון נוה יער למכללת תל-חי12-02-2017
594096הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור הרווחיות בענף הזית מיום חתימת ההסכם עד לתאריך 31.12.201712-02-2017
593875הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיצוי פלרגוניום כטיפול נוירופרוטקטיבי למחלת פרקינסון 12-02-2017
593862התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" - רכישת ערכות (מסוגים שונים) מתוצרת Qiagen להפקת DNA - לשנת 201708-02-2017
593866התקשרות המכון הווטרינרי עם פרופ' נחום שפיגל - אוניברסיטה עברית08-02-2017
593868רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר - שו"ט בנמל התעופה "בן גוריון" - התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ" - לשנת 201708-02-2017
593871רכישת בקבוקונים למלכודות מסוג "שטיינר" למערך הניטור - חברת "בן ציון גרובייס מוצרי פלסטיק" - עבור השירותים להגנת הצומח - לשנת 201708-02-2017
593873התקשרות עם חברת "רניום בע"מ" קבלת שירות שנתי לטיפול במכשיר Real Time PCR דגם: 7500 ורכישת ערכות - לשנת 201708-02-2017
593885ווטרינרי עם ד"ר איליה בורובוק ועם פרופ' אורי גופנא - אוניברסיטת תל אביב08-02-2017
593889הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר פחתים ומניעת איבודי מזון במהלך שרשרת השיווק של פירות וירקות בישראל תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 08-02-2017
593892הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר פחתים ומניעת איבודי מזון במהלך שרשרת השיווק של פירות וירקות בישראל תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 08-02-2017
593893הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות אקלים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 08-02-2017
593895הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם אבטיחים מורכבים שיפור איכות פרי האבטיח על ידי אופטימיזציה של ממשק הגידול תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.1.2018 08-02-2017
593896הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים למינוף תעשיית האגרו-ביוטכנולוגיה בישראל. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 08-02-2017
593899הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: קידום ענף החובבה בנגב תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 08-02-2017
593801הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ממשק הזנה בחנקן בזיתים לשמן: שיקולים אגרונומיים וסביבתיים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 07-02-2017
593667התקשרות עם חברת "לבוטל" לרכישת שירות שנתי לתיקון מכשירים לזיקוק מים אינקובטורים וצנטריפוגות תוצרת Hermle, Binder, Thermo Fisher עבור השו"ט - לשנת 201705-02-2017
593670התקשרות עם חברת "אלדן בע"מ" לצורך קבלת שירות אחריות למכשיר קורא רגישויות מתוצרת Giles לשנת 201705-02-2017
593673התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" עבור רכישת Microgen Latex Agglutinations Kits 5005-02-2017
593676התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ" לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה בן גוריון - לשנת 201705-02-2017
593678התקשרות עם רשות שדות התעופה לרכש תלושי מזון בעבור עובדי יחידת השירותים להגנת הצומח - במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 201705-02-2017
593679התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" - חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף 201705-02-2017
592948התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - שירותי אחזקה ושדרוג שנתי - השירותים להגנת הצומח05-02-2017
592801התקשרות עם המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות לביצוע בדיקות של זני סלמונלה עבור השו"ט - לשנת 201705-02-2017
593618מימוש אופציה שנייה מפטור 864 בנושא תשלום חשמל לאוניברסיטה העברית- הפקולטה לחקלאות ברחובות עבור המכון לבע"ח של מינהל המחקר החקלאי.05-02-2017
593689הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים למינוף תעשיית האגרו- ביוטכנולוגיה בישראל. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 05-02-2017
593695הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות אקלים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 05-02-2017
593697הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח טכנולוגיות וחומרים חדשים לייעול השרשת ייחורים מצמחים קשי השרשה. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 05-02-2017
593635הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הפחתת הזיהומים בסלמונלה ובקמפילובקר שמקורם בענף הלול (מיזם סל"ק) תקופת ההתקשרות: מתאריך 1.3.2017 ועד לתאריך 28.2.2018 02-02-2017
593636הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח טכנולוגיות וחומרים חדשים לייעול השרשת ייחורים מצמחים קשיי השרשה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 02-02-2017
593621מתן שירותי ייעוץ בתחום הטיפול בדלקת העטין02-02-2017
593515הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: יחסי הגומלין בין מערכת מרעה חקלאית והמערכת האקולוגית של מרעה עשבוני ים-תיכוני שבתוכה היא פועלת: תכנית אינטגרטיבית תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 02-02-2017
593554הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקר הדינמיקה של התפשטות פגעים בזמן ובמרחב בסביבה החקלאית תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 02-02-2017
593556הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח טכנולוגיות וחומרים חדשים לייעול השרשת ייחורים מצמחים קשי השרשה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 02-02-2017
593558הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור יבול חיטה ישראלית והבטחת איכותה תחת תנאי תנודתיות אקלים תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 02-02-2017
593560הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הפחתת הזיהומים בסלמונלה ובקמפילובקר שמקורם בענף הלול (מיזם סל"ק) תקופת ההתקשרות: מתאריך 1.3.2017 ועד לתאריך 28.2.2018 02-02-2017
593520הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור הרווחיות בענף הזית תקופת ההתקשרות: מתאריך יום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 02-02-2017
593523הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הפחתת הזיהומים בסלמונלה ובקמפילובקר שמקורם בענף הלול (מיזל סל"ק) תקופת ההתקשרות: מתאריך 1.3.2017 ועד לתאריך 28.2.2018 02-02-2017
593549הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חיטת כוסמין, גידול חדש בישראל: טיפוח איכות וערך תזונתי תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד לתאריך 31.12.2017 02-02-2017
592858התקשרות המשך עם ההסתדרות הציונית בעבור העודפים המחויבים של החטיבה להתיישבות30-01-2017
593407התקשרות עם חברת שלג לבן לשירותי ניקיון בנמל אשדוד - עבור השירותים להגנת הצומח - לשנת 201730-01-2017
593304התקשרות עם "סיגמא - אלדריץ ישראל" - רכישת ראגנטים שונים עבור הגה"צ לשנת 201726-01-2017
593271הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: היעלמות מואצת של פעילות קוטלי עשבים מעכבי ALS מקבוצת הסולפוניאוריאה בקרקע תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2017 26-01-2017
593060הרחבת התקשרות לקבלת שירותי גניזה באמצעות גנזך "בית גנזים"23-01-2017
581223התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.08.2017 22-01-2017
581224התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.08.2017 22-01-2017
581765התקשרות עם פרמאביס ג'נטיקס בע"מ לגידול קנאביס רפואי: טיפוח זנים מקווים שיסופקו ע"י פארמאביס גנטיקס ואופטימיזציה של הגידול שלהם לקבלת טיפוסים רצויים.22-01-2017
581098התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.08.2017 22-01-2017
592950רכישת בקבוקונים למלכודות מסוג "שטיינר" למערך הניטור - חברת "בן ציון גרובייס מוצרי פלסטיק" - עבור השירותים להגנת הצומח - לשנת 201719-01-2017
592951התקשרות המכון הווטרינרי עם פרופ' נחום שפיגל - אוניברסיטה עברית19-01-2017
592953ווטרינרי עם ד"ר איליה בורובוק ועם פרופ' אורי גופנא - אוניברסיטת תל אביב19-01-2017
592955רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר - שו"ט בנמל התעופה "בן גוריון" - התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ" - לשנת 201719-01-2017
592961התקשרות עם תאגיד סטטוטורי לפי תקנה 3(7) - התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-מעבדות השירותים הווטרינריים לשנת 201719-01-2017
592945התקשרות עם חברת "רניום בע"מ" קבלת שירות שנתי לטיפול במכשיר Real Time PCR דגם: 7500 ורכישת ערכות - לשנת 201719-01-2017
592947התקשרות עם "אלדן ציוד אלקטרוני" - רכישת ערכות (מסוגים שונים) מתוצרת Qiagen להפקת DNA - לשנת 201719-01-2017
592903התקשרות עם חברת "א.ע. ביואקולוגיה" לשם קבלת שירות כילוי מן המכון והלשכות18-01-2017
592898רכישת בינוקולר ומצלמה18-01-2017
592802התקשרות עם רשות שדות התעופה לרכש תלושי מזון בעבור עובדי יחידת השירותים להגנת הצומח - במזנון עובדי רשות שדות התעופה לשנת 201717-01-2017
592804התקשרות עם חברת "מרחבים טל בע"מ" לרכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת בנמל התעופה בן גוריון - לשנת 201717-01-2017
592805התקשרות עם חברת "לבוטל" לרכישת שירות שנתי לתיקון מכשירים לזיקוק מים אינקובטורים וצנטריפוגות תוצרת Hermle, Binder, Thermo Fisher עבור השו"ט - לשנת 201717-01-2017
592821התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" - חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף 201717-01-2017
592824התקשרות המשך עם ההסתדרות הציונית בעבור המשך עבודות שיקום תשתיות בעוטף עזה עד ליום 30.06.201717-01-2017
592844הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: טיפול בשאריות תרופות בקולחים ברצף קרקע-מים-צמח באגן הים התיכון תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 14.12.2017 17-01-2017
592797התקשרות עם חברת "אלדן בע"מ" לצורך קבלת שירות אחריות למכשיר קורא רגישויות מתוצרת Giles לשנת 201716-01-2017
592799התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" עבור רכישת Microgen Latex Agglutinations Kits 5016-01-2017
592753התקשרות עם חברת ZZ2 לבחינה ומסחור זני שקדים בדרום אפריקה שמות הזנים: מתן, קוים 16-23,9-6,7-4,12-20 16-01-2017
592761התקשרות בין מנהל המחקר החקלאי וקרן יק"א בנושא זיהוי פאתוגנים בפקעות תפוחי אדמה16-01-2017
592775התקשרות בין מנהל המחקר החקלאי וקרן יק"א בנושא שימוש בצמח הצבר כמקור למספוא למעלי גירה באזורים צחיחים בישראל16-01-2017
592776התקשרות בין מנהל המחקר החקלאי וקרן יק"א בנושא קירור אדמה להבטחת תנובת שקדים16-01-2017
592777התקשרות בין מנהל המחקר החקלאי וקרן יק"א בנושא אנדופיטים מאצות כבקרים ביולוגיים למחלות דגים.16-01-2017
592778ועדת המכרזים בהתאם לתקנה 3(34) אישרה התקשרות עם "טכניון- מכון טכנולוגי לישראל" לצורך ביצוע מחקר משותף. נימוקי האישור הינם בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים המצ"ב16-01-2017
591816התקשרות בין מנהל המחקר החקלאי וקרן יק"א בנושא אנדופיטים מאצות כבקרים ביולוגיים למחלות דגים.15-01-2017
591822התקשרות בין מנהל המחקר החקלאי וקרן יק"א בנושא קירור אדמה להבטחת תנובת שקדים15-01-2017
591826התקשרות בין מנהל המחקר החקלאי וקרן יק"א בנושא שימוש בצמח הצבר כמקור למספוא למעלי גירה באזורים צחיחים בישראל15-01-2017
591839התקשרות בין מנהל המחקר החקלאי וקרן יק"א בנושא זיהוי פאתוגנים בפקעות תפוחי אדמה15-01-2017
592659מתן שירותי ייעוץ בתחום הטיפול בדלקת העטין15-01-2017
592666מימוש אופצייה שנייה מפטור 782 לביצוע מחקר במטע זיתים בגד"ש - קיבוץ נגבה12-01-2017
592668בדיקה כמותית של הורמונים צמחיים ב - 22 דגימות של זית. הערה: המטבע הינו דולר קנדי12-01-2017
592655שירותי ייעוץ ופיקוח על היקף פעילות חברות גידול ענבים של המינהל במקסיקו12-01-2017
592609קול קורא - הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית לשנת 201712-01-2017
592613התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים - הסיירת הירוקה - לצורך העסקת שני פקחים עבור יחידת פקיד היערות במשרד 11-01-2017
592522צריכת מים שפירים לשנת 2017 למרכז מחקר צפון- נווה יער10-01-2017
592523ביטוח פלחה כנגד נזקי טבע לזריעת שחת לעונת 2016/201710-01-2017
592372התקשרות עם "סיגמא - אלדריץ ישראל" - רכישת ראגנטים שונים עבור הגה"צ לשנת 201705-01-2017
592283המשך שירות חיבור המינהל אל ספק האינטרנט מרכז החישובים האקדמי- מחב"א04-01-2017
592101הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: האוניברסיטה העברית ירושלים ח.פ.: 500701610 נושא המחקר: פיתוח מוצרי חלב מועשרים במגנזיום לשיפור איכותם ובטיחותם 01-01-2017
591128התקשרות עם עמותת ואדי עתיר - ביצוע מיזם משותף - פרויקט ואדי עתיר שירותים לחקלאות29-12-2016
592015התקשרות עם המועצה האזורית גולן לשם הדרכת חקלאים חדשים בענפי חקלאות שונים28-12-2016
592020התקשרות עם חברת סתיו חג'אג' לשירותי פינוי, הטמעה וחיטוי לולים נגועים בשפעת העופות28-12-2016
592022התקשרות עם חברת "א.ע. ביואקולוגיה" לשם קבלת שירות כילוי מן המכון והלשכות28-12-2016
591933הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: משרד החקלאות – ענף הדייג ח.פ.: 500101654 נושא המחקר: פיתוח להקות רבייה ליצירת אוכלוסיה כל – זכרית באמנון בהיקף מסחרי 28-12-2016
591835התקשרות עם חברת ZZ2 לבחינה ומסחור זני שקדים בדרום אפריקה שמות הזנים: מתן, קוים 16-23,9-6,7-4,12-20 27-12-2016
589882התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים - הסיירת הירוקה - לצורך פעילות שוטפת של הממונה על חוק ההתיישבות26-12-2016
591708מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז כספק יחיד עם עמותת הפועל- ספורט למקומות עבודה מחוז באר שבע, לצורך רישום קבוצת שחיה "רשות הבדואים" למשך שנה קלנדרית.26-12-2016
587978תל שבע- שכונה מזרחית יעוץ קווי מים וביוב לתב"ע26-12-2016
590305התקשרות המשך (שלישית) למכרז 3/2016 בנושא ביצוע עבודות חקלאיות ממוכנות עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל.26-12-2016
591589התקשרות עם מכון הייצוא הישראלי לביצוע מיזם של קידום יצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 201725-12-2016
591593התקשרות עם מעבדות חי לצורך לרכישת שירות של ריצוף חומצות גרעין וזיהוי מולקולרי של פטריות חיידקים ווירוסים לשנת 201725-12-2016
591598התקשרות עם חברת "ביו-ראד ישראל בע"מ" לצורך רכישת מערכת QX Droplet digital PCR25-12-2016
591578הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: אוניברסיטת בן גוריון ח.פ.: 500701644 נושא המחקר: איתור סמנים מסוגים שונים המאפיינים חיות משק מצטיינות ביעילות ניצול המזון ליצור ופיתוח שיטות להשבחת בעלי חיים בעלי יעילות ניצול מזון גבוהה. 25-12-2016
591584הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: אוניברסיטת בן גוריון ח.פ.: 500701644 נושא המחקר: הפחתת שטפי החנקה למי תהום מתחת לשטחים חקלאיים בעידן המים המותפלים ויישום שיטה חדשנית לטיפול במי בארות מזוהמים בחנקה. 25-12-2016
591587רכישת מיקרוסקופ סטריאו בינוקולר פלורסנטי25-12-2016
570651הופעת מרצה אורח בחנוכה22-12-2016
589871התקשרות עם קק"ל לשם הסדרת רשות המרעה לשנת 201721-12-2016
591346התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות לקבלת שירותי חיוג מקוצר עבור משרד החקלאות בעבור שנת 201721-12-2016
591351התקשרות עם חברת "שינדלר - נחושתן" לצורך קבלת שירות של אחזקה שוטפת למעלית שבבניין המחוז בגלבוע בשנת 201721-12-2016
591354התקשרות עם חברת "טנסור" - שירותי אחזקה למכשיר UPS - לשנת 201721-12-2016
591363התקשרות עם "אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ" - גיבוי נתוני מערכת "אביב" ניהול רכש ומלאי לוגיסטי21-12-2016
591369התקשרות עם חברת "מג'יק תעשיות תוכנה" לשם קבלת שירות תחזוקה שנתית למוצרי מג'יק21-12-2016
591373התקשרות עם חברת "אבוט טכנולוגיות סע"מ" - פיתוח חדש ושינוי לתיקון תקלה (באג) במערכת STARLIMS במכון הווטרינרי21-12-2016
591375התקשרות עם חברת "דין דיאגנוסטיקה בע"מ" - רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ - לשנת 201721-12-2016
591377התקשרות עם חברת "אגנטק" לרכישת שירות לתחזוקה שנתי למכשיר LC-MS-MS מתוצרת Applied Bio systems לשנת 201721-12-2016
591380רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת במשרדי הגה"צ בחיפה - התקשרות עם חברת "מרחבים ירוקים גאון (2011) בע"מ" לשנת 201721-12-2016
591382התקשרות עם "Reference Standards G&I" לצורך השתתפות במבחן מקצועי של האיחוד האירופאי לבחינת יעילות מעבדות הגה"צ - לשנת 201721-12-2016
591384רשות שדות התעופה - התקשרות לרכש תלושי מזון בעבור עובדי השו"ט - במזנון עובדי רשות התעופה לשנת 201721-12-2016
591391התקשרות עם בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים - קידום הבטיחות בקרב משפחות וילדים בחברה הבדואית21-12-2016
591397התקשרות עם חברת "יפעת תקשורת" לקבלת שירותי מידע תקשורתי - 201721-12-2016
591401התקשרות עם ארגון מגדלי הדגים - השתתפות בכנס בנושא "חקלאות מים מקיימת בישראל"21-12-2016
591412התקשרות עם ארגון UPOV - תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים לשנת 201721-12-2016
591329תחזוקת תכנת מחשב21-12-2016
591342שירותי ייעוץ ופיקוח על היקף פעילות חברות גידול ענבים של המינהל במקסיקו21-12-2016
591386רכישת מכשיר לאיפיון תכונות פני שטח DSA-10021-12-2016
591395רכישת מכשיר VOLSCAN PROFILER למדידת נפח לחם21-12-2016
591399שימוש במי קולחין לשנת 2017 למרכז מחקר צפון - נווה יער21-12-2016
591402רכישת מערכת בדיקה אופטית21-12-2016
591411רכישת תאורת לד מסוג SOLAR SYSTEM 55021-12-2016
591437רכישת קורא פלטות21-12-2016
591115רכישת סטראוסקופ ממונה מסוג SMZ25 מתוצרת חברת ניקון הכולל מצלמה ותוכנה19-12-2016
591193התקשרות עם "מיקרוסופט ישראל" - רכישת שירות תמיכה במוצרי החברה ברמת פרימייר19-12-2016
591195התקשרות עם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע19-12-2016
591196התקשרות עם "אבוט אינפורמציה טכנולוגית בע"מ" - תחזוקת תוכנה לניהול מעבדות "סטארלימס" במעבדות השו"ט - לשנת 201719-12-2016
591201התקשרות עם חברת "אידאה מערכות מידע" - רכישת שירות שנתי לתוכנת "ספיר קלאסיק"19-12-2016
591202התקשרות עם מועצת החלב - קידום מכירות לענף הבשר הטרי בישראל בעקבות הסכם ממאי 2014: חקלאות - אוצר - אמב"י19-12-2016
591102התקשרות עם עמותת ואדי עתיר - ביצוע מיזם משותף - פרויקט ואדי עתיר שירותים לחקלאות18-12-2016
591103התקשרות עם רשות הטבע והגנים למיזם שתכליתו: צמצום הפצת מחלת הברוצלוזיס בנגב וטיפול בפגרי צאן במגזר הבדואי בנגב18-12-2016
591104התקשרות עם חברת אגנטק- לרכישת עדשה למיקרוסקופ מסוג ניקון מדגם E40018-12-2016
591106התקשרות עם חברת אגנטק לצורך שידרוג מיקרוסקופ הפוך (החלפת בלאי) מתוצרת ניקון דגם NE20018-12-2016
591110התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ - לרכישת מכשיר Vizion לקריאת מחבני רגישות + רכישת תוכנת Swin כולל מודול לאינפורמציה של תוצאות18-12-2016
591114התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות אלייזה לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD - עבור השו"ט לשנת 201718-12-2016
588907התקשרות עם הקנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ . ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 2017 .18-12-2016
590826הרחבת התקשרות עם החברה להדברת עשבי בר בע"מ - עד אמצע שנת 201714-12-2016
590833התקשרות עם רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי - בחינת כדאיות כלכלית, תפעולית וסטטוטורית לאיחוד משקים, להתאמות לרפורמה הסביבתית בענף המדגה14-12-2016
590835התקשרות עם מועצה מקומית שגב שלום לצורך הקמת שוק מוסדר לבע"ח ותוצרת חקלאית14-12-2016
590520התקשרות עם מעבדות חי לצורך רכישת שירות של ריצוף חומצות גרעין וזיהוי מולקולרי של פטריות חיידקים ווירוסים - לשנת 201712-12-2016
590546הרחבת התקשרות - קבלת שירותי ייעוץ וליווי לפרויקט מיפוי כושר נשיאה - התקשרות המשך ללא עלות עם היועץ מר מיכאל לוריא12-12-2016
590547התקשרות לבדיקת חברות וישויות קשורות - המרכז לסחר חוץ12-12-2016
590548התקשרות עם מכון הייצוא הישראלי לביצוע מיזם של קידום יצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 .12-12-2016
590549הרחבת התקשרות - התקשרות המשך ללא עלות כספית עם מר מוקה כהן - יועץ בתחום ההתיישבות החלופית - עד סוף שנת 201712-12-2016
590550הרחבת התקשרות עם חברת אלאור לוי12-12-2016
590603התקשרות עם חברת "ביו-ראד ישראל בע"מ" לצורך רכישת מערכת QX Droplet digital PRC12-12-2016
590468התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" לרכישת נוגדנים חד שבטיים לשנת 201711-12-2016
590471רכישת רישיון צף לתוכנת AutoCad עבור התחנה לחקר הסחף - התקשרות עם חברת "אומניטק"11-12-2016
590472רכישת מכשיר בינוקולר 2000 RH מתוצרת "Hirox" -עבור השירותים להגנת הצומח באמצעות הספק "מיקרוטק"11-12-2016
590474רכישת תוכנת "מטלאב" מחברת "סיסטמטיקס"11-12-2016
590476התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 201711-12-2016
590478התקשרות עם ספק מידע ליחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 201711-12-2016
590479ספק יחיד התקשרות עם חברת '"מסייג'נט" לצורך רכישת שירותי תמיכה ותחזוקה לתוכנה rightfax11-12-2016
590485התקשרות עם מועצת הצמחים (חוות חנניה) לקבלת שירותי חווה לשנת 201711-12-2016
590494התקשרות עם ד"ר אורי גוליק לכיול מכשיר מסוג Master Sizer דגם 2000 SN11-12-2016
590497התקשרות עם מו"פ חקלאי גליל מערבי לביצוע פרויקט חיפוי ממשקי קרקע בנשירים - האגף לשימור קרקע - קבלת שירותי חווה11-12-2016
590501התקשרות עם חברת "רניום" לרכישת ערכות לזיהוי מקטעים RNA בעקבות התפרצות מחלת ה - BTV עבור השו"ט לשנת 201711-12-2016
590505התקשרות עם חברת רניום לרכישת ערכות לזיהוי מקטעים RNA בעקבות התפרצות מחלת ה - EHD עבור השו"ט לשנת 201711-12-2016
590515התקשרות עם החברה לחקר ימים ואגמים לצורך קבלת שירות של בדיקות דגימות מים ודגים מאגם הכנרת לנוכחות רעלים - התקשרות לקבלת השירות לשנת 201711-12-2016
590517התקשרות עם חברת "ביוראד" רכישת שירות של טיפול שוטף ותיקון לשוטף פלטות11-12-2016
590405התקשרות דחופה לתיקון הקומפרסור של רפת ההזנה הפרטנית11-12-2016
590408הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: אוניברסיטת אריאל בשומרון ח.פ.: 580367290 נושא המחקר: פיתוח קווים של מומורדיקה (מלון מר) וסירה קוצנית המיועדים לגידול כצמחי מרפא לטיפול בסכרת תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 30.11.2017 11-12-2016
590319הארכת התקשרות עם המרכז לחקר ימים ואגמים לישראל - לרבות הקמה והפעלת מתקן חלוץ לגידול דגי ים בבריכות והקמת מתקן לטיפול "במי היציאה" עד סוף שנת 201808-12-2016
590338הרחבת התקשרות - "שמר שמאות מקרקעין וחקלאות בע"מ" - הכנת חוות דעת מומחה08-12-2016
590339התקשרות עם חברת NMC LIVE - במסגרת אירועי ט"ו בשבט של המשרד08-12-2016
590341התקשרות עם בטרם - המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים - קידום הבטיחות בקרב משפחות וילדים בחברה הבדואית08-12-2016
590344התקשרות לרכישת שירותי מסירות משפטיות בפריסה ארצית08-12-2016
590348הרחבת התקשרות - התקשרות המשך ללא עלות כספית עם מר אוריאל אבני לצורך מתן שירותים מקצועיים בהתייחס לאיתור, הקצאת והשלמת קרקעות חקלאיות וכן מתן מענקים לחקלאים שפונו במסגרת יישום תכנית ההתנתקות - עד סוף שנת 201708-12-2016
590350מימוש זכות ברירה התקשרות עם חברת איוויטק בע"מ - שירותי ניהול, ליווי, מעקב בקרה ופיקוח להשלמת העבודות של אכלוס מבני ציבור ביישובי הקבע של המפונים08-12-2016
590351הרחבת התקשרות עם חברת "אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ" - בועז בר אילן - עד סוף שנת 201708-12-2016
590352מימוש זכות ברירה - הרחבת התקשרות עם חברת ד.מ.ר. יועצים לקבלת שירותי ייעוץ בנושא ניהול ובקרה של תכניות פיתוח הכפר - סקרי קרקע08-12-2016
590355צריכת מים שפירים לשנת 2017 למרכז מחקר צפון- נווה יער08-12-2016
590356המשך שירות חיבור המינהל אל ספק האינטרנט מרכז החישובים האקדמי- מחב"א08-12-2016
589997התקשרות עם עמותת ואדי עתיר - ביצוע מיזם - פרויקט ואדי עתיר07-12-2016
590233התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת תאים לבדיקת רמת נוגדנים במעבדת כלבת שו"ט לשנת 201707-12-2016
590235התקשרות עם התאחדות הסטודנטים הארצית לצורך ביצוע פרויקט שעיניינו: השמת סטודנטים בעבודות חקלאיות לשנת 201707-12-2016
590239התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות - עבור שנת 201707-12-2016
590246התקשרות עם חברת "יפעת תקשורת" לקבלת שירותי מידע תקשורתי - 201707-12-2016
590267התקשרות עם "Reference Standards G&I" לצורך השתתפות במבחן מקצועי של האיחוד האירופאי לבחינת יעילות מעבדות הגה"צ - לשנת 201707-12-2016
590269התקשרות עם ארגון מגדלי הדגים - השתתפות בכנס בנושא "חקלאות מים מקיימת בישראל"07-12-2016
590271התקשרות עם חברת "טנסור" - שירותי אחזקה למכשיר UPS - לשנת 201707-12-2016
590272רכישת שירותי חנייה עבור עובדי ההסגר והביקורת במשרדי הגה"צ בחיפה - התקשרות עם חברת "מרחבים ירוקים גאון (2011) בע"מ" לשנת 201707-12-2016
590275התקשרות עם חברת "דין דיאגנוסטיקה בע"מ" - רכישת ערכות וציוד מתכלה למכשיר PCR הנמצא ברשות מעבדות הגה"צ - לשנת 201707-12-2016
590277התקשרות עם חברת "אגנטק" לרכישת שירות לתחזוקה שנתי למכשיר LC-MS-MS מתוצרת Applied Bio systems לשנת 201707-12-2016
590280התקשרות עם חברת "שינדלר - נחושתן" לצורך קבלת שירות של אחזקה שוטפת למעלית שבבניין המחוז בגלבוע בשנת 201707-12-2016
590282התקשרות עם ארגון UPOV - תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים לשנת 201707-12-2016
590283התקשרות עם חברת "כוכבית 2552" לצורך קבלת שירות לקבלת שירותי חיוג מקוצר עבור משרד החקלאות בעבור שנת 201707-12-2016
590285רשות שדות התעופה - התקשרות לרכש תלושי מזון בעבור עובדי השו"ט - במזנון עובדי רשות התעופה לשנת 201707-12-2016
590316התקשרות לרכישת קצף להמתת בע"ח - שפעת העופות07-12-2016
590317התקשרות עם עיריית אילת (למימון מטה להקמת פארק חקלאות ימית)07-12-2016
590298כוונת מיזם משותף עם אוניברסיטת בן גוריון להקמת מרכז מידע סטטיסטי לאוכלוסיה בדואית בנגב07-12-2016
590301כוונת מיזם משותף עם עמותת קרן שחף בפרויקט פיתוח משימות קהילתיות07-12-2016
590253התקשרות דחופה לתיקון פיצוץ קו מים ראשי 6 צול07-12-2016
590274התקשרות המשך לרכישת צנטריפוגה שולחנית מקוררת נוספת07-12-2016
590281אספקת ספרות מקצועית אלקטרונית מחו"ל באמצעות מחב"א/מלמ"ד לשנת 201707-12-2016
590284אספקת מכשיר לבדיקות כימיה של בעלי חיים עבור המכון לחקר בע"ח במינהל (במקום מכרז 24/2016 שבוטל)07-12-2016
590291רכישת LC/MS/MS Triple quadrupole/linear ion trap07-12-2016
590294חידוש חוזה שרות אחזקה שנתי עבור מודולים שונים של תוכנה MATLAB לתוכנת MATHWORS ורכישת מודולים חדשים לשנת 201707-12-2016
590162התקשרות עם ג'וינט ישראל לביצוע תכנית נעורים לפיתוח מרכז "נעורים" למגזר הבדואי בנגב06-12-2016
590163התקשרות עם המועצה האזורית גולן לשם ביצוע שיקום תשתיות בישוב גשור06-12-2016
590164התקשרות עם המועצה האזורית גולן לשם ביצוע שיקום תשתיות בישוב רמת מגשימים 06-12-2016
590165התקשרות עם המועצה האזורית גולן לשם ביצוע שיקום תשתיות בישוב אליעד 06-12-2016
590166התקשרות עם רשות הטבע והגנים לצורך ניטור אוכלוסיית הטורפים במסגרת תוכנית לחיסון חיות הבר - לשנת 201706-12-2016
590029התקשרות עם חברת אגנטק- לרכישת עדשה למיקרוסקופ מסוג ניקון מדגם E40005-12-2016
590053התקשרות עם רשות הטבע והגנים למיזם שתכליתו: צמצום הפצת מחלת הברוצלוזיס בנגב וטיפול בפגרי צאן במגזר הבדואי בנגב05-12-2016
590079הרחבת התקשרות לרכישת שירותי השכרת סירה עבור יחידת הפיצו"ח05-12-2016
590101התקשרות עם מועצה אזורית קצרין למימוש החלטת ממשלה 1739 שנתקבלה ביום 22/06/2014 (הוצאה לפועל של תכנית מוטת חקלאות בקצרין - מיזמי תיירות חקלאית)05-12-2016
590113הרחבה והארכת התקשרות - בדיקת שאריות חומרי הדברה - חברת "אמינולאב"05-12-2016
590128התקשרות עם מועצת החלב - קידום מכירות לענף הבשר הטרי בישראל בעקבות הסכם ממאי 2014: חקלאות - אוצר - אמב"י05-12-2016
590130התקשרות עם "מיקרוסופט ישראל" - רכישת שירות תמיכה במוצרי החברה ברמת פרימייר05-12-2016
590131התקשרות עם "אבוט אינפורמציה טכנולוגית בע"מ" - תחזוקת תוכנה לניהול מעבדות "סטארלימס" במעבדות השו"ט - לשנת 201705-12-2016
590104התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השבחה של זית לשמן ולכיבושין תקופת ההתקשרות: מיום 30.12.2016 ועד ליום 31.1.201 שם גוף המחקר: אוניברסיטה העברית ירושלים ח.פ.: 5007016108 05-12-2016
589914התקשרות עם "אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ" - גיבוי נתוני מערכת "אביב" ניהול רכש ומלאי לוגיסטי04-12-2016
589940התקשרות המשך ללא עלות כספית - גיבוש קבוצת "נאמני אילנות"04-12-2016
589941התקשרות המשך ללא עלות כספית עם החברה להגנת הטבע - פעילות קהילתית בירושלים04-12-2016
589946הרחבת התקשרות עם חברת "תיק פרויקטים בע"מ" וכן מימוש זכות ברירה לשנת 2017 תקנה 3ג04-12-2016
590011התקשרות עם חברת NBT לרכישת ערכות אלייזה לזיהוי אנטיגן של נגיפי BVD - עבור השו"ט לשנת 201704-12-2016
590020רכישת סטראוסקופ ממונה מסוג SMZ25 מתוצרת חברת ניקון הכולל מצלמה ותוכנה04-12-2016
590025התקשרות עם חברת אגנטק לצורך שידרוג מיקרוסקופ הפוך (החלפת בלאי) מתוצרת ניקון דגם NE20004-12-2016
590027התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ - לרכישת מכשיר Vizion לקריאת מחבני רגישות + רכישת תוכנת Swin כולל מודול לאינפורמציה של תוצאות04-12-2016
589910הרחבת התקשרות עם חברת "אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ" וכן מימוש זכות ברירה לשנת 2017 - תקנה 3ג'01-12-2016
589912התקשרות עם חברת "אבוט טכנולוגיות סע"מ" - פיתוח חדש ושינוי לתיקון תקלה (באג) במערכת STARLIMS במכון הווטרינרי01-12-2016
589913התקשרות עם חברת "מג'יק תעשיות תוכנה" לשם קבלת שירות תחזוקה שנתית למוצרי מג'יק01-12-2016
589852הרחבת התקשרות עם הרשות לפיתוח הנגב01-12-2016
589173הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: מכון ויצמן למדע ח.פ.: 520016858 נושא המחקר: תפקיד אוקסין בהתפתחות פרחים ופירות בעגבניה תחת תנאי עקת טמפרטורה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.8.2017 01-12-2016
589834רכישת מיקרוסקופ סטריאו בינוקולר פלורסנטי01-12-2016
589835רכישת קורא פלטות01-12-2016
589836רכישת מכשיר VOSLCAN PROFILER מודל VSP600 למדידת נפח לחם01-12-2016
589846רכישת מערכת בדיקה אופטית01-12-2016
589853התקשרות המשך ממכרז פומבי מס 33/2014 לרכישת מכשיר GCMS עבור מרכז מחקר דרום גילת01-12-2016
589858שירותי מחשב עבור המכון לבע"ח ברחובות באמצעות הפקולטה לחלקאות לשנת 201701-12-2016
589861התקשרות המשך ראשונה לרכישת שני אינקובטורים נוספים מהזמנת מרכבה מס' 4501260156.01-12-2016
589890רכישת תאורת לד מסוג SOLAR SYSTEM 55001-12-2016
589656התקשרות עם הפועל - המחלקה לספורט במקומות עבודה מרחב חיפה והצפון - רישום עובדי משרד לליגה למקומות עבודה - קבוצת רוכבי אופניים30-11-2016
589663התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2017 עבור יחידת סחר חוץ פרויקט A100026430-11-2016
589667התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2017 עבור יחידת סחר חוץ - מספר פרויקט 100335 A30-11-2016
589672התקשרות עם חברת "ג'יניוס 11 מערכות בע"מ" - שירות תמיכה ותחזוקה לשנת 2017 תוכנה לעיבוד נתונים עבור השו"ט SPSS30-11-2016
589686התקשרות עם חברת "אגרון בי.סי.אנד.סי בע"מ" לרכישת שירות אחזקה שנתי לתוכנת אגרון ואגרונט - תוכנות לניהול ספרייה ממוחשבת עבור יחידת שה"מ וחקר שווקים.30-11-2016
589688טיפול אחזקה ותיקונים של מכשיר מעבדה מתוצרת TECAN30-11-2016
589690רכישת מכשיר MALDI-TIME-OF-FLIGHT Mass Spectometer30-11-2016
589737התקשרות עם חברת "אידאה מערכות מידע" - רכישת שירות שנתי לתוכנת "ספיר קלאסיק"30-11-2016
589745התקשרות למינוי חדש למאגר מידע עולמי בנושא ייבוא וייצוא תוצרת טרייה30-11-2016
589551הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: צמצום נזקי המחלה הנגרמת מנגיף ה -CGMMV תקופת ההתקשרות: 1.1.2016 ועד ליום 31.3.2017 29-11-2016
589324בקשה לפטור ממכרז עם חברה לפיתוח ובניין בערבה לעניין פיזור זבובים עקרים בערבה הישראלית במסגרת פרוייקט ערבה נקייה המבוצע מכוח תוכנית הדברה לשנת 201727-11-2016
589326התקשרות עם מנהל המחקר החקלאי - סינדקו - לשנת 201727-11-2016
588788התקשרות עם חברת "אגנטק" לצורך רכישת שירותי תחזוקה ושירות למכשיר של חברת AB Sciex AB עבור המעבדה לשאריות בשו"ט27-11-2016
589225התקשרות עם מרכז מדע ים המלח והערבה- דיגום וניתוח נתוני אחיזת מים בתנאי מעבדה24-11-2016
589227התקשרות עם חברת "גיאוסנס בע"מ - החלפת מחשב ייעודי של מערכת שיקוף תת קרקעי FDEM חישה מרחוק מסוג Gem - 2 התקנת תוכנות וביצוע כיול של המערכת24-11-2016
589229התקשרות עם קק"ל לשם הסדרת רשות המרעה לשנת 201724-11-2016
589235התקשרות המשך למתן רישיון מערכת sniper - מפטור 70824-11-2016
589236התקשרות לביצוע פרוייקטים עבור בנק הגנים לשנת 2016/201724-11-2016
589177התקשרות המשך ללא עלות כספית עם חברת מוטורולה סולושנס להתקנת ציוד תקשוב לניידות יחידת הפיצו"ח23-11-2016
589180התקשרות עם חברת "ביוראד" רכישת שירות של טיפול שוטף ותיקון לשוטף פלטות מתוצרץ BIO-RAD23-11-2016
589182התקשרות עם החברה לחקר ימים ואגמים לצורך קבלת שירות של בדיקות דגימות מים ודגים מאגם הכנרת לנוכחות רעלים - התקשרות לקבלת השירות לשנת 201723-11-2016
589183התקשרות עם חברת "רניום" לרכישת ערכות לזיהוי מקטעים RNA בעקבות התפרצות מחלת ה - EHD - עבור השו"ט לשנת 201723-11-2016
589185התקשרות עם חברת "רניום" לרכישת ערכות לזיהוי מקטעים RNA בעקבות התפרצות מחלת ה - BTV - עבור השו"ט לשנת 201723-11-2016
589199התקשרות עם ד"ר אורי גוליק לכיול מכשיר מסוג MasterSizer דגם 2000 SN23-11-2016
589203התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת תאים לבדיקת רמת נוגדנים במעבדת כלבת שו"ט לשנת 201723-11-2016
589205התקשרות עם התאחדות הסטודנטים הארצית לצורך ביצוע פרויקט שעיניינו: השמת סטודנטים בעבודות חקלאיות לשנת 201723-11-2016
589093תל שבע שכונה 16 אדריכלות23-11-2016
589094תל שבע שכונה 16 יעוץ רשת חשמל, תקשורת וטל"כ.23-11-2016
589101תל שבע שכונה 16 יעוץ נופי לתב"ע23-11-2016
589102תל שבע שכונה 16 יעוץ כבישים, ע"ע, ניקוז, תימוך, תאום מערכות תשתיות ותנועה לתב"ע23-11-2016
589188מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז כספק יחיד עם חברת "הולדינגס", לצורך רכישת שירותי חניה בבניין המצוי ברחוב דרך מצדה 6, ואשר עבורו היא משמשת כחברת הניהול מטעם בעלי הדירות/ החניות בבניין וזאת על בסיס יומי, עבור עובדי הרשות למשך שנה קלנדרית.23-11-2016
589116הרחבת התקשרות לשנת 2016 לאספקת מזון לדיר צאן עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל (מכרז מס' 19/2013 - הרחבה למימוש אופציה שנייה (הארכה 612))23-11-2016
589121רכישת מכשיר TGA מכשיר לאנליזה תרמוגרווימטרית23-11-2016
589124רכישת מכשיר לאיפיון תכונות פני שטח DSA-10023-11-2016
589127שירות ותחזוקה של מתקני מכון החליבה ברפת חוות המרכז לשנת 201723-11-2016
589133אספקת מיקרוסקופ פלוארוסנטי עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החקלאי-בחירת זוכה.23-11-2016
589074תל שבע שכונה 16 יעוץ קווי מים וביוב לתב"ע22-11-2016
588977קבלת שירותים מהיחידה לשירותים ביולוגיים במכון ויצמן לשנת 201722-11-2016
588985התקשרות עם בוטנאים מומחים עבור בנק הגנים של צמחי א"י22-11-2016
588987קבלת שירותי פרוטאמיקה במרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית22-11-2016
588988תחזוקה שנתית למערכת מונים לשנת 201722-11-2016
589002ריצוף ספריות בגישה של GBS הדרים22-11-2016
589023שימוש במי קולחין לשנת 2017 למרכז מחקר צפון - נווה יער22-11-2016
589035חידוש ביצוע שרותי הפרדת תאים על ידי יחידת השירותים הביולוגיים של מכון ויצמן לשנת 2017.22-11-2016
589038מימוש אופצייה שלישית מפטור 588 בנושא השתתפות בועדת גדש עם מרכז חקלאי העמק (דמי חבר)22-11-2016
588867רכישת מכשיר בינוקולר 2000 RH מתוצרת "Hirox" -עבור השירותים להגנת הצומח באמצעות הספק "מיקרוטק"21-11-2016
588870התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק בע"מ" לרכישת נוגדנים חד שבטיים לשנת 201721-11-2016
588871רכישת תוכנת "מטלאב" מחברת "סיסטמטיקס"21-11-2016
588872רכישת רישיון צף לתוכנת AutoCad עבור התחנה לחקר הסחף - התקשרות עם חברת "אומניטק"21-11-2016
588874התקשרות עם מו"פ חקלאי גליל מערבי לביצוע פרויקט חיפוי ממשקי קרקע בנשירים - האגף לשימור קרקע - קבלת שירותי חווה21-11-2016
588876התקשרות עם מועצת הצמחים (חוות חנניה) לקבלת שירותי חווה לשנת 201721-11-2016
588879ספק יחיד התקשרות עם חברת '"מסייג'נט" לצורך רכישת שירותי תמיכה ותחזוקה לתוכנה rightfax21-11-2016
588881מכרז 25-2015 שירותי ראיית חשבון עבור הדוחות הכספיים של משרד החקלאות - מימוש זכות הברירה והרחבת התקשרות21-11-2016
588561התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות - עבור שנת 201721-11-2016
588794התקשרות עם עמותת "זהות" לביצוע מיזם משותף שעיניינו: קידום חינוך לערכי חקלאות המערכת החינוך20-11-2016
588801התקשרות עם עמותת "כוכבי המדבר" לביצוע מיזם משותף להקמת כפר נוער בדואי למנהיגות שירותים למגזר הציבורי20-11-2016
588806התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - בדיקות מקצועיות בין לאומיות Proficiency Tests FAPAS20-11-2016
588841התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 201720-11-2016
588843התקשרות עם ספקי מידע ליחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - 201720-11-2016
588776יחידת קירור ובקרה במכולת איוד במסוף מטענים נתב"ג - פרופ' שלמה נברו20-11-2016
588780רכישת ביצי SPF מודגרות - חברת "אביק בע"מ"20-11-2016
588566ראיית חשבון עבור הדוחות הכספיים של משרד החקלאות - מימוש זכות הברירה והרחבת התקשרות עם משרד רו"ח "כספי דואק קורן"17-11-2016
588582התקשרות עם האמן ישראל גוריון - במסגרת נופשון גמלאים של המשרד17-11-2016
588584התקשרות עם חברת "בימות" לצורך רכש 100 כרטיסים להופעת הפסטיגל שתתקיים בירושלים ביום 04/01/2017 במסגרת פעילות 17-11-2016
588585התקשרות עם הרט"ג לצורך העסקת שלושה פקחים עבור יחידת פקיד היערות במשרד במסגרת תוכנית המשרד לטיפול במפגעי המפחמות 17-11-2016
588592התקשרות עם ארגון World Animal Health Organization OIE - תשלום דמי חבר לשנת 201717-11-2016
588689הרחבת התקשרות עם חברת "בית ארז חוות מילטין בע"מ" - רכישת מנות כלבת17-11-2016
588581הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב מודיעה על כוונתה להתקשר עם "עמותת יוניסטרים " לביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים בפרויקט "הקמת מרכזי מנהיגות ויזמות לאוכלוסיה הבדואית בנגב ".17-11-2016
588557התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - התקשרות ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות - עבור שנת 201716-11-2016
588563רכישת מערכת LC/MS/MS (Triple quadrupole/linear ion trap) ביחידה לציוד בין מכוני (צב"מ) 16-11-2016
585946התקשרות עם מועצת הצמחים לביצוע תכנית הדברה בשיטה קונבנציונאלית לזבוב הים התיכון לשנת 2017 עבור השירותים להגנת הצומח15-11-2016
587568התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" למתן שירותי תחזוקה עבור מכשירים תוצרת חברת "Agilent" לצורך שירותי טיפול ותחזוקה למכשירים בשו"ט: 1. שני מכשירים מסוג HPLC (1-שאריות, 1-טוקסיקולוגיב) 2. מכשיר מסוג GC (שאריות) 3. שלושה מכשירים מסוג GC/MC (שאריות 20, 1-טוקסיקולוגיה)14-11-2016
588328שירותי ניקיון - הרחבת התקשרות - חברת "התאמה" וחברת "דוסטרי"13-11-2016
588358התקשרות עם הרשות מקומית קריית ארבע - חברון - לשם פיתוח פארק אלון13-11-2016
588247התקשרות עם חברת "אגרון בי.סי.אנד.סי בע"מ" לרכישת שירות אחזקה שנתי לתוכנת אגרון ואגרונט - תוכנות לניהול ספרייה ממוחשבת עבור יחידת שה"מ וחקר שווקים.10-11-2016
588253התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2017 עבור יחידת סחר חוץ - מספר פרויקט 100335 A10-11-2016
588256התקשרות עם חברת מל"מ שירות ואחזקה לקובץ נתוני ייבוא ייצוא של המכס לשנת 2017 עבור יחידת סחר חוץ פרויקט A100026410-11-2016
588258התקשרות עם חברת "ג'יניוס 11 מערכות בע"מ" - שירות תמיכה ותחזוקה לשנת 2017 תוכנה לעיבוד נתונים עבור השו"ט SPSS10-11-2016
588259התקשרות עם הפועל - המחלקה לספורט במקומות עבודה מרחב חיפה והצפון - רישום עובדי משרד לליגה למקומות עבודה - קבוצת רוכבי אופניים10-11-2016
588261רכישת מכשיר MALDI-TIME-OF-FLIGHT Mass Spectometer10-11-2016
588263טיפול אחזקה ותיקונים של מכשיר מעבדה מתוצרת TECAN10-11-2016
588136הכנת תכנית לאזור תעשייה בחורה09-11-2016
588077מדידות לתב"ע שכונה מזרחית בתל שבע08-11-2016
588032אחזקת מתקני מיזוג אוויר - הרחבת התקשרות נב"מ - 201608-11-2016
588044הרחבת התקשרות - בדיקת שאריות חומרי הדברה - חברת אמינולאב08-11-2016
588046התקשרות עם ג'וינט ישראל - לביצוע פרויקט משותף של משרד החקלאות - גוינט ישראל - המשרד לשוויון חברתי שעניינו: קידום מצוינות במדעים08-11-2016
588047התקשרות עם מנהל המחקר החקלאי - סינדקו - לשנת 201708-11-2016
588048התקשרות לקבלת שירותי מיפוי ענף האגרוטכנולוגיה עבור המרכז לסחר חוץ במשרד- הסתפקות בהצעת מחיר אחת08-11-2016
588049בקשה לפטור ממכרז עם חברה לפיתוח ובניין בערבה לעניין פיזור זבובים עקרים בערבה הישראלית במסגרת פרוייקט ערבה נקייה המבוצע מכוח תוכנית הדברה לשנת 201708-11-2016
584730התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - התקשרות המשך להגדלת המסגרת התקציבית שמייעדת המדינה לרכש ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 201607-11-2016
587960הארכת התקשרות ללא תוספת כספים עם חברת ברנר פארמה פוד פיתוח בנושא: יועץ להערכת כדאיות כלכלית לפיתוח תוסף מזון ו/או מוצר קוסמטי לא תרופתי שיתבסס על שני מיצויים צמחיים07-11-2016
587898התקשרות המשך עם קבלן מאגר "אלביליה חנן" לביצוע עבודות שיפוץ של מבנה פרמינגר בקריה החקלאית ראשון לציון06-11-2016
587912התקשרות עם מועצת הצמחים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(7) לשם הוצאה תמיכה במגדלי זיתים לשמן, בהיבטים של: פעילות מקצועית וקידום מכירות06-11-2016
587911אספקת מכשיר לבדיקות כימיה של בעלי חיים עבור המכון לחקר בע"ח במינהל המחקר החקלאי.06-11-2016
587553התקשרות עם חברת VINEDOS ALTA לבחינת קווי גפן במקסיקו עם אפשרות למסחור (לרשימת הזנים המצורפת)06-11-2016
587761התקשרות עם חברת "גיאוסנס בע"מ - החלפת מחשב ייעודי של מערכת שיקוף תת קרקעי FDEM חישה מרחוק מסוג Gem - 2 התקנת תוכנות וביצוע כיול של המערכת03-11-2016
587762התקשרות עם מרכז מדע ים המלח והערבה- דיגום וניתוח נתוני אחיזת מים בתנאי מעבדה03-11-2016
587763התקשרות לרישום קבוצת באולינג ומחניים של עובדי המשרד בירושלים לשנים 2016-201703-11-2016
587766התקשרות לרישום קבוצת באולינג של עובדי המשרד בתל אביב לשנים 2016-201703-11-2016
587773התקשרות עם "הורייזן ביוטק" - רכישת ערכות ELIZA לבדיקת בת שחפת03-11-2016
587782התקשרות עם קק"ל לשם הסדרת רשות המרעה לשנת 201703-11-2016
587798הארכת והרחבת התקשרות עם חברת "מנהיגות" - ליווי תהליך אסטרטגי לאגף לשימור קרקע03-11-2016
587817התקשרות עם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע 03-11-2016
587764אספקת ספרות מקצועית אלקטרונית מחו"ל באמצעות מלמ"ד03-11-2016
587771הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: גישה משולבת ניסויית-חישובית להאצת תהליכי פירוק טבעיים של קוטלי עשבים בקרקע על ידי קהילות חיידקים. תקופת ההתקשרות: מיום 1.10.2016 ועד ליום 30.9.2017 03-11-2016
587542רכישת מכשיר פנומיקה לצמחים ברזולציה גבוהה03-11-2016
577541פטור לרשימת ספקים לאספקת חנקן נוזלי עבור יחידות מינהל המחקר החקלאי03-11-2016
587613הרחבת התקשרות עם חברת "אס.טי.וואן" - שירות של פיקוח עליון על עבודות בינוי ושדרוג חדר השרתים המרכזי01-11-2016
587614הרחבת התקשרות עם חברת "טריפל טי טכנולוגיות מחשוב מתקדמות בע"מ" - שירות של פיקוח עליון על עבודות בינוי ושדרוג חדר השרתים המרכזי01-11-2016
587615הרחבת התקשרות עם חברת "יו טו טכנולוגיות" - שירות ייעוץ בתחום מערכות מידע בטכנולוגיות אורקל01-11-2016
587616התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - בדיקות מקצועיות בין לאומיות Proficiency Tests FAPAS01-11-2016
587617יחידת קירור ובקרה במכולת איוד במסוף מטענים נתב"ג - פרופ' שלמה נברו01-11-2016
587638ניסוי, גידול ומסחור זני תות שדה באתיופיה – ברישיון לא בלעדי01-11-2016
587646התקשרות עם חברת ZZ2 לבחינה ומסחור זני שקדים בדרום אפריקה, שמות הזנים: מתן, קוים 7-4, 12-20, 36-20, 20-20, 12-2501-11-2016
587670התקשרות עם חברות EVOGENE לבדיקת חיידקים במטרה לזהות התאמתם לשימוש בחקלאות.01-11-2016
587573התקשרות עם חברת "אגנטק" לצורך רכישת שירותי תחזוקה ושירות למכשיר של חברת AB Sciex AB עבור המעבדה לשאריות בשו"ט31-10-2016
587574רכישת ביצי SPF מודגרות - חברת "אביק בע"מ"31-10-2016
587575התקשרות עם עמותת "כוכבי המדבר" לביצוע מיזם משותף להקמת כפר נוער בדואי למנהיגות31-10-2016
587576התקשרות עם עמותת "זהות" לביצוע מיזם משותף שעיניינו: קידום חינוך לערכי חקלאות במערכת החינוך31-10-2016
587522התקשרות עם ארגון World Animal Health Organization OIE - תשלום דמי חבר לשנת 201731-10-2016
587539התקשרות עם מוסד מחקר באיטליה עבור ניקוי וריבוי של זני גפן של מינהל המחקר החקלאי31-10-2016
587487רכישת תאי גידול -2 יחידות31-10-2016
587489תיקון טרקטורים של כל יחידות המינהל שנרכשו מחברת צ'פניק מהיצרנים LANDINI ו - MACCORMICK31-10-2016
587490התקשרות עם מר סיריל ג'וליוס לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587493התקשרות עם מר ליאור צורף לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587496התקשרות עם מר ליאור צורף לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587500התקשרות עם ד"ר איריס ארבל לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587507התקשרות עם ד"ר אולריקה ביקלמן לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587508התקשרות עם גד"ש ש.כ.ל - התקשרות לקבלת שירותי חווה - שנת מחקר השלישית (שנייה של ניסוי השדה)30-10-2016
587509רכישת ספק אור למיקרוסקופ מתוצרת אולימפוס, מחברת "אחים אייזנברג" עבור השירותים להגנת הצומח30-10-2016
587511התקשרות עם טלקיס מדיקל בע"מ - רכישת ממחה אוטומטי שקט במיוחד בעל מבנה ייחודי למניעת זיהומים (3יחידות)30-10-2016
587513התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ - רכישת ממחה אוטוטי המיועד לנפחים גדולים - Smasher XL30-10-2016
587325הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: תיחום אזורי מימשק לדישון ולהשקיה באמצעות צילומים היפר- ספקטראליים ותרמיים מוטסים. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2016 26-10-2016
587274התקשרות עם עמותת לקט ישראל - מיזם משותף שעיינו איסוף עודפי מזון להקניית הרגלי תזונה לאוכלוסייה הבדואית25-10-2016
587209התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג." - עבור רכישת תוכנות GIS ושירות תחזוקה שנתי עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב.13-10-2016
587067רכישת ספק אור למיקרוסקופ מתוצרת אולימפוס, מחברת "אחים אייזנברג" עבור השירותים להגנת הצומח10-10-2016
586905חידוש ביצוע שרותי הפרדת תאים על ידי יחידת השירותים הביולוגיים של מכון ויצמן לשנת 2017.10-10-2016
586907ריצוף ספריות בגישה של GBS הדרים10-10-2016
587074התקשרות עם חברת CLASSEED למחקר ומסחור שום10-10-2016
587077קבלת שירותי פרוטאמיקה במרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית10-10-2016
587078תחזוקה שנתית למערכת מונים לשנת 201710-10-2016
587080קבלת שירותים מהיחידה לשירותים ביולוגיים במכון ויצמן לשנת 201710-10-2016
587082שירות ותחזוקה של מתקני מכון החליבה ברפת חוות המרכז לשנת 201710-10-2016
587085התקשרות עם בוטנאים מומחים עבור בנק הגנים של צמחי א"י10-10-2016
587136מכירת כלובים/תאים גנוטוביטים כבשים לאוניברסיטת בן גוריון10-10-2016
587137רכישת מערכת פוטוסינתזה * 2 יחידות10-10-2016
583266התקשרות המשך (שנייה) למכרז 3/2016 בנושא: ביצוע עבודות חקלאיות ממוכנות עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל תקופת ההתקשרות: מיום אישור ועדת הפטור המשרדית ועד ליום 31.12.201610-10-2016
587068התקשרות עם מר ליאור צורף לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח09-10-2016
587069התקשרות עם גד"ש ש.כ.ל - התקשרות לקבלת שירותי חווה - שנת מחקר השלישית (שנייה של ניסוי השדה)09-10-2016
587070התקשרות עם מר סיריל ג'וליוס לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח09-10-2016
587071התקשרות עם ד"ר איריס ארבל לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח09-10-2016
587072התקשרות עם ד"ר אולריקה ביקלמן לצורך הרצאה בתחום במסגרת כנס יצואנים שעורכת יחידת השירותים להגנת הצומח09-10-2016
587081פנייה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירות מטעם רופא תעסוקתי בעבור השירותים הוטרינריים - "חברת מדיטסט בדיקות (2007) בע"מ"09-10-2016
587089ערכה לזיהוי מקטעים RNA בשיטת RT PCR09-10-2016
587093שרות שנתי ל-3 מכשירים ע"י חב' "אילקס מדיקל בע"מ"09-10-2016
587065התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ - רכישת ממחה אוטוטי המיועד לנפחים גדולים - Smasher XL09-10-2016
587066התקשרות עם טלקיס מדיקל בע"מ - רכישת ממחה אוטומטי שקט במיוחד בעל מבנה ייחודי למניעת זיהומים (3יחידות)09-10-2016
587021הרחבת התקשרות (ראשונה) מפטור 1140 למתקן שירותי ייעוץ וייצור כמויות גדולות של חיידקים09-10-2016
587027ריצוף DNA מיקרוביאלי של חיידקים06-10-2016
587028הופעת מרצה אורח בחנוכה06-10-2016
587031רכישת מערכת להדמיית פלוארסנציית כלורפיל באות מאופנן אמפליטודה06-10-2016
585688התקשרות עם חברת CLASSEED למחקר ומסחור שום06-10-2016
586978התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - "ממשק - תכנית יישום מדע בממשל" ממשק ו' (2016-2017)05-10-2016
586981התקשרות עם "בית העמק" לצורך רכישת מכשיר להפקת DNA מחברת "מקסוול" עבור המעבדה לכלבת05-10-2016
586976רכישת שייקר אינקובטור מטלטל05-10-2016
586896התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: תיחום אזורי מימשק לדישון ולהשקיה באמצעות צילומים היפר – ספקטראליים ותרמיים מוטסים. תקופת ההתקשרות: מיום 15.1.2016 ועד ליום 14.1.2017 29-09-2016
586844התקשרות עם התאחדות מגדלי הבקר - לרכישת שירות של שדרוג תוכנה "נעה" לשימוש מגדלים במרעה28-09-2016
586674התקשרות עם "הורייזן ביוטק" - רכישת ערכות ELIZA לבדיקת בת שחפת25-09-2016
586676התקשרות לרישום קבוצת באולינג של עובדי המשרד בתל אביב לשנים 2016-201725-09-2016
586677התקשרות לרישום קבוצת באולינג ומחניים של עובדי המשרד בירושלים לשנים 2016-201725-09-2016
586678התקשרות עם חברת "עמיעד מערכות מים" לרכישת שירות שנתי אחזקה תיקונים וחלפי בעבור מתקן לטיהור מי קולחין המצוי במו"פ לכיש - לשנת 2016-201725-09-2016
586607התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - התקשרות המשך להגדלת המסגרת התקציבית שמייעדת המדינה לרכש ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 201622-09-2016
586577התקשרות עם חברות EVOGENE לבדיקת חיידקים במטרה לזהות התאמתם לשימוש בחקלאות.22-09-2016
586578התקשרות עם חברת ZZ2 לבחינה ומסחור זני שקדים בדרום אפריקה, שמות הזנים: מתן, קוים 7-4, 12-20, 36-20, 20-20, 12-2522-09-2016
586431הפקולטה למדעי החיים אוניברסיטת תל אביב בשת"פ מכון וולקני - תיקון החלטה מיום 9.3.201621-09-2016
585911רכישת IPAD - שלא באמצעות המכרז המרכזי של החשב הכללי - 3 יחידות. תקופת ההתקשרות: מיום אישור ועדת הפטור בחשב הכללי.21-09-2016
586461ייעוץ אקדמי בנושאים של כלכלה חקלאית ואסטרטגית20-09-2016
586467רכישת רשיונות לתוכנות GIS מחברת סיסטמטיקס20-09-2016
586478רכישת ערכה להפקת RNA מחומר פטולוגי בהליכי ריקבון מתקדם20-09-2016
586480בדיקות דבש במעבדה בגרמניה20-09-2016
586436ערכה לזיהוי מקטעים RNA בשיטת RT PCR19-09-2016
586437שרות שנתי ל-3 מכשירים ע"י חב' "אילקס מדיקל בע"מ"19-09-2016
586438פנייה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירות מטעם רופא תעסוקתי בעבור השירותים הוטרינריים - "חברת מדיטסט בדיקות (2007) בע"מ"19-09-2016
583711התקשרות פרטנית עם מתכננים ממשרד "אינג' מ. יוקלה ושות' (2000) לצורך קבלת שירותי פיקוח עליון 1. פוטש' אדריכלים (2010) בע"מ 2. ב.ס.ב. מהנדסים 3. ביותו"ב בע"מ 4. סמו הנדסת חשמל בע"מ 5. משה בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ19-09-2016
586338רכישת מכשיר פנומיקה לצמחים ברזולציה גבוהה19-09-2016
586344התקשרות עם מוסד מחקר באיטליה עבור ניקוי וריבוי של זני גפן של מינהל המחקר החקלאי19-09-2016
586414הרחבת התקשרות ראשונה לביצוע רכש, התקנה ואחזקת מזגנים ביחידות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומינהל המחקר החקלאי - לחלק של המינהל בלבד (מכרז 31/2014 שהוצא ע"י משרד החקלאות)19-09-2016
586415ניסוי, גידול ומסחור זני תות שדה באתיופיה – ברישיון לא בלעדי19-09-2016
586423התקשרות עם חברת VINEDOS ALTA לבחינת קווי גפן במקסיקו עם אפשרות למסחור (לרשימת הזנים המצורפת)19-09-2016
586430דיווח על מאגר עורכי פטנטנים19-09-2016
586339רכישת תאי גידול -2 יחידות15-09-2016
586242התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - "ממשק - תכנית יישום מדע בממשל" ממשק ו' (2016-2017)14-09-2016
586283התקשרות עם "בית העמק" לצורך רכישת מכשיר להפקת DNA מחברת "מקסוול" עבור המעבדה לכלבת14-09-2016
586083התקשרות עם יחידת הפיקוח, המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מנהל המחקר החקלאי, לצורך קבלת השירותים בשנת 201612-09-2016
586122הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקרים: 1- שיפור פיזור הנבת פלפל על ידי ממשק הזנה בחנקן בערבה 2- השפעת איכות המים כמותם ומצעי הגידול על יבול פרי הפלפל ואיכותו לפני ואחרי הקטיף תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 1.10.2017 12-09-2016
585909התקשרות עם רשות הטבע והגנים לצורך איחסון סירת פיקוח של הרט"ג בחצרי המשרד (תחנת דור) ללא תמורה על יסוד תקנה 3(7) לתח"ם08-09-2016
585930התקשרות עם התאחדות מגדלי הבקר - לרכישת שירות של שדרוג תוכנה "נעה" לשימוש מגדלים במרעה08-09-2016
585863התקשרויות עם "הורייזן ביוטק בע"מ" לצורך רכישת ערכות לבדיקת נוגדנים לקדחת קיו וכלמידיה בשיטת האלייזה07-09-2016
585864התקשרות עם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע07-09-2016
585845התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושאי המחקר: מחקרים שונים כמפורט בנספח א' המצ"ב תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.5.2017 07-09-2016
585855מימוש אופצייה שלישית וסופית לבקשה מס' 106/223/13 בשנוא דמי תחזוקה ושרות לניהול מערכת האיכות של המעבדה לזרעים07-09-2016
585856מכירת כלובים/תאים גנוטוביטים כבשים לאוניברסיטת בן גוריון07-09-2016
585858רכישת מערכת פוטוסינתזה * 2 יחידות07-09-2016
585859רכישת מערכת להדמיית פלוארסנציית כלורפיל באות מאופנן אמפליטודה07-09-2016
585861מימוש אופציה ראשונה לפטור 938 בנושא התקשרות עם חברת סחלב להשתתפות בתכנית מתמחים מתנדבים מחו"ל07-09-2016
585862מימוש אופצייה ראשונה בנושא מגמת אקולוגיה סביבה וקיימות באוניברסיטת בר אילן בשת"פ מכון וולקני.07-09-2016
585774התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - "ממשק - תכנית יישום מדע בממשל" ממשק ו' (2016-2017).06-09-2016
585702התקשרות עם "כרמל החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה-המרכז הלמסילי לחקר הים התיכון" לצורך קבלת שירות של איסוף שלל דיג בים התיכון לצורך בדיקת מזהמים שונים בדגי מאכל.05-09-2016
585731התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - התקשרות המשך להגדלת המסגרת התקציבית שמייעדת המדינה לרכש ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות עבור שנת 201605-09-2016
585745הנפקת תעודות בריאות בין לאומיות מאובטחות - חברת "דפוס בארי"05-09-2016
585639התקשרות המשך עם חברת י.ת.ב04-09-2016
585645הרחבת התקשרות ומימוש זכות ברירה שנת 2017 עם חברת " מוקד ע.מי.ש.ב (1989) בע"מ"04-09-2016
585650התקשרות עם המועצה האיזורית גולן לשם ביצוע שיקום תשתיות בשני יישובים - עין זיון ונאות גולן04-09-2016
585632התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ניתוח של התרומה הכלכלית של שטחי המרעה במקרקעי היעור של קק"ל לבדואים. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2016 04-09-2016
585546רכישת ערכה להפקת RNA מחומר פטולוגי בהליכי ריקבון מתקדם01-09-2016
585568הארכת התקשרות ללא עלות עם חברת קליינפלץ לקבלת ייעוץ בתחום החשמל - נב"מ01-09-2016
585569הארכת התקשרות - שירותי האכלה והובלה - אשד קרקבקי01-09-2016
585570הארכת התקשרות שניה ללא עלות עם חברת יורוגייט לקבלת ייעוץ ואפיון כתיבת מכרז למקבע ציוד מחשוב מוקשח ברכבים וליווי תהליך המימוש ברכבי יחידת הפיצו"ח01-09-2016
585575הארכה והרחבת התקשרות עם חברת א.ש. אקולוגיות - קבלת שירותי פינוי חומר צמחי01-09-2016
585578התקשרות המשך עם מר אסף אבטבי - ליווי הליך משפטי נגד המדינה בעניין מפונה מגוש קטיף וכינון מטע האתרוגים01-09-2016
585580התקשרות עם ירין קימור - הרצאה בנושא "חשיבה יצירתית, הבלתי אפשרי - אפשרי" במסגרת כנס תוכנית עיבודה 201701-09-2016
585542בדיקות דבש במעבדה בגרמניה31-08-2016
585544ייעוץ אקדמי בנושאים של כלכלה חקלאית ואסטרטגית31-08-2016
585545רכישת רשיונות לתוכנות GIS מחברת סיסטמטיקס31-08-2016
585331התקשרות עם עמותת לקט ישראל- מיזם משותף שעניינו איסוף עודפי מזון להקניית הרגלי תזונה לאוכלוסייה הבדואית30-08-2016
585487רכישת חיישנים ואוגרי נתונים למדידת טמפרטורה ורטיבות במצעים מנותקים30-08-2016
585489רכישת בית בד להפקת שמן זית מדוגמאות פרי גדולות30-08-2016
585491אספקה של מיכלים בנפח של כ-900 ליטר לגידול עצים במצע מנותק ובהזנה30-08-2016
585492תיקון טרקטורים של כל יחידות המינהל שנרכשו מחברת צ'פניק מהיצרנים LANDINI ו - MACCORMICK30-08-2016
585445התקשרות עם "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לפעילות אבחונית pcr29-08-2016
585447התקשרות עם חברת "אורגני שלי" לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור הגה"צ29-08-2016
585444פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לצורך תשלום דמי אכסון לקבוצת רשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב – למשחקי הספורטיאדה באילת בשנת 201629-08-2016
585266התקשרות עם יחידת הפיקוח, המחלקה לחקר איכות מזון ובטיחותו - מנהל המחקר החקלאי, לצורך קבלת השירותים בשנת 201623-08-2016
585284רכש של מערכת לאפיון מערך רב ערוצי של חיישנים אלקטרוניים המבוססים על שכבות פילמריות23-08-2016
585285רכישת סימולטור גז23-08-2016
585162התקשרות עם "החברה למפעלי כלכלה" לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות בהמלך חודש נובמבר 201621-08-2016
585052התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - רכישת קיטים לאבחון נגיפי שפעת העופות וניוקאסל18-08-2016
585056התקשרות עם מכון התקנים הישראלי לביצוע מעקב במסגרת ISO התעדת מערכת לניהול האיכות18-08-2016
585057התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת ערכות לביצוע קביעת רצף דנ"א במכשיר MISEQ18-08-2016
585058התקשרות עם עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ" (חל"צ) לביצוע מיזם משותף בשנים 2016-2017 : א. פעילות ספורטיבית חינוכית לילדי הפזורה הבדואית בדרום (תוכנית "דרך המגרש") ב. תכניות "הכשרה מקצועית" - מסגרת להכשרה תעסוקתית, כמנוף לשינוי חברתי דרך השימוש בענף הכדור רשת על מנת לקדם את פעילות הספורט בקרב ילדות נערות וצעירות בקהילה הבדואית בנגב ג. תכנית "משחק החיים" - שימוש בכדורגל ככלי לרכישת מיומנויות שונות לבוגרים וצעירים בחברה הבדואית בעלי צרכים מיוחדים18-08-2016
585062התקשרויות עם "הורייזן ביוטק בע"מ" לצורך רכישת ערכות לבדיקת נוגדנים לקדחת קיו וכלמידיה בשיטת האלייזה18-08-2016
585065התקשרות עם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע18-08-2016
585022התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח שיטות להתמודדות עם עש התפוח המדומה (עת"מ) תקופת ההתקשרות: מיום 2.6.2016 על ההסכם ועד ליום 1.6.2017 18-08-2016
584935התקשרות עם חברת "אילקס מדיקל בע"מ" לרכישת ערכות VIDAS לשו"ט 2016-201717-08-2016
584939התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג." - שירות תחזוקה שנתית לתוכנות gis - עבור התחנה לחקר הסחף ועבור שאר יחידות משרד החקלאות17-08-2016
584949התקשרות עם הרשות לשמירת הטבע והגנים - הסיירת הירוקה - לצורך העסקת שני פקחים עבור תכנית ברוצלה בנגב על ידי השו"ט ולצורך שני פקחים עבור יחידת פקיד היערות במשרד - לכיסוי פעילות שנת 2016.17-08-2016
584960התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - "ממשק - תכנית יישום מדע בממשל" ממשק ו' (2016-2017).17-08-2016
584910התקשרות עם "כרמל החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה-המרכז הלמסילי לחקר הים התיכון" לצורך קבלת שירות של איסוף שלל דיג בים התיכון לצורך בדיקת מזהמים שונים בדגי מאכל.16-08-2016
584901הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום טכנולוגיה אנטימיקרובי אלית לעיכוב התבססות חיידקים במזון תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.7.2017 16-08-2016
584849התקשרות עם חברת "אומניטק איכות" רכישת שירות שנתי (מנוי ותחזוקה) לתוכנת AutoCAD15-08-2016
584854התקשרות עם "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לבדיקה בשיטת FISH15-08-2016
584856רכישת קיטים לזיהוי פטריות פיטופטורה בהדרים באמצעות "סיאט ביו דיאגנוסטיקה בע"מ"15-08-2016
584858התקשרות עם חברת אחסנה ירוקה בע"מ לצורך רכישת מכולת איוד עבורמסוף מטענים נתב"ג15-08-2016
584860התקשרות עם רשות שדות התעופה לצורך רכישת מכשירי קשר מסוג "טטרא" לשימוש במעברי הגבול אלנבי ונהר הירדן15-08-2016
584861התקשרות עם "הורייזן ביוטק" עבור רכישת קיטים לזיהוי נוגדני מיקופלסמה בנסיובים של בקר15-08-2016
584862התקשרות עם "Bi Biological Industries" לצורך רכישת קיטים לאבחון מיני מיקופלסמה15-08-2016
584845הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: אתר מחקר אקולוגי ארוך טווח LTER לחקר ממשק יער נטע אדם בישראל (יער הקדושים) תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2016 15-08-2016
584648התקשרות עם חברת "אורגני שלי" לרכישת טבליות DDVP לצורך קטילת מזיקים עבור הגה"צ10-08-2016
584651התקשרות עם "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לפעילות אבחונית pcr10-08-2016
584463התקשרות עם "החברה למפעלי כלכלה" לצורך הוצאה לפועל של נופשון גמלאי משרד החקלאות בהמלך חודש נובמבר 201608-08-2016
584381התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הימצאות עדרים והשפעת רעייתם על הביומסה ועל מבנה הנוף הצמחי ביערות קק"ל באזור המרכז תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2016 07-08-2016
584382הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: התאמת דג הלברק לגידול במים מתוקים תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2016 07-08-2016
584309התקשרות לרכישת מלכודות יבחושים וזבובי חול - התקשרות עם חברת א.א.מ. טכנולוגיות מתקדמות04-08-2016
584314התקשרות עם "קאונט רייט טכנולוגיות בע"מ" לצורך רכישת מלכודות מסוג Bg Santinal המשמשות ללכידת יתושים מהסוג Ades04-08-2016
584267התקשרות עם "Reference Standards G&I" לצורך רכש קיטים מסוג QuickPick לצורך הפקת DNA של חיידק03-08-2016
584269התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA03-08-2016
584270התקשרות עם "די קו פרו בע"מ" לצורך רכש קיטים מסוג קסיללה בשיטת אליזה03-08-2016
583963התקשרות עם מכון התקנים הישראלי לביצוע מעקב במסגרת ISO התעדת מערכת לניהול האיכות31-07-2016
583965התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת ערכות לביצוע קביעת רצף דנ"א במכשיר MISEQ31-07-2016
583967התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ" - רכישת קיטים לאבחון נגיפי שפעת העופות וניוקאסל31-07-2016
583995התקשרות המשך לקבלת שירותי ייעוץ משפטיים בתחום הסכמי ההעתקה והתיישבות הקבע מול עו"ד איתי אהרונסון31-07-2016
583999התקשרות המשך עם עמותת YTEK לביצוע מיזם משותף31-07-2016
584001התקשרות המשך עם ד"ר אורי בסון, חברת "גיאוסנס" לצורך רכש רכיב GPS חדש למערכת GEM-2 31-07-2016
584003שירותי פינוי פסולת חומרים מסוכנים עבור הגה"צ ושו"ט - חברת "א.ש. אקולוגיה, התקשרות המשך 31-07-2016
584017הרחבת התקשרות עם חברת "בית ארז" - חוות מילטין בע"מ לרכישת מנות כלבת 31-07-2016
584035התקשרות עם עמותת "מפעלות חינוך וחברה בע"מ" (חל"צ) לביצוע מיזם משותף בשנים 2016-2017 : א. פעילות ספורטיבית חינוכית לילדי הפזורה הבדואית בדרום (תוכנית "דרך המגרש") ב. תכניות "הכשרה מקצועית" - מסגרת להכשרה תעסוקתית, כמנוף לשינוי חברתי דרך השימוש בענף הכדור רשת על מנת לקדם את פעילות הספורט בקרב ילדות נערות וצעירות בקהילה הבדואית בנגב ג. תכנית "משחק החיים" - שימוש בכדורגל ככלי לרכישת מיומנויות שונות לבוגרים וצעירים בחברה הבדואית בעלי צרכים מיוחדים31-07-2016
583419התקשרות עם ההסתדרות הציונית החטיבה להתיישבות עבור השלמת עבודות שיקום תשתיות ביישובי עוטף עזה בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2017 .31-07-2016
583962רכישת בית בד להפקת שמן זית מדוגמאות פרי גדולות31-07-2016
583846התקשרות עם ד"ר דניאל מדר-מנהל פרויקט מיפוי כושר נשיאה לרעייה בשטחים פתוחים 28-07-2016
583860התקשרות המשך עם חברת "בונוס פרוטוקולים" לקבלת שירות של הקלטה, תמלול ורישום פרוטוקול עבור הלשכה המשפטית 28-07-2016
583868התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג." - שירות תחזוקה שנתית לתוכנות gis - עבור התחנה לחקר הסחף ועבור שאר יחידות משרד החקלאות28-07-2016
583871התקשרות עם חברת "אילקס מדיקל בע"מ" לרכישת ערכות VIDAS לשו"ט 2016-201728-07-2016
583855הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר:יצור אתנול ממסה צמחית על ידי הנדסה מטבולית של חיידקי Lactobacillus plantarum תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 28-07-2016
583768התקשרות עם המרכז למורשת גוש קטיף לתכנון ולהקמת מבנה קבע למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון ביישוב ניצן27-07-2016
583778התקשרות עם חברת Food Services בדיקה לשאריות תרופות, חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים במוצרים מן החי 27-07-2016
583786התקשרות עם עיריית רהט לצורך הקמת שוק מוסדר לבע"ח ותוצרת חקלאית 27-07-2016
583714התקשרות עם חברת "אנויטק" ניהול בסיס הנתונים ההידרולוגי והמטאורולוגי26-07-2016
583717התקשרות עם ביוטסט בע"מ - לרכישת ערכות אלייזה Camel IgG26-07-2016
583737התקשרות עם "אגנטק" לצורך רכישת ריאגנטים לבדיקה בשיטת FISH26-07-2016
583738התקשרות עם "הורייזן ביוטק" עבור רכישת קיטים לזיהוי נוגדני מיקופלסמה בנסיובים של בקר26-07-2016
583739התקשרות עם "Bi Biological Industries" לצורך רכישת קיטים לאבחון מיני מיקופלסמה26-07-2016
583741התקשרות עם רשות שדות התעופה לצורך רכישת מכשירי קשר מסוג "טטרא" לשימוש במעברי הגבול אלנבי ונהר הירדן26-07-2016
583743התקשרות עם חברת אחסנה ירוקה בע"מ לצורך רכישת מכולת איוד עבורמסוף מטענים נתב"ג26-07-2016
583744רכישת קיטים לזיהוי פטריות פיטופטורה בהדרים באמצעות "סיאט ביו דיאגנוסטיקה בע"מ"26-07-2016
583745התקשרות עם חברת "אומניטק איכות" רכישת שירות שנתי (מנוי ותחזוקה) לתוכנת AutoCAD26-07-2016
583725הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: דרכים חדשות להקטנת נזקי אקרית הוורואה בדבורת הדבש במכוורות ישראל תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 26-07-2016
583728הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השבה שימור ואפיון של מגוון גנטי אבוד: זני חיטה עתיקים משדות הפלחה המסורתיים בארץ ישראל. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 28.12.2016 26-07-2016
583732הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השבה שימור ואפיון של מגוון גנטי "אבוד": זני חיטה עתיקים משדות הפלחה המסורתיים בארץ ישראל. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 28.12.2016 26-07-2016
579182התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם מדד בריאות הקרקע: פיתוח וגיבוש מדדים לאפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינתם במספר ממשקים משמרים. תקופת ההתקשרות: מיום 1.5.2016 ועד ליום 30.4.2017 26-07-2016
583506רכישת והתקנת שלושה מאוורים ברפת הניסיונות בבית דגן21-07-2016
583509רכישת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק מתצוגה21-07-2016
583513מכירת תוצרת חקלאית/תירס לתחמיץ ממרכז מחקר צפון-נווה יער21-07-2016
583442התקשרות עם חברת STARGROW לבחינה ומסחור זני משמש בדרא"פ21-07-2016
583477הארכת התקשרות שנייה ללא תוספת כספית לקבלת שרות ספק אינטרנט בחיבור ADSL ללא דואר אלקטרוני (מהזמנת מרכבה מס' 4500924035 ומפטור 865)21-07-2016
583479רכישת חיישנים ואוגרי נתונים למדידת טמפרטורה ורטיבות במצעים מנותקים20-07-2016
583483רכש של מערכת לאפיון מערך רב ערוצי של חיישנים אלקטרוניים המבוססים על שכבות פילמריות20-07-2016
583484רכישת סימולטור גז20-07-2016
583420פיתוח ושדרוג אתר האינטרנט של משרד החקלאות - חברת Ewave19-07-2016
583381התקשרות לרכישת שירותי מידע עסקיים - לצורך עבודתה השוטפת של יחידת הפיצו"ח 19-07-2016
583386התקשרות עם חברת BOT-עבודות תשתית מים19-07-2016
583387התקשרות לרכישת ביצוע בדיקת פטריות בגפן19-07-2016
583388הרחברת התקשרות עם חברת "סיסטם" לקבלת שירותי מיפוי - סקרי קרקע19-07-2016
583391התקשרות עם "גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ" - לרכישת אבקות לשנת 201619-07-2016
583400התקשרות לרכישת שירות שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים - התקשרות עם חברת "אורד"19-07-2016
583402רכישת רישוי תוכנה LET MOBILE התקשרות עם חברת TMG19-07-2016
583406התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה למטרת העלאת מודעות לנושא שימור משאב הקרקע החקלאית19-07-2016
583370התקשרות לרכישת שירותיו של מהנדס קירור עבור מנהלת ההשקעות 18-07-2016
583374התקשרות לקבלת שירותי מוקד, סיור וסיור יזום 18-07-2016
583378התקשרות ללא עלות עם מר יוסף אוק - קבלת שירותי ייעוץ בתחום מדיניות ואבטחת מידע18-07-2016
583283התקשרות עם צרכניית פנסטר רפאל בע"מ-רכישת מוצרי כיבוד קל עבור מחוז העמקים17-07-2016
583286החלפת כיור במינדף כימי - חברת אי.די.אס למינאר בע"מ17-07-2016
583289התקשרות עם "קאונט רייט טכנולוגיות בע"מ" לצורך רכישת מלכודות מסוג Bg Santinal המשמשות ללכידת יתושים מהסוג Ades17-07-2016
583293התקשרות לרכישת מלכודות יבחושים וזבובי חול - התקשרות עם חברת א.א.מ. טכנולוגיות מתקדמות17-07-2016
583302התקשרות לקבלת שירותי מוקד, סיור וסיור יזום17-07-2016
583299התקשרות המשך למכרז 19/2012 לאספקת בלילים ומזונות לרפת ולדיר עבור תחנת ניסיונות מרכז במינהל המחקר החקלאי 17-07-2016
583231התקשרות עם "די קו פרו בע"מ" לצורך רכש קיטים מסוג קסיללה בשיטת אליזה14-07-2016
583232התקשרות עם "Reference Standards G&I" לצורך רכש קיטים מסוג QuickPick לצורך הפקת DNA של חיידק14-07-2016
583233התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA14-07-2016
583225המשך התקשרות עם חברת עשת איילון תעשיות בע"מ לפיתוח ויישום מערכות ספקטראליות ב-NIR בקוי מיון של תוצרת חקלאית מגוונת טרייה מבקשה 00088 .14-07-2016
583236הרחבת התקשרות מפטור 1139 עם מוסד הטכניון לצורך ביצוע מחקר משותף בנושא פיתוח מערכת תומכת החלטות לביצוע דילול תפוח בכלים של חקלאות מדייקת תקופת ההתקשרות מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.201614-07-2016
583176התקשרות עם קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושירותי בריאות ליד הבירה-העברת תקציב לחוקר משנה בתוכנית מחקר שכותרתה: זיהוי ואיפיון זני shiga toxigenic13-07-2016
583178התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA13-07-2016
583188התקשרות עם "עמותת תפוח" - ביצוע שני מיזמים: תכנית טרנספורמציה דיגידלית - חורה דיגיטליתך ו - ס'לה - תכנית רוחב לקידום אוריינות דיגיטלית בחברה הבדואית.13-07-2016
583190התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושאי המחקר: זליגת מזהמים לסביבה באירועי גשם בעקבות יישום חומרים לדיכוי אבק בדרכים לא סלולות במחצבות תקופת ההתקשרות: מיום 1.8.2016 על ההסכם ועד ליום 31.7.2017 13-07-2016
576560התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף. בנושא: הפחתת הזיהומים בסלמונלה ובקמפילובקר שמקורם בענף הלול (מיזם סל"ק) תקופת ההתקשרות: מיום 1.3.2016 ועד ליום 28.2.2017 13-07-2016
581384רכישת IPAD- שלא באמצעות המכרז המרכזי של החשב הכללי. תקופת ההתקשרות: מיום אישור ועדת הפטור בחשכ"ל ועד ליום 31.12.201610-07-2016
582912התקשרות עם "רפת חוות מרכז" לקבלת שירותי חווה לניסוי בע"ח בתחום מחלות עטין07-07-2016
582826התקשרות עם חברת "אנויטק" ניהול בסיס הנתונים ההידרולוגי והמטאורולוגי06-07-2016
582850התקשרות עם ביוטסט בע"מ - לרכישת ערכות אלייזה Camel IgG06-07-2016
582718התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף יחסי הגומלין בין מערכת מרעה חקלאית והמערכת האקולוגית של מרעה עשבוני ים-תיכוני שבתוכה היא פועלת: תוכנית אינטגרטיבית. מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.201604-07-2016
582719התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף פיתוח אומדני תצרוכת מים ומדדי השקיה, מבוססים על נוסחת פנמן-מונטית, לגידול פלפל בבתי רשת וחממות. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.201604-07-2016
582720התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מידע מרחבי וחישה מרחוק ככלי לניהול מצאי הנוף הגבוה בשטחים כפריים תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2016 04-07-2016
582721התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיצוי פלרגוניום כטיפול נוירופרוטקטי בי למחלת פרקינסון תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2016 04-07-2016
582722התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושאי המחקר: 1. מחלת הרשת בשעורה בעיה ישנה בגידול מתחדש: איתור עמידות והחדרתה אל זנים מסחריים. 2. בחינת השפעות ומנגנון הפעולה של כלורהקסידין להגברת יעילות ההזנה בדגי מאכל תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2016 04-07-2016
582525קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ז-תשע"ח 2016/201704-07-2016
582669התקשרות פרטנית עם מתכננים ממשרד "אינג' מ. יוקלה ושות' (2000) לצורך קבלת שירותי פיקוח עליון 1. פוטש' אדריכלים (2010) בע"מ 2. ב.ס.ב. מהנדסים 3. ביותו"ב בע"מ 4. סמו הנדסת חשמל בע"מ 5. משה בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ03-07-2016
582641התקשרות עם האגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה למטרת העלאת מודעות לנושא שימור משאב הקרקע החקלאית30-06-2016
582643התקשרות עם "גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ" - לרכישת אבקות לשנת 201630-06-2016
582644התקשרות לרכישת שירות שנתי למערכות גילוי וכיבוי אש ושירותי תיקונים וחלפים - התקשרות עם חברת "אורד"30-06-2016
582645רכישת רישוי תוכנה LET MOBILE התקשרות עם חברת TMG30-06-2016
582647ניסוי גידול ומסחור זני תות שדה בקפריסין.30-06-2016
582146התקשרות המשך עם ההסתדרות הציונית בעבור העודפים המחוייבים של החטיבה להתיישבות29-06-2016
579836התקשרות עם קרן מחקר חקלאי דו לאומית (ישראל-ארה"ב) אשר הוקמה במטרה לקדם ולתמוך במחקר חקלאי אשר יביא תועלת הדדית הן לישראל והן לארה"ב.29-06-2016
582523מימוש אופצייה ראשונה מפטור 833 לרכישת שירותים ייחודיים למימוש תוכנית מחקר בנושא: "מידע מרחבי וחישה מרחוק ככלי לניהול מצאי הנוף הגבוה בשטחים כפריים, אורבניים וצדי דרכים" 29-06-2016
582526רכישת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק מתצוגה29-06-2016
582539מכירת תוצרת חקלאית/פרי השקד ממרכז מחקר צפון - נווה יער 29-06-2016
582542רכישת דוגם אוטמטי ושדרוג תוכנה למכשיר GM-MC הקיים במרכז גילת29-06-2016
582544התקשרות עם חברת STARGROW לבחינה ומסחור זני משמש בדרא"פ29-06-2016
582545התקשרות עם חברת אילן ביו קלצ'ר להעברת קווי קנביס לרשות מינהל המחקר החקלאי. תקופת ההתקשרות- אין.29-06-2016
582444רכישה של מערכת הדמייה רובטית מסוג OHREM27-06-2016
582317התקשרות עם "עמותת תפוח" - ביצוע שני מיזמים: תכנית טרנספורמציה דיגידלית - חורה דיגיטליתך ו - ס'לה - תכנית רוחב לקידום אוריינות דיגיטלית בחברה הבדואית.23-06-2016
582318התקשרות עם חברת "די קו פרו בע"מ" - לרכישת ערכות לבדיקה מהירה של וירוס TMV23-06-2016
582194התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA22-06-2016
582196התקשרות עם קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתית ושירותי בריאות ליד הבירה-העברת תקציב לחוקר משנה בתוכנית מחקר שכותרתה: זיהוי ואיפיון זני shiga toxigenic22-06-2016
582197התקשרות עם "אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ" - רכישת שירות אחזקה חצי שנתי - לשנת 201622-06-2016
582204התקשרות אגף הדיג עם הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לצורך ביטוח דגים בתחנות המחקר של אגף הדיג22-06-2016
582206התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף 201622-06-2016
582209התקשרות עם מעבדת מרכז הגנומיקה באוניברסיטת אילינוי - Research resources center of the University of Iilinois - עד תום שנת 201722-06-2016
582210התקשרות עם חברת "ירוק שירותים" לרכישת פחי היגיינה נשית לחדרי השירותים שבקריה החקלאית22-06-2016
582211התקשרות עם חברת "אלדן" לרכישת ערכות QiAamp Viral RNA MiniKit - לשנת 201622-06-2016
582195מכירת תוצרת חקלאית / בקייה ממרכז מחקר צפון - נווה יער 22-06-2016
581763רכישת מחשב נייד מקינטוש - שלא בהתאם למכרז המרכזי של החשב הכללי.21-06-2016
582022התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור ביצועי מטילות קלות באמצעות מניפולציות סביבתיות במהלך ההתפתחות העוברית תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2016 20-06-2016
582061התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: תפקיד אוקסין בהתפתחות פרחים ופירות בעגבניה תחת תנאי עקת טמפרטורה. תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.8.2017 20-06-2016
582029התקשרות עם "רפת חוות מרכז" לקבלת שירותי חווה לניסוי בע"ח בתחום מחלות עטין19-06-2016
581371רכישת מחשב DELL PRECISION M5510 שלא באמצעות המכרז המרכזי של החשב הכללי תקופת ההתקשרות: מיום אישור ועדת הפטור בחשכ"ל ועד ליום 31.12.201619-06-2016
581947התקשרות עם פרופ' משה בר יוסף - עבור יחידת השירותים להגנת הצומח לקבלת שירות מקצועי - ייעוץ מומחה בתחום מחלות הגרינינג ומחלת הקסיללה16-06-2016
581948התקשרות עם ד"ר מלכי ספודק - עבור יחידת השירותים להגנת הצומח לקבלת שירות מקצועי - ייעוץ מומחה להגדרת כנימות מגן16-06-2016
581907הרחבת התקשרות - קבלת שירותי בחינת התכנות כלכלית לגידול דגיגי טונה ובורי15-06-2016
581911התקשרות עם מועצת הצמחים - תמיכה במגדלי זיתים לשמן ובמגדלי ירקות לתעשיית הקפואים15-06-2016
581913הרחבת התקשרות לקבלת שירותי חילוץ ושיקום חיות מחמד - עמותת "תנו לחיות לחיות"15-06-2016
581915התקשרות לרכישת מלכודות מזיקים15-06-2016
577636הרחבת התקשרות למכרז פומבי 28/2012 אספקת והתקנת ריהוט מעבדות בכל יחידות המינהל.[עפ"י הזמנות בפועל ועפ"י המחירים שנקבעו במכרז]. תקופת ההתקשרות מיום אישור ועדת הפטור בחשכ"ל ועד ליום 30.6.201614-06-2016
576092התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף. בנושא: טיפול בשאריות תרופות בקולחים ברצף קרקע - מים – צמח בתנאים אופייניים לאגן הים התיכון. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 15.12.201613-06-2016
578849התקשרות עם קופיה לניהול ומחסור פרויקט של דוד גרנות בנושא SPV וביומסה.13-06-2016
580691מכירת תוצרת חקלאית מרכז מחקר צפון נווה יער / מדעי הצמח / חוות המרכז עד 150,000 ¤ כולל מע"מ09-06-2016
581650התקשרות המשך (ראשונה) לרכישת מכשיר צנטרפוגה נוסף [מהזמנת מרכבה מס' 4501114464] תקופת ההתקשרות: מיום אישור ההזמנה לשלושה חודשים. 09-06-2016
581668התקשרות עם ג.ר.גלובל קוסמטיקס בע"מ לפיתוח ארבעה זנים של צמחי תבלין למטרת מיצוי שמנים אתריים כתוסף למוצרי קוסמטיקה ותכשירי שיער מקצועיים. תמלוגים: כמפורט בפרוטוקול המצ"ב תקופת ההתקשרות: 6.6.2016 ועד 5.6.201809-06-2016
581576התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר:החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ/מועצה אזורית רמת הנגב ע.מ: 511750986 נושא המחקר: השפעת שילובי כנה/רוכב על איכות עגבניות לפני ואחרי הקטיף והצטברות חומרי הדברה בפרי הקטוף. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 30.6.2017 09-06-2016
581602התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" - רכישת קיטים לאבחון מעבדתי - שו"ט08-06-2016
581607התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת ערכות לביצוע קביעת רצף דנ"א08-06-2016
581609התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" - רכישת ריאגנטים לאבחון מעבדתי - שו"ט08-06-2016
581610התקשרות עם חברת "ביו ראד ישראל בע"מ" לצורך רכש לאבחון ספגת המוח בבקר ומחלת סקרייפי בצאן/בקר08-06-2016
581578התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: אוניברסיטת חיפה ע.מ: 500701628 נושא המחקר פיתוח מערכת ניהול מרחבית לשיפור ממשק חקלאות בת קיימא. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2016 08-06-2016
581594התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השפעת שילובי כנה/רוכב על איכות עגבניות לפני ואחרי הקטיף והצטברות חומרי הדברה בפרי הקטוף. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 30.6.2017 08-06-2016
581595התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר:שימוש בחומרי הדברה בגידולי הדרים והשפעתם על דבורי הדבש בצפון הנגב. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 30.6.2017 08-06-2016
581596מימוש אופציה (שנייה ואחרונה) מפטור 495 בנושא אספקת תערובת עיזים לאתר רמת הנדיב עבור חוות המרכז במינהל. 08-06-2016
581643שירותי יעוץ בנושא הקמה וליווי של מרכז מחקר לננוטכנולוגיה בתחומי החקלאות והמזון08-06-2016
581569התקשרות עם Corsica Innovations Inc לפיתוח ממשק אגרוטכני לגידול הידרופוני של צמחי קנאביס במערכת LEAF שתפותח בהתאם. 07-06-2016
581571 ניסוי גידול ומסחור זני תות שדה בקפריסין07-06-2016
581572התקשרות עם חברת אילן ביו קלצ'ר להעברת קווי קנביס לרשות מינהל המחקר החקלאי.07-06-2016
580019התקשרות עם משרדי עורכי פטנטים שונים בארץ ובחו"ל להמשך רישום קניין רוחני (עבור פטנטים קיימים / ישנים)07-06-2016
579995התקשרות המשך עם רו"ח ששון ושות' משרד רו"ח - לצורך מתן שירותים חשבונאיים למנהלת תנופה שעברה לאחריות משרד החקלאות05-06-2016
577028התקשרות המשך עם חברת אשחר (ארגון שירותי חברה ורווחה בע"מ)05-06-2016
581333התקשרות עם חברת "קרן התמר שירותים פיננסיים מתקדמים בע"מ" להצבת כספומט בחצרי משרד החקלאות, בית דגן - עבור יחידת נב"מ לשנים 2016-201701-06-2016
581335התקשרות עם חברת "ווטרס (טי סי) ישראל" לקבלת שירות תחזוקה שנתי למכשיר MS - MS - LC - השירותים להגנת הצומח01-06-2016
581339התקשרות עם מעבדת מרכז הגנומיקה באוניברסיטת אילינוי - Research resources center of the University of Iilinois - עד תום שנת 201701-06-2016
581344התקשרות עם חברת "אלדן" לרכישת ערכות QiAamp Viral RNA MiniKit - לשנת 201601-06-2016
581348התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף 201601-06-2016
581349התקשרות עם "אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע"מ" - רכישת שירות אחזקה חצי שנתי - לשנת 201601-06-2016
581352התקשרות אגף הדיג עם הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לצורך ביטוח דגים בתחנות המחקר של אגף הדיג01-06-2016
581353התקשרות עם חברת "ירוק שירותים" לרכישת פחי היגיינה נשית לחדרי השירותים שבקריה החקלאית01-06-2016
581216התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים למינוף תעשיית האגרו-ביוטכנולוגיה בישראל 1. תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.12.2016 31-05-2016
581217התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.8.2017 31-05-2016
581218התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.8.2017 31-05-2016
581225התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.8.2017 31-05-2016
578544התקשרות עם מועצת הצמחים - לביצוע תכנית הדברה בשיטת ה - SIT לזבוב הים התיכון לשנת 2016 עבור השירותים להגנת הצומח29-05-2016
581092התקשרות המשך לרכישת מכשיר שייקר אינקובטור נוסף (מהזמנת מרכבה מס' 4501206304)29-05-2016
581215התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.08.2017 29-05-2016
581221התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.08.2017 29-05-2016
581222התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.08.2017 29-05-2016
581113התקשרות עם פרופ' משה בר יוסף - עבור יחידת השירותים להגנת הצומח לקבלת שירות מקצועי - ייעוץ מומחה בתחום מחלות הגרינינג ומחלת הקסיללה26-05-2016
581114התקשרות עם ד"ר מלכי ספודק - עבור יחידת השירותים להגנת הצומח לקבלת שירות מקצועי - ייעוץ מומחה להגדרת כנימות מגן26-05-2016
579010התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: ממשק הזנה בחנקן בזיתים לשמן: שיקולים אגרונומיים וסביבתיים. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2016 26-05-2016
581181מימוש אופציה (ראשונה) לביצוע מחקר במטע זיתים בגד"ש - קיבוץ נגבה מפטור 782 40,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה - עפ"י ניצול המים בפועל והפרש המחיר בין מים מליחים למים שפירים26-05-2016
581107התקשרות עם מכון הקרקע - מכון וולקני לצורך קבלת שירות של בדיקת יציבות תלכידים במסגרת מחקר המבוצע על ידי ד"ר אלי ארגמן מהתחנה לחקר הסחף.25-05-2016
581110התקשרות עם חברת "יישום" - אוניברסיטה עברית לצורך קבלת חוות דעת משפטית מפרופ' אייל קלמנט בתיקי תביעה המנוהלים כנגד משרד החקלאות.25-05-2016
581101התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.08.2017 25-05-2016
581075מתן שרות בתחום בניית מודלים מטבוליים25-05-2016
580941התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה תקופת ההתקשרות: מיום 1.9.2016 ועד ליום 31.08.2017 23-05-2016
580804התקשרות עם חברת "דניאל ביוטק" עבור רכישת ערכות לביצוע קביעת רצף דנ"א22-05-2016
580806התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" - רכישת ריאגנטים לאבחון מעבדתי - שו"ט22-05-2016
580807התקשרות עם חברת "ביו ראד ישראל בע"מ" לצורך רכש לאבחון ספגת המוח בבקר ומחלת סקרייפי בצאן/בקר22-05-2016
580810הסתפקות בהצעה יחידה - התקשרות עם משק נורדיה אגש"ח - לרכש כבשים עבור ביצוע ניסוי לזיהוי נגיף כחול הלשון22-05-2016
580811התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" - רכישת קיטים לאבחון מעבדתי - שו"ט22-05-2016
580862רכישה של מערכת הדמייה רובטית מסוג OHREM22-05-2016
580864תוכנה ומכשיר לסריקת מערכת שורשים WinRhizo-pro22-05-2016
580868שירותי יעוץ וייצור כמויות גדולות של חיידקים22-05-2016
580874אפיון גנומי מפורט של אוכלוסיית בזיל ע"י ריצוף גנומי סלקטיבי בטכניקת GBS22-05-2016
580882התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים למינוף תעשיית האגרו-ביוטכנולוגיה בישראל 1. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2016 22-05-2016
577824הארכה והרחבתה התקשרות עם חברת מנהיגות - ליווי תהליך אסטרטגי לאגף שימור קרקע עד סוף שנת 201618-05-2016
580737מיזם חוחובה - שיתוף פעולה בתחומי מחקר18-05-2016
580664רכישת חבילת תמיכה Premier של מיקרוסופט17-05-2016
580703רכישת שבבי דנ"א17-05-2016
580708שיתוף פעולה עם חברת עשת אילון תעשיות (2003) בע"מ כשותף עסקי להגשת תכנית מו"פ במסגרת קול קורא לקרן "ניצן –תיבת נח" מדען ראשי משרד החקלאות בנושא פיתוח מיכון לחיטוי תוצרת מזון באמצעות מערכת קיטור ייעודית.17-05-2016
580711שיתוף פעולה עם חברת מוצרי סייפ – פק כשותף עסקי להגשת תכנית מו"פ במסגרת קול קורא לקרן "ניצן –תיבת נח" מדען ראשי משרד החקלאות בנושא ציפוי אקטיבי פרו – ביוטי לשימור תוצרת חקלאית טרייה לאחר הקטיף.17-05-2016
580714התקשרות עם ג.ר. גלובל קוסמטיקס בע"מ לפיתוח ארבעה זנים של צמחי תבלין למטרת מיצוי שמנים אתריים כתוסף למוצרי קוסמטיקה ותכשירי שיער מקצועיים. 17-05-2016
577172העסקת מלווה עסקי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר אודי רם והעסקת מלווה אדמיניסטרטיבי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר איתן מתוקי בנושא: בנושא: פיתוח יישומים לשיפור רווחיות משק חי (חוקר ראשי – אילן הלחמי) 17-05-2016
577174העסקת מלווה עסקי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר אודי רם והעסקת מלווה אדמיניסטרטיבי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר איתן מתוקי בנושא: חקלאות מדייקת – פיתוח מערכות לייעול יישום תשומות בשדה – חוקר ראשי ויקטור אלחנטי 17-05-2016
580591הרחבת התקשרות למכרז 8/2016 בנושא: סיור מקצועי, גיבוש לעובדי מינהל המחקר החקלאי אזור צפון - מאי 201616-05-2016
580608שירותי יעוץ בנושא הקמה וליווי של מרכז מחקר לננוטכנולוגיה בתחומי החקלאות והמזון16-05-2016
580482התקשרות עם אוניברסיטת בן גוריון-מימון מלגה לסטודנט לתואר שלישי (סמדר טנר) למחקר שעניינו: פיתוח מדדים כמותיים ובחינה ארגונומית, סביבתית וכלכלית של יישום עודפי עפר.11-05-2016
580484התקשרות עם דר' מיכאל ואן סטרטן באמצעות חברת "החקלאית" לצורך מתן הדרכות חד יומיות בשו"ט וכן ביצוע שירות של דיגום בכרים.11-05-2016
580488התקשרות עם חברת "הורייזון בייטוק" לרכישת ערכות בשיטת האלייזה לאבחון סוגי בשר במזון מעובד11-05-2016
580490התקשרות עם חברת "להבות" לרכישת חביות קצף להמתה של עופות נגועים בשפעת העופות11-05-2016
580491התקשרות עם ארגון FAO- תשלום דמי חבר לשנת 201611-05-2016
580493התקשרות עם חברת "אורקל ישראל" - הסכם לרכישת שירות תמיכה ואחזקה לרישיונות ולרכש רישיונות נוספים11-05-2016
580496התקשרות עם חברת "קרן התמר שירותים פיננסיים מתקדמים בע"מ" להצבת כספומט בחצרי משרד החקלאות, בית דגן - עבור יחידת נב"מ לשנים 2016-201711-05-2016
580498התקשרות עם חברת "ווטרס (טי סי) ישראל" לקבלת שירות תחזוקה שנתי למכשיר MS - MS - LC - השירותים להגנת הצומח11-05-2016
579201התקשרות עם קנט (הקרן לביטוח נזקי טבע) לצורך העברת השתתפות הממשלה בביטוח חקלאי ישראל כנגד אסונות טבע.10-05-2016
573440התקשרות עם "מיקרוסופט ישראל" לצורך פיתוח מערכת מחשוב ביקורת לייצוא תוצרת חקלאית בעבור יחידת השירותים לבגנת הצומח במשרד החקלאות. ההתקשרות הנה התקשרות המשך על יסוד תנאי תקנה 3(4)(ב)(3) לתח"ם10-05-2016
578232רכישת מחשב נייח מקינטוש - שלא בהתאם למכרז המרכזי של החשב הכללי. תקופת ההתקשרות: מיום אישור ועדת הפטור בחשב הכללי.10-05-2016
576783התקשרות עם קופיה חקלאות ומזון בע"מ לפיתוח תכשיר ביולוגי להקטנת הנזקים הנגרמים בגידולים חקלאיים על ידי חיידקים שוכני שיפה. תקופת ההתקשרות : תקופת המחקר: מיום חתימת ההסכם לשנתיים עם אפשרות להארכת תקופת המחקר בתוספת מימון לשנה אחת נוספת. תקופת הרישון: בלתי מוגבלת, בכ]וף לקיומו של קניין רוחני ולעמידה ביעדי המכירות.09-05-2016
580338התקשרות דחופה לתיקון מכשיר LCMS ביחידת צב"מ09-05-2016
580235התקשרות עם מכון הקרקע - מכון וולקני לצורך קבלת שירות של בדיקת יציבות תלכידים במסגרת מחקר המבוצע על ידי ד"ר אלי ארגמן מהתחנה לחקר הסחף.08-05-2016
580239התקשרות עם חברת "יישום" - אוניברסיטה עברית לצורך קבלת חוות דעת משפטית מפרופ' אייל קלמנט בתיקי תביעה המנוהלים כנגד משרד החקלאות.08-05-2016
580227התקשרות עם חברת NRS לפיתוח תרנגולות נקביות בהנדסה גנטית.08-05-2016
580268התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח טכנולוגיה אנטימיקרובי אלית חדשנית למניעת התבססות חיידקים על משטחי עבודה במערכות המשמשות את משק החלב. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2016 08-05-2016