​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
615085לאספקת מחטי ווקונטיינר ומבחנות עם ג'ל עבור השירותיים הווטרנרים23-04-2018
615086רכישת ציוד מעבדה23-04-2018
615087קבלת שירותי ייעוץ לליווי יקבים לקבלת רישיון עסק ורישיון יצרן23-04-2018
615099RFI פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 201823-04-2018
609531אספקת NGS next generation sequencing15-04-2018
614686מתן שירותי ביקורת אודות תמיכות בגרעינים משימתיים12-04-2018
614687קבלת שירותי ייעוץ מעקב אחר יישום תוצאות מחקרים, הטמעתם והערכת תרומתם - עבור יחידת המדען הראשי במשרד החקלאות12-04-2018
613720ביצוע עבודות מסגרות ואחזקה - עבודות אחזקה כלליות: בתחום מסגרות ואחזקה מכאנית במתקנים השונים במינהל המחקר החקלאי10-04-2018
613956אספקה שנתית של תערובות מזון מספוא לבקר עבור מרכז מחקר צפון נווה יער מינהל המחקר החקלאי21-03-2018
611325הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים28-01-2018
604610קול קורא למלגות בתר - דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ח-תשע"ט 2017/201803-10-2017