​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
602183בקשה לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ ארגוני וניהולי עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב19-09-2017
603944אספקת מכשיר הומוגנייזר בלחץ גבוה (High pressure homogenizer) עבור המכון לחקר אחסון ואיכות של תוצרת חקלאית ומזון במינהל המחקר החקלאי18-09-2017
603949אספקת מלגזת שטח עבור מרכז מחקר דרום גילת18-09-2017
602996אספקת מכשיר מיקרוטום עבור המכון להגנת הצומח במינהל המחקר החקלאי17-09-2017
603006אספקת מכשיר N- Element analyzer (combustion) Dumas עבור מרכז מחקר דרום גילת17-09-2017
603731ביצוע חידוש קו מים "10 מזרח עבור מרכז מחקר דרום גילת13-09-2017
603526אספקת מכשיר מערכת ציפוי דגמים משולב ברזולוציה גבוהה עבור מיקרוסקופ אלקטרונים סורק עבור המכון לאחסון במינהל המחקר החקלאי10-09-2017
603534אספקת טרקטור לרפת חוות המרכז במינהל המחקר החקלאי10-09-2017
603542אספקת מערכת VRI CENTER PIVOT קו נוע השקיה מחוגי עם יכולת השקיה מדייקת עבור מרכז מחקר דרום גילת במינהל המחקר החקלאי10-09-2017
603376אספקת מכשיר אולטראמיקרוטום עבור המכון להגנת הצומח במינהל המחקר החקלאי07-09-2017
603380אספקת מכשיר סטריאומיקרוסקופ עבור המכון להגנת הצומח במינהל המחקר החקלאי07-09-2017
603381אספקת מכשיר קורא פלטות MULTIMODE MICROPLATE READER עבור המכון להנדסה חקלאית במינהל המחקר החקלאי07-09-2017
603227מתן שירותי עבודות עפר ופריצת דרכים עבור הרשות לפיתוח התיישבות הבדואים בנגב04-09-2017
595443פרסום פנייה מוקדמת לקבלת מידע RFI ליחידת קידום לשנת 201721-03-2017
592609קול קורא - הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית לשנת 201712-01-2017
582525קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ז-תשע"ח 2016/201704-07-2016