​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
641808למתן שירות של אחזקת מערכות לגילוי וכיבוי אש במשרד החקלאות (כלל ארצי)14-11-2019
641812לאחזקה והתקנת מתקני קירור ביחידות משרד החקלאות (כלל ארצי) 14-11-2019
641813למתן שירותי יעוץ אקולוגיה ימית עבור אגף דיג וחקלאות מים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 14-11-2019
639487אספקת שירות כיולים למכשירי וציוד מעבדות עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר14-11-2019
640510לביצוע מחקר והערכת פעילות הגרעינים המשימתיים14-11-2019
640508אבחון מחלות צמחים במעבדות פרטיות 13-11-2019
640754הקמת יחידת המכוורת במתחם הקריה החקלאית בראשון לציון13-11-2019
640211שיפוץ סככות הטלה במשק העופות במינהל המחקר החקלאי.04-11-2019
636514קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ט - תש"פ 2019/202014-07-2019
631980פרסום R.F.I פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 2019 21-03-2019
628843הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים16-01-2019
621614קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ח- תשע"ט 2018/201912-09-2018