משרד החקלאות

​​​​​​​​​​​

 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 201911/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx
הודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 201902/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_dagim.aspx
נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-201917/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tozeret_aruza.aspx
נוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומה14/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Potato.aspx
נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019 10/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/slila_ve_shikum.aspx
נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית – 2019 מס' 1100221/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/noal_tmicha_11002.aspx
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה 01/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspx
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 202022/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspx
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה 16/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspx
תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו – פרסום לציבור03/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Siluk_Mataim.aspx
נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה (עדכון תקציבי)26/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_tvuot_otef_aza.aspx
נוהל תמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2019 - 2021 25/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Anaf_Habakr.aspx
נוהל תמיכה בשיקום בריכות פתוחות לגידול דגים לשנים 2019-2020 – פרסום לציבור 25/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Shikum_Brechot.aspx
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 עדכון 2019 18/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_shmita.aspx
הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה לשנת 201909/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/agricultural_periphery.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים מיום 10.3.201909/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Protocol_Tmichot_10032019.aspx
נוהל תמיכה לרכישת מרסקות גדולות – לטיפול בגדמי מטעים לשנת 2019 – פרסום לציבור03/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Large_marshes.aspx
נוהל תמיכה בתחום תשתיות למיזמים מחוללי שינוי לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 1033327/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Projects.aspx
נהל תמיכה בתחום חברה וקליטה לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 1033227/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Society.aspx
נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון במסגרת הסכם המים 424/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/chelkot_Galil.aspx

 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
הודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_dagim.aspxהודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 2019
נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tozeret_aruza.aspxנוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019