​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אישור ועמידה בתנאי רישיון משתלה - קובץ נהלים וטפסים מאוחד07/08/2016 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_veamida_betnnai_rishayon_lemashtela.aspx
אישור ריבוי גפן30/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/homer_ribuy_gefen_2018.aspx
אמות המידה לעדכון מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מחירים. אמות המידה משנת 2012,כולל עדכונים שחלו מאז עד היום באמות המידה28/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/milk_prices_update.aspx
בדיקה ואישור משלוחים לייצוא של חומר ריבוי 22/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_mishkochim_ribui.aspx
ביקורת משתלות המייצאות צמחים, חומר ריבוי וצמחי נוי, צמחי מים מפעלי תוצרת מעובדת31/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/bikoret_mashtelot.aspx
בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמךhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/bakasha_lehasmachat_rofe.aspx
בקשה לרישום תכשיר כימי לשימוש וטרינרי24/04/2012 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Tachshirim_bakasha.aspx
בקשה לרישיון יצואhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/form_rishayon_exp.aspx
דיגום שתילים לפני אישור לשיווק – קובץ נהלים02/01/2016 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/digom_shtilim_before_shivook.aspx
דיווחי שבבים - טופס אקסלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/divuah_shvavim.aspx
דפי הסבר אודות החוקים והתקנות בנושא פיקוח על כלבים וכלבתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/pikuah_klavim.aspx
דרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן וחידוש היתר ליצרנים יבואנים ומשווקים13/10/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/drishot_haagaf.aspx
דרישות השירותים להגנת הצומח ולביקורת להכרה מעבדות חיצוניותhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hakara_bemaabadot_chitzoniot.aspx
דרישות כלליות לאישור משתלה ליצוא באיכות מיוחדת31/03/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/drishot klaliyot.aspx
החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 19 כנגד מחלת הברוצלוזיס29/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hisun_bru_-29-04-2019.aspx