Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
כלב
משרד החקלאות מפרסם הנחיות למיגון ולטיפול בחיות מחמד לאור המצב הביטחוני
המרחב המוגן / המקלט, שהוכן על פי הנחיות פיקוד העורף, יספק הגנה טובה הן לבני האדם והן לחיות המחמד השוהות בו. מומלץ להצטייד במלאי של תרופות, שבעל החיים מטופל בהן דרך קבע, למקרה של שהייה ממושכת במרחב המוגן. אם לבעל החיים נטייה לבהלת יתר – יש להיוועץ ברופא הווטרינר המטפל לגבי תרופות מתאימות.
המשך
מסגרת
שומרים על העצים

 
מחירי שוק מקומי ודוחות
מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
ביצים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר: מבצע השבת החטופים הביא לעלייה במספר התפיסות של ביצים מוברחות
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, תפסו כ- 540,000 אלף ביצים, שנעשה ניסיון להבריחן
המשך
חקלאות ישראלית - ההיי-טק של הטבע
משרד החקלאות ופיתוח הכפר משיק קמפיין תדמית טלוויזיוני תחת הכותרת "חקלאות ישראלית - ההייטק של הטבע

הקמפיין כולל סרטונים בסגנון דוקומנטרי בהם חקלאי ישראל מספרים על עבודתם בענפי החקלאות השונים.
המשך
סוסים,  פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי חיים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות

מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
10/07/2014
"מחקרים בכלכלה חקלאית ופיתוח הכפר" - מצגות ותקצירים מיום העיון - 23 ביוני 2014
06/07/2014
שוק האפרסמון העולמי בעונת 2013/14 (בדגש על ספרד)
02/07/2014
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
29/06/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
25/06/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
23/06/2014
קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015
23/06/2014
קול קורא להשתתפות במיזם "שומרים על העצים"
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
"מחקרים בכלכלה חקלאית ופיתוח הכפר" - מצגות ותקצירים מיום העיון - 23 ביוני 2014
06/07/2014
שוק האפרסמון העולמי בעונת 2013/14 (בדגש על ספרד)
02/07/2014
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
29/06/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
25/06/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
23/06/2014
קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015
23/06/2014
קול קורא להשתתפות במיזם "שומרים על העצים"
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
"מחקרים בכלכלה חקלאית ופיתוח הכפר" - מצגות ותקצירים מיום העיון - 23 ביוני 2014
06/07/2014
שוק האפרסמון העולמי בעונת 2013/14 (בדגש על ספרד)
02/07/2014
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
29/06/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
25/06/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
23/06/2014
קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015
23/06/2014
קול קורא להשתתפות במיזם "שומרים על העצים"
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
"מחקרים בכלכלה חקלאית ופיתוח הכפר" - מצגות ותקצירים מיום העיון - 23 ביוני 2014
06/07/2014
שוק האפרסמון העולמי בעונת 2013/14 (בדגש על ספרד)
02/07/2014
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
29/06/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
25/06/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
23/06/2014
קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015
23/06/2014
קול קורא להשתתפות במיזם "שומרים על העצים"
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
"מחקרים בכלכלה חקלאית ופיתוח הכפר" - מצגות ותקצירים מיום העיון - 23 ביוני 2014
06/07/2014
שוק האפרסמון העולמי בעונת 2013/14 (בדגש על ספרד)
02/07/2014
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
29/06/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
25/06/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
23/06/2014
קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015
23/06/2014
קול קורא להשתתפות במיזם "שומרים על העצים"
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
"מחקרים בכלכלה חקלאית ופיתוח הכפר" - מצגות ותקצירים מיום העיון - 23 ביוני 2014
06/07/2014
שוק האפרסמון העולמי בעונת 2013/14 (בדגש על ספרד)
02/07/2014
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
29/06/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
25/06/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
23/06/2014
קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015
23/06/2014
קול קורא להשתתפות במיזם "שומרים על העצים"
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
"מחקרים בכלכלה חקלאית ופיתוח הכפר" - מצגות ותקצירים מיום העיון - 23 ביוני 2014
06/07/2014
שוק האפרסמון העולמי בעונת 2013/14 (בדגש על ספרד)
02/07/2014
מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015
29/06/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
25/06/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
23/06/2014
קודי גידולים כבסיס לחישוב ההקצאה המומלצת לעובדים זרים לשנת 2015
23/06/2014
קול קורא להשתתפות במיזם "שומרים על העצים"
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
   
כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות