Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
חלב
עם כניסתו לתוקף של צו המחירים עליו חתמו אמש השרים מהיום (11.2.2016) מופחתים משמעותית מחיר מוצרי החלב ומחירי הביצים שבפיקוח
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל, ושר האוצר משה כחלון, חתמו אמש על צו פיקוח לעדכון מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח. הצו נכנס לתוקף היום (11.2.2016) ויוביל להפחתת מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.02% והפחתת מחירי הביצים בשיעור ממוצע של 4.62%. עם כניסת צו המחירים עליו חתמו אמש השרים מהיום (11.2.2016) מופחתים משמעותית מחיר מוצרי החלב ומחירי הביצים שבפיקוח.
המשך
מסגרת

שומרים על העצים
      
מחירי שוק מקומי ודוחות

מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
ביצים
משרד הבריאות ומשרד החקלאות ממשיכים בבדיקות נרחבות לאיתור סלמונלה בביצים
במסגרת הבדיקות המקיפות נמצא חיידק סלמונלה בביצים הנושאות את הסימון ES עם חותם תחנת המיון לסר, קוד ES5236 תאריך לשיווק - 6/2 ותאריך במקרר (לשימוש) - 6/3.
המשך
שיזף חצבה
משרד החקלאות משיק: אתר "עצי מורשת" הכולל את סיפורם של כ-1,500 עצים עם סיפורים היסטוריים

האתר האינטראקטיבי כולל את סיפורם של כ- 1,500 עצים המספרים את סיפורה של מדינת ישראל ובעלי משמעות מבחינה תרבותית, יהודית והיסטורית.
המשך
הלוואות לחקלאים, photo by fotolia
משרד החקלאות משיק קרן ייעודית למתן הלוואות לחקלאים בערבות מדינה
הלוואות הקרן יהיו בערבות מדינה בשיעור מוגדל של 85% מסכום ההלוואה. הקרן תחל לספק את האשראי לסקטור החקלאי וזאת באמצעות הבנקים, שזכו במכרז לתפעל את קרנות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
המשך
הטיפול בעשן המפחמות הפוגע בתושבי חריש והסביבה יוצא לדרך

 צוות בינמשרדי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם דוח למציאת פתרון לצמצום המטרד הסביבתי של עשן המפחמות.

הדוח מתמקד במציאת פתרונות לפסולת של גדמי מטעים, באמצעות הפיכתם ממטרד למשאב ולמקור אנרגיה כגון שריפת הגדמים בתחנות כוח פחמיות של חברת החשמל ועיבוד גדמי העץ לטובת ייצור אנרגיה.
המשך
סוסים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
תרנגולות
כל המידע על שפעת העופות

עדכונים אחרונים, מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
11/02/2016
משרד הבריאות ומשרד החקלאות ממשיכים בבדיקות נרחבות לאיתור סלמונלה בביצים: נמצא חיידק סלמונלה בביצים הנושאות את הסימון ES עם חותם תחנת המיון לסר, קוד ES5236 תאריך לשיווק - 6/2 ותאריך במקרר (לשימוש) - 6/3
11/02/2016
תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגב
11/02/2016
תוצאות הליכים משפטיים יולי - 2016
11/02/2016
עדכון מחירי חלב וביצים (11.2.2016)
08/02/2016
תקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע"ו - 2016 - פרסום להערות הציבור
08/02/2016
קורס השקייה ודישון יפתח בתאריך 17.2.16
03/02/2016
טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו–2016 - להערות הציבור
03/02/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 1 לשנת 2016
03/02/2016
יום עיון בנושא עדכון תקנות מים וביוב וההשלכות על הטיפול בשפכי רפת
02/02/2016
קורס העשרה בנושא הזרעה מלאכותית ופוריות
02/02/2016
כנס ענף ההדרים לזכרם של שמואל (סם) אשכנזי וד"ר עליזה ורדי
28/01/2016
בחזית החקלאות - גיליון מס' 5 ינואר 2016
28/01/2016
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2016
14/01/2016
מכרז מס' 60/2015 אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
11/02/2016
משרד הבריאות ומשרד החקלאות ממשיכים בבדיקות נרחבות לאיתור סלמונלה בביצים: נמצא חיידק סלמונלה בביצים הנושאות את הסימון ES עם חותם תחנת המיון לסר, קוד ES5236 תאריך לשיווק - 6/2 ותאריך במקרר (לשימוש) - 6/3
11/02/2016
תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגב
11/02/2016
תוצאות הליכים משפטיים יולי - 2016
11/02/2016
עדכון מחירי חלב וביצים (11.2.2016)
08/02/2016
תקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע"ו - 2016 - פרסום להערות הציבור
08/02/2016
קורס השקייה ודישון יפתח בתאריך 17.2.16
03/02/2016
טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו–2016 - להערות הציבור
03/02/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 1 לשנת 2016
03/02/2016
יום עיון בנושא עדכון תקנות מים וביוב וההשלכות על הטיפול בשפכי רפת
02/02/2016
קורס העשרה בנושא הזרעה מלאכותית ופוריות
02/02/2016
כנס ענף ההדרים לזכרם של שמואל (סם) אשכנזי וד"ר עליזה ורדי
28/01/2016
בחזית החקלאות - גיליון מס' 5 ינואר 2016
28/01/2016
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2016
14/01/2016
מכרז מס' 60/2015 אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
11/02/2016
משרד הבריאות ומשרד החקלאות ממשיכים בבדיקות נרחבות לאיתור סלמונלה בביצים: נמצא חיידק סלמונלה בביצים הנושאות את הסימון ES עם חותם תחנת המיון לסר, קוד ES5236 תאריך לשיווק - 6/2 ותאריך במקרר (לשימוש) - 6/3
11/02/2016
תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגב
11/02/2016
תוצאות הליכים משפטיים יולי - 2016
11/02/2016
עדכון מחירי חלב וביצים (11.2.2016)
08/02/2016
תקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע"ו - 2016 - פרסום להערות הציבור
08/02/2016
קורס השקייה ודישון יפתח בתאריך 17.2.16
03/02/2016
טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו–2016 - להערות הציבור
03/02/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 1 לשנת 2016
03/02/2016
יום עיון בנושא עדכון תקנות מים וביוב וההשלכות על הטיפול בשפכי רפת
02/02/2016
קורס העשרה בנושא הזרעה מלאכותית ופוריות
02/02/2016
כנס ענף ההדרים לזכרם של שמואל (סם) אשכנזי וד"ר עליזה ורדי
28/01/2016
בחזית החקלאות - גיליון מס' 5 ינואר 2016
28/01/2016
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2016
14/01/2016
מכרז מס' 60/2015 אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
11/02/2016
משרד הבריאות ומשרד החקלאות ממשיכים בבדיקות נרחבות לאיתור סלמונלה בביצים: נמצא חיידק סלמונלה בביצים הנושאות את הסימון ES עם חותם תחנת המיון לסר, קוד ES5236 תאריך לשיווק - 6/2 ותאריך במקרר (לשימוש) - 6/3
11/02/2016
תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגב
11/02/2016
תוצאות הליכים משפטיים יולי - 2016
11/02/2016
עדכון מחירי חלב וביצים (11.2.2016)
08/02/2016
תקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע"ו - 2016 - פרסום להערות הציבור
08/02/2016
קורס השקייה ודישון יפתח בתאריך 17.2.16
03/02/2016
טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו–2016 - להערות הציבור
03/02/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 1 לשנת 2016
03/02/2016
יום עיון בנושא עדכון תקנות מים וביוב וההשלכות על הטיפול בשפכי רפת
02/02/2016
קורס העשרה בנושא הזרעה מלאכותית ופוריות
02/02/2016
כנס ענף ההדרים לזכרם של שמואל (סם) אשכנזי וד"ר עליזה ורדי
28/01/2016
בחזית החקלאות - גיליון מס' 5 ינואר 2016
28/01/2016
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2016
14/01/2016
מכרז מס' 60/2015 אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
11/02/2016
משרד הבריאות ומשרד החקלאות ממשיכים בבדיקות נרחבות לאיתור סלמונלה בביצים: נמצא חיידק סלמונלה בביצים הנושאות את הסימון ES עם חותם תחנת המיון לסר, קוד ES5236 תאריך לשיווק - 6/2 ותאריך במקרר (לשימוש) - 6/3
11/02/2016
תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגב
11/02/2016
תוצאות הליכים משפטיים יולי - 2016
11/02/2016
עדכון מחירי חלב וביצים (11.2.2016)
08/02/2016
תקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע"ו - 2016 - פרסום להערות הציבור
08/02/2016
קורס השקייה ודישון יפתח בתאריך 17.2.16
03/02/2016
טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו–2016 - להערות הציבור
03/02/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 1 לשנת 2016
03/02/2016
יום עיון בנושא עדכון תקנות מים וביוב וההשלכות על הטיפול בשפכי רפת
02/02/2016
קורס העשרה בנושא הזרעה מלאכותית ופוריות
02/02/2016
כנס ענף ההדרים לזכרם של שמואל (סם) אשכנזי וד"ר עליזה ורדי
28/01/2016
בחזית החקלאות - גיליון מס' 5 ינואר 2016
28/01/2016
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2016
14/01/2016
מכרז מס' 60/2015 אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
11/02/2016
משרד הבריאות ומשרד החקלאות ממשיכים בבדיקות נרחבות לאיתור סלמונלה בביצים: נמצא חיידק סלמונלה בביצים הנושאות את הסימון ES עם חותם תחנת המיון לסר, קוד ES5236 תאריך לשיווק - 6/2 ותאריך במקרר (לשימוש) - 6/3
11/02/2016
תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגב
11/02/2016
תוצאות הליכים משפטיים יולי - 2016
11/02/2016
עדכון מחירי חלב וביצים (11.2.2016)
08/02/2016
תקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע"ו - 2016 - פרסום להערות הציבור
08/02/2016
קורס השקייה ודישון יפתח בתאריך 17.2.16
03/02/2016
טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו–2016 - להערות הציבור
03/02/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 1 לשנת 2016
03/02/2016
יום עיון בנושא עדכון תקנות מים וביוב וההשלכות על הטיפול בשפכי רפת
02/02/2016
קורס העשרה בנושא הזרעה מלאכותית ופוריות
02/02/2016
כנס ענף ההדרים לזכרם של שמואל (סם) אשכנזי וד"ר עליזה ורדי
28/01/2016
בחזית החקלאות - גיליון מס' 5 ינואר 2016
28/01/2016
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2016
14/01/2016
מכרז מס' 60/2015 אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
11/02/2016
משרד הבריאות ומשרד החקלאות ממשיכים בבדיקות נרחבות לאיתור סלמונלה בביצים: נמצא חיידק סלמונלה בביצים הנושאות את הסימון ES עם חותם תחנת המיון לסר, קוד ES5236 תאריך לשיווק - 6/2 ותאריך במקרר (לשימוש) - 6/3
11/02/2016
תכנית רב שנתית למזעור מחלת הברוצלוזיס בעדרי הצאן בנגב בשנים 2019-2014 - נוהל מורחב לביצוע בשנים 2016-2017, למוקדים נוספים באזור המבצע בנגב
11/02/2016
תוצאות הליכים משפטיים יולי - 2016
11/02/2016
עדכון מחירי חלב וביצים (11.2.2016)
08/02/2016
תקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע"ו - 2016 - פרסום להערות הציבור
08/02/2016
קורס השקייה ודישון יפתח בתאריך 17.2.16
03/02/2016
טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), התשע"ו–2016 - להערות הציבור
03/02/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 1 לשנת 2016
03/02/2016
יום עיון בנושא עדכון תקנות מים וביוב וההשלכות על הטיפול בשפכי רפת
02/02/2016
קורס העשרה בנושא הזרעה מלאכותית ופוריות
02/02/2016
כנס ענף ההדרים לזכרם של שמואל (סם) אשכנזי וד"ר עליזה ורדי
28/01/2016
בחזית החקלאות - גיליון מס' 5 ינואר 2016
28/01/2016
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2016
14/01/2016
מכרז מס' 60/2015 אספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור עבור השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים

הנחיות לקניית בשר
כשמדובר בבשר אל תאכלו כל מה שמוכרים לכם
  

כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 
פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר