Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
שדה חקלאי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתכנית תגמולים לחקלאים המעסיקים עובדים ישראלים בחקלאות
בימים אלה מחדש משרד החקלאות ופיתוח הכפר את התכנית שיזם לפני שלוש שנים לעידוד העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות. התכנית לשנת 2014 משופרת לעומת השנים הקודמות, ובמסגרתה הכפיל המשרד את התמריץ למעסיקים שיעסיקו עובדים ישראליים חדשים במשקם ל- 2,000 ₪ לחודש, לעומת 1,000 ₪ בשנים הקודמות. סך התקציב לטובת התכנית יעמוד על 12 מיליון ₪.
המשך
מסגרת
שומרים על העצים


 
מחירי שוק מקומי ודוחות
מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
מוצרי חלב בפיקוח
ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות והאוצר מצאה כי אין מקום לעלות את מחיר מוצרי החלב בפיקוח
זאת כיוון שמדובר בשיעור נדרש הנמוך מ- 3%. המחירים שבפיקוח מתעדכנים פעם בשנה או בעקבות התייקרות/הוזלה מצטברת של סך עלות הייצור בשיעור של 3%, המוקדם מבין השניים.
המשך
חקלאות ישראלית - ההיי-טק של הטבע
משרד החקלאות ופיתוח הכפר משיק קמפיין תדמית טלוויזיוני תחת הכותרת "חקלאות ישראלית - ההייטק של הטבעהקמפיין כולל סרטונים בסגנון דוקומנטרי בהם חקלאי ישראל מספרים על עבודתם בענפי החקלאות השונים.
המשך
סוסים,  פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי חיים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות

מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
31/07/2014
הארכת ההרשמה למיזם "שומרים על העצים" עד ל- 1.9.2014
29/07/2014
עיקרי החלטות ועדת המחירים - מיום 10 ביולי 2014
28/07/2014
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
28/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתים
27/07/2014
ענף שמן הזית - סקירה (אפריל 2014)
27/07/2014
הוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
24/07/2014
טיוטת קול קורא להערות הציבור - פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה
23/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם יין
22/07/2014
עגבניות מאכל בישראל - סקירה ענפית
22/07/2014
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
20/07/2014
קורס גידול סוסים, נובמבר 2014 בבית דגן
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
מכרז לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי למנהלת ההשקעות
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
31/07/2014
הארכת ההרשמה למיזם "שומרים על העצים" עד ל- 1.9.2014
29/07/2014
עיקרי החלטות ועדת המחירים - מיום 10 ביולי 2014
28/07/2014
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
28/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתים
27/07/2014
ענף שמן הזית - סקירה (אפריל 2014)
27/07/2014
הוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
24/07/2014
טיוטת קול קורא להערות הציבור - פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה
23/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם יין
22/07/2014
עגבניות מאכל בישראל - סקירה ענפית
22/07/2014
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
20/07/2014
קורס גידול סוסים, נובמבר 2014 בבית דגן
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
מכרז לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי למנהלת ההשקעות
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
31/07/2014
הארכת ההרשמה למיזם "שומרים על העצים" עד ל- 1.9.2014
29/07/2014
עיקרי החלטות ועדת המחירים - מיום 10 ביולי 2014
28/07/2014
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
28/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתים
27/07/2014
ענף שמן הזית - סקירה (אפריל 2014)
27/07/2014
הוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
24/07/2014
טיוטת קול קורא להערות הציבור - פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה
23/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם יין
22/07/2014
עגבניות מאכל בישראל - סקירה ענפית
22/07/2014
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
20/07/2014
קורס גידול סוסים, נובמבר 2014 בבית דגן
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
מכרז לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי למנהלת ההשקעות
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
31/07/2014
הארכת ההרשמה למיזם "שומרים על העצים" עד ל- 1.9.2014
29/07/2014
עיקרי החלטות ועדת המחירים - מיום 10 ביולי 2014
28/07/2014
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
28/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתים
27/07/2014
ענף שמן הזית - סקירה (אפריל 2014)
27/07/2014
הוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
24/07/2014
טיוטת קול קורא להערות הציבור - פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה
23/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם יין
22/07/2014
עגבניות מאכל בישראל - סקירה ענפית
22/07/2014
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
20/07/2014
קורס גידול סוסים, נובמבר 2014 בבית דגן
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
מכרז לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי למנהלת ההשקעות
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
31/07/2014
הארכת ההרשמה למיזם "שומרים על העצים" עד ל- 1.9.2014
29/07/2014
עיקרי החלטות ועדת המחירים - מיום 10 ביולי 2014
28/07/2014
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
28/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתים
27/07/2014
ענף שמן הזית - סקירה (אפריל 2014)
27/07/2014
הוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
24/07/2014
טיוטת קול קורא להערות הציבור - פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה
23/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם יין
22/07/2014
עגבניות מאכל בישראל - סקירה ענפית
22/07/2014
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
20/07/2014
קורס גידול סוסים, נובמבר 2014 בבית דגן
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
מכרז לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי למנהלת ההשקעות
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
31/07/2014
הארכת ההרשמה למיזם "שומרים על העצים" עד ל- 1.9.2014
29/07/2014
עיקרי החלטות ועדת המחירים - מיום 10 ביולי 2014
28/07/2014
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
28/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתים
27/07/2014
ענף שמן הזית - סקירה (אפריל 2014)
27/07/2014
הוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
24/07/2014
טיוטת קול קורא להערות הציבור - פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה
23/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם יין
22/07/2014
עגבניות מאכל בישראל - סקירה ענפית
22/07/2014
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
20/07/2014
קורס גידול סוסים, נובמבר 2014 בבית דגן
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
מכרז לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי למנהלת ההשקעות
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
31/07/2014
הארכת ההרשמה למיזם "שומרים על העצים" עד ל- 1.9.2014
29/07/2014
עיקרי החלטות ועדת המחירים - מיום 10 ביולי 2014
28/07/2014
תקרת ההקצאה למים לחקלאות - עדכון כמות המקסימום להקצאה לצרכן החקלאי לכל סוגי המים
28/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתים
27/07/2014
ענף שמן הזית - סקירה (אפריל 2014)
27/07/2014
הוראת שעה - עובדים זרים בחקלאות מבצע "צוק איתן"
24/07/2014
טיוטת קול קורא להערות הציבור - פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה
23/07/2014
דחיית תאריך הגשת בקשות לתמיכה על פי נוהל משביתי כרם יין
22/07/2014
עגבניות מאכל בישראל - סקירה ענפית
22/07/2014
נוהל הזמנת והעסקת עובדים עונתיים בחקלאות לשנת 2014
20/07/2014
קורס גידול סוסים, נובמבר 2014 בבית דגן
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
10/07/2014
מכרז לקבלת שירותי ייעוץ הנדסי למנהלת ההשקעות
11/06/2014
הודעה על מפקד חקלאי כבסיס נתונים להקצאת עובדים זרים - שנת 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים

   
כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות