Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
ביצים
משרד החקלאות פותח את ייבוא הביצים לישראל מאוקראינה, ומעדכן את "מדריך הסימון לצרכן" לרכישת ביצים
מדינה חדשה, אוקראינה, נפתחה לייבוא בעקבות ביקורת שביצע המשרד לבדיקת הסטנדרטים בהם מיוצרות הביצים. בנוסף, מתקיים משא ומתן עם רשויות הפיקוח באיטליה בהמשך לביקורת שבוצעה גם במדינה זו. בעקבות כך מעדכן המשרד את מקרא הסימון המופיע על הביצה, המסמל את ארץ המקור של הביצה.
המשך
מסגרתשומרים על העצים
 
מחירי שוק מקומי ודוחות

מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
בקר
שר החקלאות, אורי אריאל, נוקט בשורה של צעדים למניעת התייקרות מחירי הבשר לקראת ראש השנה וחגי תשרי:
יוסרו כל מגבלות המכס על יבוא בשר בקר ובשר צאן לישראל
המשך
אטרקציות בדרום
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
כחלק מהתמיכה בחקלאי הדרום בעקבות מבצע "צוק איתן" מרכז משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגוון אטרקציות חקלאיות שניתן לבקר בהן באזור. בואו לעזור לחקלאי הדרום!
המשך
רווחת בעלי חיים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
שפעת העופות
כל המידע על שפעת העופות

עדכונים אחרונים, מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
27/08/2015
סיכום חציון ראשון 2015 - ניהול משברים והערכות לשעת חרום
24/08/2015
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015
24/08/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
23/08/2015
מצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי
16/08/2015
התחלת ביצוע להוצאות שוטפות במתווה סיוע למגדלי פלפל
16/08/2015
קורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, 2016
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
27/08/2015
סיכום חציון ראשון 2015 - ניהול משברים והערכות לשעת חרום
24/08/2015
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015
24/08/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
23/08/2015
מצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי
16/08/2015
התחלת ביצוע להוצאות שוטפות במתווה סיוע למגדלי פלפל
16/08/2015
קורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, 2016
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
27/08/2015
סיכום חציון ראשון 2015 - ניהול משברים והערכות לשעת חרום
24/08/2015
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015
24/08/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
23/08/2015
מצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי
16/08/2015
התחלת ביצוע להוצאות שוטפות במתווה סיוע למגדלי פלפל
16/08/2015
קורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, 2016
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
27/08/2015
סיכום חציון ראשון 2015 - ניהול משברים והערכות לשעת חרום
24/08/2015
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015
24/08/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
23/08/2015
מצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי
16/08/2015
התחלת ביצוע להוצאות שוטפות במתווה סיוע למגדלי פלפל
16/08/2015
קורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, 2016
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
27/08/2015
סיכום חציון ראשון 2015 - ניהול משברים והערכות לשעת חרום
24/08/2015
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015
24/08/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
23/08/2015
מצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי
16/08/2015
התחלת ביצוע להוצאות שוטפות במתווה סיוע למגדלי פלפל
16/08/2015
קורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, 2016
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
27/08/2015
סיכום חציון ראשון 2015 - ניהול משברים והערכות לשעת חרום
24/08/2015
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015
24/08/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
23/08/2015
מצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי
16/08/2015
התחלת ביצוע להוצאות שוטפות במתווה סיוע למגדלי פלפל
16/08/2015
קורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, 2016
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
27/08/2015
סיכום חציון ראשון 2015 - ניהול משברים והערכות לשעת חרום
24/08/2015
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות - שנת 2015
24/08/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית בנגב - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
23/08/2015
מצב החקלאות ב-2014 - חשבון ענף החקלאות והתפתחות הייצור החקלאי
16/08/2015
התחלת ביצוע להוצאות שוטפות במתווה סיוע למגדלי פלפל
16/08/2015
קורס מתכננים במגזר הכפר מחזור שביעי, 2016
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
  

כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

שנת השמיטה תשעה  
תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 
פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר