Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
פלפלים
משרדי החקלאות והאוצר, בשיתוף התאחדות חקלאי ישראל הגיעו לסיכום לגבי תכנית סיוע חדשה וייחודית בגובה 100 מיליון ש"ח להשקעות של יצואני פלפל הנמצאים באזורי עדיפות לאומית.
במסגרת התכנית החדשה, יזכו חקלאים אשר יסבו את שטחי גידול הפלפל שלהם לגידולים אחרים למענקי מדינה בשיעור של 70%, במטרה להביא לפיזור הסיכונים של החקלאים בפריפריה ולהמשך קיום וצמיחה של ההתיישבות החקלאית
המשך
מסגרת


Agritech 15


שומרים על העצים
 
מחירי שוק מקומי ודוחות

מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
הברחת גבינות מהרשות לירושלים
מפקחי משרד החקלאות סיכלו הברחת 300 ק"ג גבינות משטחי הרשות הפלשתינאית לירושלים, שהועברו ברכב מסחרי של "דואר ישראל"
הגבינות הובלו ללא היתרים, ללא תעודות בריאות, ללא קירור ובתנאים שאינם מתאימים להובלת מוצרים מן החי.
המשך
אטרקציות בדרום
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום

כחלק מהתמיכה בחקלאי הדרום בעקבות מבצע "צוק איתן" מרכז משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגוון אטרקציות חקלאיות שניתן לבקר בהן באזור. בואו לעזור לחקלאי הדרום!
המשך
רווחת בעלי חיים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
שפעת העופות
כל המידע על שפעת העופות

עדכונים אחרונים, מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
26/04/2015
פרט בית גידול לעצים באדמה מבנית במדרכות
26/04/2015
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 - 2016
22/04/2015
מניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי - אפריל 2015
21/04/2015
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה
21/04/2015
סיכום רישיונות הכריתה לשנת 2014
16/04/2015
נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
16/04/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
15/04/2015
נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה
13/04/2015
כנס גגות ירוקים: מחזון למציאות - היבטים חקלאיים, אקולוגיים, סביבתיים וחינוכיים
13/04/2015
סקר מחירי תוצרת במקטע החקלאי
12/04/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, עד ליום 26.4.15
01/04/2015
נוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבור
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
01/01/2015
הנחיות לאחסון פירות וירקות
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/04/2015
פרט בית גידול לעצים באדמה מבנית במדרכות
26/04/2015
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 - 2016
22/04/2015
מניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי - אפריל 2015
21/04/2015
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה
21/04/2015
סיכום רישיונות הכריתה לשנת 2014
16/04/2015
נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
16/04/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
15/04/2015
נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה
13/04/2015
כנס גגות ירוקים: מחזון למציאות - היבטים חקלאיים, אקולוגיים, סביבתיים וחינוכיים
13/04/2015
סקר מחירי תוצרת במקטע החקלאי
12/04/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, עד ליום 26.4.15
01/04/2015
נוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבור
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
01/01/2015
הנחיות לאחסון פירות וירקות
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/04/2015
פרט בית גידול לעצים באדמה מבנית במדרכות
26/04/2015
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 - 2016
22/04/2015
מניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי - אפריל 2015
21/04/2015
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה
21/04/2015
סיכום רישיונות הכריתה לשנת 2014
16/04/2015
נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
16/04/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
15/04/2015
נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה
13/04/2015
כנס גגות ירוקים: מחזון למציאות - היבטים חקלאיים, אקולוגיים, סביבתיים וחינוכיים
13/04/2015
סקר מחירי תוצרת במקטע החקלאי
12/04/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, עד ליום 26.4.15
01/04/2015
נוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבור
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
01/01/2015
הנחיות לאחסון פירות וירקות
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/04/2015
פרט בית גידול לעצים באדמה מבנית במדרכות
26/04/2015
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 - 2016
22/04/2015
מניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי - אפריל 2015
21/04/2015
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה
21/04/2015
סיכום רישיונות הכריתה לשנת 2014
16/04/2015
נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
16/04/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
15/04/2015
נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה
13/04/2015
כנס גגות ירוקים: מחזון למציאות - היבטים חקלאיים, אקולוגיים, סביבתיים וחינוכיים
13/04/2015
סקר מחירי תוצרת במקטע החקלאי
12/04/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, עד ליום 26.4.15
01/04/2015
נוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבור
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
01/01/2015
הנחיות לאחסון פירות וירקות
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/04/2015
פרט בית גידול לעצים באדמה מבנית במדרכות
26/04/2015
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 - 2016
22/04/2015
מניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי - אפריל 2015
21/04/2015
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה
21/04/2015
סיכום רישיונות הכריתה לשנת 2014
16/04/2015
נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
16/04/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
15/04/2015
נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה
13/04/2015
כנס גגות ירוקים: מחזון למציאות - היבטים חקלאיים, אקולוגיים, סביבתיים וחינוכיים
13/04/2015
סקר מחירי תוצרת במקטע החקלאי
12/04/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, עד ליום 26.4.15
01/04/2015
נוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבור
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
01/01/2015
הנחיות לאחסון פירות וירקות
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/04/2015
פרט בית גידול לעצים באדמה מבנית במדרכות
26/04/2015
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 - 2016
22/04/2015
מניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי - אפריל 2015
21/04/2015
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה
21/04/2015
סיכום רישיונות הכריתה לשנת 2014
16/04/2015
נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
16/04/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
15/04/2015
נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה
13/04/2015
כנס גגות ירוקים: מחזון למציאות - היבטים חקלאיים, אקולוגיים, סביבתיים וחינוכיים
13/04/2015
סקר מחירי תוצרת במקטע החקלאי
12/04/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, עד ליום 26.4.15
01/04/2015
נוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבור
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
01/01/2015
הנחיות לאחסון פירות וירקות
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/04/2015
פרט בית גידול לעצים באדמה מבנית במדרכות
26/04/2015
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ו 2015 - 2016
22/04/2015
מניעה והדברת חדקונית הדקל האדומה בעצי דקל בנוי - אפריל 2015
21/04/2015
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה
21/04/2015
סיכום רישיונות הכריתה לשנת 2014
16/04/2015
נוהל תמיכה למגדלי פלפל לייצוא באזור עדיפות לאומית - הודעה בדבר האפשרות להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה
16/04/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים
15/04/2015
נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה
13/04/2015
כנס גגות ירוקים: מחזון למציאות - היבטים חקלאיים, אקולוגיים, סביבתיים וחינוכיים
13/04/2015
סקר מחירי תוצרת במקטע החקלאי
12/04/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015, עד ליום 26.4.15
01/04/2015
נוהל רישיונות דיג - טיוטה להערות הציבור
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
01/01/2015
הנחיות לאחסון פירות וירקות
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
  

כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

שנת השמיטה תשעה  
תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 
פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר