Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
חלב
בעקבות פניית מנכ"ל משרד החקלאות: מחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון השלישי על 1.975 ₪, המגלם ירידה של 6.5% מהרבעון הקודם
לאור זאת, פנה משרד החקלאות בבקשה לכנס באופן דחוף את ועדת המחירים המשותפת עם משרד האוצר על מנת לדון ולהמליץ בפני השרים על הפחתת המחיר לצרכן של מוצרי החלב המפוקחים. בעקבות הורדת מחיר החלב הגולמי, צפויים מחירי מוצרי החלב המפוקחים לרדת בשיעור ניכר.
המשך
מסגרתשומרים על העצים
 
מחירי שוק מקומי ודוחות

מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית
הופקעה קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית
בית משפט השלום הפקיע קרקע מחקלאי, תושב כפר יעבץ, לאור העבודה שעשה בה "שימוש חורג", והקנה זכות עיבוד וגידול ללא היתר בקרקע של רשות מקרקעי ישראל, לאדם אחר - לצורך גידול תותים.
המשך
אטרקציות בדרום
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
כחלק מהתמיכה בחקלאי הדרום בעקבות מבצע "צוק איתן" מרכז משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגוון אטרקציות חקלאיות שניתן לבקר בהן באזור.
בואו לעזור לחקלאי הדרום!
המשך
רווחת בעלי חיים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
שפעת העופות
כל המידע על שפעת העופות

עדכונים אחרונים, מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
01/07/2015
אגרות ודמי שירות 2015 (החל מיולי 2015)
28/06/2015
בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית
28/06/2015
קובץ רשיונות כריתה והעתקה לפני כניסה לתוקף
28/06/2015
רשיונות כריתה בתוקף
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
25/06/2015
יום עיון למגדלי בקר לבשר - 21/28-7-2015
25/06/2015
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014
25/06/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)
24/06/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015
31/05/2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
01/07/2015
אגרות ודמי שירות 2015 (החל מיולי 2015)
28/06/2015
בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית
28/06/2015
קובץ רשיונות כריתה והעתקה לפני כניסה לתוקף
28/06/2015
רשיונות כריתה בתוקף
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
25/06/2015
יום עיון למגדלי בקר לבשר - 21/28-7-2015
25/06/2015
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014
25/06/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)
24/06/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015
31/05/2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
01/07/2015
אגרות ודמי שירות 2015 (החל מיולי 2015)
28/06/2015
בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית
28/06/2015
קובץ רשיונות כריתה והעתקה לפני כניסה לתוקף
28/06/2015
רשיונות כריתה בתוקף
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
25/06/2015
יום עיון למגדלי בקר לבשר - 21/28-7-2015
25/06/2015
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014
25/06/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)
24/06/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015
31/05/2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
01/07/2015
אגרות ודמי שירות 2015 (החל מיולי 2015)
28/06/2015
בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית
28/06/2015
קובץ רשיונות כריתה והעתקה לפני כניסה לתוקף
28/06/2015
רשיונות כריתה בתוקף
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
25/06/2015
יום עיון למגדלי בקר לבשר - 21/28-7-2015
25/06/2015
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014
25/06/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)
24/06/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015
31/05/2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
01/07/2015
אגרות ודמי שירות 2015 (החל מיולי 2015)
28/06/2015
בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית
28/06/2015
קובץ רשיונות כריתה והעתקה לפני כניסה לתוקף
28/06/2015
רשיונות כריתה בתוקף
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
25/06/2015
יום עיון למגדלי בקר לבשר - 21/28-7-2015
25/06/2015
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014
25/06/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)
24/06/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015
31/05/2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
01/07/2015
אגרות ודמי שירות 2015 (החל מיולי 2015)
28/06/2015
בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית
28/06/2015
קובץ רשיונות כריתה והעתקה לפני כניסה לתוקף
28/06/2015
רשיונות כריתה בתוקף
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
25/06/2015
יום עיון למגדלי בקר לבשר - 21/28-7-2015
25/06/2015
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014
25/06/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)
24/06/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015
31/05/2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
01/07/2015
אגרות ודמי שירות 2015 (החל מיולי 2015)
28/06/2015
בית המשפט הפקיע קרקע מחקלאי שהפר את הוראות חוק ההתיישבות החקלאית
28/06/2015
קובץ רשיונות כריתה והעתקה לפני כניסה לתוקף
28/06/2015
רשיונות כריתה בתוקף
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
25/06/2015
יום עיון למגדלי בקר לבשר - 21/28-7-2015
25/06/2015
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014
25/06/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2015 (יולי - ספטמבר 2015)
24/06/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 3 לשנת 2015
31/05/2015
מחירי ירקות שמיטה ממוצעים לחודש מאי 2015
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
  

כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

שנת השמיטה תשעה  
תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 
פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר