Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
מכון מיום הביצים בחברון, צילום: משרד החקלאות
משרד החקלאות חשף מכון פיראטי למיון והחתמה של ביצים בחברון, ובו כ- 35,000 ביצים מוחתמות בחתימת "כשר לפסח" ומוכנות לשיווק בישראל

בפעילות יזומה, אשר תחילתה באיסוף מודיעין ותצפיות וסיומה בתפיסה, פעלו מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח) של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף כוחות צבא ומשטרה לחשיפת מכון מיון וחתימה פיראטי לביצים בחברון.

המשך
מסגרת

         
 
מחירי שוק מקומי ודוחות
מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
תפיסת 80 טון בשר במחסני מפעל לייצור משקאות, צילום: משרד החקלאות

מפקחי משרד החקלאות חשפו מפעל לאחסון בשר באזור לוד ובו כ- 80 טון(!!) בשר עוף


המדובר בכמות הכי גדולה שנתפסה אי-פעם במקום אחד. שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: "מתוך המחויבות לשמירה על בריאות הציבור ומניעת הפשיעה הכלכלית, משרד החקלאות פועל ללא לאות לסיכול הברחות מזון לישראל"
המשך
חקלאות ישראלית - ההיי-טק של הטבע
משרד החקלאות ופיתוח הכפר משיק קמפיין תדמית טלוויזיוני תחת הכותרת "חקלאות ישראלית - ההייטק של הטבע", בהיקף כספי של כ- 3 מיליון ₪


הקמפיין כולל סרטונים בסגנון דוקומנטרי בהם חקלאים "אמיתיים" (לא שחקנים) מספרים על עבודתם בענפי החקלאות השונים.
המשך
סוסים,  פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי חיים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות

מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
13/04/2014
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה - טיוטה להערות הציבור
13/04/2014
תקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבור
13/04/2014
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014
10/04/2014
פנייה לקבלת מידע בדבר אפשרות הכרה ממשלתית בפרוייקטים ישראלים-סיניים משותפים
09/04/2014
הערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודי
09/04/2014
קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" במסגרת כנס היין הישראלי ה-5, 29.5 בראש פינה
08/04/2014
יום עיון "שומרים על העצים בארצנו!" - מיזמים חינוכיים להגנה על העצים, 8 במאי בבית דגן
07/04/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין הפעלת מתקן חלוץ לגידול דגי ים בבריכות יבשתיות באילת
06/04/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
02/04/2014
קורס ארצי בסיסי לייצור מוצרי חלב במחלבה ביתית, מאי-יוני בבית דגן
02/04/2014
קורס עתידים 2014 - יסודות גידול צאן, מאי-יוני בחדרה
01/04/2014
עלון התיירות החקלאית, גיליון 19, ניסן תשע"ד, אפריל 2014
31/03/2014
קול קורא לביצוע מחקרים משותפים עם התעשייה בתחום החקלאות היישומית לשנת 2014
30/03/2014
הזמנה לקורס רססים, 12-13.5, בתחנת יאיר
05/03/2014
קורס למגדלי ירקות - שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, מאי-יוני 2014
09/01/2014
קורס עיבודי קרקע במחוז העמקים, פברואר-מרץ 2014
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
13/04/2014
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה - טיוטה להערות הציבור
13/04/2014
תקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבור
13/04/2014
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014
10/04/2014
פנייה לקבלת מידע בדבר אפשרות הכרה ממשלתית בפרוייקטים ישראלים-סיניים משותפים
09/04/2014
הערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודי
09/04/2014
קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" במסגרת כנס היין הישראלי ה-5, 29.5 בראש פינה
08/04/2014
יום עיון "שומרים על העצים בארצנו!" - מיזמים חינוכיים להגנה על העצים, 8 במאי בבית דגן
07/04/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין הפעלת מתקן חלוץ לגידול דגי ים בבריכות יבשתיות באילת
06/04/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
02/04/2014
קורס ארצי בסיסי לייצור מוצרי חלב במחלבה ביתית, מאי-יוני בבית דגן
02/04/2014
קורס עתידים 2014 - יסודות גידול צאן, מאי-יוני בחדרה
01/04/2014
עלון התיירות החקלאית, גיליון 19, ניסן תשע"ד, אפריל 2014
31/03/2014
קול קורא לביצוע מחקרים משותפים עם התעשייה בתחום החקלאות היישומית לשנת 2014
30/03/2014
הזמנה לקורס רססים, 12-13.5, בתחנת יאיר
05/03/2014
קורס למגדלי ירקות - שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, מאי-יוני 2014
09/01/2014
קורס עיבודי קרקע במחוז העמקים, פברואר-מרץ 2014
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
13/04/2014
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה - טיוטה להערות הציבור
13/04/2014
תקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבור
13/04/2014
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014
10/04/2014
פנייה לקבלת מידע בדבר אפשרות הכרה ממשלתית בפרוייקטים ישראלים-סיניים משותפים
09/04/2014
הערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודי
09/04/2014
קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" במסגרת כנס היין הישראלי ה-5, 29.5 בראש פינה
08/04/2014
יום עיון "שומרים על העצים בארצנו!" - מיזמים חינוכיים להגנה על העצים, 8 במאי בבית דגן
07/04/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין הפעלת מתקן חלוץ לגידול דגי ים בבריכות יבשתיות באילת
06/04/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
02/04/2014
קורס ארצי בסיסי לייצור מוצרי חלב במחלבה ביתית, מאי-יוני בבית דגן
02/04/2014
קורס עתידים 2014 - יסודות גידול צאן, מאי-יוני בחדרה
01/04/2014
עלון התיירות החקלאית, גיליון 19, ניסן תשע"ד, אפריל 2014
31/03/2014
קול קורא לביצוע מחקרים משותפים עם התעשייה בתחום החקלאות היישומית לשנת 2014
30/03/2014
הזמנה לקורס רססים, 12-13.5, בתחנת יאיר
05/03/2014
קורס למגדלי ירקות - שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, מאי-יוני 2014
09/01/2014
קורס עיבודי קרקע במחוז העמקים, פברואר-מרץ 2014
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
13/04/2014
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה - טיוטה להערות הציבור
13/04/2014
תקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבור
13/04/2014
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014
10/04/2014
פנייה לקבלת מידע בדבר אפשרות הכרה ממשלתית בפרוייקטים ישראלים-סיניים משותפים
09/04/2014
הערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודי
09/04/2014
קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" במסגרת כנס היין הישראלי ה-5, 29.5 בראש פינה
08/04/2014
יום עיון "שומרים על העצים בארצנו!" - מיזמים חינוכיים להגנה על העצים, 8 במאי בבית דגן
07/04/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין הפעלת מתקן חלוץ לגידול דגי ים בבריכות יבשתיות באילת
06/04/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
02/04/2014
קורס ארצי בסיסי לייצור מוצרי חלב במחלבה ביתית, מאי-יוני בבית דגן
02/04/2014
קורס עתידים 2014 - יסודות גידול צאן, מאי-יוני בחדרה
01/04/2014
עלון התיירות החקלאית, גיליון 19, ניסן תשע"ד, אפריל 2014
31/03/2014
קול קורא לביצוע מחקרים משותפים עם התעשייה בתחום החקלאות היישומית לשנת 2014
30/03/2014
הזמנה לקורס רססים, 12-13.5, בתחנת יאיר
05/03/2014
קורס למגדלי ירקות - שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, מאי-יוני 2014
09/01/2014
קורס עיבודי קרקע במחוז העמקים, פברואר-מרץ 2014
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
13/04/2014
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה - טיוטה להערות הציבור
13/04/2014
תקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבור
13/04/2014
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014
10/04/2014
פנייה לקבלת מידע בדבר אפשרות הכרה ממשלתית בפרוייקטים ישראלים-סיניים משותפים
09/04/2014
הערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודי
09/04/2014
קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" במסגרת כנס היין הישראלי ה-5, 29.5 בראש פינה
08/04/2014
יום עיון "שומרים על העצים בארצנו!" - מיזמים חינוכיים להגנה על העצים, 8 במאי בבית דגן
07/04/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין הפעלת מתקן חלוץ לגידול דגי ים בבריכות יבשתיות באילת
06/04/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
02/04/2014
קורס ארצי בסיסי לייצור מוצרי חלב במחלבה ביתית, מאי-יוני בבית דגן
02/04/2014
קורס עתידים 2014 - יסודות גידול צאן, מאי-יוני בחדרה
01/04/2014
עלון התיירות החקלאית, גיליון 19, ניסן תשע"ד, אפריל 2014
31/03/2014
קול קורא לביצוע מחקרים משותפים עם התעשייה בתחום החקלאות היישומית לשנת 2014
30/03/2014
הזמנה לקורס רססים, 12-13.5, בתחנת יאיר
05/03/2014
קורס למגדלי ירקות - שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, מאי-יוני 2014
09/01/2014
קורס עיבודי קרקע במחוז העמקים, פברואר-מרץ 2014
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
13/04/2014
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה - טיוטה להערות הציבור
13/04/2014
תקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבור
13/04/2014
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014
10/04/2014
פנייה לקבלת מידע בדבר אפשרות הכרה ממשלתית בפרוייקטים ישראלים-סיניים משותפים
09/04/2014
הערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודי
09/04/2014
קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" במסגרת כנס היין הישראלי ה-5, 29.5 בראש פינה
08/04/2014
יום עיון "שומרים על העצים בארצנו!" - מיזמים חינוכיים להגנה על העצים, 8 במאי בבית דגן
07/04/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין הפעלת מתקן חלוץ לגידול דגי ים בבריכות יבשתיות באילת
06/04/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
02/04/2014
קורס ארצי בסיסי לייצור מוצרי חלב במחלבה ביתית, מאי-יוני בבית דגן
02/04/2014
קורס עתידים 2014 - יסודות גידול צאן, מאי-יוני בחדרה
01/04/2014
עלון התיירות החקלאית, גיליון 19, ניסן תשע"ד, אפריל 2014
31/03/2014
קול קורא לביצוע מחקרים משותפים עם התעשייה בתחום החקלאות היישומית לשנת 2014
30/03/2014
הזמנה לקורס רססים, 12-13.5, בתחנת יאיר
05/03/2014
קורס למגדלי ירקות - שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, מאי-יוני 2014
09/01/2014
קורס עיבודי קרקע במחוז העמקים, פברואר-מרץ 2014
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
13/04/2014
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי כרם יין בשנת השמיטה תשע"ה - טיוטה להערות הציבור
13/04/2014
תקנות המים לשנים 2016-2014 - טיוטת תיקון להערות הציבור
13/04/2014
נוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014
10/04/2014
פנייה לקבלת מידע בדבר אפשרות הכרה ממשלתית בפרוייקטים ישראלים-סיניים משותפים
09/04/2014
הערכות לשנת שמיטה למגדלי פירות וירקות במגזר היהודי
09/04/2014
קול קורא לקבלת המלצות למועמדים לתואר "יקיר ענף גפן היין" במסגרת כנס היין הישראלי ה-5, 29.5 בראש פינה
08/04/2014
יום עיון "שומרים על העצים בארצנו!" - מיזמים חינוכיים להגנה על העצים, 8 במאי בבית דגן
07/04/2014
בקשה לקבלת מידע לעניין הפעלת מתקן חלוץ לגידול דגי ים בבריכות יבשתיות באילת
06/04/2014
נוהל תמיכה ברשויות ניקוז בביצוע ותכנון מפעלי ניקוז בנחלים ארציים ובקידום תוכניות אב, לשנת 2014
02/04/2014
קורס ארצי בסיסי לייצור מוצרי חלב במחלבה ביתית, מאי-יוני בבית דגן
02/04/2014
קורס עתידים 2014 - יסודות גידול צאן, מאי-יוני בחדרה
01/04/2014
עלון התיירות החקלאית, גיליון 19, ניסן תשע"ד, אפריל 2014
31/03/2014
קול קורא לביצוע מחקרים משותפים עם התעשייה בתחום החקלאות היישומית לשנת 2014
30/03/2014
הזמנה לקורס רססים, 12-13.5, בתחנת יאיר
05/03/2014
קורס למגדלי ירקות - שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, מאי-יוני 2014
09/01/2014
קורס עיבודי קרקע במחוז העמקים, פברואר-מרץ 2014
21/11/2012
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
   
כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
תכנית פיתוח הכפר 2014תעודת זהות של החקלאות
טפסים
יבוא ויצוא
מדד מחירי חקלאות
מיכון חוסך כוח אדם  מפת פקידי יערות
תכנון ובנייה
התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר