Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
דיר חזירים
משרד החקלאות הגיש בקשה לצו מניעה להפסקת הפעילות בדיר חזירים בגליל המערבי בשל עבירות על חוק צער בעלי חיים
משרד החקלאות ופיתוח הכפר הגיש בקשה לבית משפט השלום בחיפה להוציא צו מניעה נגד בעלים של דיר לגידול חזירים הממוקם בגליל המערבי, ולהורות למגדלים להפסיק את ההתעללות בבעלי החיים המוחזקים על ידם. מדובר בתיק חמור מאוד, הכולל סדרת עבירות על חוק צער בעלי חיים, שבוצעו על ידי הבעלים בחזירים המוחזקים אצלם בדיר.
המשך
מסגרת
שומרים על העצים


 
מחירי שוק מקומי ודוחות
מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
הברחת ציפורים חוחיות2_עדי קרינגלר.jpg
ציפור בתחפושת – חוחיות נצבעו(!!) ו"התחזו" לכנרים בניסיון להבריחן לישראל
בביקורת של מפקחי משרד החקלאות במשלוח של ציפורים מאיטליה, התגלו 14 ציפורים ממין חוחיות שנצבעו בצבע ורוד-כתום, כדי להידמות לציפורים ממין כנרים.
המשך
אטרציות דרום
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
כחלק מהתמיכה בחקלאי הדרום בעקבות מבצע "צוק איתן" מרכז משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגוון אטרקציות חקלאיות שניתן לבקר בהן באזור. בואו לעזור לחקלאי הדרום!
המשך
סוסים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות

מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
18/12/2014
מכרז 77/2014 רכישת חדר ניתוח נגרר לבעלי חיים עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 59/2014 שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על פיתוח יישום והטמעה של מערכת BI במשרד החקלאות
18/12/2014
מכרז 14/2014 רכישת תרכיבי כלבת (באריזה של 10 מנות) עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 86/2014 ביצוע ספירות מצאי ביחידות משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי.
18/12/2014
בחזית החקלאות גיליון מס' 2, נובמבר 2014
18/12/2014
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015
15/12/2014
פנייה להתייחסות הציבור לצוות לבחינת יישום מדיניות חוק ההתיישבות
15/12/2014
תכנית פיתוח הכפר בישראל 2015 - 2020
14/12/2014
מכרז 82/2014 רכישת תרכיבי פו"ט עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
מכרז 80/2014 אספקת שירותי סבלות בנמל חיפה ואשדוד עבור השירותים להגנת הצומח
14/12/2014
מכרז 81/2014 רכישת מכשיר צביעת רקמות עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
טיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבור
14/12/2014
רישיונות דיג לשנת 2015
08/12/2014
הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014
07/12/2014
מכרז 65/2014 שירותי ייעוץ בנושא שדרוג ענף ההטלה
07/12/2014
כנס בנושא רווחת בהמות בבתי מטבחיים, שיתקיים ביום ד', 10.12.2014, בקריה החקלאית בבית דגן
07/12/2014
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015
07/12/2014
קורס הגנת הצומח בבתי צמיחה (ירקות ופרחים) חורף-אביב 2015
07/12/2014
הודעה בדבר בחינת רישוי לרופאים וטרינריים אשר סיימו לימודיהם בחו"ל
03/11/2014
מכרז 54/2014 הכנת תב"ע לחוות עדן
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
18/12/2014
מכרז 77/2014 רכישת חדר ניתוח נגרר לבעלי חיים עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 59/2014 שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על פיתוח יישום והטמעה של מערכת BI במשרד החקלאות
18/12/2014
מכרז 14/2014 רכישת תרכיבי כלבת (באריזה של 10 מנות) עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 86/2014 ביצוע ספירות מצאי ביחידות משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי.
18/12/2014
בחזית החקלאות גיליון מס' 2, נובמבר 2014
18/12/2014
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015
15/12/2014
פנייה להתייחסות הציבור לצוות לבחינת יישום מדיניות חוק ההתיישבות
15/12/2014
תכנית פיתוח הכפר בישראל 2015 - 2020
14/12/2014
מכרז 82/2014 רכישת תרכיבי פו"ט עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
מכרז 80/2014 אספקת שירותי סבלות בנמל חיפה ואשדוד עבור השירותים להגנת הצומח
14/12/2014
מכרז 81/2014 רכישת מכשיר צביעת רקמות עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
טיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבור
14/12/2014
רישיונות דיג לשנת 2015
08/12/2014
הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014
07/12/2014
מכרז 65/2014 שירותי ייעוץ בנושא שדרוג ענף ההטלה
07/12/2014
כנס בנושא רווחת בהמות בבתי מטבחיים, שיתקיים ביום ד', 10.12.2014, בקריה החקלאית בבית דגן
07/12/2014
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015
07/12/2014
קורס הגנת הצומח בבתי צמיחה (ירקות ופרחים) חורף-אביב 2015
07/12/2014
הודעה בדבר בחינת רישוי לרופאים וטרינריים אשר סיימו לימודיהם בחו"ל
03/11/2014
מכרז 54/2014 הכנת תב"ע לחוות עדן
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
18/12/2014
מכרז 77/2014 רכישת חדר ניתוח נגרר לבעלי חיים עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 59/2014 שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על פיתוח יישום והטמעה של מערכת BI במשרד החקלאות
18/12/2014
מכרז 14/2014 רכישת תרכיבי כלבת (באריזה של 10 מנות) עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 86/2014 ביצוע ספירות מצאי ביחידות משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי.
18/12/2014
בחזית החקלאות גיליון מס' 2, נובמבר 2014
18/12/2014
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015
15/12/2014
פנייה להתייחסות הציבור לצוות לבחינת יישום מדיניות חוק ההתיישבות
15/12/2014
תכנית פיתוח הכפר בישראל 2015 - 2020
14/12/2014
מכרז 82/2014 רכישת תרכיבי פו"ט עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
מכרז 80/2014 אספקת שירותי סבלות בנמל חיפה ואשדוד עבור השירותים להגנת הצומח
14/12/2014
מכרז 81/2014 רכישת מכשיר צביעת רקמות עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
טיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבור
14/12/2014
רישיונות דיג לשנת 2015
08/12/2014
הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014
07/12/2014
מכרז 65/2014 שירותי ייעוץ בנושא שדרוג ענף ההטלה
07/12/2014
כנס בנושא רווחת בהמות בבתי מטבחיים, שיתקיים ביום ד', 10.12.2014, בקריה החקלאית בבית דגן
07/12/2014
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015
07/12/2014
קורס הגנת הצומח בבתי צמיחה (ירקות ופרחים) חורף-אביב 2015
07/12/2014
הודעה בדבר בחינת רישוי לרופאים וטרינריים אשר סיימו לימודיהם בחו"ל
03/11/2014
מכרז 54/2014 הכנת תב"ע לחוות עדן
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
18/12/2014
מכרז 77/2014 רכישת חדר ניתוח נגרר לבעלי חיים עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 59/2014 שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על פיתוח יישום והטמעה של מערכת BI במשרד החקלאות
18/12/2014
מכרז 14/2014 רכישת תרכיבי כלבת (באריזה של 10 מנות) עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 86/2014 ביצוע ספירות מצאי ביחידות משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי.
18/12/2014
בחזית החקלאות גיליון מס' 2, נובמבר 2014
18/12/2014
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015
15/12/2014
פנייה להתייחסות הציבור לצוות לבחינת יישום מדיניות חוק ההתיישבות
15/12/2014
תכנית פיתוח הכפר בישראל 2015 - 2020
14/12/2014
מכרז 82/2014 רכישת תרכיבי פו"ט עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
מכרז 80/2014 אספקת שירותי סבלות בנמל חיפה ואשדוד עבור השירותים להגנת הצומח
14/12/2014
מכרז 81/2014 רכישת מכשיר צביעת רקמות עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
טיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבור
14/12/2014
רישיונות דיג לשנת 2015
08/12/2014
הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014
07/12/2014
מכרז 65/2014 שירותי ייעוץ בנושא שדרוג ענף ההטלה
07/12/2014
כנס בנושא רווחת בהמות בבתי מטבחיים, שיתקיים ביום ד', 10.12.2014, בקריה החקלאית בבית דגן
07/12/2014
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015
07/12/2014
קורס הגנת הצומח בבתי צמיחה (ירקות ופרחים) חורף-אביב 2015
07/12/2014
הודעה בדבר בחינת רישוי לרופאים וטרינריים אשר סיימו לימודיהם בחו"ל
03/11/2014
מכרז 54/2014 הכנת תב"ע לחוות עדן
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
18/12/2014
מכרז 77/2014 רכישת חדר ניתוח נגרר לבעלי חיים עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 59/2014 שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על פיתוח יישום והטמעה של מערכת BI במשרד החקלאות
18/12/2014
מכרז 14/2014 רכישת תרכיבי כלבת (באריזה של 10 מנות) עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 86/2014 ביצוע ספירות מצאי ביחידות משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי.
18/12/2014
בחזית החקלאות גיליון מס' 2, נובמבר 2014
18/12/2014
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015
15/12/2014
פנייה להתייחסות הציבור לצוות לבחינת יישום מדיניות חוק ההתיישבות
15/12/2014
תכנית פיתוח הכפר בישראל 2015 - 2020
14/12/2014
מכרז 82/2014 רכישת תרכיבי פו"ט עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
מכרז 80/2014 אספקת שירותי סבלות בנמל חיפה ואשדוד עבור השירותים להגנת הצומח
14/12/2014
מכרז 81/2014 רכישת מכשיר צביעת רקמות עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
טיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבור
14/12/2014
רישיונות דיג לשנת 2015
08/12/2014
הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014
07/12/2014
מכרז 65/2014 שירותי ייעוץ בנושא שדרוג ענף ההטלה
07/12/2014
כנס בנושא רווחת בהמות בבתי מטבחיים, שיתקיים ביום ד', 10.12.2014, בקריה החקלאית בבית דגן
07/12/2014
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015
07/12/2014
קורס הגנת הצומח בבתי צמיחה (ירקות ופרחים) חורף-אביב 2015
07/12/2014
הודעה בדבר בחינת רישוי לרופאים וטרינריים אשר סיימו לימודיהם בחו"ל
03/11/2014
מכרז 54/2014 הכנת תב"ע לחוות עדן
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
18/12/2014
מכרז 77/2014 רכישת חדר ניתוח נגרר לבעלי חיים עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 59/2014 שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על פיתוח יישום והטמעה של מערכת BI במשרד החקלאות
18/12/2014
מכרז 14/2014 רכישת תרכיבי כלבת (באריזה של 10 מנות) עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 86/2014 ביצוע ספירות מצאי ביחידות משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי.
18/12/2014
בחזית החקלאות גיליון מס' 2, נובמבר 2014
18/12/2014
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015
15/12/2014
פנייה להתייחסות הציבור לצוות לבחינת יישום מדיניות חוק ההתיישבות
15/12/2014
תכנית פיתוח הכפר בישראל 2015 - 2020
14/12/2014
מכרז 82/2014 רכישת תרכיבי פו"ט עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
מכרז 80/2014 אספקת שירותי סבלות בנמל חיפה ואשדוד עבור השירותים להגנת הצומח
14/12/2014
מכרז 81/2014 רכישת מכשיר צביעת רקמות עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
טיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבור
14/12/2014
רישיונות דיג לשנת 2015
08/12/2014
הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014
07/12/2014
מכרז 65/2014 שירותי ייעוץ בנושא שדרוג ענף ההטלה
07/12/2014
כנס בנושא רווחת בהמות בבתי מטבחיים, שיתקיים ביום ד', 10.12.2014, בקריה החקלאית בבית דגן
07/12/2014
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015
07/12/2014
קורס הגנת הצומח בבתי צמיחה (ירקות ופרחים) חורף-אביב 2015
07/12/2014
הודעה בדבר בחינת רישוי לרופאים וטרינריים אשר סיימו לימודיהם בחו"ל
03/11/2014
מכרז 54/2014 הכנת תב"ע לחוות עדן
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
18/12/2014
מכרז 77/2014 רכישת חדר ניתוח נגרר לבעלי חיים עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 59/2014 שירותי ניהול פרויקט ליווי ובקרה על פיתוח יישום והטמעה של מערכת BI במשרד החקלאות
18/12/2014
מכרז 14/2014 רכישת תרכיבי כלבת (באריזה של 10 מנות) עבור השירותים הוטרינריים
18/12/2014
מכרז 86/2014 ביצוע ספירות מצאי ביחידות משרד החקלאות ומנהל המחקר החקלאי.
18/12/2014
בחזית החקלאות גיליון מס' 2, נובמבר 2014
18/12/2014
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2015
15/12/2014
פנייה להתייחסות הציבור לצוות לבחינת יישום מדיניות חוק ההתיישבות
15/12/2014
תכנית פיתוח הכפר בישראל 2015 - 2020
14/12/2014
מכרז 82/2014 רכישת תרכיבי פו"ט עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
מכרז 80/2014 אספקת שירותי סבלות בנמל חיפה ואשדוד עבור השירותים להגנת הצומח
14/12/2014
מכרז 81/2014 רכישת מכשיר צביעת רקמות עבור המכון הווטרינרי
14/12/2014
טיוטת נוהלי פיתוח הכפר להערות הציבור
14/12/2014
רישיונות דיג לשנת 2015
08/12/2014
הארכה גורפת של תוקף ההיתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות שתוקפם פג ביום 31.12.2014
07/12/2014
מכרז 65/2014 שירותי ייעוץ בנושא שדרוג ענף ההטלה
07/12/2014
כנס בנושא רווחת בהמות בבתי מטבחיים, שיתקיים ביום ד', 10.12.2014, בקריה החקלאית בבית דגן
07/12/2014
נוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015
07/12/2014
קורס הגנת הצומח בבתי צמיחה (ירקות ופרחים) חורף-אביב 2015
07/12/2014
הודעה בדבר בחינת רישוי לרופאים וטרינריים אשר סיימו לימודיהם בחו"ל
03/11/2014
מכרז 54/2014 הכנת תב"ע לחוות עדן
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים

   
כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

שנת השמיטה תשעה  
תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 

פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר