Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
ברוצלוזיס
משרד החקלאות מתריע: צריכת חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים עלולים לגרום לתחלואה קשה ולעתים רחוקות אף למוות. האזהרה באה על רקע הגידול החד במספר הנדבקים במחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה) כתוצאה מצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים
מחלת ברוצלוזיס עלולה לגרום לפגיעות במערכות גוף שונות לעיתים לצמיתות, לעקרות בקרב גברים, להפלות בקרב נשים, לנכות, ובמקרים נדירים אף למוות.בשנים 2014 ו- 2015 עד כה אושפזו כ- 150 חולים בבתי חולים, ודווחו למשרד הבריאות חולה אחד או שניים ביום. שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל: "לאור חשיבות הנושא והסכנה הברורה והמידית לבריאות הציבור, המשרד מגבש תוכנית כוללת שתסייע להוריד את רמת הנגיעות והתחלואה בברוצלוזיס בצאן ובאדם באופן ניכר ומשמעותי"
המשך
מסגרתשומרים על העצים
 
מחירי שוק מקומי ודוחות

מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
מזון חתולים
משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לחתולים מזון של המותג "וויסקאס" (whiskas) שעל אריזתו מסומן כי יוצר ברומניה או בליטא
לקוחות אשר רכשו מוצרי "וויסקאס" אשר מסומנים כמיוצרים בארצות אלו מתבקשים להחזירם לחנות, ולא להגישם לבעל החיים
המשך
אטרקציות בדרום
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום

כחלק מהתמיכה בחקלאי הדרום בעקבות מבצע "צוק איתן" מרכז משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגוון אטרקציות חקלאיות שניתן לבקר בהן באזור.
בואו לעזור לחקלאי הדרום!
המשך
רווחת בעלי חיים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
שפעת העופות
כל המידע על שפעת העופות

עדכונים אחרונים, מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
04/08/2015
קורס ניהול עדר בקר לחלב ברפת המשפחתית
04/08/2015
קורס יסודות גידול סוסים
04/08/2015
מכרז 14/2015 עקירת פרדסים נטושים ו/או מטעי נשירים נטושים עבור השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות
03/08/2015
ועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
03/08/2015
נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015-2016 - פרסום לציבור
02/08/2015
מכרז מס' 4/2015 אחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות
30/07/2015
השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15
29/07/2015
יום עיון מיוחד לרגל יריד החקלאות ה - 5
29/07/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכן
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/08/2015
קורס ניהול עדר בקר לחלב ברפת המשפחתית
04/08/2015
קורס יסודות גידול סוסים
04/08/2015
מכרז 14/2015 עקירת פרדסים נטושים ו/או מטעי נשירים נטושים עבור השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות
03/08/2015
ועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
03/08/2015
נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015-2016 - פרסום לציבור
02/08/2015
מכרז מס' 4/2015 אחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות
30/07/2015
השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15
29/07/2015
יום עיון מיוחד לרגל יריד החקלאות ה - 5
29/07/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכן
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/08/2015
קורס ניהול עדר בקר לחלב ברפת המשפחתית
04/08/2015
קורס יסודות גידול סוסים
04/08/2015
מכרז 14/2015 עקירת פרדסים נטושים ו/או מטעי נשירים נטושים עבור השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות
03/08/2015
ועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
03/08/2015
נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015-2016 - פרסום לציבור
02/08/2015
מכרז מס' 4/2015 אחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות
30/07/2015
השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15
29/07/2015
יום עיון מיוחד לרגל יריד החקלאות ה - 5
29/07/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכן
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/08/2015
קורס ניהול עדר בקר לחלב ברפת המשפחתית
04/08/2015
קורס יסודות גידול סוסים
04/08/2015
מכרז 14/2015 עקירת פרדסים נטושים ו/או מטעי נשירים נטושים עבור השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות
03/08/2015
ועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
03/08/2015
נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015-2016 - פרסום לציבור
02/08/2015
מכרז מס' 4/2015 אחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות
30/07/2015
השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15
29/07/2015
יום עיון מיוחד לרגל יריד החקלאות ה - 5
29/07/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכן
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/08/2015
קורס ניהול עדר בקר לחלב ברפת המשפחתית
04/08/2015
קורס יסודות גידול סוסים
04/08/2015
מכרז 14/2015 עקירת פרדסים נטושים ו/או מטעי נשירים נטושים עבור השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות
03/08/2015
ועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
03/08/2015
נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015-2016 - פרסום לציבור
02/08/2015
מכרז מס' 4/2015 אחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות
30/07/2015
השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15
29/07/2015
יום עיון מיוחד לרגל יריד החקלאות ה - 5
29/07/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכן
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/08/2015
קורס ניהול עדר בקר לחלב ברפת המשפחתית
04/08/2015
קורס יסודות גידול סוסים
04/08/2015
מכרז 14/2015 עקירת פרדסים נטושים ו/או מטעי נשירים נטושים עבור השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות
03/08/2015
ועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
03/08/2015
נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015-2016 - פרסום לציבור
02/08/2015
מכרז מס' 4/2015 אחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות
30/07/2015
השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15
29/07/2015
יום עיון מיוחד לרגל יריד החקלאות ה - 5
29/07/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכן
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
04/08/2015
קורס ניהול עדר בקר לחלב ברפת המשפחתית
04/08/2015
קורס יסודות גידול סוסים
04/08/2015
מכרז 14/2015 עקירת פרדסים נטושים ו/או מטעי נשירים נטושים עבור השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות
03/08/2015
ועדת המחירים הבינמשרדית - שימוע בנוגע למרווח הקמעונאי של מוצרי מזון שבפיקוח מחירים
03/08/2015
נוהל תמיכה בשדרוג תשתיות חקלאיות בעוטף עזה 2015-2016 - פרסום לציבור
02/08/2015
מכרז מס' 4/2015 אחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות
30/07/2015
השווקים לפלפלים מישראל סקירה תקופתית – 2014/15
29/07/2015
יום עיון מיוחד לרגל יריד החקלאות ה - 5
29/07/2015
הודעה על אפשרות להגשה מאוחרת עד ליום 9/8/15 של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ולשנים הבאות - ככל שהמפקד החקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2015 ישמש בסיס נתונים לשנים שלאחר מכן
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
28/06/2015
החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה - דו"ח פעילות שנת 2014
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
  

כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

שנת השמיטה תשעה  
תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 
פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר