Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
פסח
כמה דגים תאכלו בפסח הקרוב? כמה ביצים תרכשו לקראת החג? משרד החקלאות, ארגון מגדלי דגים ומועצת הלול מפרסמים נתוני צריכה לקראת החג
בחודש ממוצע צורך הישראלי כ- 20 ביצים, ואילו בחודש חג הפסח עולה הצריכה בכ- 10%, לכ- 22 ביצים לאדם סמוך לחג הפסח בלבד. בסך הכל צורך ישראלי מדי שנה כ- 240 ביצים. בחודש ממוצע צורך הישראלי כ- 800 גרם דגים טריים (וכ- 800 גרם נוספים של מוצרי דגים, כדוגמת: סלטים, שימורי דגים, דגים מלוחים ועוד), ואילו בחודש חג הפסח נוסקת הצריכה ל- 1,400 גרם לאדם. מדובר בעלייה של 75% לעומת שאר חודשי השנה. צריכת דגי הקרפיון הפופולאריים בחג מוכפלת פי שניים בתקופה זו.
המשך
מסגרת
Agritech 15

שומרים על העצים


 
מחירי שוק מקומי ודוחות
מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
יום פתוח מחקר ופיתוח
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
ביום רביעי ה - 1 באפריל 2015, פותחים את החודש במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ביום פתוח להיכרות עם עולם הטכנולוגיה החקלאית החדשנית ביותר.
המשך
דיג בצלילה
בכוונת משרד החקלאות לאסור לחלוטין את הדיג בצלילה עם מתקני נשימה מלאכותיים
בכוונת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לאסור כליל את הדיג בשיטה זו, בכפוף לשימוע שיאפשר לדייגים שיפגעו מהמהלך להשמיע את טענותיהם.
המשך
פיתוח הכפר
נוהל פיתוח הכפר לשנים 2015 - 2017

הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר בשנים 2017-2015,
מועד הגשת בקשות התמיכה, נדחה לתאריך 1 באפריל 2015
המשך
אטרציות דרום
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
כחלק מהתמיכה בחקלאי הדרום בעקבות מבצע "צוק איתן" מרכז משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגוון אטרקציות חקלאיות שניתן לבקר בהן באזור. בואו לעזור לחקלאי הדרום!
המשך
horses.jpg
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
תרנגולת מטילה2_משרד החקלאות.JPG
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות

עדכונים אחרונים, מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
26/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
24/03/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015
24/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
23/03/2015
טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014
23/03/2015
סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות בתכנית הפיתוח לשנת 2015
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
18/03/2015
סדר ברכת האילנות לחודש ניסן
15/03/2015
עלון התיירות החקלאית, גיליון 21, ניסן תשע"ה, מרס 2015
12/03/2015
מכרז 68/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית מתאר כוללת ליישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
מכרז 69/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית אסטרטגית כוללת לפיתוח חברתי וכלכלי ביישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
יום פתוח - מו"פים אזוריים
09/03/2015
יום עיון למגדלי פקאן - גישות חדשות בגידול פקאן בישראל
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
24/03/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015
24/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
23/03/2015
טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014
23/03/2015
סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות בתכנית הפיתוח לשנת 2015
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
18/03/2015
סדר ברכת האילנות לחודש ניסן
15/03/2015
עלון התיירות החקלאית, גיליון 21, ניסן תשע"ה, מרס 2015
12/03/2015
מכרז 68/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית מתאר כוללת ליישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
מכרז 69/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית אסטרטגית כוללת לפיתוח חברתי וכלכלי ביישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
יום פתוח - מו"פים אזוריים
09/03/2015
יום עיון למגדלי פקאן - גישות חדשות בגידול פקאן בישראל
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
24/03/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015
24/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
23/03/2015
טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014
23/03/2015
סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות בתכנית הפיתוח לשנת 2015
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
18/03/2015
סדר ברכת האילנות לחודש ניסן
15/03/2015
עלון התיירות החקלאית, גיליון 21, ניסן תשע"ה, מרס 2015
12/03/2015
מכרז 68/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית מתאר כוללת ליישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
מכרז 69/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית אסטרטגית כוללת לפיתוח חברתי וכלכלי ביישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
יום פתוח - מו"פים אזוריים
09/03/2015
יום עיון למגדלי פקאן - גישות חדשות בגידול פקאן בישראל
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
24/03/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015
24/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
23/03/2015
טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014
23/03/2015
סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות בתכנית הפיתוח לשנת 2015
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
18/03/2015
סדר ברכת האילנות לחודש ניסן
15/03/2015
עלון התיירות החקלאית, גיליון 21, ניסן תשע"ה, מרס 2015
12/03/2015
מכרז 68/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית מתאר כוללת ליישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
מכרז 69/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית אסטרטגית כוללת לפיתוח חברתי וכלכלי ביישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
יום פתוח - מו"פים אזוריים
09/03/2015
יום עיון למגדלי פקאן - גישות חדשות בגידול פקאן בישראל
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
24/03/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015
24/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
23/03/2015
טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014
23/03/2015
סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות בתכנית הפיתוח לשנת 2015
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
18/03/2015
סדר ברכת האילנות לחודש ניסן
15/03/2015
עלון התיירות החקלאית, גיליון 21, ניסן תשע"ה, מרס 2015
12/03/2015
מכרז 68/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית מתאר כוללת ליישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
מכרז 69/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית אסטרטגית כוללת לפיתוח חברתי וכלכלי ביישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
יום פתוח - מו"פים אזוריים
09/03/2015
יום עיון למגדלי פקאן - גישות חדשות בגידול פקאן בישראל
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
24/03/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015
24/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
23/03/2015
טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014
23/03/2015
סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות בתכנית הפיתוח לשנת 2015
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
18/03/2015
סדר ברכת האילנות לחודש ניסן
15/03/2015
עלון התיירות החקלאית, גיליון 21, ניסן תשע"ה, מרס 2015
12/03/2015
מכרז 68/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית מתאר כוללת ליישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
מכרז 69/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית אסטרטגית כוללת לפיתוח חברתי וכלכלי ביישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
יום פתוח - מו"פים אזוריים
09/03/2015
יום עיון למגדלי פקאן - גישות חדשות בגידול פקאן בישראל
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
25/03/2015
הודעה למפוני גוש קטיף על סיום קבלת מענקים ממנהלת ההשקעות
24/03/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2015
24/03/2015
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פותח את שעריו ומזמין את כלל הציבור ליום פתוח בנושא מחקר ופיתוח
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
23/03/2015
טיוטת נוהל תמיכה בהעברת מכסות ביצרנים שיתופיים בעוטף עזה - בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.9.2014
23/03/2015
סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות בתכנית הפיתוח לשנת 2015
19/03/2015
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת – שטח הבטיחה
18/03/2015
סדר ברכת האילנות לחודש ניסן
15/03/2015
עלון התיירות החקלאית, גיליון 21, ניסן תשע"ה, מרס 2015
12/03/2015
מכרז 68/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית מתאר כוללת ליישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
מכרז 69/2014 מתן שירותי ייעוץ להכנת תכנית אסטרטגית כוללת לפיתוח חברתי וכלכלי ביישובי הבדואים בנגב
12/03/2015
יום פתוח - מו"פים אזוריים
09/03/2015
יום עיון למגדלי פקאן - גישות חדשות בגידול פקאן בישראל
09/03/2015
הכנס הראשון של מיזם "שומרים על העצים"
23/02/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
16/02/2015
תמיכה לשטחים פתוחים לשנת 2015
11/02/2015
נוהל חוק ההתיישבות 2015
05/02/2015
אגריטך 2015 Agritech
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
  

סדר ברכת האילנות

 
כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

שנת השמיטה תשעה  
תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 
פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר