Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
cattle, pic:fotolia by Alexandr79
מחקר חדש: אומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני אדם
תרומתה של חומצת השומן אומגה 3 לבני אדם ידועה ומוכרת. כעת מסתבר שאומגה 3 תורמת גם לפרים ובפרט לפוריותם. נתונים אלו ועוד נוספים, מחקרים חדשים ומידע רב על הענף מוצגים החל מהיום (24.11.2015) ועד לסוף השבוע בכנס השנתי למדעי הבקר לחלב, שמארגנת המחלקה לבקר בשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) ומכון וולקני במשרד החקלאות, התאחדות מגדלי הבקר בישראל ומועצת החלב.
המשך
מסגרת

שומרים על העצים
      
מחירי שוק מקומי ודוחות

מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
יבוא מוצרי עוף
על רקע החרם האירופי על תוצרת ישראל, רוסיה פותחת את שעריה בפני ייבוא מוצרי בשר עוף תוצרת ישראל.
שר החקלאות, אורי אריאל: "אני רואה חשיבות רבה בהרחבת יצוא בשר העוף תוצרת ישראל לרוסיה. זה מרחיב ומעמיק את שיתוף הפעולה החקלאי בין שתי המדינות, אשר מחזק את הכלכלה הישראלית"
המשך
הלוואות לחקלאים
משרד החקלאות משיק קרן ייעודית למתן הלוואות לחקלאים בערבות מדינה

שר החקלאות, אורי אריאל: ״החקלאות היא ערך שאני מחויב לשמר. קרן ההלוואות החדשה תאפשר לחקלאים להמשיך ולפתח את החקלאות בארץ ולשמור על הביטחון הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל"
המשך
סוסים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
שפעת העופות
כל המידע על שפעת העופות

עדכונים אחרונים, מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
26/11/2015
קול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016
25/11/2015
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים
25/11/2015
קורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח
23/11/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016
22/11/2015
מש"ב-האגף לשיתוף פעולה בינלאומי - דרוש/ה מומחה חקלאות בקמרון
22/11/2015
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים לשיווק תוצרת טרייה בשוק המקומי לעונת 2015-16 (אוקטובר 2015 עד ספטמבר 2016)
18/11/2015
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לשנת 2016
18/11/2015
הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015
18/11/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
12/11/2015
הקמת מסלול ייעודי להלוואות לחקלאים במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
12/11/2015
הבהרה לפרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015 - השקעות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים)
12/11/2015
פנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/11/2015
קול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016
25/11/2015
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים
25/11/2015
קורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח
23/11/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016
22/11/2015
מש"ב-האגף לשיתוף פעולה בינלאומי - דרוש/ה מומחה חקלאות בקמרון
22/11/2015
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים לשיווק תוצרת טרייה בשוק המקומי לעונת 2015-16 (אוקטובר 2015 עד ספטמבר 2016)
18/11/2015
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לשנת 2016
18/11/2015
הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015
18/11/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
12/11/2015
הקמת מסלול ייעודי להלוואות לחקלאים במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
12/11/2015
הבהרה לפרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015 - השקעות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים)
12/11/2015
פנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/11/2015
קול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016
25/11/2015
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים
25/11/2015
קורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח
23/11/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016
22/11/2015
מש"ב-האגף לשיתוף פעולה בינלאומי - דרוש/ה מומחה חקלאות בקמרון
22/11/2015
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים לשיווק תוצרת טרייה בשוק המקומי לעונת 2015-16 (אוקטובר 2015 עד ספטמבר 2016)
18/11/2015
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לשנת 2016
18/11/2015
הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015
18/11/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
12/11/2015
הקמת מסלול ייעודי להלוואות לחקלאים במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
12/11/2015
הבהרה לפרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015 - השקעות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים)
12/11/2015
פנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/11/2015
קול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016
25/11/2015
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים
25/11/2015
קורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח
23/11/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016
22/11/2015
מש"ב-האגף לשיתוף פעולה בינלאומי - דרוש/ה מומחה חקלאות בקמרון
22/11/2015
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים לשיווק תוצרת טרייה בשוק המקומי לעונת 2015-16 (אוקטובר 2015 עד ספטמבר 2016)
18/11/2015
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לשנת 2016
18/11/2015
הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015
18/11/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
12/11/2015
הקמת מסלול ייעודי להלוואות לחקלאים במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
12/11/2015
הבהרה לפרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015 - השקעות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים)
12/11/2015
פנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/11/2015
קול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016
25/11/2015
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים
25/11/2015
קורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח
23/11/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016
22/11/2015
מש"ב-האגף לשיתוף פעולה בינלאומי - דרוש/ה מומחה חקלאות בקמרון
22/11/2015
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים לשיווק תוצרת טרייה בשוק המקומי לעונת 2015-16 (אוקטובר 2015 עד ספטמבר 2016)
18/11/2015
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לשנת 2016
18/11/2015
הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015
18/11/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
12/11/2015
הקמת מסלול ייעודי להלוואות לחקלאים במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
12/11/2015
הבהרה לפרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015 - השקעות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים)
12/11/2015
פנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/11/2015
קול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016
25/11/2015
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים
25/11/2015
קורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח
23/11/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016
22/11/2015
מש"ב-האגף לשיתוף פעולה בינלאומי - דרוש/ה מומחה חקלאות בקמרון
22/11/2015
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים לשיווק תוצרת טרייה בשוק המקומי לעונת 2015-16 (אוקטובר 2015 עד ספטמבר 2016)
18/11/2015
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לשנת 2016
18/11/2015
הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015
18/11/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
12/11/2015
הקמת מסלול ייעודי להלוואות לחקלאים במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
12/11/2015
הבהרה לפרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015 - השקעות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים)
12/11/2015
פנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
26/11/2015
קול קורא בחינוך לחקלאות - פעילות צעירים וחיילים משוחררים בחקלאות 2016
25/11/2015
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים
25/11/2015
קורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח
23/11/2015
קול קורא לתמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים 2016
22/11/2015
מש"ב-האגף לשיתוף פעולה בינלאומי - דרוש/ה מומחה חקלאות בקמרון
22/11/2015
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה בהתארגנויות חקלאים לשיווק תוצרת טרייה בשוק המקומי לעונת 2015-16 (אוקטובר 2015 עד ספטמבר 2016)
18/11/2015
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לשנת 2016
18/11/2015
הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר ביהודה ושומרון - 2015
18/11/2015
טיוטת תיקון תקנות בנושא הקצאת מים לחקלאות לשנים 2014 עד 2016 להערות הציבור
12/11/2015
הקמת מסלול ייעודי להלוואות לחקלאים במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
12/11/2015
הבהרה לפרק 3.4 בתכנית הפיתוח 2015 - השקעות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים)
12/11/2015
פנייה לציבור - רשיונות סיטונאים לשנת 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים

  

כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 
פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר