Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
עובדים זרים
המס למעסיקי עובדים זרים בחקלאות לא יועלה
יאיר שמיר, שר משרד החקלאות ופיתוח הכפר: "הצלחנו לסכל את ההחלטה האווילית של האוצר והמס למעסיקי עובדים זרים בחקלאות לא יעלה מ- 10% ל- 20%. יתרה מזאת, לדעת המשרד מדובר במס מיותר אשר יש לפעול לביטולו המלא. מס זה מעלה משמעותית את עלות ייצור המזון, וכתוצאה ישירה מביא לעלייה ביוקר המחייה".
המשך
מסגרת
שומרים על העצים


 
מחירי שוק מקומי ודוחות
מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
אטרציות חקלאיות בדרום
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
כחלק מהתמיכה בחקלאי הדרום בעקבות מבצע "צוק איתן" מרכז משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגוון אטרקציות חקלאיות שניתן לבקר בהן באזור. בואו לעזור לחקלאי הדרום!
המשך
חקלאות ישראלית - ההיי-טק של הטבע
משרד החקלאות ופיתוח הכפר משיק קמפיין תדמית טלוויזיוני תחת הכותרת "חקלאות ישראלית - ההייטק של הטבע
הקמפיין כולל סרטונים בסגנון דוקומנטרי בהם חקלאי ישראל מספרים על עבודתם בענפי החקלאות השונים.
המשך
סוסים,  פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי חיים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות
כל מה שרצית לדעת על שפעת העופות

מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
30/09/2014
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2013
29/09/2014
פרסום רשימת חקלאים החתומים על היתר המכירה לשנת השמיטה התשע"ה
28/09/2014
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה - קול קורא 2014 - עדכון
28/09/2014
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 4 לשנת 2014
23/09/2014
מה צפוי בשוק תפוחי האדמה בעונה הקרובה 2014/15?
23/09/2014
דו"ח ה-OECD על המדיניות החקלאית של ישראל, 2013
23/09/2014
טיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבור
17/09/2014
לקראת חגי תשרי: השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מתווים כללים לאזרחים החפצים לקיים את מנהג הכפרות
08/09/2014
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
07/09/2014
הכנס השנתי ה - 26 למדעי הבקר, אשקלון
03/09/2014
קרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"ל
31/08/2014
הזמנה לקורס רססים, נובמבר 2014
31/08/2014
מחיר החרם הרוסי על יבוא תוצרת מהאיחוד האירופי
25/08/2014
מכרז לאחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות של 64,300 טון
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
30/09/2014
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2013
29/09/2014
פרסום רשימת חקלאים החתומים על היתר המכירה לשנת השמיטה התשע"ה
28/09/2014
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה - קול קורא 2014 - עדכון
28/09/2014
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 4 לשנת 2014
23/09/2014
מה צפוי בשוק תפוחי האדמה בעונה הקרובה 2014/15?
23/09/2014
דו"ח ה-OECD על המדיניות החקלאית של ישראל, 2013
23/09/2014
טיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבור
17/09/2014
לקראת חגי תשרי: השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מתווים כללים לאזרחים החפצים לקיים את מנהג הכפרות
08/09/2014
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
07/09/2014
הכנס השנתי ה - 26 למדעי הבקר, אשקלון
03/09/2014
קרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"ל
31/08/2014
הזמנה לקורס רססים, נובמבר 2014
31/08/2014
מחיר החרם הרוסי על יבוא תוצרת מהאיחוד האירופי
25/08/2014
מכרז לאחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות של 64,300 טון
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
30/09/2014
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2013
29/09/2014
פרסום רשימת חקלאים החתומים על היתר המכירה לשנת השמיטה התשע"ה
28/09/2014
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה - קול קורא 2014 - עדכון
28/09/2014
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 4 לשנת 2014
23/09/2014
מה צפוי בשוק תפוחי האדמה בעונה הקרובה 2014/15?
23/09/2014
דו"ח ה-OECD על המדיניות החקלאית של ישראל, 2013
23/09/2014
טיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבור
17/09/2014
לקראת חגי תשרי: השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מתווים כללים לאזרחים החפצים לקיים את מנהג הכפרות
08/09/2014
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
07/09/2014
הכנס השנתי ה - 26 למדעי הבקר, אשקלון
03/09/2014
קרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"ל
31/08/2014
הזמנה לקורס רססים, נובמבר 2014
31/08/2014
מחיר החרם הרוסי על יבוא תוצרת מהאיחוד האירופי
25/08/2014
מכרז לאחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות של 64,300 טון
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
30/09/2014
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2013
29/09/2014
פרסום רשימת חקלאים החתומים על היתר המכירה לשנת השמיטה התשע"ה
28/09/2014
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה - קול קורא 2014 - עדכון
28/09/2014
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 4 לשנת 2014
23/09/2014
מה צפוי בשוק תפוחי האדמה בעונה הקרובה 2014/15?
23/09/2014
דו"ח ה-OECD על המדיניות החקלאית של ישראל, 2013
23/09/2014
טיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבור
17/09/2014
לקראת חגי תשרי: השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מתווים כללים לאזרחים החפצים לקיים את מנהג הכפרות
08/09/2014
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
07/09/2014
הכנס השנתי ה - 26 למדעי הבקר, אשקלון
03/09/2014
קרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"ל
31/08/2014
הזמנה לקורס רססים, נובמבר 2014
31/08/2014
מחיר החרם הרוסי על יבוא תוצרת מהאיחוד האירופי
25/08/2014
מכרז לאחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות של 64,300 טון
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
30/09/2014
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2013
29/09/2014
פרסום רשימת חקלאים החתומים על היתר המכירה לשנת השמיטה התשע"ה
28/09/2014
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה - קול קורא 2014 - עדכון
28/09/2014
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 4 לשנת 2014
23/09/2014
מה צפוי בשוק תפוחי האדמה בעונה הקרובה 2014/15?
23/09/2014
דו"ח ה-OECD על המדיניות החקלאית של ישראל, 2013
23/09/2014
טיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבור
17/09/2014
לקראת חגי תשרי: השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מתווים כללים לאזרחים החפצים לקיים את מנהג הכפרות
08/09/2014
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
07/09/2014
הכנס השנתי ה - 26 למדעי הבקר, אשקלון
03/09/2014
קרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"ל
31/08/2014
הזמנה לקורס רססים, נובמבר 2014
31/08/2014
מחיר החרם הרוסי על יבוא תוצרת מהאיחוד האירופי
25/08/2014
מכרז לאחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות של 64,300 טון
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
30/09/2014
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2013
29/09/2014
פרסום רשימת חקלאים החתומים על היתר המכירה לשנת השמיטה התשע"ה
28/09/2014
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה - קול קורא 2014 - עדכון
28/09/2014
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 4 לשנת 2014
23/09/2014
מה צפוי בשוק תפוחי האדמה בעונה הקרובה 2014/15?
23/09/2014
דו"ח ה-OECD על המדיניות החקלאית של ישראל, 2013
23/09/2014
טיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבור
17/09/2014
לקראת חגי תשרי: השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מתווים כללים לאזרחים החפצים לקיים את מנהג הכפרות
08/09/2014
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
07/09/2014
הכנס השנתי ה - 26 למדעי הבקר, אשקלון
03/09/2014
קרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"ל
31/08/2014
הזמנה לקורס רססים, נובמבר 2014
31/08/2014
מחיר החרם הרוסי על יבוא תוצרת מהאיחוד האירופי
25/08/2014
מכרז לאחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות של 64,300 טון
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
30/09/2014
דין וחשבון כלכלי על החקלאות והכפר בישראל 2013
29/09/2014
פרסום רשימת חקלאים החתומים על היתר המכירה לשנת השמיטה התשע"ה
28/09/2014
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה - קול קורא 2014 - עדכון
28/09/2014
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב, רבעון 4 לשנת 2014
23/09/2014
מה צפוי בשוק תפוחי האדמה בעונה הקרובה 2014/15?
23/09/2014
דו"ח ה-OECD על המדיניות החקלאית של ישראל, 2013
23/09/2014
טיוטת נוהל לטיפול בפסולת חקלאית בכל אזורי הארץ - להערות הציבור
17/09/2014
לקראת חגי תשרי: השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מתווים כללים לאזרחים החפצים לקיים את מנהג הכפרות
08/09/2014
אטרקציות חקלאיות בעוטף עזה והדרום
07/09/2014
הכנס השנתי ה - 26 למדעי הבקר, אשקלון
03/09/2014
קרן מלגות על שם האחים דן ויוסי ספיר ז"ל
31/08/2014
הזמנה לקורס רססים, נובמבר 2014
31/08/2014
מחיר החרם הרוסי על יבוא תוצרת מהאיחוד האירופי
25/08/2014
מכרז לאחזקת מלאי חירום של גרעיני מספוא, קמחים וכוספאות בכמות של 64,300 טון
31/07/2014
יום עיון בנושא דלדול קרקע וגאו-אינפורמטיקה
16/07/2014
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה במחקר ופיתוח חקלאי במסגרת מרכזי מו"פ יישומי-אזורי
13/07/2014
מידע לחקלאי ולציבור הרחב בעיתות חירום
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים

   
כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

שנת השמיטה תשעה  
תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות