Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
צריכת מאכלים פופולאריים לראש השנה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם, ככל שנה, את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה, לקראת תקופת החגים המתקרבת
ישראלי צורך כ- 15 ק"ג דגים בממוצע בשנה. בחודש תשרי עולה הצריכה הממוצעת פי שניים לעומת חודשי השנה האחרים ועומדת על 2 ק"ג לאדם
המשך
מסגרת

שומרים על העצים
      
מחירי שוק מקומי ודוחות

מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
מחירי דבש מומלצים
לקראת ראש השנה משרד החקלאות מפרסם את מחיר הדבש המומלץ לצרכן לטובת הפחתת יוקר המחייה: עד 34 ₪ לק"ג דבש - מחיר הוגן


השר אריאל: "בחלק מהחנויות המחיר מופרז ולא הוגן"
המשך
ברוצלוזיס
משרד החקלאות מתריע
צריכת חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים עלולים לגרום לתחלואה קשה ולעתים רחוקות אף למוות. האזהרה באה על רקע הגידול החד במספר הנדבקים במחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה) כתוצאה מצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים
המשך
סוסים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
שפעת העופות
כל המידע על שפעת העופות

עדכונים אחרונים, מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
29/09/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015
29/09/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015
29/09/2015
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)
24/09/2015
פעילות יחידות משרד החקלאות בימי חול המועד סוכות
21/09/2015
הארכת מועד להגשת בקשות להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
20/09/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית באזור הנגב - נוהל התמיכה - פירסום לציבור
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
09/09/2015
טיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבור
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
29/09/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015
29/09/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015
29/09/2015
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)
24/09/2015
פעילות יחידות משרד החקלאות בימי חול המועד סוכות
21/09/2015
הארכת מועד להגשת בקשות להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
20/09/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית באזור הנגב - נוהל התמיכה - פירסום לציבור
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
09/09/2015
טיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבור
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
29/09/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015
29/09/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015
29/09/2015
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)
24/09/2015
פעילות יחידות משרד החקלאות בימי חול המועד סוכות
21/09/2015
הארכת מועד להגשת בקשות להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
20/09/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית באזור הנגב - נוהל התמיכה - פירסום לציבור
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
09/09/2015
טיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבור
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
29/09/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015
29/09/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015
29/09/2015
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)
24/09/2015
פעילות יחידות משרד החקלאות בימי חול המועד סוכות
21/09/2015
הארכת מועד להגשת בקשות להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
20/09/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית באזור הנגב - נוהל התמיכה - פירסום לציבור
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
09/09/2015
טיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבור
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
29/09/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015
29/09/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015
29/09/2015
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)
24/09/2015
פעילות יחידות משרד החקלאות בימי חול המועד סוכות
21/09/2015
הארכת מועד להגשת בקשות להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
20/09/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית באזור הנגב - נוהל התמיכה - פירסום לציבור
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
09/09/2015
טיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבור
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
29/09/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015
29/09/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015
29/09/2015
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)
24/09/2015
פעילות יחידות משרד החקלאות בימי חול המועד סוכות
21/09/2015
הארכת מועד להגשת בקשות להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
20/09/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית באזור הנגב - נוהל התמיכה - פירסום לציבור
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
09/09/2015
טיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבור
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
29/09/2015
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 4 לשנת 2015
29/09/2015
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 4 2015
29/09/2015
הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים לחלב ומוצריו ולביצי מאכל שבפיקוח בעקבות שינוי מס ערך מוסף החל מיום י"ח בתשרי התשע"ו (1 באוקטובר 2015)
24/09/2015
פעילות יחידות משרד החקלאות בימי חול המועד סוכות
21/09/2015
הארכת מועד להגשת בקשות להקמת מפעלי חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
20/09/2015
פיתוח כלכלי בענף החקלאות עבור האוכלוסיה הבדואית באזור הנגב - נוהל התמיכה - פירסום לציבור
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
09/09/2015
טיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון - להערות הציבור
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים

  

כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

שנת השמיטה תשעה  
תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
מיכון חוסך כוח אדם
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 
פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר