Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
מסגרת
תמונה של כלב Photo by Fotolia
משרד החקלאות מפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2015
אז מה היה לנו ב- 2015? כ- 49,484 כלבים חדשים במאגר, מתוכם כ- 19,301 גורים שנולדו השנה. מה השמות המקוריים ביותר שניתנו לכלבים? בין השמות הקיימים במאגר ניתן למצוא את השמות: איביי, ויסוצקי ומונפול. באיזו עיר יהיו להולכים על ארבע הכי הרבה חברים? תל אביב, ירושלים ובמקומות נוספים בארץ.
המשך
מסגרת

שומרים על העצים
      
מחירי שוק מקומי ודוחות

מחירים בפיקוח
מטאורולוגיה חקלאית
מכרזים
מאגרי מידע
אלפון המשרד
אתרי המשרד
בטיחות ובריאות בחקלאות
קישורים שימושים
גלריית תמונות
אפרוחים photo by fotolia
סיכום פעילות של משרד החקלאות בנושא זכויות בעלי חיים

לקראת יום צער בעלי חיים  שצוין (15.3.2016) בכנסת ישראל, מצורפת חוברת המסכמת את פעילות משרד החקלאות בנושא צער בעלי חיים.
המשך
שיזף חצבה
משרד החקלאות משיק: אתר "עצי מורשת" הכולל את סיפורם של כ-1,500 עצים עם סיפורים היסטוריים
האתר האינטראקטיבי כולל את סיפורם של כ- 1,500 עצים המספרים את סיפורה של מדינת ישראל ובעלי משמעות מבחינה תרבותית, יהודית והיסטורית.
המשך
ביצים
הנחיות לצריכה בטוחה של ביצים

הנחיות לצריכה בטוחה של ביצים על מנת לסייע לציבור לשמור על בריאותו, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדגיש את כללי צריכת הביצים כבשגרה
המשך
הלוואות לחקלאים
משרד החקלאות משיק קרן ייעודית למתן הלוואות לחקלאים בערבות מדינה
הקרן תחל לספק את האשראי לסקטור החקלאי וזאת באמצעות הבנקים, שזכו במכרז לתפעל את קרנות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
המשך
סוסים
פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים
סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת קידום חקיקה ונהלים, תמיכות ועוד
המשך
תרנגולות
כל המידע על שפעת העופות

עדכונים אחרונים, מידע על שפעת העופות, מהו הנגיף הגורם לשפעת ודרכי התמודדות.
המשך
חדשות הודעות לעיתונות
05/05/2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה בגרעיני משימה עירוניים
04/05/2016
ביצוע מיזם משותף עם עמותת "קרן שחף"
04/05/2016
מפת טיולים בעקבות עצים
01/05/2016
קול קורא לתמיכה בשימור קרקע לשנת 2016
20/04/2016
הארכה - קול קורא מאגר מומחים לשנים 2017-2016 - תנאים וסדרי רישום
14/04/2016
הכנס השני של המיזם החינוכי "שומרים על העצים"
05/04/2016
מכרז 10/2016 מתן שירותי רפואה וטרינרית, שירותי מעבדה ויעוץ לוגיסטי למבצע הברוצלוזיס בנגב
05/04/2016
נוהל תמיכה בפעולות תכנון ובהצטיידות ברשויות הבדואיות בנגב - 2016
04/04/2016
יום חקלאות ישראל - משרד החקלאות ערך סיור לדיפלומטים, שגרירים ונספחים כלכליים, מסחריים ומדעיים במטרה ללמוד על הישגי המגזר החקלאי בישראל ולהכירו מקרוב
03/04/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016
20/03/2016
תכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
22/02/2016
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
18/02/2016
העתקת מבנה מגורים יביל משומש והצבתו על מגרש הקבע
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
05/05/2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה בגרעיני משימה עירוניים
04/05/2016
ביצוע מיזם משותף עם עמותת "קרן שחף"
04/05/2016
מפת טיולים בעקבות עצים
01/05/2016
קול קורא לתמיכה בשימור קרקע לשנת 2016
20/04/2016
הארכה - קול קורא מאגר מומחים לשנים 2017-2016 - תנאים וסדרי רישום
14/04/2016
הכנס השני של המיזם החינוכי "שומרים על העצים"
05/04/2016
מכרז 10/2016 מתן שירותי רפואה וטרינרית, שירותי מעבדה ויעוץ לוגיסטי למבצע הברוצלוזיס בנגב
05/04/2016
נוהל תמיכה בפעולות תכנון ובהצטיידות ברשויות הבדואיות בנגב - 2016
04/04/2016
יום חקלאות ישראל - משרד החקלאות ערך סיור לדיפלומטים, שגרירים ונספחים כלכליים, מסחריים ומדעיים במטרה ללמוד על הישגי המגזר החקלאי בישראל ולהכירו מקרוב
03/04/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016
20/03/2016
תכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
22/02/2016
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
18/02/2016
העתקת מבנה מגורים יביל משומש והצבתו על מגרש הקבע
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
05/05/2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה בגרעיני משימה עירוניים
04/05/2016
ביצוע מיזם משותף עם עמותת "קרן שחף"
04/05/2016
מפת טיולים בעקבות עצים
01/05/2016
קול קורא לתמיכה בשימור קרקע לשנת 2016
20/04/2016
הארכה - קול קורא מאגר מומחים לשנים 2017-2016 - תנאים וסדרי רישום
14/04/2016
הכנס השני של המיזם החינוכי "שומרים על העצים"
05/04/2016
מכרז 10/2016 מתן שירותי רפואה וטרינרית, שירותי מעבדה ויעוץ לוגיסטי למבצע הברוצלוזיס בנגב
05/04/2016
נוהל תמיכה בפעולות תכנון ובהצטיידות ברשויות הבדואיות בנגב - 2016
04/04/2016
יום חקלאות ישראל - משרד החקלאות ערך סיור לדיפלומטים, שגרירים ונספחים כלכליים, מסחריים ומדעיים במטרה ללמוד על הישגי המגזר החקלאי בישראל ולהכירו מקרוב
03/04/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016
20/03/2016
תכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
22/02/2016
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
18/02/2016
העתקת מבנה מגורים יביל משומש והצבתו על מגרש הקבע
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
05/05/2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה בגרעיני משימה עירוניים
04/05/2016
ביצוע מיזם משותף עם עמותת "קרן שחף"
04/05/2016
מפת טיולים בעקבות עצים
01/05/2016
קול קורא לתמיכה בשימור קרקע לשנת 2016
20/04/2016
הארכה - קול קורא מאגר מומחים לשנים 2017-2016 - תנאים וסדרי רישום
14/04/2016
הכנס השני של המיזם החינוכי "שומרים על העצים"
05/04/2016
מכרז 10/2016 מתן שירותי רפואה וטרינרית, שירותי מעבדה ויעוץ לוגיסטי למבצע הברוצלוזיס בנגב
05/04/2016
נוהל תמיכה בפעולות תכנון ובהצטיידות ברשויות הבדואיות בנגב - 2016
04/04/2016
יום חקלאות ישראל - משרד החקלאות ערך סיור לדיפלומטים, שגרירים ונספחים כלכליים, מסחריים ומדעיים במטרה ללמוד על הישגי המגזר החקלאי בישראל ולהכירו מקרוב
03/04/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016
20/03/2016
תכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
22/02/2016
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
18/02/2016
העתקת מבנה מגורים יביל משומש והצבתו על מגרש הקבע
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
05/05/2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה בגרעיני משימה עירוניים
04/05/2016
ביצוע מיזם משותף עם עמותת "קרן שחף"
04/05/2016
מפת טיולים בעקבות עצים
01/05/2016
קול קורא לתמיכה בשימור קרקע לשנת 2016
20/04/2016
הארכה - קול קורא מאגר מומחים לשנים 2017-2016 - תנאים וסדרי רישום
14/04/2016
הכנס השני של המיזם החינוכי "שומרים על העצים"
05/04/2016
מכרז 10/2016 מתן שירותי רפואה וטרינרית, שירותי מעבדה ויעוץ לוגיסטי למבצע הברוצלוזיס בנגב
05/04/2016
נוהל תמיכה בפעולות תכנון ובהצטיידות ברשויות הבדואיות בנגב - 2016
04/04/2016
יום חקלאות ישראל - משרד החקלאות ערך סיור לדיפלומטים, שגרירים ונספחים כלכליים, מסחריים ומדעיים במטרה ללמוד על הישגי המגזר החקלאי בישראל ולהכירו מקרוב
03/04/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016
20/03/2016
תכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
22/02/2016
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
18/02/2016
העתקת מבנה מגורים יביל משומש והצבתו על מגרש הקבע
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
05/05/2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה בגרעיני משימה עירוניים
04/05/2016
ביצוע מיזם משותף עם עמותת "קרן שחף"
04/05/2016
מפת טיולים בעקבות עצים
01/05/2016
קול קורא לתמיכה בשימור קרקע לשנת 2016
20/04/2016
הארכה - קול קורא מאגר מומחים לשנים 2017-2016 - תנאים וסדרי רישום
14/04/2016
הכנס השני של המיזם החינוכי "שומרים על העצים"
05/04/2016
מכרז 10/2016 מתן שירותי רפואה וטרינרית, שירותי מעבדה ויעוץ לוגיסטי למבצע הברוצלוזיס בנגב
05/04/2016
נוהל תמיכה בפעולות תכנון ובהצטיידות ברשויות הבדואיות בנגב - 2016
04/04/2016
יום חקלאות ישראל - משרד החקלאות ערך סיור לדיפלומטים, שגרירים ונספחים כלכליים, מסחריים ומדעיים במטרה ללמוד על הישגי המגזר החקלאי בישראל ולהכירו מקרוב
03/04/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016
20/03/2016
תכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
22/02/2016
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
18/02/2016
העתקת מבנה מגורים יביל משומש והצבתו על מגרש הקבע
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
05/05/2016
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה בגרעיני משימה עירוניים
04/05/2016
ביצוע מיזם משותף עם עמותת "קרן שחף"
04/05/2016
מפת טיולים בעקבות עצים
01/05/2016
קול קורא לתמיכה בשימור קרקע לשנת 2016
20/04/2016
הארכה - קול קורא מאגר מומחים לשנים 2017-2016 - תנאים וסדרי רישום
14/04/2016
הכנס השני של המיזם החינוכי "שומרים על העצים"
05/04/2016
מכרז 10/2016 מתן שירותי רפואה וטרינרית, שירותי מעבדה ויעוץ לוגיסטי למבצע הברוצלוזיס בנגב
05/04/2016
נוהל תמיכה בפעולות תכנון ובהצטיידות ברשויות הבדואיות בנגב - 2016
04/04/2016
יום חקלאות ישראל - משרד החקלאות ערך סיור לדיפלומטים, שגרירים ונספחים כלכליים, מסחריים ומדעיים במטרה ללמוד על הישגי המגזר החקלאי בישראל ולהכירו מקרוב
03/04/2016
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון 2 לשנת 2016
20/03/2016
תכנית לרפורמה במדיניות התמיכה בענף החקלאות
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
22/02/2016
סיכום סקר אובדן ירקות ופירות טריים
18/02/2016
העתקת מבנה מגורים יביל משומש והצבתו על מגרש הקבע
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
17/09/2015
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת ממשלה מס' 3708) ביצוע מול תכנון בשנת 2014
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים

הנחיות לקניית בשר
כשמדובר בבשר אל תאכלו כל מה שמוכרים לכם
  

כלים שימושיים לחקלאי

כלים שימושיים לציבור


       

תמיכות וקולות קוראים
קורסים וימי עיון
טפסים
יבוא ויצוא
תכנון ובנייה
חקלאות ופיתוח הכפר
מפת פקידי יערות
 
 
פייסבוקיוטיובעדכוני rssבלוגרפליקר