Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
מחירי פירות, ירקות ומוצרים מן החי בשוק המקומי
משרד החקלאות מבצע מעקב וניתוח של מחירי פירות, ירקות ומוצרים מן החי בשוק המקומי.
הבדיקה מתבצעת בשתי רמות - מחיר קמעוני לצרכן ומחיר סיטוני.
הבדיקה מתבצעת בשווקים הסיטוניים בצריפין וירושלים, וכן בנקודות המכירה לצרכן: רשתות השיווק, שווקים פתוחים ומכולות.