Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
שירותים וטרינריים
מנהל פניות הציבור - שרון ליסקר
כתובת ת.ד. 12 בית-דגן, מיקוד 50250
דואר אלקטרוני sharonl@moag.gov.il
אתר אינטרנטלאתר האינטרנט של השירותים הווטרינריים
קו מפריד

השירותים הווטרינריים הם יחידת סמך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. תפקידי השירותים הווטרינריים, בין היתר, הם מניעת מחלות בעלי חיים, מניעת מחלות המשותפות לאדם ולבעלי חיים, לרבות מחלת הכלבת, וביעורן, פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי חיים ותוצרתם, רישוי ובדיקת תרופות ותרכיבים, רישוי רופאים וטרינרים ומומחים, ריכוז ופיקוח על אספקטים וטרינריים ברשויות מקומיות, משחטות, עיבוד מזון מן החי, מניעת שאריות מסוכנות במזון מן החי, מניעת צער בעלי חיים.

יחידות השירותים הווטרינריים פזורות בכל רחבי הארץ. מטה השירותים הווטרינריים, המכון הווטרינרי, יחידות השירות והאמרכלות ממוקמים באתר הקריה החקלאית בבית דגן. יתר יחידות השירותים הווטרינריים פרוסות ברחבי הארץ.
 
למספרי טלפון ביחידת השירותים הווטרינרים 

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שירותים וטרינריים
חדשות
23/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו הבוקר כמות של כ- 2 וחצי טון שומן כבש מוברח בתוך מחסן בחניון תת קרקעי של בניין מגורים במרכז תל-אביב
22/07/2015
לאור התפרצות נוספת של מחלת שפעת העופות ברצועת עזה, מזהיר המשרד את בעלי הלולים בסמוך לגבול לנקוט משנה זהירות, לדווח על כל תמותת עופות חריגה ולאשר מראש הובלת עופות
21/07/2015
משרד החקלאות מתריע: צריכת חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים עלולים לגרום לתחלואה קשה ולעתים רחוקות אף למוות. האזהרה באה על רקע הגידול החד במספר הנדבקים במחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה) כתוצאה מצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים
20/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
20/07/2015
משרד החקלאות: הודות לערנות אזרחים, כ- 8,000 ביצים מוברחות נתפסו ביממה האחרונה
19/07/2015
מחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה)
16/07/2015
דוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
01/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד
23/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו הבוקר כמות של כ- 2 וחצי טון שומן כבש מוברח בתוך מחסן בחניון תת קרקעי של בניין מגורים במרכז תל-אביב
22/07/2015
לאור התפרצות נוספת של מחלת שפעת העופות ברצועת עזה, מזהיר המשרד את בעלי הלולים בסמוך לגבול לנקוט משנה זהירות, לדווח על כל תמותת עופות חריגה ולאשר מראש הובלת עופות
21/07/2015
משרד החקלאות מתריע: צריכת חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים עלולים לגרום לתחלואה קשה ולעתים רחוקות אף למוות. האזהרה באה על רקע הגידול החד במספר הנדבקים במחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה) כתוצאה מצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים
20/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
20/07/2015
משרד החקלאות: הודות לערנות אזרחים, כ- 8,000 ביצים מוברחות נתפסו ביממה האחרונה
19/07/2015
מחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה)
16/07/2015
דוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
01/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד
23/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו הבוקר כמות של כ- 2 וחצי טון שומן כבש מוברח בתוך מחסן בחניון תת קרקעי של בניין מגורים במרכז תל-אביב
22/07/2015
לאור התפרצות נוספת של מחלת שפעת העופות ברצועת עזה, מזהיר המשרד את בעלי הלולים בסמוך לגבול לנקוט משנה זהירות, לדווח על כל תמותת עופות חריגה ולאשר מראש הובלת עופות
21/07/2015
משרד החקלאות מתריע: צריכת חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים עלולים לגרום לתחלואה קשה ולעתים רחוקות אף למוות. האזהרה באה על רקע הגידול החד במספר הנדבקים במחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה) כתוצאה מצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים
20/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
20/07/2015
משרד החקלאות: הודות לערנות אזרחים, כ- 8,000 ביצים מוברחות נתפסו ביממה האחרונה
19/07/2015
מחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה)
16/07/2015
דוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
01/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד
23/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו הבוקר כמות של כ- 2 וחצי טון שומן כבש מוברח בתוך מחסן בחניון תת קרקעי של בניין מגורים במרכז תל-אביב
22/07/2015
לאור התפרצות נוספת של מחלת שפעת העופות ברצועת עזה, מזהיר המשרד את בעלי הלולים בסמוך לגבול לנקוט משנה זהירות, לדווח על כל תמותת עופות חריגה ולאשר מראש הובלת עופות
21/07/2015
משרד החקלאות מתריע: צריכת חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים עלולים לגרום לתחלואה קשה ולעתים רחוקות אף למוות. האזהרה באה על רקע הגידול החד במספר הנדבקים במחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה) כתוצאה מצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים
20/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
20/07/2015
משרד החקלאות: הודות לערנות אזרחים, כ- 8,000 ביצים מוברחות נתפסו ביממה האחרונה
19/07/2015
מחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה)
16/07/2015
דוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
01/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד
23/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו הבוקר כמות של כ- 2 וחצי טון שומן כבש מוברח בתוך מחסן בחניון תת קרקעי של בניין מגורים במרכז תל-אביב
22/07/2015
לאור התפרצות נוספת של מחלת שפעת העופות ברצועת עזה, מזהיר המשרד את בעלי הלולים בסמוך לגבול לנקוט משנה זהירות, לדווח על כל תמותת עופות חריגה ולאשר מראש הובלת עופות
21/07/2015
משרד החקלאות מתריע: צריכת חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים עלולים לגרום לתחלואה קשה ולעתים רחוקות אף למוות. האזהרה באה על רקע הגידול החד במספר הנדבקים במחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה) כתוצאה מצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים
20/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
20/07/2015
משרד החקלאות: הודות לערנות אזרחים, כ- 8,000 ביצים מוברחות נתפסו ביממה האחרונה
19/07/2015
מחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה)
16/07/2015
דוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
01/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד
23/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו הבוקר כמות של כ- 2 וחצי טון שומן כבש מוברח בתוך מחסן בחניון תת קרקעי של בניין מגורים במרכז תל-אביב
22/07/2015
לאור התפרצות נוספת של מחלת שפעת העופות ברצועת עזה, מזהיר המשרד את בעלי הלולים בסמוך לגבול לנקוט משנה זהירות, לדווח על כל תמותת עופות חריגה ולאשר מראש הובלת עופות
21/07/2015
משרד החקלאות מתריע: צריכת חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים עלולים לגרום לתחלואה קשה ולעתים רחוקות אף למוות. האזהרה באה על רקע הגידול החד במספר הנדבקים במחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה) כתוצאה מצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים
20/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
20/07/2015
משרד החקלאות: הודות לערנות אזרחים, כ- 8,000 ביצים מוברחות נתפסו ביממה האחרונה
19/07/2015
מחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה)
16/07/2015
דוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
01/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד
23/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו הבוקר כמות של כ- 2 וחצי טון שומן כבש מוברח בתוך מחסן בחניון תת קרקעי של בניין מגורים במרכז תל-אביב
22/07/2015
לאור התפרצות נוספת של מחלת שפעת העופות ברצועת עזה, מזהיר המשרד את בעלי הלולים בסמוך לגבול לנקוט משנה זהירות, לדווח על כל תמותת עופות חריגה ולאשר מראש הובלת עופות
21/07/2015
משרד החקלאות מתריע: צריכת חלב ומוצרי חלב לא מפוסטרים עלולים לגרום לתחלואה קשה ולעתים רחוקות אף למוות. האזהרה באה על רקע הגידול החד במספר הנדבקים במחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה) כתוצאה מצריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים
20/07/2015
משרד החקלאות פועל למתן פטור מאגרת רישיון להחזקת כלבים לעמותות למען בעלי חיים ולמשפחות אומנה לכלבים
20/07/2015
משרד החקלאות: הודות לערנות אזרחים, כ- 8,000 ביצים מוברחות נתפסו ביממה האחרונה
19/07/2015
מחלת הברוצלוזיס (קדחת מלטה)
16/07/2015
דוח פעילות צער בעלי חיים מחצית ראשונה של שנת 2015
14/07/2015
פרסום טיוטות תקנות מכוח חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014 להערות הציבור
01/07/2015
מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד