Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
שירותים וטרינריים
מנהל ד"ר נדב גלאון
כתובת ת.ד. 12 בית-דגן, מיקוד 50250
טלפון 03-9681606, 03-9681612
פקס 03-9681641
דואר אלקטרוני cvo_vsah@moag.gov.il
אתר אינטרנטלאתר האינטרנט של השירותים הווטרינריים
קו מפריד

השירותים הווטרינריים הם יחידת סמך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. תפקידי השירותים הווטרינריים, בין היתר, הם מניעת מחלות בעלי חיים, מניעת מחלות המשותפות לאדם ולבעלי חיים, לרבות מחלת הכלבת, וביעורן, פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי חיים ותוצרתם, רישוי ובדיקת תרופות ותרכיבים, רישוי רופאים וטרינרים ומומחים, ריכוז ופיקוח על אספקטים וטרינריים ברשויות מקומיות, משחטות, עיבוד מזון מן החי, מניעת שאריות מסוכנות במזון מן החי, מניעת צער בעלי חיים.

יחידות השירותים הווטרינריים פזורות בכל רחבי הארץ. מטה השירותים הווטרינריים, המכון הווטרינרי, יחידות השירות והאמרכלות ממוקמים באתר הקריה החקלאית בבית דגן. יתר יחידות השירותים הווטרינריים פרוסות ברחבי הארץ.
 
למספרי טלפון ביחידת השירותים הווטרינרים 

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שירותים וטרינריים
חדשות
26/03/2015
משרד החקלאות מציין עשור להקמת המרכז הארצי לרישום כלבים ומפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2014
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
22/03/2015
משרד החקלאות עצר משלוח של ביצים שיובאו מטורקיה בשל הימצאות שאריות תרופות
26/03/2015
משרד החקלאות מציין עשור להקמת המרכז הארצי לרישום כלבים ומפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2014
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
22/03/2015
משרד החקלאות עצר משלוח של ביצים שיובאו מטורקיה בשל הימצאות שאריות תרופות
26/03/2015
משרד החקלאות מציין עשור להקמת המרכז הארצי לרישום כלבים ומפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2014
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
22/03/2015
משרד החקלאות עצר משלוח של ביצים שיובאו מטורקיה בשל הימצאות שאריות תרופות
26/03/2015
משרד החקלאות מציין עשור להקמת המרכז הארצי לרישום כלבים ומפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2014
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
22/03/2015
משרד החקלאות עצר משלוח של ביצים שיובאו מטורקיה בשל הימצאות שאריות תרופות
26/03/2015
משרד החקלאות מציין עשור להקמת המרכז הארצי לרישום כלבים ומפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2014
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
22/03/2015
משרד החקלאות עצר משלוח של ביצים שיובאו מטורקיה בשל הימצאות שאריות תרופות
26/03/2015
משרד החקלאות מציין עשור להקמת המרכז הארצי לרישום כלבים ומפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2014
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
22/03/2015
משרד החקלאות עצר משלוח של ביצים שיובאו מטורקיה בשל הימצאות שאריות תרופות
26/03/2015
משרד החקלאות מציין עשור להקמת המרכז הארצי לרישום כלבים ומפרסם את סקר הנתונים הסטטיסטיים אודות כלבים בישראל לשנת 2014
23/03/2015
עדכון הטיפול בשפעת עופות - 23 במרץ 2015
22/03/2015
משרד החקלאות עצר משלוח של ביצים שיובאו מטורקיה בשל הימצאות שאריות תרופות