Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
שירותים וטרינריים
מנהל פניות הציבור - שרון ליסקר
כתובת ת.ד. 12 בית-דגן, מיקוד 50250
דואר אלקטרוני sharonl@moag.gov.il
אתר אינטרנטלאתר האינטרנט של השירותים הווטרינריים
קו מפריד

השירותים הווטרינריים הם יחידת סמך במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. תפקידי השירותים הווטרינריים, בין היתר, הם מניעת מחלות בעלי חיים, מניעת מחלות המשותפות לאדם ולבעלי חיים, לרבות מחלת הכלבת, וביעורן, פיקוח על יבוא ויצוא של בעלי חיים ותוצרתם, רישוי ובדיקת תרופות ותרכיבים, רישוי רופאים וטרינרים ומומחים, ריכוז ופיקוח על אספקטים וטרינריים ברשויות מקומיות, משחטות, עיבוד מזון מן החי, מניעת שאריות מסוכנות במזון מן החי, מניעת צער בעלי חיים.

יחידות השירותים הווטרינריים פזורות בכל רחבי הארץ. מטה השירותים הווטרינריים, המכון הווטרינרי, יחידות השירות והאמרכלות ממוקמים באתר הקריה החקלאית בבית דגן. יתר יחידות השירותים הווטרינריים פרוסות ברחבי הארץ.
 
למספרי טלפון ביחידת השירותים הווטרינרים 

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שירותים וטרינריים
חדשות
24/11/2015
מחקר חדש: אומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני אדם
23/11/2015
על רקע החרם האירופי על תוצרת ישראל, רוסיה פותחת את שעריה בפני ייבוא מוצרי בשר עוף תוצרת ישראל, המפוקחים על ידי משרד החקלאות
16/11/2015
מפקחי משרד החקלאות ותנו לחיות לחיות הצילו 14 כלבים, בוגרים וגורים, בכלבייה בגליל ים, שהוחזקו ללא אור, אוורור וניקיון מינימאלי
24/11/2015
מחקר חדש: אומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני אדם
23/11/2015
על רקע החרם האירופי על תוצרת ישראל, רוסיה פותחת את שעריה בפני ייבוא מוצרי בשר עוף תוצרת ישראל, המפוקחים על ידי משרד החקלאות
16/11/2015
מפקחי משרד החקלאות ותנו לחיות לחיות הצילו 14 כלבים, בוגרים וגורים, בכלבייה בגליל ים, שהוחזקו ללא אור, אוורור וניקיון מינימאלי
24/11/2015
מחקר חדש: אומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני אדם
23/11/2015
על רקע החרם האירופי על תוצרת ישראל, רוסיה פותחת את שעריה בפני ייבוא מוצרי בשר עוף תוצרת ישראל, המפוקחים על ידי משרד החקלאות
16/11/2015
מפקחי משרד החקלאות ותנו לחיות לחיות הצילו 14 כלבים, בוגרים וגורים, בכלבייה בגליל ים, שהוחזקו ללא אור, אוורור וניקיון מינימאלי
24/11/2015
מחקר חדש: אומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני אדם
23/11/2015
על רקע החרם האירופי על תוצרת ישראל, רוסיה פותחת את שעריה בפני ייבוא מוצרי בשר עוף תוצרת ישראל, המפוקחים על ידי משרד החקלאות
16/11/2015
מפקחי משרד החקלאות ותנו לחיות לחיות הצילו 14 כלבים, בוגרים וגורים, בכלבייה בגליל ים, שהוחזקו ללא אור, אוורור וניקיון מינימאלי
24/11/2015
מחקר חדש: אומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני אדם
23/11/2015
על רקע החרם האירופי על תוצרת ישראל, רוסיה פותחת את שעריה בפני ייבוא מוצרי בשר עוף תוצרת ישראל, המפוקחים על ידי משרד החקלאות
16/11/2015
מפקחי משרד החקלאות ותנו לחיות לחיות הצילו 14 כלבים, בוגרים וגורים, בכלבייה בגליל ים, שהוחזקו ללא אור, אוורור וניקיון מינימאלי
24/11/2015
מחקר חדש: אומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני אדם
23/11/2015
על רקע החרם האירופי על תוצרת ישראל, רוסיה פותחת את שעריה בפני ייבוא מוצרי בשר עוף תוצרת ישראל, המפוקחים על ידי משרד החקלאות
16/11/2015
מפקחי משרד החקלאות ותנו לחיות לחיות הצילו 14 כלבים, בוגרים וגורים, בכלבייה בגליל ים, שהוחזקו ללא אור, אוורור וניקיון מינימאלי
24/11/2015
מחקר חדש: אומגה 3 טובה גם לפרים, ולא רק לבני אדם
23/11/2015
על רקע החרם האירופי על תוצרת ישראל, רוסיה פותחת את שעריה בפני ייבוא מוצרי בשר עוף תוצרת ישראל, המפוקחים על ידי משרד החקלאות
16/11/2015
מפקחי משרד החקלאות ותנו לחיות לחיות הצילו 14 כלבים, בוגרים וגורים, בכלבייה בגליל ים, שהוחזקו ללא אור, אוורור וניקיון מינימאלי