Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
מחלת הכלבת

מחלת הכלבת ידועה ונפוצה בכל חלקי העולם מאז שחר ההיסטוריה האנושית. המחלה הנה חשוכת מרפא ונגרמת על ידי נגיף. מרגע הופעת סימנים קליניים ראשונים בבני אדם או בבעלי חיים, אין אפשרות להציל את החולה, והמוות הנו ודאי ומוחלט.

נגיף הכלבת פוגע בכל היונקים ומועבר ברוק, בעיקר על ידי נשיכה. ניתן למנוע את המחלה בבעלי חיים בחיסון הניתן מבעוד מועד, ובבני אדם באמצעות חיסון לאחר חשיפה לנגיף. ישראל והמדינות השכנות נגועות במחלת הכלבת. אי לכך, יש צורך לטפל במאות אנשים אשר ננשכו או נחשפו למגע עם בעלי חיים נגועים או חשודים כנגועים במחלת הכלבת.
במהלך שנת 2009 התגלו בישראל בסך הכול 58(!!) מקרים שונים של בעלי חיים הנגועים בכלבת, מתוכם 32 כלבים.
בשנת 2010 התגלו 53 מקרי כלבת, מתוכם 23 בכלבים.
בשנת 2011 התגלו 32 מקרי כלבת, מתוכם 10 בכלבים.
בשנת 2012 התגלו 24 מקרי כלבת מתוכם 12 בכלבים.
בשנת 2013 התגלו 29 מקרי כלבת מתוכם 17 בכלבים.
בשנת 2014 התגלו 14 מקרי כלבת מתוכם 3 בכלבים.
בשנת 2015 התגלו 8 מקרי כלבת מתוכם 5 בכלבים.

השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות קוראים לציבור הרחב לא לאסוף כלבים שאינם מוכרים להם מהרחוב, ולדווח לעירייה על כלבים משוטטים. בעלי הכלבים נדרשים להקפיד לחסנם נגד כלבת מדי שנה (על פי חוק) ולהקפיד לטייל עימם עם רצועה. שחרור כלבים באופן חופשי, עלול להביאם במגע עם בעלי חיים אחרים החולים בכלבת, ובכך להכניס את המחלה הביתה, באמצעות הכלב הביתי ולסכן את בני המשפחה.

יום הכלבת הבינלאומי
בשנת 2007 הכריזו לראשונה ארגון הבריאות העולמי (WHO), הארגון למחלות מדבקות (CDC) והארגון למחלות בעלי חיים (OIE) על יום משותף למלחמה במחלת הכלבת תחת הכותרת "בואו נעשה ממחלת הכלבת היסטוריה".
רקע על מחלת הכלבתרקע על מחלת הכלבת.pdf
תמונת מצב - מחלת הכלבת בישראלתמונת מצב - כלבת בישראל.pdf
10 עובדות על מחלת הכלבת10 עובדות על מחלת הכלבת.pdf
שאלות ותשובות על מחלת הכלבתשאלות ותשובות בנושא מחלת הכלבת.pdf
טבלת אירועי כלבת מעודכנת
המרכז לרישום כלבים
מסירת מידע לנפגע מתקיפת/נשיכת כלבmesirat_mieda_tkifat_kelev.pdf
למידע בהרחבה על מחלת הכלבת
למידע על מחלת הכלבת מתוך פורטל הכלבת של ארגון הבריאות העולמי למחלות בעלי חים OIE
מחלת הכלבת