Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
משרד החקלאות משקם בני נוער בסיכון
פרוייקט החממה - שיקום בני נוער בסיכון

בפרויקט מיוחד במינו משקם משרד החקלאות בני נוער בסיכון. "פרויקט החממה" של מינהל המחקר החקלאי במשרד החקלאות ועמותת "עלם" מאפשר לבני נוער בסיכון להשתקם באמצעות עבודה חקלאית. בני הנוער עמלים משלב הכנת הקרקע והזריעה ועד לאריזת התוצרת ומכירתה, כך נמסר היום בכנס ההצדעה לענף הגינון, שמארגן שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות, לכבוד 60 שנות עצמאות.

 

בלב לבם של שטחי המחקר והפיתוח של מינהל המחקר החקלאי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, על שטח של כ- 8 דונם, צומח לו שדה אורגני של תוצרת חקלאית מגוונת, המהווה את פרי עמלם של קבוצת בני נוער בסיכון.

"פרויקט החממה" הנו יוזמה משותפת של היחידה לנוער שוחר מדע במינהל המחקר החקלאי שבמשרד החקלאות, אגודת נאמני המחקר החקלאי ועמותת "עלם". בפרויקט חברות שתי קבוצות בנות כ- 15 בני נוער בגילאי 14-18, המגיעים עם קשיים מסוגים שונים. ביניהם בני נוער שנחשפו לסמים, בני נוער שנשרו ממסגרות לימודיות, בני נוער עם בעיות התנהגות ואלימות ועוד. במסגרת "פרויקט החממה" הם זוכים להזדמנות לצמוח מחדש.

 

בני הנוער המגיעים לפרויקט עוסקים בעבודה החקלאית מראשיתה ועד סופה בתהליך שאורך בין שנה לשנתיים. במסגרת עבודתם הם מעבדים את האדמה, מכינים את מערכת ההשקיה, זורעים, מנביטים שתילים, משקים, מנקים את העשבייה, נלחמים במזיקים ועוד ועוד. בסופה של הדרך הם קוצרים את פירותיהם, אורזים ואף מוכרים את התוצרת הטרייה. הכנסות המכירה חוזרות אל מינהלת הפרויקט לשם מימונו ולשם שילוב אטרקציות נוספות עבור בני הנוער, כדוגמת: טיולים בטבע.


להמשך לחץ כאן