Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
דיג וחקלאות מים
מנהל ניר פרוימן
כתובת דרך המכבים ראשל"צ, ת.ד. 30 בית דגן 50250
טלפון מוקד הפניות 9432* משרד - 03-9485426
פקס 03-9485735
דואר אלקטרוני nirf@moag.gov.il
קו מפריד

האגף לדיג ולחקלאות מים פועל במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומתוקף סמכותו בחוק, על פי פקודת הדיג משנת 1937. האגף עוסק במגוון רחב של נושאים:

 • ניהול ממשק דיג בים תיכון, מפרץ אילת ואגם הכנרת
 • הנפקת רשיונות דיג אישיים ולבעלי סירות דיג
 • פיקוח ומניעת עבירות על פקודת הדיג
 • מניעת חדירת מיני דגים העלולים לגרום נזק לדגה ולסביבה הטבעית
 • אינטרודוקציה למינים חדשים במקומות הסגר
 • ליווי, קידום ופיתוח ענפי הדיג וחקלאות המים
 • מחקר בתחומי הדיג וחקלאות מים
 • אישורי יבוא
 • ליווי והדרכה של משקי מודל בנושאים שונים ומגוונים
 • איסוף נתונים רציפים של ענפי הדיג וחקלאות המים ופרסומם בדוח שנתי
 • תמיכה מקצועית ליזמים
 • טיפול ושיקום של מעגנות הדיג

פעילות זו מתאפשרת בזכות רמתם המקצועית של עובדי האגף וכן, בזכות שימוש באמצעים מתקדמים, הן בתחום השירות לחקלאים והן בתחום המחקר. 


משרד החקלאות ופיתוח הכפר החל להפעיל מוקד מיוחד לדיווח על חשד לעבירות דיג. המוקד פעיל שבעה ימים בשבוע, 24 שעות ביממה בטלפון: 9432*
 
המשרד קורא לציבור הרחב לדווח על אירועי דיג החשודים כאסורים.


דג בצרה? הוא קורא לך לעזרה

 


קו מפריד
האגף לדיג ולחקלאות מים
חדשות
23/05/2016
הארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורת
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
23/05/2016
הארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורת
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
23/05/2016
הארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורת
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
23/05/2016
הארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורת
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
23/05/2016
הארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורת
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
23/05/2016
הארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורת
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם
23/05/2016
הארכת תוקפם של רישיונות דיג לשנת 2016 והוספת תנאי ברישיונות לדיג מכמורת
16/03/2016
נפתחה מכסת יבוא דגים מכל מדינות העולם