Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
מדיניות משרד החקלאות לגבי מכירה ושימוש במלכודות דבק למכרסמים
House_mouse.jpg (from wikimedia commons -  National Institutes of Health)
בחודשים האחרונים קבוצות צרכנים פנו לכל משווקי מלכודות הדבק ללכידת מכרסמים בישראל בבקשה להסיר את המוצר מעל מדפיהם עקב הסבל הרב שהן גורמות וכי שימוש בהן מהווה עבירה, לכאורה, על הוראות חוק צער בעלי חיים, התשנ"ד-1994.

במקביל פנתה השרה נוקד לקבלת חוות דעת מהממונה על פי חוק צער בעלי חיים, ד"ר דגנית בן דב. בחוות הדעת נכתב: "אין ספק שמלכודות דבק גורמות למידה ניכרת של סבל לבעלי חיים קטנים הנלכדים בהן. בעלי חיים כאלה, אם הם גדולים יחסית – נאבקים כדי להשתחרר, מאבק במהלכו הם יכולים גם לנסות, כדי להשתחרר, לכרסם איבר מאברי גופם. בעל חיים שלא הצליח להשתחרר ימות, בסופו של דבר, מצמא ומהתייבשות – אם במקום בו הונחה המלכודת ואם בפח אליו הושלכה."

שרת החקלאות אורית נוקד אומרת "כמי שנושא הצרכנות עומד במרכז עשייתה הציבורית, אני מברכת על התופעה של צרכנים הלוקחים יוזמה ודורשים שקולם ישמע, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנושא בתחום אחריותי כשרת החקלאות ופיתוח הכפר.

לעניין מלכודות הדבק; שמחתי לשמוע שמשווקים שכבר הורידו מוצר זה ממדפיהם ואני חושבת שטוב יעשו כלל המשווקים אם יפסיקו למכור, מיוזמתם, את מלכודות הדבק ויפה שעה אחת קודם.
בד בבד הנחתי את הלשכה המשפטית במשרדי לבדוק אפשרות של התקנת תקנות האוסרות לחלוטין על מכירת מלכודות מסוג זה בעתיד."