Loading nanoRep
לדף הבית לדף הבית
 
 
 
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
מנהל חנן בזק
כתובת דרך המכבים ראשל"צ ת.ד. 28 בית דגן 50250
טלפון 03-9485345
פקס 03-9485668
אתר אינטרנטלאתר שירות ההדרכה והמקצוע
קו מפריד

שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע) הנה יחידה העוסקת בארבעה תחומים עיקריים:

  • הדרכה לחקלאים בשיטות שונות, בהתאם לצרכים
  • מתן הכשרה מקצועית לחקלאים
  • יצור ידע יישומי באמצעות ניסיונות שדה ותצפיות
  • יעוץ מקצועי ליחידות משרד החקלאות.

דגש מיוחד ניתן לנושאים המבטאים תועלות ציבוריות וחברתיות, והמשרתים הן את החקלאים והן את האוכלוסייה בכללותה. קידום נושאים אלו מתבצע באמצעות עבודת צוותים מקצועיים ארציים ומחוזיים.

  • היבטי מים – שימוש יעיל במים, מחזור מים, שימוש במים מושבים ומליחים
  • החדרת טכנולוגיות ומיכון החוסכים ב"ידיים עובדות"
  • שיפור איכות התוצרת החקלאית לסטנדרטים בינלאומיים, עבור השוק המקומי ועבור יצוא
  • הפחתת שימוש בחומרי הדברה בחקלאות הצמחית
  • קידום נושאים חקלאיים הקשורים באיכות סביבה (רפורמה ברפת, שימוש בבוצות בחקלאות, מניעת שריפות גזם חקלאי ועוד)
  • גיוון זנים זמינים בייצור החקלאי.

 

קו מפריד
רשימת בעלי תפקידים
שם ענת לוינגרט אייצ`יציי, מנהלת אגף (אגרואקולוגיה וגד"ש) למידע נוסף - לחץ כאן
שם ישראל גלון, מנהל אגף א` (פרחים והנדסת הצומח) למידע נוסף - לחץ כאן
שם שלמה ישראל, מנהל אגף א`` (ענפי שירות) למידע נוסף - לחץ כאן
שם יצחק בר זכאי, מנהל אגף א`` (הדרכה ומינהל) למידע נוסף - לחץ כאן
שם יצחק מלכא, מנהל אגף א` (בעלי חיים) למידע נוסף - לחץ כאן
שם ד"ר יוסף גרינברג, מנהל אגף א` (פירות) למידע נוסף - לחץ כאן
לרשימה המלאה
שירות ההדרכה והמקצוע
חדשות
24/05/2016
רשימת הפרסומים המקצועים של שה"מ
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
24/05/2016
רשימת הפרסומים המקצועים של שה"מ
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
24/05/2016
רשימת הפרסומים המקצועים של שה"מ
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
24/05/2016
רשימת הפרסומים המקצועים של שה"מ
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
24/05/2016
רשימת הפרסומים המקצועים של שה"מ
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
24/05/2016
רשימת הפרסומים המקצועים של שה"מ
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים
24/05/2016
רשימת הפרסומים המקצועים של שה"מ
14/01/2016
הנחיות לגידול עצי פרדס - 2016
21/05/2014
חוברת חקלאות ישראל – סקירת מאפיינים עיקריים