חוקים ותקנות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

חוקים/LawsRegulation/hukim/Pages/default.aspxחוקים
תקנות/LawsRegulation/takanot/Pages/default.aspxתקנות
טיוטות תקנות/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/default.aspxטיוטות תקנות
חוקים ותקנות- שירותים וטרינריים/vet/hukim/Pages/default.aspxחוקים ותקנות- שירותים וטרינריים
חוקים ותקנות- שירותים להגנת הצומח ולביקורת/ppis/Laws/Pages/default.aspxחוקים ותקנות- שירותים להגנת הצומח ולביקורת