פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים15/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/volunteer_support.aspx
פסק דין מבואות ירושליםפסק דין מבואות ירושלים15/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/hok_mvoaot_yoroshalim.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו שני מקרים ובהם 700 ק"ג בשר שהוחזק בתנאים אסורים, הוברח, נשחט בשחיטה שחורה ויועד למכירה באזור הצפוןמפקחי משרד החקלאות חשפו שני מקרים ובהם 700 ק"ג בשר שהוחזק בתנאים אסורים, הוברח, נשחט בשחיטה שחורה ויועד למכירה באזור הצפון14/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/public_health.aspx
פסק דין תלמי מנשהפסק דין תלמי מנשה14/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/judgment__menashe.aspx
פסק דין אלון הגלילפסק דין אלון הגליל14/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chok_hityashvut/publications/Pages/judgment_alon.aspx
שר החקלאות אורי אריאל חתם על הסכם שיתוף פעולה בתחום החקלאות עם ממשלת קרואטיהשר החקלאות אורי אריאל חתם על הסכם שיתוף פעולה בתחום החקלאות עם ממשלת קרואטיה13/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/israel_and_croatia_agreement.aspx
הודעה לציבור על קבלת בקשות לתעודת זכאות להלוואה עומדת לישובים: כרמי קטיף ושלב ב' – שומריה, נטע, בני דקליםהודעה לציבור על קבלת בקשות לתעודת זכאות להלוואה עומדת לישובים: כרמי קטיף ושלב ב' – שומריה, נטע, בני דקלים12/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/nohal_bakashot.aspx
מאגר מומחים לשנים לשנים 2018-2017 - תנאים וסדרי רישוםמאגר מומחים לשנים לשנים 2018-2017 - תנאים וסדרי רישום12/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2017/Pages/magar_mumchim_rishum.aspx
לאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"לאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"12/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/sefer_akariot.aspx
נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 201808/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/nohal_michsot2018.aspx
הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עיצוב ועריכה של מצגות חקלאות ישראלהזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי עיצוב ועריכה של מצגות חקלאות ישראל08/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/price_offers.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים07/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-2017חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת 2018-201707/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2017/Pages/hisun_shualim_tanim_2017-8.aspx
ביוזמת שר החקלאות, ח״כ, אורי אריאל וסגן שר האוצר, הרב יצחק כהן בשורה לחקלאים שומרי המצוות: תוקם "קרן השתלמות" לחקלאים משביתי האדמהביוזמת שר החקלאות, ח״כ, אורי אריאל וסגן שר האוצר, הרב יצחק כהן בשורה לחקלאים שומרי המצוות: תוקם "קרן השתלמות" לחקלאים משביתי האדמה07/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/The_Sabbatical_Year.aspx
טיוטת נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2018 להערות הציבורטיוטת נוהל תמיכה בפיילוט התארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020-2018 להערות הציבור07/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/Reorganization_of_farmers.aspx
טיוטה להערות הציבור - צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)(שינוי התוספת), התשע"ח – 2017טיוטה להערות הציבור - צו מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)(שינוי התוספת), התשע"ח – 201707/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/zav_moetzet_zmachim.aspx
מדד עלות ייצור גפן אוקטובר 2017מדד עלות ייצור גפן אוקטובר 201707/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_october_2017.aspx
משרד החקלאות מרחיב את מספר פקידי היערות ברשויות המקומיות, וממנה פקידי יערות עירוניים בשבע רשויות מקומיות נוספות לטובת הגנה על עצי העירמשרד החקלאות מרחיב את מספר פקידי היערות ברשויות המקומיות, וממנה פקידי יערות עירוניים בשבע רשויות מקומיות נוספות לטובת הגנה על עצי העיר07/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Forestry_and_Trees.aspx
שר החקלאות, אורי אריאל, התייעץ עם מליאת מועצת הצמחים בנוגע לגריעת כ- 60 גידולים חקלאיים מאחריות המועצהשר החקלאות, אורי אריאל, התייעץ עם מליאת מועצת הצמחים בנוגע לגריעת כ- 60 גידולים חקלאיים מאחריות המועצה07/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Cutting_about_60_agricultural_crops.aspx
מענה להערות הציבור לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2018מענה להערות הציבור לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 201807/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hearothazibur_lenohal2018.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201707/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspx
רישום בעלי חיים אחרים (שאינם כלבים) במרכז הארצי לרישום כלביםרישום בעלי חיים אחרים (שאינם כלבים) במרכז הארצי לרישום כלבים06/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2017/Pages/rishum_hayot_klavuim.aspx
פעילות משרד החקלאות בנושא איסור יבוא חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראלפעילות משרד החקלאות בנושא איסור יבוא חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראל06/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/isur_yevu_helzonot_maim_metukim.aspx
תעודת בריאות ליצוא חיות מחמד לסרביהתעודת בריאות ליצוא חיות מחמד לסרביה05/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/vet_yetzu_serbia.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות01/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות01/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה01/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspx
דו"ח תיקים פעילים ביבואדו"ח תיקים פעילים ביבוא01/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspx
דו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת וועדת ההיגוידו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת וועדת ההיגוי01/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_sgira.aspx
מחלת כחול הלשוןמחלת כחול הלשון01/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2017/Pages/khol_halashon.aspx
חוזר בנושא הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 2017חוזר בנושא הגדרת אזור סיכון למחלת הכלבת לשנת 201701/11/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/ezor_sikun_kalevet_2017.aspx
סיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.17סיכום כנס "לקראת גיבוש מדיניות הדברה לאומית" - 12.9.1731/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/kenes-20170912.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-אוקטובר, 2017דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-אוקטובר, 201731/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_2017.aspx
גידול פלפל בהשקיה בטפטוף של מים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטריםגידול פלפל בהשקיה בטפטוף של מים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטרים31/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_gidul_pilpel_hashkaya.aspx
השקיה אוטונומית של עגבנייה לפי חיווי של טנסיומטרהשקיה אוטונומית של עגבנייה לפי חיווי של טנסיומטר31/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_Tomato.aspx
קטלוג חוברותקטלוג חוברות31/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/Unit/hadraha/hamhasha/Pages/hovrot_2017.aspx
בג"צ דחה את עתירת התאחדות התעשיינים בישראל, ואישר פה אחד את מדיניות משרד החקלאות ששמירה על הגידול החקלאי בישראל גוברת על עקרון חופש העיסוקבג"צ דחה את עתירת התאחדות התעשיינים בישראל, ואישר פה אחד את מדיניות משרד החקלאות ששמירה על הגידול החקלאי בישראל גוברת על עקרון חופש העיסוק30/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/bagatz_nohal_yevu_chita.aspx
לראשונה רפת ישראלית ממשלתית מודרנית בהודו: משרד החקלאות ממשיך בפעילות החוץ הענפה ומקים רפת "הדגמה" ישראלית מודרנית במדינת הריאנה שבהודולראשונה רפת ישראלית ממשלתית מודרנית בהודו: משרד החקלאות ממשיך בפעילות החוץ הענפה ומקים רפת "הדגמה" ישראלית מודרנית במדינת הריאנה שבהודו30/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Dairy_farm-_in_israel.aspx
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 201830/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/mifkad_chaklay.aspx
הזמנה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומיהזמנה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי30/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/tav_kachol_lavan.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא אוכמניות טריות מצ'ילההודעה ליבואנים - אושר יבוא אוכמניות טריות מצ'ילה29/10/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_ochmaniot.aspx
דרישות לרישוי תכשיר ביוטידרישות לרישוי תכשיר ביוטי28/10/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/drishot_tahshir.aspx
בפרדס, נובמבר-דצמבר 2017בפרדס, נובמבר-דצמבר 201728/10/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_november_december_2017.aspx
מחלת כחול הלשוןמחלת כחול הלשון25/10/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Blue_tongue_2017.aspx
במטרה למנוע מחסור בביצים בשוק המקומי, פתח משרד החקלאות את יבוא הביצים לישראל במכסות פטורות ממכסבמטרה למנוע מחסור בביצים בשוק המקומי, פתח משרד החקלאות את יבוא הביצים לישראל במכסות פטורות ממכס25/10/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/import_eggs_fot_hanuka.aspx
משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לבעלי החיים מזונות שיוצרו על ידי חברת "ביו דוג"משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לבעלי החיים מזונות שיוצרו על ידי חברת "ביו דוג"25/10/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/recall_biodog.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על הארכת המועד להגשת הערות הציבור לטיוטת נוהל חלוקת מכסות ייבוא לשנת 2018 - עד לתאריך ט"ו חשון התשע"ח, 04/11/2017משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על הארכת המועד להגשת הערות הציבור לטיוטת נוהל חלוקת מכסות ייבוא לשנת 2018 - עד לתאריך ט"ו חשון התשע"ח, 04/11/201725/10/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkuntarihnohal2018.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 18.09.2017פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 18.09.201725/10/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_Garine’-mesima_from_18.09.2017.aspx
סרטוני וידאו מכנס מיזמים אזוריים בנושא חקלאות וסביבהסרטוני וידאו מכנס מיזמים אזוריים בנושא חקלאות וסביבה24/10/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Video_clips_from_cenes_artzi_regional_projects_2017.aspx
שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל נפגש באופן אישי עם החקלאים במושב שקף שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל נפגש באופן אישי עם החקלאים במושב שקף 24/10/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/Moshav_Visiting-.aspx