סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 201712/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspx
בצל מכסה 7025 WTO - הסתיימה מכסת הבצל לחלוקה בצל מכסה 7025 WTO - הסתיימה מכסת הבצל לחלוקה 11/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/histayma_michsat_habazal.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון לשיווק 80 קרטונים תותי שדה שמקורם בעזה ב-4 דוכנים בשוק מחנה יהודהמפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון לשיווק 80 קרטונים תותי שדה שמקורם בעזה ב-4 דוכנים בשוק מחנה יהודה11/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/tfisat_tutim.aspx
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.12.18תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 12.12.1811/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_121218.aspx
דיווח המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים 2.12.18דיווח המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים 2.12.1810/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/pe_tlafaim_3_-02-12-18.aspx
כנס פיתוח הכפר 2018- פיתוח מרחבי אזוריכנס פיתוח הכפר 2018- פיתוח מרחבי אזורי10/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2018/Pages/Kenes_Pituach_Hakfaar.aspx
תקצירי הרצאות מכנס דבורים והאבקה - 2018תקצירי הרצאות מכנס דבורים והאבקה - 201809/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hoveret_takzirim_kenes_dvorim_2018.aspx
בצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצלבצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל08/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal1500ton.aspx
מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 5-12-18מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 5-12-1808/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe)tlafaim_snir_5-12-18.aspx
טיוטת קול קורא לתמיכה לפעולות שימור קרקע ומים בשטחים חקלאיים לשנת 2019 - להערות הציבורטיוטת קול קורא לתמיכה לפעולות שימור קרקע ומים בשטחים חקלאיים לשנת 2019 - להערות הציבור08/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/publication/2018/Pages/Shimor_Karka_2019_Draft.aspx
פרסום מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2019פרסום מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 201908/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Tmicha_Mosdot_Tzibur_2019.aspx
רשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.18רשימת תכשירים כימיים הרשומים החל מתאריך 2.12.1808/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2018/Pages/tachshirim_vet_2.2.18.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים05/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
בצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצלבצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל04/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_hagdalat_kmut.aspx
מכסה 821 אגס ארה"ב - הסתיימה חלוקת המכסה לשנת 2018מכסה 821 אגס ארה"ב - הסתיימה חלוקת המכסה לשנת 201804/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/agasim_michsa_histayma.aspx
יום הקרקע העולמי יום הקרקע העולמי 04/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/publication/2018/Pages/soil_day.aspx
מאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםמאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום02/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/mumchim_18_19.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-נובמבר 2018דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-נובמבר 201802/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-10-2018.aspx
בצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצלבצל מכסה 7025 WTO - עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל02/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/tosefet_bazal.aspx
מחסורי מגנזיום בעגבניות, נובמבר 2018מחסורי מגנזיום בעגבניות, נובמבר 201802/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Magnesium_deficiency_tomatoes_november_2018.aspx
הנחיות להדברת מחלת הכימשון בעגבניות בבתי צמיחההנחיות להדברת מחלת הכימשון בעגבניות בבתי צמיחה02/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_kimashon_2018.aspx
לקראת חג החנוכה רק שמן זית ישראלי!לקראת חג החנוכה רק שמן זית ישראלי!01/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Olive_Oil_Chanukah.aspx
בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתבחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבת01/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_shitat_tsinun.aspx
תובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתיתובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתי01/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicumim_economic_development.aspx
תפוחים ארה"ב מכסה 819 תפוחים ארה"ב מכסה 819 01/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/apples_819.aspx
מחלת דבר צאן במושב שרונה - 29.11.18מחלת דבר צאן במושב שרונה - 29.11.1828/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/ashad_dever_shrona_19-11-18.aspx
קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 2019קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 201928/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_cotton_2019.aspx
בצל מכסה 7025 wto – עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצלבצל מכסה 7025 wto – עדכון תוספת כמות של 1500 טון בצל28/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/onion_update_291118.aspx
בדיקה כלכלית של חיבור חממות ירקות לגז טבעי בדיקה כלכלית של חיבור חממות ירקות לגז טבעי 28/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Natural_Gas_Agriculture.aspx
טיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות למיזמים מחוללי שינוי - לשנים 2018/19 להערות התיבור (החטיבה להתיישבות)טיוטת נוהל תמיכה בנושאי תשתיות למיזמים מחוללי שינוי - לשנים 2018/19 להערות התיבור (החטיבה להתיישבות)28/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/draft_tashtiot.aspx
החלטה בדבר התרת שימוש ברשת טבעת ושינוי מידת עיני הרשת החלטה בדבר התרת שימוש ברשת טבעת ושינוי מידת עיני הרשת 28/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2018/Pages/Daig_Changes.aspx
מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד - 30.11.18מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד - 30.11.1828/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe_tlafaim_kfar_sald_29-11-18.aspx
מצגות מיום עיון למגדלי צאן בביר הדאג'מצגות מיום עיון למגדלי צאן בביר הדאג'27/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyuon_zon_november_2018.aspx
דיווח מספר 2 ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 22.11.18דיווח מספר 2 ל-O.I.E בנושא פה וטלפיים - 22.11.1827/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/pe_tlafaim_-22-11-18.aspx
עדכון תוספת כמות של 2000 טון בצל מכסה 7025 WTOעדכון תוספת כמות של 2000 טון בצל מכסה 7025 WTO26/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/onion_update.aspx
דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא דבר צאן - 22.11.18דיווח דחוף ל-O.I.E בנושא דבר צאן - 22.11.1826/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/dever_tzon_22-11-18.aspx
סוער בנגב: מפקחי משרד החקלאות פינו 2 סוסים שנפגעו כתוצאה מירי סוער בנגב: מפקחי משרד החקלאות פינו 2 סוסים שנפגעו כתוצאה מירי 26/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Horses_Brutality_South.aspx
כרוב לתעשייה מכסה 7025 - חלוקה נוספת של רישיונות בכמות של 300 טוןכרוב לתעשייה מכסה 7025 - חלוקה נוספת של רישיונות בכמות של 300 טון25/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/kruv_lataasiya.aspx
טיוטה להערות הציבור עדכון תכנית העבודה לשנת 2018 - החטיבה להתיישבותטיוטה להערות הציבור עדכון תכנית העבודה לשנת 2018 - החטיבה להתיישבות25/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/draft_tochnit_avoda.aspx
עדכונים בנושא התפרצות מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר הנמצא במרעה ביער מסעדה באזור הבניאס - 21.11.18 עדכונים בנושא התפרצות מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר הנמצא במרעה ביער מסעדה באזור הבניאס - 21.11.18 24/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/hashad_pe_tlafaim_masada.aspx
עגלה לנשיאת 2 שולחנות גידול בבתי צמיחהעגלה לנשיאת 2 שולחנות גידול בבתי צמיחה24/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/cart_for_carrying_growing_tables.aspx
מדד עלויות גפןמדד עלויות גפן24/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/grapevine_Cost.aspx
בצל מכסה 7025-WTO - משרד החקלאות מודיע על תוספת של 1500 טון בצל, לחלוקה ממכסה 7025 WTOבצל מכסה 7025-WTO - משרד החקלאות מודיע על תוספת של 1500 טון בצל, לחלוקה ממכסה 7025 WTO24/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2018/Pages/bazal_edkun_kamut.aspx
החמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופיהחמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופי21/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/yetzu_atzwy_pri.aspx
הדברת נמטודות בגידול חסה בבית רשתהדברת נמטודות בגידול חסה בבית רשת21/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_Lactuca_sativa.aspx
מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2019מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 201920/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/2019_Young_farmers.aspx
הודעה ללולנים - נובמבר, 2018הודעה ללולנים - נובמבר, 201820/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_nov_2018.aspx
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים20/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspx
החלטה מספר 1/2018 בקובלנה נגד רופא וטרינרהחלטה מספר 1/2018 בקובלנה נגד רופא וטרינר19/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/noseim/Monitoring_Huotrinrim_Harsotiim/mishmaat_rofim_vet/emszaey_mishmaat/2018/Pages/koblana_1-18.aspx
עש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפלעש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בגידול פלפל19/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_pilpel_november_2018.aspx