דרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניותדרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניות24/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot_hakara_maabadot.aspx
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים – 25.5.17הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים – 25.5.1724/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_-25-05-17.aspx
תחליף חלב לגורי כלבים וחתולים "לקטול" (LACTOL) המיוצר על ידי חברת BEAPHAR ההולנדית, הורד מהמדפים עקב שגיאה של היבואן בתרגום המינונים הדרושים למתן המזון לבעלי החיים בשפה העבריתתחליף חלב לגורי כלבים וחתולים "לקטול" (LACTOL) המיוצר על ידי חברת BEAPHAR ההולנדית, הורד מהמדפים עקב שגיאה של היבואן בתרגום המינונים הדרושים למתן המזון לבעלי החיים בשפה העברית23/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/recall_tahlif_halav_gurim.aspx
הודעה להיתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה - פרסום להערות הציבורהודעה להיתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה - פרסום להערות הציבור23/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/hodaa_leheiter_dig.aspx
מידע עזר לנכנסים והיוצאים בלווי חיות מחמדמידע עזר לנכנסים והיוצאים בלווי חיות מחמד22/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/Pages/meda_ezer.aspx
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)21/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/nisuy_seda/pirsumim/Pages/bilbul_zharim.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E נגיף האמנונים – 21.5.17הודעה דחופה ל-O.I.E נגיף האמנונים – 21.5.1721/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/immediate-notification-TILV-21-05-17.aspx
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה למגדלי ירקות להעברת תוצרת עודפת לעמותות חסד, לשם חלוקה לנזקקים טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה למגדלי ירקות להעברת תוצרת עודפת לעמותות חסד, לשם חלוקה לנזקקים 21/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_megadle_yerakot.aspx
נוהל תמיכה מנהלי - להקמת ברכות טבילה (עם או בלי מנגנון התזה) לגלגלי רכבים למניעת התפשטות מחלת הפנמה בבננותנוהל תמיכה מנהלי - להקמת ברכות טבילה (עם או בלי מנגנון התזה) לגלגלי רכבים למניעת התפשטות מחלת הפנמה בבננות21/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_hakamat_beichat.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון נוסף להברחת 26 טון בשר מפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון נוסף להברחת 26 טון בשר 21/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/havrachat_basar.aspx
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO 20/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza21.5.17.aspx
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 18.5.17אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 18.5.1720/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_18-5-17.aspx
מילוי מכסות יבוא באיחוד האירופימילוי מכסות יבוא באיחוד האירופי20/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/miluy_michsot_yevu_baehud_haehud.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראלאירועי מחלת הכלבת בישראל20/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
הודעה ללולנים - מאי, 2017הודעה ללולנים - מאי, 201717/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_may-2017.aspx
סלמונלה בעופותסלמונלה בעופות17/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pages/salmonela_ofot.aspx
דו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 18.05.2017דו"ח עדכון ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה - נכון לתאריך 18.05.201717/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkun_michsot.aspx
תיקון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה -1994, הארכת תוקף תעודות הרישוםתיקון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה -1994, הארכת תוקף תעודות הרישום17/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/tikun_takanot_hagant_hatzomeah.aspx
קבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפרקבלת מידע לעניין תערוכה חקלאית המתקיימת בישראל עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר17/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/rfi_taarucha.aspx
Library collection - by titleLibrary collection - by title17/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/Library collection - by title.aspx
נוהל בדיקות טרם שיווק של דגי מאכל מגידול מקומינוהל בדיקות טרם שיווק של דגי מאכל מגידול מקומי16/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_bdikot_shivuk_dagey_maachal_16-05-2017_16-05-2017.aspx
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.05.2017תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 08.05.201716/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol_garinim_080517.aspx
מחוז גליל גולןמחוז גליל גולן15/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_north/pirsumim/2017/Pages/machoz_galil_golan.aspx
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - נוצלה במלואה 15/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/1himza.aspx
המבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתיהמבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתי15/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/haihtargenut_shel_meshakim_haklaeim.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201715/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspx
הודעה ליבואנים - שינוי דרישות יבוא זרעי סלקהודעה ליבואנים - שינוי דרישות יבוא זרעי סלק14/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_selek_adom.aspx
הנחיות ליצרני עץ לצורך הסמכההנחיות ליצרני עץ לצורך הסמכה14/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/archion/Pages/hahayot_yatzraney_etz.aspx
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים - 29.3.17רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים - 29.3.1713/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu_basar_29-3-17.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2016דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 201613/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_12_2016.aspx
דו"ח תיקים פעילים ביבואדו"ח תיקים פעילים ביבוא13/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות13/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspx
משרד ראש הממשלה מפרסם את הצעדים להפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016 - המשרד המצטיין: משרד החקלאותמשרד ראש הממשלה מפרסם את הצעדים להפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016 - המשרד המצטיין: משרד החקלאות13/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/regulation.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים13/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
מחלת הפה והטלפיים בעראמשה – הודעה מס' 4מחלת הפה והטלפיים בעראמשה – הודעה מס' 410/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2017/Pages/pe_tlsfaim_4.aspx
התפרצויות מחלת הפה והטלפיים בישראל 2017התפרצויות מחלת הפה והטלפיים בישראל 201710/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2017/Pages/pe_tlafaim.aspx
עדכון בעניין חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד– 2014עדכון בעניין חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד– 201410/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/meda_hok_pikuah_mispo_-2014-10-5-2017.aspx
רשימת מקומות הסגר מאושרים ומורשים להחזקת מקנהרשימת מקומות הסגר מאושרים ומורשים להחזקת מקנה10/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/karentina/Pages/hesger_mikne.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים – 8.5.17הודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים – 8.5.1710/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/pe_tlafaim_08-05-17.aspx
מעקב אחר שוק בשר בקר בישראלמעקב אחר שוק בשר בקר בישראל10/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/beef.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות09/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה09/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspx
רישיונות ליבוא מלפפון מירדן לתעשיית המלפפונים החמוצים – עדכון לפרסום מיום 7.5.17 רישיונות ליבוא מלפפון מירדן לתעשיית המלפפונים החמוצים – עדכון לפרסום מיום 7.5.17 08/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkun_melafefon.aspx
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה מנהלי - לשיקום ברכות פתוחות לגידול דגים טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה מנהלי - לשיקום ברכות פתוחות לגידול דגים 08/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/shikum_brechot.aspx
חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - מכסה נוספת של 500 טון חמצה: מכסה 7138 ממדינות WTO - מכסה נוספת של 500 טון 08/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza.aspx
אגרות ודמי שירות (מאי 2017)אגרות ודמי שירות (מאי 2017)08/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut_2017.aspx
משרד החקלאות משיק: "מחירי תוצרת הארץ" – סקר מחירי פירות וירקות יומי באתר ובאפליקציה חינמייםמשרד החקלאות משיק: "מחירי תוצרת הארץ" – סקר מחירי פירות וירקות יומי באתר ובאפליקציה חינמיים07/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/prices_app.aspx
קול קורא למכסות ליצרנים חדשים בבקר, צאן ועיזיםקול קורא למכסות ליצרנים חדשים בבקר, צאן ועיזים07/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/Kol_kore_lemichsot_leytzranim_hadashim_bebakar_tzaon_eizim.aspx
במטרה לעזור למגדלי הגזר: משרד החקלאות פונה לארגונים וגופים מוסדיים גדולים במשק בקריאה להגדיל את צריכת הגזרבמטרה לעזור למגדלי הגזר: משרד החקלאות פונה לארגונים וגופים מוסדיים גדולים במשק בקריאה להגדיל את צריכת הגזר06/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/eating_carrots.aspx
משרד החקלאות בפנייה למגדלי הבשר למזעור צער בעלי חיים בשחיטה בבתי מטבחיים במדינות חוץ המייצאות לישראלמשרד החקלאות בפנייה למגדלי הבשר למזעור צער בעלי חיים בשחיטה בבתי מטבחיים במדינות חוץ המייצאות לישראל06/05/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Slaughterhouses_abroad.aspx