הודעה ללולנים - ספטמבר, 2018הודעה ללולנים - ספטמבר, 201819/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_9-2017.aspx
שר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאישר החקלאות, אורי אריאל: גידול הקנביס בישראל יוכר כענף חקלאי18/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/cannabis_2017.aspx
הודעה ליבואנים - הבהרה בעניין שימוש בגרעיני המפ לצורך הזנת בעלי חייםהודעה ליבואנים - הבהרה בעניין שימוש בגרעיני המפ לצורך הזנת בעלי חיים18/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/yevu_hemp.aspx
חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים 2017-2018חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים 2017-201818/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/hisun-2017-8.aspx
דבש - מכסה 4095 - איחוד אירופי, מכסה 4092 WTO דבש - מכסה 4095 - איחוד אירופי, מכסה 4092 WTO 18/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dvashavush.aspx
מכסת חבושים - 8086 - איחוד אירופימכסת חבושים - 8086 - איחוד אירופי18/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/havush.aspx
פטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי פטריות – מכסה 7095 איחוד אירופי 17/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/pitriyot.aspx
משרד החקלאות ממשיך להיערך לקראת חגי תשרי: צריכת הדבש בארץמשרד החקלאות ממשיך להיערך לקראת חגי תשרי: צריכת הדבש בארץ17/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/dvash.aspx
ידיעון פיתוח הכפר מס.19 - ספטמבר 2017ידיעון פיתוח הכפר מס.19 - ספטמבר 201717/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/village_development_newsletter.aspx
יום הכלבת הבינלאומי 2017יום הכלבת הבינלאומי 201717/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/noseim/MarachBriaut/Prevention_animal_diseases_Zoaonotiot/kalevet/yom_hakalevet_2014
קבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"לקבלת מידע לעניין ייצוא כלבים בישראל, אשר קיים קושי באימוצם בארץ, למטרת אימוץ ושיקום בחו"ל13/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2017/Pages/yetzu_klavim.aspx
טיוטת נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קויטיוטת נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוי13/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/michtav_nohal_mitkaney_dagim.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם, ככל שנה, את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה, לקראת תקופת החגים המתקרבתמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם, ככל שנה, את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה, לקראת תקופת החגים המתקרבת13/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Food_consumption_data_rosh_hashna.aspx
נוהל להערות ציבור - תמיכה בנושאי תשתית ובינוינוהל להערות ציבור - תמיכה בנושאי תשתית ובינוי13/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/nohal_tmicha_infrastructure_and_construction.aspx
נוהל להערות הציבור – תמיכה ביישובים לטיפול נקודתינוהל להערות הציבור – תמיכה ביישובים לטיפול נקודתי13/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/nohal_tmicha_settlement.aspx
נוהל כפרותנוהל כפרות13/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_kaparot.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201713/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspx
מפקחי משרד החקלאות תפסו טון וחצי בשר בקר משחיטה שחורה בישוב כבול בצפוןמפקחי משרד החקלאות תפסו טון וחצי בשר בקר משחיטה שחורה בישוב כבול בצפון12/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/kabol.aspx
נסיון פרסוםנסיון פרסום12/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/Pages/נסיון-פרסום.aspx
חלוקת רישיונות ליבוא דבש באריזות שמשקלן עד 1.5 ק"ג - לסוחרים בינ"ל בענף המזוןחלוקת רישיונות ליבוא דבש באריזות שמשקלן עד 1.5 ק"ג - לסוחרים בינ"ל בענף המזון11/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/yevudvash120917.aspx
החטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 2017 החטיבה להתיישבות – תכנית העבודה המאושרת לשנת 2017 11/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/tochnit_2017.aspx
הודעה למשיטים וימאים - צו סגירת שטח בים הודעה למשיטים וימאים - צו סגירת שטח בים 11/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/yamaeam.aspx
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2017 – 2018רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2017 – 201809/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2017-2018.aspx
תכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.17תכשירים כימיים מאושרים לשימוש וטרינרי - 7.9.1709/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2017/Pages/tachshirim_7-9-17.aspx
בחינת רווחיות פירות וירקותבחינת רווחיות פירות וירקות09/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/marketing_ruits_and_vegetables_interval.aspx
אודות המעבדהאודות המעבדה09/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/tachshirim_lab/Pages/pailut_yehida.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא של צמחים מיובשים של נפית החתוליםהודעה ליבואנים - אושר יבוא של צמחים מיובשים של נפית החתולים06/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/tzmahim_meubashim.aspx
עדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציותעדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציות06/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/idkun_mehir.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - אוגוסט, 2017דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - אוגוסט, 201706/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_8-2017.aspx
כחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה, משרדי החקלאות, הכלכלה והבריאות הפיצו להערות הציבור החלטה להארכת חיי המדף של בשר טרי בווקוםכחלק מהפחתת עלויות הבירוקרטיה, משרדי החקלאות, הכלכלה והבריאות הפיצו להערות הציבור החלטה להארכת חיי המדף של בשר טרי בווקום05/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/shelf_life_for_fresh_meat.aspx
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים - 4.9.17רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים - 4.9.1705/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspx
משרדי הבריאות והחקלאות זיהו סלמונלה במשקי ביצים של "יש מעוף"משרדי הבריאות והחקלאות זיהו סלמונלה במשקי ביצים של "יש מעוף"04/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/egg_salmonela.aspx
נוהל להערות הציבור - תמיכה בנושאי חברה וקליטה לשנת 2017נוהל להערות הציבור - תמיכה בנושאי חברה וקליטה לשנת 201704/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/public_nohal/Pages/chevta_klita_dtaft.aspx
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב04/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspx
לאור הביקוש הרב, שר החקלאות דורש להגדיל את מכסת העובדים העונתיים המרבית המותרת, על מנת לתת מענה לחקלאים המבקשים לקבל עובדים לעבודה בעונות השיא בחקלאותלאור הביקוש הרב, שר החקלאות דורש להגדיל את מכסת העובדים העונתיים המרבית המותרת, על מנת לתת מענה לחקלאים המבקשים לקבל עובדים לעבודה בעונות השיא בחקלאות03/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/ovdim_hadashim.aspx
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות בשיתוף פעולה עם משטרת מגדל העמק תפסו חצי טון בשר משחיטה שחורהמפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות בשיתוף פעולה עם משטרת מגדל העמק תפסו חצי טון בשר משחיטה שחורה02/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/2017/Pages/meat_capture_at_zarzir.aspx
עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 26, ספטמבר 2017עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 26, ספטמבר 201702/09/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_26.aspx
נוהל השתתפות המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019נוהל השתתפות המדינה במימון ארועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 201930/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/farmers-markes.aspx
משרד החקלאות מפרסם פניה לציבור בנושא פערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים - חלופות לאסדרהמשרד החקלאות מפרסם פניה לציבור בנושא פערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים - חלופות לאסדרה30/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Regulatory_Report.aspx
כנס "לקראת מדיניות הדברה לאומית" יתקיים בתאריך 12.9.17כנס "לקראת מדיניות הדברה לאומית" יתקיים בתאריך 12.9.1729/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/mediniut_leumit.aspx
משרד החקלאות נערך לקראת תקופת חגי תשרי - אין צפי למחסור בתוצרת טרייה בתקופת החגים, פרט לעגבניות​ משרד החקלאות נערך לקראת תקופת חגי תשרי - אין צפי למחסור בתוצרת טרייה בתקופת החגים, פרט לעגבניות​ 29/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/-state_agricultural_produce.aspx
היערכות לעונת גדיד התמרים נפת יריחו והבקעה לשנת 2017היערכות לעונת גדיד התמרים נפת יריחו והבקעה לשנת 201728/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/teum_kishur/teum_shamron/פרסומים/201777/Pages/tmarim_2017.aspx
משרד החקלאות ומשרד הבריאות מפרסמים להערות ציבור הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןמשרד החקלאות ומשרד הבריאות מפרסמים להערות ציבור הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן28/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/shelf_life_regulation.aspx
​​מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018 - עבור גידולים שאינם ברשימת הגידולים המזכים בקבלת המלצה להקצאת עובדים זרים ​​מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018 - עבור גידולים שאינם ברשימת הגידולים המזכים בקבלת המלצה להקצאת עובדים זרים 28/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/committee_mekadmim.aspx
שינוי בהליך הנפקת רשיון נהיגה לאוכלוסיית העובדים זריםשינוי בהליך הנפקת רשיון נהיגה לאוכלוסיית העובדים זרים28/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/Driving_licenses.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה נכון לתאריך 28.08.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה נכון לתאריך 28.08.201727/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/Pages/dohnizulmichsot280817.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא פקעות סנדרסוניה מניו זילנדהודעה ליבואנים - אושר יבוא פקעות סנדרסוניה מניו זילנד26/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_sandersonia.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא של זרעים של קנביס מפולין והונגריההודעה ליבואנים - אושר יבוא של זרעים של קנביס מפולין והונגריה26/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_zraim0827-8264.aspx
ידיעון האגף לניהול משברים סיכום חציון הראשון לשנהידיעון האגף לניהול משברים סיכום חציון הראשון לשנה26/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/nihul_mashberim/publications/Pages/-Management.aspx
נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 2018נוהל תמיכה בפרויקטים בהדברה משולבת לשנת 201826/08/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/procedure.aspx