פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים26/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
אודות השירותים להגנת הצומח והביקורתאודות השירותים להגנת הצומח והביקורת26/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/About
תמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 2017תמיכה בהכשרות קרקע לקליטת משפחות חדשות בישובים מתוכננים בפריפריה לשנת 201726/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_yeshuvim.aspx
נוהל תמיכה לסילוק גדמי מטעים סיוע למרסקות - 2017נוהל תמיכה לסילוק גדמי מטעים סיוע למרסקות - 201726/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/gidme_mataim.aspx
יבוא חציל לתעשייה מירדןיבוא חציל לתעשייה מירדן26/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/hazil_letaasiya_meyarden.aspx
נוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפהנוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפה25/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/nohal_grita_michmoret.aspx
ניסיון הברחת חוחיותניסיון הברחת חוחיות25/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/havrachat_hohit.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 23.02.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 23.02.201722/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/dou_nizul_michsot_160117.aspx
נוהלי תמיכה בשימור קרקע וניקוז לשנת 2017נוהלי תמיכה בשימור קרקע וניקוז לשנת 201722/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/nohal_shimur_karka_2017.aspx
נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשותנוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות22/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_vaada.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על תיקון לפרסום מיום 22/2/02017 לבצל – איחוד אירופאי מכסה 7039 משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על תיקון לפרסום מיום 22/2/02017 לבצל – איחוד אירופאי מכסה 7039 22/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/tikun_bazal.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן: משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 כדלהלן: 21/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsat_dvash.aspx
התפרצות שפעת העופות 2016התפרצות שפעת העופות 201620/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/subject/anfe_baale_chaim/Pages/shapat_ofot.aspx
ועדת תמיכות – גרעינים משימתיים סיכום ישיבה מיום 12.2.17ועדת תמיכות – גרעינים משימתיים סיכום ישיבה מיום 12.2.1720/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/protocol120217.aspx
נוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו - להערות הציבורנוהל תמיכה מנהלי - תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו - להערות הציבור19/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/draft_siluk_gdamim.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו אתמול 1.1 טון בשר בקר ובשר עוף אשר הוחזקו בתנאים אסוריםמפקחי משרד החקלאות חשפו אתמול 1.1 טון בשר בקר ובשר עוף אשר הוחזקו בתנאים אסורים19/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/tfisat_basar_20feb_2017.aspx
אודות השירותים הווטרינריים ובריאות המקנהאודות השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה18/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/About
חוסר דיווח של הרשות הפלשתינאית לישראל הביא לזליגת מחלת הפה והטלפיים בבקר סמוך לגבול עם עזהחוסר דיווח של הרשות הפלשתינאית לישראל הביא לזליגת מחלת הפה והטלפיים בבקר סמוך לגבול עם עזה15/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/pe_talfaim.aspx
ענף האצות - מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראליתענף האצות - מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראלית15/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Pages/seaweed_industry.aspx
הגשת בקשות תמיכה במרכב"ה במסגרת מבחני התמיכה לגרעיני משימה לשנת 2017הגשת בקשות תמיכה במרכב"ה במסגרת מבחני התמיכה לגרעיני משימה לשנת 201714/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_merkava.aspx
התפרצות מחלת הפה והטלפיים 2017התפרצות מחלת הפה והטלפיים 201713/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/subject/anfe_baale_chaim/Pages/pe_tlafaim.aspx
נוהל העתקותנוהל העתקות13/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/nohal_haatakot.aspx
הנחיות בדבר הארכת תוקף היתר לשימוש חורג לצורך פנייה למנהלת ההשקעותהנחיות בדבר הארכת תוקף היתר לשימוש חורג לצורך פנייה למנהלת ההשקעות12/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/nihul_mashberim/publications/Pages/shimush_choreg.aspx
שפעת עופות התגלתה בלול בבית חירות בעמק חפרשפעת עופות התגלתה בלול בבית חירות בעמק חפר12/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/Pages/shapaat_ofot_feb_13_2017.aspx
הארכת מועד - הגשת עדכון בתי צמיחה-חממות, לפי הוראת תקן 1176 ת.י. תנאי ביטחון עבודה בגובההארכת מועד - הגשת עדכון בתי צמיחה-חממות, לפי הוראת תקן 1176 ת.י. תנאי ביטחון עבודה בגובה12/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/bitachon_gova.aspx
עדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 עדכון תאריך הגשה - נוהל תמיכה בקידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנת 2017 11/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/procedure/Pages/Nohal_Tmicha_Kidum_yetzu_tozeret_haklait2017.aspx
הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2017 הודעה על אפשרות נוספת להגשה מאוחרת של חוברת מפקד חקלאי לצורך העסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2017 11/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/bakasha_ovdim_zarim.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו בסוף השבוע 4.5 טון בשר עוף, הודו וכבש אשר הוחזקו בתנאים אסוריםמפקחי משרד החקלאות חשפו בסוף השבוע 4.5 טון בשר עוף, הודו וכבש אשר הוחזקו בתנאים אסורים11/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/tfisat_basar_feb_2017.aspx
הממשלה אישרה את תכנית החומש למגזר הבדואי בהיקף של כ-3 מיליארד ש"חהממשלה אישרה את תכנית החומש למגזר הבדואי בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח11/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/chomesh_beduim.aspx
במקום יבש – תאכלו "פרש". משרד החקלאות: צרכו פירות טריים גם בט"ו בשבטבמקום יבש – תאכלו "פרש". משרד החקלאות: צרכו פירות טריים גם בט"ו בשבט07/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/perot_tu_beshvat.aspx
תמיכה בפעולות ואמצעים בשימור קרקע וניקוז בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2017 - טיוטה להערות הציבורתמיכה בפעולות ואמצעים בשימור קרקע וניקוז בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2017 - טיוטה להערות הציבור06/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/publication/2017/Pages/shimur_karka_draft2017.aspx
מצגות מכנס נושא מבחני תמיכה לגרעינים משימתיים לשנת 2017מצגות מכנס נושא מבחני תמיכה לגרעינים משימתיים לשנת 201706/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/Presentations_support_grine_mesima.aspx
נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 201706/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_maim_2017.aspx
השרים אורי אריאל ונפתלי בנט בסיור במערכת החינוך הבדואית בנגבהשרים אורי אריאל ונפתלי בנט בסיור במערכת החינוך הבדואית בנגב06/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/visit_The_education_system_in_the_Negev.aspx
שפעת עופות התגלתה בלול במושב אביאל בעמק חפרשפעת עופות התגלתה בלול במושב אביאל בעמק חפר05/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/shapaat_ofot_feb6_2017.aspx
משרד החקלאות ממשיך לפעול למען זכויות בעלי החיים: במטרה להשיג אכיפה מהירה, מרתיעה ויעילה יותר של חוק צער בעלי חיים, משרד החקלאות יוזם מתן קנסות מנהליים בגין עבירות על תקנות צער בעלי חיים בגידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאייםמשרד החקלאות ממשיך לפעול למען זכויות בעלי החיים: במטרה להשיג אכיפה מהירה, מרתיעה ויעילה יותר של חוק צער בעלי חיים, משרד החקלאות יוזם מתן קנסות מנהליים בגין עבירות על תקנות צער בעלי חיים בגידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים05/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/animal_rights.aspx
השר אריאל בכנס ראשי גרעינים משימתיים במשרד החקלאות: "ניזום תכנית חומש שתייעל את פעילות הגרעינים"השר אריאל בכנס ראשי גרעינים משימתיים במשרד החקלאות: "ניזום תכנית חומש שתייעל את פעילות הגרעינים"05/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatSar/Publications/2017/Pages/kenes_garine_mesima_sar.aspx
פארק חקלאות ימית ידידותית לסביבה אילת-אילות (חיב"א)פארק חקלאות ימית ידידותית לסביבה אילת-אילות (חיב"א)01/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/Aquaculture_park.aspx
נוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפה - טיוטה להערות הציבור נוהל תמיכה בבעלי ספינות מכמורת העוגנים במעגן הדיג "שביט" שבנמל חיפה - טיוטה להערות הציבור 01/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2017/Pages/grita_shavit_draft.aspx
נוהל תמיכה למגדלי דגים: בבריכות, במאגרי מים מתוקים ודגים המופנים לתעשייה 2017נוהל תמיכה למגדלי דגים: בבריכות, במאגרי מים מתוקים ודגים המופנים לתעשייה 201701/02/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/tmicha_megadle_dagim_2017.aspx
הסתיימה מכסת הצימוקים מארה"ב הסתיימה מכסת הצימוקים מארה"ב 31/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsa818.aspx
שפעת עופות התגלתה בלהקת ברווזים במושב בית הלוי שבעמק חפרשפעת עופות התגלתה בלהקת ברווזים במושב בית הלוי שבעמק חפר31/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/shapaat_ofot_feb_1_2017.aspx
שכר ופעולות 2016 - תמיכות שאושרו 18.12.2016שכר ופעולות 2016 - תמיכות שאושרו 18.12.201630/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/sachar_peulot_2016.aspx
רשימת פעולות נתמכות 2016רשימת פעולות נתמכות 201630/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/peulot_nitmachot2016.aspx
תעריפי הדרכה מבחנים ובחינות (פרק משנה 53.3 בתקשי"ר)תעריפי הדרכה מבחנים ובחינות (פרק משנה 53.3 בתקשי"ר)30/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/hadracha.aspx
הוראת תכ"ם - התקשרויות ורכישות פטורות ממכרזהוראת תכ"ם - התקשרויות ורכישות פטורות ממכרז30/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/takam_ptor.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון נספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017 30/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/himza_michsot_2017.aspx
חוויה בדואית בדרום אדוםחוויה בדואית בדרום אדום30/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/adom_darom_bedo.aspx
הודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Healthהודעה לציבור בדבר המוצרים של היבואן והמשווק "העידן האורגני" – Natural Health30/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/Natural-Health.aspx
סיכום רישיונות קק"ל 2015 - 2016סיכום רישיונות קק"ל 2015 - 201630/01/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/rishionot_kkl_2016.aspx