נהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינריםנהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינרים24/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nehalim_etika_vet.aspx
שיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 2019שיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 201924/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/achifa_totzeret_organit.aspx
טיוטה להערות הציבור- נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 2020טיוטה להערות הציבור- נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019 ו- 202021/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hakamat_kalbiyot_2019_2020.aspx
טיוטה להערות הציבור- נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2019טיוטה להערות הציבור- נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 201921/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/ikur_serus_hatuley_rechov_2019.aspx
ימי אימוץ אזוריים של כלבים ימי אימוץ אזוריים של כלבים 20/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראלאירועי מחלת הכלבת בישראל20/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
המלצות הגנת הצומח לירקות בבתי צמיחה, אוגוסט 2019המלצות הגנת הצומח לירקות בבתי צמיחה, אוגוסט 201920/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagats_Greenhouses_2019.aspx
בחינת תכשירים להדברת תריפס הטבק במלפפונים בבית צמיחהבחינת תכשירים להדברת תריפס הטבק במלפפונים בבית צמיחה19/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_tachshirim_ladbart_tripsim.aspx
עש מנהרות העגבנייה - Tuta absolutaעש מנהרות העגבנייה - Tuta absoluta19/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tuta_absoluta_2019.aspx
משרד החקלאות מפרסם נתוני סקר מיפוי ארצי לאתרי תיירות חקלאית וכפריתמשרד החקלאות מפרסם נתוני סקר מיפוי ארצי לאתרי תיירות חקלאית וכפרית19/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/seker_mipui_leatarei_tayarut_haklait.aspx
מכסה ליבוא חסה לתעשייהמכסה ליבוא חסה לתעשייה19/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/mihsa_leyevu_hasa_letaasia.aspx
'קול קורא' להשתתפות במיזם "היער העירוני עירוני" לשנת 2019/20'קול קורא' להשתתפות במיזם "היער העירוני עירוני" לשנת 2019/2019/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_mezam_yaar_ironi_20192020.aspx
רשמים מכנס OECD בבוואנוס איירס, ארגנטינה - ינואר 2019רשמים מכנס OECD בבוואנוס איירס, ארגנטינה - ינואר 201918/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/international_information/Pages/ocdc_2019.aspx
חשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19חשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.1918/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_ortal_19-8-19.aspx
נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-2019נוהל תמיכה להספקת תוצרת ארוזה ולבחינת טכנולוגיות ואמצעים לצמצום אובדן מזון במגזר הקמעוני לשנים 2021-201917/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/nehalim/Pages/tozeret_aruza.aspx
משרד החקלאות מפרסם את התוכנית שתסייע בצמצום איבוד מזון של פירות וירקותמשרד החקלאות מפרסם את התוכנית שתסייע בצמצום איבוד מזון של פירות וירקות17/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/zimzum_ebud_mazon.aspx
הודעה ללולנים - אוגוסט, 2019הודעה ללולנים - אוגוסט, 201917/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_8_19.aspx
Highly Pathogenic Avian Influenza H5N8 Outbreak in Israel, April 2019Highly Pathogenic Avian Influenza H5N8 Outbreak in Israel, April 201917/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2019/Pages/Highly-Pathogenic-Avian-Influenza-H5N8-Outbreak-in-Israel,-April-2019.aspx
נוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומהנוהל תמיכה במציאת פתרונות טכנולוגים לאיתור עש התפוח המדומה14/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Potato.aspx
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 2019מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - יולי, 201913/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspx
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות13/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspx
קורס ניהול ופיתוח קהילתיקורס ניהול ופיתוח קהילתי13/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Community_management_development.aspx
קורס פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפריקורס פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפרי13/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/Development_of_ventures.aspx
הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה בכפר ויתקין וקיבוץ רביבים - 12.8.19הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה בכפר ויתקין וקיבוץ רביבים - 12.8.1913/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/fee_bruzela_12-8-19.aspx
אירוע פה וטלפיים במושב עין אילה, ספירה לאחור - 14.8.19 אירוע פה וטלפיים במושב עין אילה, ספירה לאחור - 14.8.19 13/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_ayala-4-8-19.aspx
רישום לכנס השנתי ה-31 למדעי הבקר והצאןרישום לכנס השנתי ה-31 למדעי הבקר והצאן12/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/rishum_kenes_bakar_2019.aspx
סקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 2019סקר אתרי התיירות החקלאית-כפרית בישראל 201912/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/maagar_atr/Pages/Seker_Tayarut_2019.aspx
יום עיון בנושא צמחים פולשים בישראל במאה ה -21יום עיון בנושא צמחים פולשים בישראל במאה ה -2111/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/tzmahim_polshim_israel.aspx
הזמנה לכנס בנושא חומרי הדברה בתוצרת חקלאיתהזמנה לכנס בנושא חומרי הדברה בתוצרת חקלאית11/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/kenes_hadbara_2019.aspx
נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019 נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, במגזר המיעוטים, לשנת 2019 10/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/slila_ve_shikum.aspx
רשמים מכנס חקלאות מדייקת 2019 - The 12th ECPA, Montpellier, France רשמים מכנס חקלאות מדייקת 2019 - The 12th ECPA, Montpellier, France 10/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_cenes_precision_agriculture.aspx
נוהל תנאי יצור נאותים לתרכיבים וטרינריםנוהל תנאי יצור נאותים לתרכיבים וטרינרים10/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_tnaey_yetzur_tarkivim.aspx
Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 93 July 2019Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 93 July 201907/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/2019/Pages/Gazette93.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים - 7.8.19הודעה דחופה ל-O.I.E פה וטלפיים - 7.8.1906/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/Immediate-notification-FMD-07-08-19.aspx
משרד החקלאות ישקיע כ-60 מיליון ₪ להקמת המרכז הלאומי החדש שיקדם פיתוח מוצרי מזון חדשניים בעלי תכונות משופרותמשרד החקלאות ישקיע כ-60 מיליון ₪ להקמת המרכז הלאומי החדש שיקדם פיתוח מוצרי מזון חדשניים בעלי תכונות משופרות06/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/National_genes_center.aspx
אגרות ודמי שירותאגרות ודמי שירות06/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut.aspx
אירוע קטרת העור בכפר זיתים - 6.8.19אירוע קטרת העור בכפר זיתים - 6.8.1905/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or-5-8-19.aspx
קול קורא: קורס מומחה עצים - יערן עירוניקול קורא: קורס מומחה עצים - יערן עירוני05/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/curse_moomhe_etzim_yaaran_ironi.aspx
אקרית העיוותים (Polyphagotarsonemus latus) בפלפלאקרית העיוותים (Polyphagotarsonemus latus) בפלפל05/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Polyphagotarsonemus_latus_pilpel.aspx
במהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטותבמהלך השבוע הבא ישנו חשש למחסור בעופות טריים ברשתות השיווק בשל חג הקורבן (עיד אל אדחא), שבו צפויה היעדרות של עובדים מהמשחטות05/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Fresh_Chicken_shortage.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים04/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, אוגוסט 2019רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, אוגוסט 201904/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2019.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 201904/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspx
אירוע קטרת העור במושב שדמות דבורה - 5.8.19אירוע קטרת העור במושב שדמות דבורה - 5.8.1904/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_sdemot_dvora-5-8-19.aspx
חוזר חובת דיווח על מחלות רשומות ואירועי תחלואה ותמותה חריגים בבעלי חיים החיים במים 1.8.19חוזר חובת דיווח על מחלות רשומות ואירועי תחלואה ותמותה חריגים בבעלי חיים החיים במים 1.8.1904/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2019/Pages/hovat_divuah_mahalon_maim-18-07-19.aspx
ניהול עשבייה ללא קוטלי עשביםניהול עשבייה ללא קוטלי עשבים31/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/support/Pages/nihul_esbiya.aspx
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 202231/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft)tmicha_202022.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E, דבר צאן - 24.7.19הודעה דחופה ל-O.I.E, דבר צאן - 24.7.1927/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/dever_tzon_24-07-19.aspx
אירוע דבר צאן בישוב סוסיא - 28.7.19אירוע דבר צאן בישוב סוסיא - 28.7.1927/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/dever_tzon_susia-28-7-19.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות27/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/oskim_klalit.aspx