נוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראלנוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראל30/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yvu_efrohim_betzim.aspx
דפון לטיפולים בזן ליים לשמירת הצבע הירוק בפרי והארכת עונת הקטיףדפון לטיפולים בזן ליים לשמירת הצבע הירוק בפרי והארכת עונת הקטיף16/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_laim_2019.aspx
הודעה ללולנים - יוני, 2019הודעה ללולנים - יוני, 201916/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_june_19.aspx
המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 2019/20המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 2019/2015/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_gidul_melon_barava.aspx
חשש לעיצומי עובדים במשרד החקלאותחשש לעיצומי עובדים במשרד החקלאות15/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/izumei_ovdim.aspx
קטרת העור בצפון ישראל, אבחון מוקד נוסף - 12.6.19קטרת העור בצפון ישראל, אבחון מוקד נוסף - 12.6.1915/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_4-12-6-19.aspx
נוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 2019נוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 201912/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/Noal_Tmicha_Karavanim_Golan.aspx
איסור דיג בים התיכון של דקרים הוא עד סוף חודש יוניאיסור דיג בים התיכון של דקרים הוא עד סוף חודש יוני12/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/dakar.aspx
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 12.06.19דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 12.06.1911/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/michsot_2019/Pages/dohnizulmichsot120619.aspx
נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונת הרבייה 2019 - עדכון נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונת הרבייה 2019 - עדכון 10/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/rishion_daig2019.aspx
עדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)עדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)10/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/milk_prices_update.aspx
מחלת קטרת העור, רמת מגשימים - 11.6.19מחלת קטרת העור, רמת מגשימים - 11.6.1910/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or-5-6-19.aspx
הודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חייםהודעה בדבר מוצרים המכילים CBD בכללם שמן CBD לצורך הזנת בעלי חיים10/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2019/Pages/shemen_hemp.aspx
למרות המצב הביטחוני: יישובי עוטף עזה בתפוסה מלאה למרות המצב הביטחוני: יישובי עוטף עזה בתפוסה מלאה 09/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/otef_full.aspx
הסתיימה השביתה במשרד החקלאותהסתיימה השביתה במשרד החקלאות06/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/shvita_clalit.aspx
הודעה דחופה ל-O.I.E בנושא קטרת העור - 3.6.19הודעה דחופה ל-O.I.E בנושא קטרת העור - 3.6.1905/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_-03-06-19.aspx
ימי אימוץ אזוריים של כלבים ימי אימוץ אזוריים של כלבים 04/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspx
מחקר חדש של משרד החקלאות מוכיח: תכנון ושיווק נכון של המרחב הכפרי יגדיל את יישובי המועצות האזוריות בכ-90% מחקר חדש של משרד החקלאות מוכיח: תכנון ושיווק נכון של המרחב הכפרי יגדיל את יישובי המועצות האזוריות בכ-90% 04/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Rural_housing.aspx
נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.19נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל - עד לתאריך 15.7.1904/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspx
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנוי03/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspx
שאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהושאלות ותשובות בנושא מחירי פירות וירקות בישראל עם מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו03/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2019/Pages/fruits_vegetables_prices_questions_answers.aspx
לקראת שבועות מפרסם משרד החקלאות את נתוני ענף החלב:לקראת שבועות מפרסם משרד החקלאות את נתוני ענף החלב:03/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netuni_halav.aspx
נוהל קיום אירועי סוסיםנוהל קיום אירועי סוסים02/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Susim.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים02/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה 01/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspx
דו"ח פעילות המשרד לשנת 2018 דו"ח פעילות המשרד לשנת 2018 01/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/2018_Activities_Report.aspx
כחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון, מימן המשרד מחקר שבדק ומצא: מהו המצב ההבשלה האידאלי לקטיף מנגו?כחלק מפעילות משרד החקלאות לצמצום אובדן מזון, מימן המשרד מחקר שבדק ומצא: מהו המצב ההבשלה האידאלי לקטיף מנגו?01/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/mehkar_mango.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - מאי, 2019דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - מאי, 201901/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspx
מבחן זני בזיל באמצע עונת החורף בכיכר סדוםמבחן זני בזיל באמצע עונת החורף בכיכר סדום29/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_bazil.aspx
נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראלנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לישראל28/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Fresh_produce_gaza_israel.aspx
נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)28/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/fresh_produce_Gaza_Judea_and_Samaria.aspx
ייצוא חיות מחמד - דרישות, הנחיות וטפסים ייצוא חיות מחמד - דרישות, הנחיות וטפסים 28/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_hayot_mahmad0529-5095.aspx
יום עיון - כימות ההשפעה של שינויי אקלים על איכות צמחייה במספואיום עיון - כימות ההשפעה של שינויי אקלים על איכות צמחייה במספוא28/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/publication/Pages/Climate_Day_Seminar.aspx
בשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווקבשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק28/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Chicken_shortage.aspx
חמצה ממקסיקו מס' מכסה 7133 - נגמרה המכסהחמצה ממקסיקו מס' מכסה 7133 - נגמרה המכסה28/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/himza7133meksiko.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 16.5.2019פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 16.5.201928/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot160519.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות פיתוח הכפר - גני משחקים 2019פרוטוקול ועדת תמיכות פיתוח הכפר - גני משחקים 201927/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/Protocol_Tmichot_Ganey_Mischakim.aspx
עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותעוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות27/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/oskim_klalit.aspx
דוח עררים 2019דוח עררים 201926/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/ararim2019.aspx
נוהל תמיכה בפיתוח כלכלי בענף החקלאות - עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2019 - 2021 נוהל תמיכה בפיתוח כלכלי בענף החקלאות - עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב לשנים 2019 - 2021 26/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_tmiha_beduim2019.aspx
דוח שנתי של רשות הבדואיםדוח שנתי של רשות הבדואים26/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/Annual_Bedouin_Report.aspx
המלצות השקיה בפרדס מאי-יולי 2019המלצות השקיה בפרדס מאי-יולי 201926/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hashkaya_hadarim_2019.aspx
16 כלבים מעמותת גרגורים נקלטו בקנדה16 כלבים מעמותת גרגורים נקלטו בקנדה26/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/canada_16.aspx
מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בשר בדליית אל כרמל - עדכון 27.5.19מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בשר בדליית אל כרמל - עדכון 27.5.1926/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_dalyat_el_karmel_9-5-19.aspx
הודעת המשך מספר 39 ל-O.I.E ניוקסל - 26.5.19הודעת המשך מספר 39 ל-O.I.E ניוקסל - 26.5.1926/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/newcastle_26-05-2019.aspx
סקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגניתסקר בנושא שיפור הרגולציה על תוצרת אורגנית26/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/seker_totzeret_org.aspx
מבריח ביצים סדרתי נידון ל-7 חודשי מאסר ולקנס בסך 45,000 ₪ מבריח ביצים סדרתי נידון ל-7 חודשי מאסר ולקנס בסך 45,000 ₪ 25/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/eggs_smuggling.aspx
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 202022/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspx
אבירי השולחן הירוק: עוד שלב בדרך לצמצום בזבוז המזון בירקות ובפירותאבירי השולחן הירוק: עוד שלב בדרך לצמצום בזבוז המזון בירקות ובפירות22/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/tmiha_beshivuk_tozeret_haklait.aspx
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 2019טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 201921/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/karavan_golan.aspx