סלט ירקות מוברח? ממש לא מומלץ!סלט ירקות מוברח? ממש לא מומלץ!20/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Vegetables_smuggle.aspx
המלצות כלליות לכיול מרססים בכרם מאכלהמלצות כלליות לכיול מרססים בכרם מאכל20/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mataim_merassim.aspx
איך תומכות מדינות אחרות במשק המשפחתי?איך תומכות מדינות אחרות במשק המשפחתי?17/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Meshek_mishpachti.aspx
תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)17/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_a.aspx
תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)17/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_b.aspx
תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)17/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_c_d.aspx
הנחיות לעונה למגדלי הפרחיםהנחיות לעונה למגדלי הפרחים16/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_lmegadli_prachim.aspx
דו"ח סופי למיזם 231-2063-21 - קידום ממשק הדברה ומניעה של קומפלקס מחלות הצהבון בגזרדו"ח סופי למיזם 231-2063-21 - קידום ממשק הדברה ומניעה של קומפלקס מחלות הצהבון בגזר15/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Management_of_the_Carrot_Yellow_Disease.aspx
המלצות הגנת הצומח לירקות בבתי צמיחה, יולי 2019המלצות הגנת הצומח לירקות בבתי צמיחה, יולי 201915/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagats_Greenhouses_2019.aspx
משרד החקלאות סוקר את חקלאות ישראל: עלייה ברווחי החקלאים לשנת 2018 בכ-3%משרד החקלאות סוקר את חקלאות ישראל: עלייה ברווחי החקלאים לשנת 2018 בכ-3%15/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/revachim_2018.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים14/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
מתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריהמתן אישור לרישיון עסק - תחום וטרינריה14/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/hukim/Business_Licensing/Pages/mahlakot_rishuy_asakim.aspx
אירוע חיובי של מחלת קטרת העור - 15.7.19אירוע חיובי של מחלת קטרת העור - 15.7.1914/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or-15-7-19.aspx
הודעה ללולנים, יולי 2019הודעה ללולנים, יולי 201914/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_7_19.aspx
הודעת המשך ל-O.I.E 1 מיקובקטריום בוביס - 14.7.19הודעת המשך ל-O.I.E 1 מיקובקטריום בוביס - 14.7.1913/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/Mycobacterium-bovis-14-07-19.aspx
הודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.19הודעת המשך 2 ל-O.I.E קטרת העור - 14.7.1913/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/kateret_or_2_14-07-19.aspx
נתין זר מהודו שהגיע לארץ חשש להסתבך והשאיר את תיקו בסמוך לפח בנתב"ג, והכל בגלל הריח שעלה ממנונתין זר מהודו שהגיע לארץ חשש להסתבך והשאיר את תיקו בסמוך לפח בנתב"ג, והכל בגלל הריח שעלה ממנו13/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Durio_BenGurion_Airport.aspx
מקרה כלבת מספר 8 לשנת 2019 בכלב - 11.7.19מקרה כלבת מספר 8 לשנת 2019 בכלב - 11.7.1913/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kalevet_14-7-19.aspx
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 202013/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspx
חלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוהחלוקת יתרות כמויות ממכסות בביקוש גבוה13/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_mevukashot.aspx
דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 14.07.2019דו"ח ניצול מכסות בביקוש גבוה נכון ליום 14.07.201913/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/michsot_2019/Pages/doh_nizul_michsot140719.aspx
עדכון השירותים הווטרינריים בעקבות מקרי קטרת העור האחרונים - 11.7.19עדכון השירותים הווטרינריים בעקבות מקרי קטרת העור האחרונים - 11.7.1910/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_11-7-19.aspx
הודעה על קטרת עור בכפר חרוב וחשד סביר לקטרת עור בבית רימון ובשדה אליהו - 10.7.19הודעה על קטרת עור בכפר חרוב וחשד סביר לקטרת עור בבית רימון ובשדה אליהו - 10.7.1909/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or-10-7-19.aspx
הודעה סופית ל-O.I.E פה וטלפיים - 10.7.19הודעה סופית ל-O.I.E פה וטלפיים - 10.7.1909/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_10-07-2019.aspx
אחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרםאחרי ג'נין: הקמת בריכת דגים וקידום תחום הדייג בטול כרם09/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/Tulkarm_fishery.aspx
מחירי החלב והגבינה בעולם - ניתוח השוואתימחירי החלב והגבינה בעולם - ניתוח השוואתי09/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Milk_Cheese_Comparison.aspx
מפקחי משרד החקלאות החרימו פודל ננסי כבן 12 שנה בעקבות הזנחה קשה: תושבת ישוב במרכז הארץ חשה לעזור לכלב המוזנח, שכעת מחפש בית חדש לאחר התערבות מפקחי משרד החקלאות והוצאת הכלב מאחריות בעליו הקודמיםמפקחי משרד החקלאות החרימו פודל ננסי כבן 12 שנה בעקבות הזנחה קשה: תושבת ישוב במרכז הארץ חשה לעזור לכלב המוזנח, שכעת מחפש בית חדש לאחר התערבות מפקחי משרד החקלאות והוצאת הכלב מאחריות בעליו הקודמים09/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/hahramat_pudel.aspx
לאור בקשת השירותים הווטרינריים הישראלים, השירותים הווטרינריים בקנדה נעתרו לבקשת ישראל: קנדה תקלוט את 80 בעלי החיים שפינה משרד החקלאות מעמותת "גרגורים", (עמותה שאמורה לדאוג לרווחת בעלי החיים) החולים במחלת הלישמניהלאור בקשת השירותים הווטרינריים הישראלים, השירותים הווטרינריים בקנדה נעתרו לבקשת ישראל: קנדה תקלוט את 80 בעלי החיים שפינה משרד החקלאות מעמותת "גרגורים", (עמותה שאמורה לדאוג לרווחת בעלי החיים) החולים במחלת הלישמניה09/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Canada_koletet_baali_haim.aspx
ענף החקלאות בישראל, תמונת מצב כלכלית לשנת 2018ענף החקלאות בישראל, תמונת מצב כלכלית לשנת 201809/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Annual_Report_2018.aspx
ימי אימוץ אזוריים של כלבים ימי אימוץ אזוריים של כלבים 08/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspx
המלצות הגנת הצומח במלון סתיו לשוק המקומי ערבה וכיכר סדום, 2019המלצות הגנת הצומח במלון סתיו לשוק המקומי ערבה וכיכר סדום, 201908/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagats_melon_2019.aspx
המלצות הגנת הצומח בקישוא ערבה וכיכר סדום, 2020-2019המלצות הגנת הצומח בקישוא ערבה וכיכר סדום, 2020-201908/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hagats_kishu_2019.aspx
תרגולתרגול07/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Pages/tirgul.aspx
תחשיב אננס בבית צמיחהתחשיב אננס בבית צמיחה07/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_ananas.aspx
השגה לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968השגה לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 196803/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/hukim/Business_Licensing/Pages/hasaga_rishuy_asakim.aspx
חקלאים, יזמים, אנשי לוגיסטיקה וחברות סטארט אפ – מה המכנה המשותף? כולם רוצים לקחת חלק במהפכה הדיגיטלית של החקלאות הישראלית!חקלאים, יזמים, אנשי לוגיסטיקה וחברות סטארט אפ – מה המכנה המשותף? כולם רוצים לקחת חלק במהפכה הדיגיטלית של החקלאות הישראלית!03/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/digital_trading.aspx
הנחיות לעונה - אפרסמוןהנחיות לעונה - אפרסמון03/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchyot_afarsemon_2019.aspx
ענף האפרסמון: תמונת מצב 2019ענף האפרסמון: תמונת מצב 201903/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/anaf_afarsemon_tmunat_matzav_2019.aspx
התפרצויות שפעת העופות H5N8התפרצויות שפעת העופות H5N802/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspx
תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה, יולי 2019תכשירים להדברת פגעים בעגבניות בבתי צמיחה, יולי 201902/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_agvaniot_2019.aspx
מכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסהמכסת צימוקים מכל העולם מס' מכסה 9619 - נגמרה המכסה02/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zimukim9619.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יוני, 2019דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יוני, 201901/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspx
בפרדס, יולי-אוגוסט 2019בפרדס, יולי-אוגוסט 201901/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_july_august_2019.aspx
משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים יגבירו את מאמצי ההסברה והפיקוח בים התיכון בתקופת האיסור על הדיג באמצעות ספינות מכמורתמשרד החקלאות ורשות הטבע והגנים יגבירו את מאמצי ההסברה והפיקוח בים התיכון בתקופת האיסור על הדיג באמצעות ספינות מכמורת01/07/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/esur_daig_mihmoret.aspx
נוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראלנוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראל30/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yvu_efrohim_betzim.aspx
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 201930/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspx
טיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית - 2019 טיוטה להערות הציבור נהל תמיכה בנושא מתן תמיכה ליזמות עסקית - 2019 30/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Entrepreneurship_Draft.aspx
בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה ובחר בשמירה על בריאות הציבור!בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה ובחר בשמירה על בריאות הציבור!30/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Leishmania.aspx
דוח ה-OECD 2019: ישראל בחוד החנית של הטכנולוגיה החקלאיתדוח ה-OECD 2019: ישראל בחוד החנית של הטכנולוגיה החקלאית30/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/OECD_report.aspx
מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 201930/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Eggs_limit.aspx