יום עיון חזון מדיניות המזון הישראלית לקראת מנהלת תיאום לאומית יתקיים במשרד החקלאות ב-18.6.17יום עיון חזון מדיניות המזון הישראלית לקראת מנהלת תיאום לאומית יתקיים במשרד החקלאות ב-18.6.1723/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/yom_eyun.aspx
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.4.17אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 24.4.1723/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2017/Pages/newcastle_15-3-17.aspx
נוהל תמיכה מנהלי להקמת ברכות טבילה לגלגלי רכבים למניעת התפשטות מחלת הפנמה בבננותנוהל תמיכה מנהלי להקמת ברכות טבילה לגלגלי רכבים למניעת התפשטות מחלת הפנמה בבננות23/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/Siyua_letipul_bemachalt_hapanama_bebananot.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראלאירועי מחלת הכלבת בישראל22/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
הודעה ללולנים - אפריל, 2017הודעה ללולנים - אפריל, 201722/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2017/Pages/mico_april_2017.aspx
הודעת סיום ל-O.I.E פה וטלפיים – 8.4.17הודעת סיום ל-O.I.E פה וטלפיים – 8.4.1722/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/sofi_pe_tlafaim_oie_08-04-17.aspx
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתותנוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות22/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/mitkaney_kedem_tipul_bshifchey_refatot.aspx
מפקחי משרד החקלאות פינו בסוף השבוע סוס במצב קשה מאוד באור יהודהמפקחי משרד החקלאות פינו בסוף השבוע סוס במצב קשה מאוד באור יהודה22/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/pinuy_sus_beor_yehuda.aspx
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים לשנת 2017 – עדכוןמבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות ביישובים כפריים לשנת 2017 – עדכון22/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/mivchaney_tmicha_mitnadvim_ogdan_metukan2017.aspx
הזמנה לסיור בנושא הנוף הגבוה - היער העירוני והשפעתו על סביבת החיים בעיר הזמנה לסיור בנושא הנוף הגבוה - היער העירוני והשפעתו על סביבת החיים בעיר 22/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/siur_nof_gavoha.aspx
ישראל עוברת לעבוד עם מערכת TRACES - מערך התעודות האלקטרוניות של האיחוד האירופאי בנושא תוצרת אורגניתישראל עוברת לעבוד עם מערכת TRACES - מערך התעודות האלקטרוניות של האיחוד האירופאי בנושא תוצרת אורגנית19/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/TRACES_org.aspx
הודעת המשך 2 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 8.4.17הודעת המשך 2 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 8.4.1719/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/oie_2_ababuot_08-04-17.aspx
הודעת המשך 3 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 18.4.17הודעת המשך 3 ל-O.I.E אבעבועות צאן – 18.4.1719/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/ababuot_tzon_3_oie-18-04-17.aspx
הזמנה ליום עיון במשרד החקלאות, בריאות אחת: אדם, חקלאות וסביבה - 10.5.17הזמנה ליום עיון במשרד החקלאות, בריאות אחת: אדם, חקלאות וסביבה - 10.5.1719/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/2017/Pages/yom_iun_2017.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 20.04.2017דו"ח ניצול מכסות יבוא בביקוש גבוה לשנת 2017 נכון לתאריך 20.04.201719/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/doh_nizul_micsot.aspx
מידעון השירותים להגנת הצומח - אביב, 2017מידעון השירותים להגנת הצומח - אביב, 201718/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_aviv_ppis_2017.aspx
הודעת המשך ל-O.I.E - אלח דם מדמם 8.4.17הודעת המשך ל-O.I.E - אלח דם מדמם 8.4.1718/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/immediate-notification---Haemorrhagic-Septicaemia-05-03-170309-7073.aspx
הודעת מסכמת ל-O.I.E שפעת העופות - 8.4.17הודעת מסכמת ל-O.I.E שפעת העופות - 8.4.1717/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2017/Pages/H5N8-17-02-17.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים קטופים של צינית מארצות אירופההודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים קטופים של צינית מארצות אירופה17/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_prahim_eropa.aspx
אושר יבוא פטריות כמהין טריות מקרואטיה ואיטליהאושר יבוא פטריות כמהין טריות מקרואטיה ואיטליה17/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_kmehin.aspx
משרד החקלאות פתח מכסות יבוא פטורות ממכס לעגבניות לאור עלייה חריגה במחירן לאחר החגמשרד החקלאות פתח מכסות יבוא פטורות ממכס לעגבניות לאור עלייה חריגה במחירן לאחר החג17/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/tax_free_tomato.aspx
הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016)17/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2016/Pages/prices_Supervision2016.aspx
יחידות שיפעלו בתורנות בימי חול המועד פסחיחידות שיפעלו בתורנות בימי חול המועד פסח08/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/Pages/Pesach_2017.aspx
הודעה לציבור היבואנים ויצרני המזון של מזון לבעלי חייםהודעה לציבור היבואנים ויצרני המזון של מזון לבעלי חיים08/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2017/Pages/mispo_pesach.aspx
פרחים, פרחים – משרד החקלאות מציג כמה נתונים מעניינים על הענף הפרחוני, הצבעוני והריחני הזהפרחים, פרחים – משרד החקלאות מציג כמה נתונים מעניינים על הענף הפרחוני, הצבעוני והריחני הזה08/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Prachim_2017.aspx
מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2017 מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות הפועלות ביישובים כפריים - לשנת 2017 08/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/behalim/Pages/tmicha_mitnadvim_bechaklaut_2017.aspx
לקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחולקראת הפסח, ובכדי למנוע מצב של מחסור בירקות, משרד האוצר ומשרד החקלאות פתחו את מכסת יבוא הירקות, אולם בפועל יובאו לישראל כ-1,100 טון בלבד מתוך 60,000 טון מכסות שנפתחו08/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/import_veg.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 2017רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות - 201708/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/oskim_2017.aspx
הודעה על עיכוב בחידוש תכשירי הדברההודעה על עיכוב בחידוש תכשירי הדברה05/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/hidush_tachshireim.aspx
קול קורא לחברות המייצרות ו/או מייבאות חומרי הדברה לפרחים ולענפי קישוטקול קורא לחברות המייצרות ו/או מייבאות חומרי הדברה לפרחים ולענפי קישוט05/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/kol_kore_habara_2017.aspx
רישום לוועדות לקבלת היתר עריכת ניסוייםרישום לוועדות לקבלת היתר עריכת ניסויים05/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/rishum_heter_nisuim.aspx
חמצה מכסה 7138 -WTO חמצה מכסה 7138 -WTO 04/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/michsat_himza.aspx
אילו סוגי דגים נמצא על השולחן בפסח הקרוב? כמה ביצים רכשנו? ומהו המחיר שעלינו לשלם עבור ק"ג בשר?אילו סוגי דגים נמצא על השולחן בפסח הקרוב? כמה ביצים רכשנו? ומהו המחיר שעלינו לשלם עבור ק"ג בשר?04/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/food_fot_Passover.aspx
ברכת האילנות - מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבעברכת האילנות - מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע04/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shaham/publication/2017/Pages/birkat_ilanot.aspx
דוח עררים לשנת 2016דוח עררים לשנת 201604/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/ararim2016.aspx
מפקחי משרד החקלאות חשפו הלילה בירושלים 33,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלשתיניתמפקחי משרד החקלאות חשפו הלילה בירושלים 33,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלשתינית03/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/havrachat_beytzim.aspx
הודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוסהודעה בדבר איסור דיג בים התיכון בתקופות הרבייה והגיוס02/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/Pages/Pro_fishing.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 2017דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 201702/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_3_2017.aspx
תקצירי מאמרים מכתבי עת בנושא בריאות חזירים מאת חוקרים בשירותים הווטרינרייםתקצירי מאמרים מכתבי עת בנושא בריאות חזירים מאת חוקרים בשירותים הווטרינריים02/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/briut_hazirim.aspx
בצל איחוד אירופאי - מכסה 7039 - יתרת כמותבצל איחוד אירופאי - מכסה 7039 - יתרת כמות01/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/bazal_ytrat_kamut.aspx
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017.משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על עדכון בנספח א' לנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2017.01/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2017/Pages/edkun_nispha_a_yerakot_meyarden.aspx
השתלמות בנושא שימוש בתכשיר הדברה טוויסטר - 13.6.17השתלמות בנושא שימוש בתכשיר הדברה טוויסטר - 13.6.1701/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/twister_13-6-17.aspx
שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 201701/04/2017 21:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/פרסומים/2017/Pages/subside_petem_beizim_qtr2_2017.aspx
קבלת קהל ביחידת יבוא יצוא - שירותים וטרינריים במהלך חג הפסח, אפריל 2017קבלת קהל ביחידת יבוא יצוא - שירותים וטרינריים במהלך חג הפסח, אפריל 201729/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/export_tfasim/Pages/sherut_yevu_yetzu_pesach2017.aspx
עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 2017עלון לתיירות חקלאית וכפרית, גיליון 25, אפריל 201729/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_25.aspx
חומר ריבוי הדרים מאושר - 2017חומר ריבוי הדרים מאושר - 201728/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/homer_ribuy_simun_etzim/pirsumim/Pages/etz_ribuy_hadarim_2017.aspx
תוכנית ניטור לסלמונלה וקמפילובקטר בלולי ביצים ובמשחטות עופותתוכנית ניטור לסלמונלה וקמפילובקטר בלולי ביצים ובמשחטות עופות28/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/salmonela.aspx
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות - טיוטה להערות הציבורנוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות - טיוטה להערות הציבור28/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2017/Pages/mitkane_kedem.aspx
הודעה על מחיר המטרה לרבעון 2 לשנת 2017הודעה על מחיר המטרה לרבעון 2 לשנת 201728/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr2_2017.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים28/03/2017 22:00:00http://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx