רשימת תכשירים להדברת פגעים בתות שדה, ספטמבר 2019רשימת תכשירים להדברת פגעים בתות שדה, ספטמבר 201915/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_tut_sade_september_2019.aspx
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ספטמבר 2019רשימת תכשירי הדברה לפגעים בפלפל, ספטמבר 201914/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_pilpel_2019.aspx
הונאת החצילים הגדולה: בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪הונאת החצילים הגדולה: בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪14/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Eggplant_scam.aspx
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אוגוסט, 2019מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - אוגוסט, 201911/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspx
SAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'יSAVE THE DATE - קורס לגידול מנגו וליצ'י11/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/save_the_date_curse_gidul_mango.aspx
צבר ישראלי כבר לא רק ישראליצבר ישראלי כבר לא רק ישראלי11/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/tzabar.aspx
‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 201911/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx
תכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחהתכשירים להדברת פגעים במלפפונים בבית צמיחה10/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_tachshirim_melafefon.aspx
עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 10/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspx
סיום אירוע פה וטלפיים במושב עין אילה - 11.9.19 סיום אירוע פה וטלפיים במושב עין אילה - 11.9.19 10/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/pe_tlafaim_ayala-4-8-19.aspx
לקראת ראש השנה, גם השנה מפרסם משרד החקלאות את מחיר הדבש המומלץ לצרכן לטובת הפחתת יוקר המחייה: עד 34 ₪ לק"ג דבשלקראת ראש השנה, גם השנה מפרסם משרד החקלאות את מחיר הדבש המומלץ לצרכן לטובת הפחתת יוקר המחייה: עד 34 ₪ לק"ג דבש10/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/honey_Price2019.aspx
שחרור הסגר קטרת העור - 9.9.19שחרור הסגר קטרת העור - 9.9.1910/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_9-9-19.aspx
תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)תיירון-עלון לענייני תיירות חקלאית (גיליון 30 - 2019)09/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tayaron_30.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים08/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
לראשונה בישראל: משרד החקלאות הקים את מאגר חברות הזנק בתחום האגרוטקלראשונה בישראל: משרד החקלאות הקים את מאגר חברות הזנק בתחום האגרוטק08/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Agrotech_startup.aspx
טיוטה להערות הציבור - תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019 טיוטת פיילוט תמיכה בפרי רבייהטיוטה להערות הציבור - תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019 טיוטת פיילוט תמיכה בפרי רבייה08/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/pare_rvia_draft.aspx
תפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסהתפוח עץ מארצות הברית, מכסה 819 - נגמרה המכסה08/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim_usa.aspx
תפוח עץ ממרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסהתפוח עץ ממרקוסור, מכסה 8088 - נגמרה המכסה08/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tapuhim_markusur.aspx
מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 2019מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 201907/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_pilpel.aspx
טיפול כנגד בוטרויספריה במנגו, סתיו 2019טיפול כנגד בוטרויספריה במנגו, סתיו 201907/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Botriosfrih_bmango.aspx
המלצות לגידול מנגו - עונת סתיו 2019המלצות לגידול מנגו - עונת סתיו 201907/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_lgidul_mango.aspx
איתור מועמדים לתפקיד המנהל הכללי של התאגידאיתור מועמדים לתפקיד המנהל הכללי של התאגיד07/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/subject/Veterinary_Inspection_Corporation/Pages/vaada_itur.aspx
אירוע חיובי של מחלת קטרת העור בכפר עוזרייה - 5.9.19אירוע חיובי של מחלת קטרת העור בכפר עוזרייה - 5.9.1907/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_5_9-19.aspx
מדד עלות ייצור גפןמדד עלות ייצור גפן07/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/madad_gefen.aspx
תובנות מסיכום עונת כרם יין 2019תובנות מסיכום עונת כרם יין 201907/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tovanot.aspx
לקראת חג הסוכות, משרד החקלאות מתריעלקראת חג הסוכות, משרד החקלאות מתריע07/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Four_species.aspx
רשמים מיום עיון בנושא צמחים פולשים בישראל במאה ה -21רשמים מיום עיון בנושא צמחים פולשים בישראל במאה ה -2104/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/tzmahim_polshim_israel.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות04/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות04/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה04/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspx
דו"ח תיקים פעילים ביבואדו"ח תיקים פעילים ביבוא04/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspx
דו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוידו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוי04/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_sgira.aspx
אירוע דבר צאן בבועינה נוג'ידאת - 5.9.19אירוע דבר צאן בבועינה נוג'ידאת - 5.9.1904/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/dever_tzon_5-9-19.aspx
שמירה על פרחים באגרטל הביתישמירה על פרחים באגרטל הביתי04/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/subject/zmahim_jishoney_maim_2008/Pages/Keeping_flowers.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוגוסט, 2019דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוגוסט, 201903/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspx
הודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 2019הודעה על תוספת לנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת, ספטמבר 201902/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_dagim.aspx
חלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדהחלוקת מכסות בהתאם להסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל לקנדה01/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_escem_canada.aspx
מכסה נוספת ליבוא שקדים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מספר 8021מכסה נוספת ליבוא שקדים למשווקים ממדינות WTO - מכסה מספר 802101/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/michsot_shkedim.aspx
סיכום דיון ועדת המחירים - מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי חלבסיכום דיון ועדת המחירים - מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי חלב01/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Eggs_milk_update.aspx
לא רק על הסושי! משרד החקלאות מציג: כך יהפכו האצות לחומר גלם בקולינריה הישראלית ואף מעבר להלא רק על הסושי! משרד החקלאות מציג: כך יהפכו האצות לחומר גלם בקולינריה הישראלית ואף מעבר לה01/09/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Seaweed_Conference.aspx
דוח עררים 2019דוח עררים 201931/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/rishyonot_krita/Pages/ararim2019.aspx
פרוטוקול לעיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו בעורלה לביצוע תצפיות מסחריותפרוטוקול לעיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו בעורלה לביצוע תצפיות מסחריות31/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Protocol_to_prevent_rash.aspx
עיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו ׳האס׳ באמצעות ג׳יברליןעיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו ׳האס׳ באמצעות ג׳יברלין31/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Delay_in_avocado.aspx
עלון ענף הפרחים מספר 25עלון ענף הפרחים מספר 2527/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_25.aspx
הכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיותהכנת לול המטילות לביצי מאכל לפני קבלת פרגיות27/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Instructions_for_making_a_chicken_coop.aspx
שינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופישינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופי26/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/drishot_yetzu_ihud_iropy.aspx
חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים לשנים 2019-2020חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים לשנים 2019-202026/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/hozer_hisun_-FMD_2019-2020.aspx
משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד הווטרינר שהשליך כלבה חיה לפח האשפהמשרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד הווטרינר שהשליך כלבה חיה לפח האשפה25/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Charges.aspx
נהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינריםנהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינרים24/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nehalim_etika_vet.aspx
שיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 2019שיפור אכיפה בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, יולי 201924/08/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2019/Pages/achifa_totzeret_organit.aspx