Loading nanoRep
לאתר משרד החקלאות לדף הבית
מסגרת
חדר קבלת דוגמאות
חדש! חדר קבלת דוגמאות למעבדות השירותים להגנת הצומח
החל מתאריך 27-10-15 תתבצע בשירותים להגנת הצומח קליטת דוגמאות של חומר צמחי לבדיקות מעבדה, באמצעות חדר קבלת דוגמאות. השירות ינתן למעבדות הבאות: מעבדה לשאריות חומרי הדברה, מעבדה לנמטודות,
מעבדה למחלות צמחים. שעות הפעילות של חדר הקבלה בהן יהיה פתוח לקבלת קהל הינן: 7:30-16:00.
המשך
מסגרת
בקשה לרישום פרטי משתלה
טפסים ומסמכים להורדה
יצוא צמחים ומוצרי צמחים
יבוא צמחים ומוצרי צמחים
הסגר לאחר יבוא PEQ 
דרישות הכרה טיפולי הסגר
הסמכת יצרני אריזות עץ
ארבעת המינים
חדקונית הדקל האדומה
שמות בוטניים
במיון עברי-לטיני
יבוא תוצרת טריה
כנסים, קורסים וימי עיון
קישורים שימושיים
 

הנחיות לנוסע לחוץ לארץ
אלפון המשרד
המנהלה להסמכת גופי בקרה
יבוא לשנת שמיטה
ועדות מקצועיות
הודעות ליבואן
שאל את המומחה
כנימות עלה מזיקות בישראל
פרסום ספר "כנימות עלה מזיקות בישראל"
בימים אלה יוצא לאור ספר חדש – כנימות עלה מזיקות בישראל.
בספר מידע וצילומים מקוריים על 37 מיני כנימות עלה מזיקות בישראל. הספר כולל צילומי תקריב צבעוניים מזוויות שונות המסייעות בזיהוי ובאבחון של כנימות העלה.
המשך
פירות וירקות אורגניים
שינוי מגמה: נבלמה המשך העלייה בנתח השוק של רשתות השיווק בירקות ופירות
 בניתוח שנעשה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניתן לראות כי הגידול בנתח השוק של רשתות השיווק במכירת ירקות ופירות נעצר בשנת 2013, ואף ירד במקצת ביחס לשנה הקודמת.
המשך
הסברה ביולוגית - הלכה למעשה, התמונה: באדיבות פרופ' צביקה מנדל
הדברה ביולוגית – הלכה למעשה

הדברה ביולוגית בעזרת מינים מקומיים מיובאים מבוצעת בארץ שנים רבות. למשרד החקלאות ופיתוח הכפר יש סמכות לאשר יבוא ופיזור של חסרי חוליות אקזוטיים. הדברה ביולוגית היא חלופה מועדפת מבחינה אקולוגית על פני הדברה כימית, אך שימוש בה מחייב נקיטת אמצעי זהירות למניעת השפעה שלילית.
המשך
חידקונית הפלפל
חדקונית הפלפל - נגע הסגר
הודות לערנותו של מגדל פלפל בווסטלנד שבהולנד, התגלתה לראשונה חדקונית הפלפל ביבשת אירופה ביולי 2012.
המגדל הבחין בתופעה חריגה בצמחי פלפל בחממה, והודיע על כך לרשויות הגנת הצומח. בבדיקה שנערכה בחממה נמצאו חרקים בלתי מזוהים. החרקים נשלחו להגדרה במעבדה וזוהו כחדקונית Anthomonus eugenii Cano.
המשך
חדשות
01/12/2015
הקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלות
04/11/2015
הודעה ליבואן בנוגע להקפדה על חופשיות משלוחי עגבניות מנגעים
01/11/2015
הודעה ליבואן - אושר יבוא שורש סלרי טרי למאכל מטורקיה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
01/12/2015
הקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלות
04/11/2015
הודעה ליבואן בנוגע להקפדה על חופשיות משלוחי עגבניות מנגעים
01/11/2015
הודעה ליבואן - אושר יבוא שורש סלרי טרי למאכל מטורקיה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
01/12/2015
הקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלות
04/11/2015
הודעה ליבואן בנוגע להקפדה על חופשיות משלוחי עגבניות מנגעים
01/11/2015
הודעה ליבואן - אושר יבוא שורש סלרי טרי למאכל מטורקיה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
01/12/2015
הקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלות
04/11/2015
הודעה ליבואן בנוגע להקפדה על חופשיות משלוחי עגבניות מנגעים
01/11/2015
הודעה ליבואן - אושר יבוא שורש סלרי טרי למאכל מטורקיה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
01/12/2015
הקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלות
04/11/2015
הודעה ליבואן בנוגע להקפדה על חופשיות משלוחי עגבניות מנגעים
01/11/2015
הודעה ליבואן - אושר יבוא שורש סלרי טרי למאכל מטורקיה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
01/12/2015
הקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלות
04/11/2015
הודעה ליבואן בנוגע להקפדה על חופשיות משלוחי עגבניות מנגעים
01/11/2015
הודעה ליבואן - אושר יבוא שורש סלרי טרי למאכל מטורקיה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
01/12/2015
הקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלות
04/11/2015
הודעה ליבואן בנוגע להקפדה על חופשיות משלוחי עגבניות מנגעים
01/11/2015
הודעה ליבואן - אושר יבוא שורש סלרי טרי למאכל מטורקיה
16/07/2015
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית יולי 2015
              
מידעון השירותים להגנת הצומח ולביקורת
גלריית חרקים
גלריית מחלות צמחים
מאגר הצהרות בריאות ליצוא
מאגר תוויות תכשירי הדברה
מאגר חומרי הדברה
קטלוג איכות לתוצרת חקלאית טרייה
באיזו מידה את/ה משתמש/ת במידע הניתן באתר על תכשירי הדברה הרשומים בישראל?
בכלל לא
מעט - אחת לחודש
הרבה - אחת לשבוע
הרבה מאוד - כל יום
ארכיון תוצאות