השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והינם זרוע לאכיפת חוקים ותקנות ולמתן שרותים מקצועיים בנושאי הגנת הצומח, ניטור ומניעת נגעי צמחים וליבוא ויצוא של תוצרת חקלאית.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת הם רשות מוסמכת הרשאית להנפיק תעודות בינלאומיות הדרושות במסחר בתוצרת חקלאית, כמו תעודות בריאות, תעודות יצוא לתוצרת אורגנית ותעודות המעידות על איכות של תוצרת חקלאית טרייה. 
​כמו כן, עוסקים השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושאים הבאים:
 • ​פתיחת שווקים ליצוא תוצרת ישראלית באמצעות הסכמי הדדיות עם שלטונות הגנת הצומח של מדינות מייבאות.
 • מניעת חדירת נגעי צמחים לתחומי מדינת ישראל.
 • ניטור ומניעת התפשטות של נגעי צמחים חדשים וקיימים.
 • אינטרודוקציות של זנים חדשים בתחנות הסגר צמחים.
 • פיקוח ובקרה על מערכי גידול ליצירת חומר ריבוי נקי עבור החקלאות המקומית וליצוא.
 • שרות פיקוח וניטור של עשבים רעים, חולייתנים וחלזונות.
 • פיקוח על איכות תוצרת חקלאית ועל מתן טיפולים מיוחדים לתוצרת המיועדת ליצוא על פי דרישות מדינות היעד.
 • בניית מאגר מידע ויצירת אמצעי המחשה לתקני איכות לתוצרת חקלאית.
 • רישום, רישוי ופיקוח על תכשירי הדברה לשימוש חקלאי.
 • שרות מאגר מידע לחומרי הדברה המורשים בישראל.
 • שרות מעבדות לבדיקת חומרי הדברה ושאריותיהם בתוצרת חקלאית.
 • שרות מעבדות איבחון לנגעי צמחים בתחום האנטומולוגיה, פיטופתולוגיה ונמטולוגיה.
 • שרות מעבדות לפיקוח על טיב מספוא.
 • שרות מעבדות לבדיקת צמחים ומיקרואורגניזמים מהונדסים (GMO).
 • שרות הכרה במעבדות חיצוניות.
 • שרותי תמיכה מקצועית בנושאי הגנת הצומח.
השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים בהתאמה לתקן בינלאומי ISO 9001:2000 שהינו תקן לניהול איכות ומעבדות הכימיה שלנו מוסמכות לתקן הבינלאומי ISO 17-025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות המעיד על כשירותן לבצע את הבדיקות, בנוסף אנו פועלים בהתאמה לתקנים בינלאומיים נוספים. 
השירותים להגה"צ ולביקורת מקיימים קשרים ומגעים מקצועיים עם רשויות מקבילות בעולם ועושים כמיטב יכולתם כדי להיות בחזית הטכנולוגיה והמידע על מנת לשפר את השרות לחקלאים ולציבור הרחב. מגוון הפעילויות והשרותים אותם אנו נותנים מתאפשר בעיקר בעזרת צוות מומחים, באמצעות מכשור מעבדתי מתקדם ויישום שיטות חדשניות ומתוחכמות.​
האתר שלפניכם נבנה באופן ידידותי על מנת להקל על המשתמש למצוא את מבוקשו בפשטות ובמהירות. באתר נכללו גם קישורים למאגרי מידע ולאתרים אחרים העוסקים בנושאים דומים, כל זאת על מנת לשפר את השרות ולסייע למשתמש. ניתן בקלות ליצור קשר עם אנשי המקצוע והמומחים שלנו אשר יענו בהקדם לכל פונה.

יצירת קשר  

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין בנושאים בהם אנו עוסקים אל:
ת.ד. 78 בית דגן, מיקוד 50250.
לוגו הגנת הצמח והביקורת

 

 

רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspxרשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018
מועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים
מעבדה לפיטובקטריולוגיה – אבחון חיידקיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Pitobacteriaמעבדה לפיטובקטריולוגיה – אבחון חיידקיםהמעבדה לפיטובקטריולוגיה פתחה את שעריה לפעילות שגרתית של זיהוי חיידקים לאחר מספר שנים בהן לא ניתן היה לקבל שרות אבחון זה במסגרת השירותים להגנת הצומח.