נהלים

 

 

דרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot_hakara_maabadot.aspxדרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניותדרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניות
נוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/srefa_homer_tzimhi.aspxנוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחינוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחי
נוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשירhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/bakasha_heter_nisuim_tahshir_2-2013.aspxנוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשירלהיתר עריכת ניסויים בתכשיר
דרישות ממשתלות צח"ר באיכות מיוחדתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/d memimshalot tzahar.aspxדרישות ממשתלות צח"ר באיכות מיוחדת
דגשים לבקרה עצמיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/dgeshim lebakara azmit.aspxדגשים לבקרה עצמית
דרישות כלליות לאישור משתלה ליצוא באיכות מיוחדתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot klaliyot.aspxדרישות כלליות לאישור משתלה ליצוא באיכות מיוחדת
דרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot lekabalat hasmaha leyatzu.aspxדרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמית
דרישות כלליות ממדבירים לביצוע טיפולי הסגר וטיפול במתיל ברומידhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot memadbirim.aspxדרישות כלליות ממדבירים לביצוע טיפולי הסגר וטיפול במתיל ברומידדרישות כלליות ממדבירים לביצוע טיפולי הסגר
דרישות לרישוי תכשיר ביוטיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot_rishuy_tahshir_bioty.aspxדרישות לרישוי תכשיר ביוטי
הנחיות להגשת תיק יעילות - 2014https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/EfficiencyConnitteeCriteria2008.aspxהנחיות להגשת תיק יעילות - 2014הנחיות להגשת תיק יעילות
נוהל הבאת מדגם להגדרת חלזונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/hagdarat helzonot.aspxנוהל הבאת מדגם להגדרת חלזונות
הנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/hahayot_nosafot_hasmaha_org.aspxהנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגניתהנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגנית
הנחיות לסימון אריזות עץ ליצוא לפי תקן ISPM 15 https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/hanhayot leyatzranei etz.aspxהנחיות לסימון אריזות עץ ליצוא לפי תקן ISPM 15
הסכם הבנות בין השרותים להגנת הצומח ולביקורת ומבקש ההסמכהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/heskem havanot.aspxהסכם הבנות בין השרותים להגנת הצומח ולביקורת ומבקש ההסמכה
מפתח דיגום תוצרת למעבדהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/h-mafteah digum.aspxמפתח דיגום תוצרת למעבדה
הוראות למילוי בקשה להקצאת מתיל ברומיד לשנת 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/horaot_bakasha_methil.aspxהוראות למילוי בקשה להקצאת מתיל ברומיד לשנת 2011הוראות למילוי בקשה להקצאת מתיל ברומיד לשנת 2011
עדכונים לתהליך הרישוי – פברואר 2013https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/idkunim_rishuy_2-2013.aspxעדכונים לתהליך הרישוי – פברואר 2013
איפיון תחנת מעבר-טרנזיטhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/ifyun tahanat maavar.aspxאיפיון תחנת מעבר-טרנזיט
הנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים ניסיונייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/ishur_tachsirim_nisionim_2-2013.aspxהנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים ניסיונייםהנחיות להגשת תיק לועדה לאישור תכשירים ניסיוניים
נוהל ביצוע טיפול איוד במשלוחי צמחים ומוצרי צמחים בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/iud_tzmahim.aspxנוהל ביצוע טיפול איוד במשלוחי צמחים ומוצרי צמחים בישראלביצוע טיפול איוד במשלוחי צמחים ומוצרי צמחים בישראל
קריטריונים להגשת תיק יעילות בחקלאות האורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/k lehagashat tik yeilut.aspxקריטריונים להגשת תיק יעילות בחקלאות האורגנית
הקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/kotley_mahalot.aspxהקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלותהקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלות
קריטריונים להגשת תיק טוקסיקולוגיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/kritaryonim lehagashat tik toksikol.aspxקריטריונים להגשת תיק טוקסיקולוגי
הנחיות להבאת דוגמאות למעבדת שאריותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/LabSampllingProcedure.aspxהנחיות להבאת דוגמאות למעבדת שאריות
מתיל ברומיד - 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/MethylBromide2011.aspxמתיל ברומיד - 2011מתיל ברומיד

 

 

רשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/tachsirim_kanabis_refui_2018.aspxרשימת תכשירי הדברה לקנביס רפואי - 9/2018
מועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים
מעבדה לפיטובקטריולוגיה – אבחון חיידקיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Pitobacteriaמעבדה לפיטובקטריולוגיה – אבחון חיידקיםהמעבדה לפיטובקטריולוגיה פתחה את שעריה לפעילות שגרתית של זיהוי חיידקים לאחר מספר שנים בהן לא ניתן היה לקבל שרות אבחון זה במסגרת השירותים להגנת הצומח.