נהלים

 

 

נוהל והנחיות חומר ריבוי לגפן - 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/homer_ribuy_gefen_2018.aspxנוהל והנחיות חומר ריבוי לגפן - 2018
דרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot_hakara_maabadot.aspxדרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניותדרישות הגה"צ להכרה במעבדות חיצוניות
נוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/srefa_homer_tzimhi.aspxנוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחינוהל לקבלת רישיון לשריפת חומר צמחי
נוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשירhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/bakasha_heter_nisuim_tahshir_2-2013.aspxנוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשירלהיתר עריכת ניסויים בתכשיר
דרישות ממשתלות צח"ר באיכות מיוחדתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/d memimshalot tzahar.aspxדרישות ממשתלות צח"ר באיכות מיוחדת
דגשים לבקרה עצמיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/dgeshim lebakara azmit.aspxדגשים לבקרה עצמית
דרישות כלליות לאישור משתלה ליצוא באיכות מיוחדתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot klaliyot.aspxדרישות כלליות לאישור משתלה ליצוא באיכות מיוחדת
דרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot lekabalat hasmaha leyatzu.aspxדרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמית
דרישות כלליות ממדבירים לביצוע טיפולי הסגר וטיפול במתיל ברומידhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot memadbirim.aspxדרישות כלליות ממדבירים לביצוע טיפולי הסגר וטיפול במתיל ברומידדרישות כלליות ממדבירים לביצוע טיפולי הסגר
דרישות לרישוי תכשיר ביוטיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot_rishuy_tahshir_bioty.aspxדרישות לרישוי תכשיר ביוטי
הנחיות להגשת תיק יעילות - 2014https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/EfficiencyConnitteeCriteria2008.aspxהנחיות להגשת תיק יעילות - 2014הנחיות להגשת תיק יעילות
נוהל הבאת מדגם להגדרת חלזונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/hagdarat helzonot.aspxנוהל הבאת מדגם להגדרת חלזונות
הנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/hahayot_nosafot_hasmaha_org.aspxהנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגניתהנחיות נוספות להסמכת גופי אישור ובקרה לחקלאות אורגנית
הנחיות לסימון אריזות עץ ליצוא לפי תקן ISPM 15 https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/hanhayot leyatzranei etz.aspxהנחיות לסימון אריזות עץ ליצוא לפי תקן ISPM 15
הסכם הבנות בין השרותים להגנת הצומח ולביקורת ומבקש ההסמכהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/heskem havanot.aspxהסכם הבנות בין השרותים להגנת הצומח ולביקורת ומבקש ההסמכה
מפתח דיגום תוצרת למעבדהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/h-mafteah digum.aspxמפתח דיגום תוצרת למעבדה
הוראות למילוי בקשה להקצאת מתיל ברומיד לשנת 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/horaot_bakasha_methil.aspxהוראות למילוי בקשה להקצאת מתיל ברומיד לשנת 2011הוראות למילוי בקשה להקצאת מתיל ברומיד לשנת 2011
עדכונים לתהליך הרישוי – פברואר 2013https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/idkunim_rishuy_2-2013.aspxעדכונים לתהליך הרישוי – פברואר 2013
איפיון תחנת מעבר-טרנזיטhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/ifyun tahanat maavar.aspxאיפיון תחנת מעבר-טרנזיט
הנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים ניסיונייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/ishur_tachsirim_nisionim_2-2013.aspxהנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים ניסיונייםהנחיות להגשת תיק לועדה לאישור תכשירים ניסיוניים
נוהל ביצוע טיפול איוד במשלוחי צמחים ומוצרי צמחים בישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/iud_tzmahim.aspxנוהל ביצוע טיפול איוד במשלוחי צמחים ומוצרי צמחים בישראלביצוע טיפול איוד במשלוחי צמחים ומוצרי צמחים בישראל
קריטריונים להגשת תיק יעילות בחקלאות האורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/k lehagashat tik yeilut.aspxקריטריונים להגשת תיק יעילות בחקלאות האורגנית
הקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/kotley_mahalot.aspxהקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלותהקבצת מחלות גידולים לצורך רישום קוטלי מחלות
קריטריונים להגשת תיק טוקסיקולוגיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/kritaryonim lehagashat tik toksikol.aspxקריטריונים להגשת תיק טוקסיקולוגי
הנחיות להבאת דוגמאות למעבדת שאריותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/LabSampllingProcedure.aspxהנחיות להבאת דוגמאות למעבדת שאריות

 

 

סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspxסקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017
מפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון לשיווק 80 קרטונים תותי שדה שמקורם בעזה ב-4 דוכנים בשוק מחנה יהודהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/tfisat_tutim.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו ניסיון לשיווק 80 קרטונים תותי שדה שמקורם בעזה ב-4 דוכנים בשוק מחנה יהודה
החמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/yetzu_atzwy_pri.aspxהחמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופייצוא צמחים וחומר ריבוי של מיני עצי פרי וצמחי נוי מישראל למדינות האיחוד האירופאי עובר טלטלה בימים אלו בעקבות עדכון הרגולציה של האיחוד האירופאי, לפיה צמחים שהוגדרו על ידם כבעלי סיכון גבוה יעברו הליך של הערכת סיכונים לפני שניתן יהיה להמשיך ולייצאם לאירופה.