התפוז שהתחפש: טעים, מתוק ועשיר בסגולות בריאותיות, נעים להכיר: תפוז "מורו", זן תפוז אדום חדשhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Moro_Orange.aspxהתפוז שהתחפש: טעים, מתוק ועשיר בסגולות בריאותיות, נעים להכיר: תפוז "מורו", זן תפוז אדום חדש

​​

מזון מן הצומח

 

 

הודעה ליבואנים - אושר חידוש היבוא של אוכמניות טריות מארגנטינהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_ochmaniot_argentina.aspxהודעה ליבואנים - אושר חידוש היבוא של אוכמניות טריות מארגנטינה17/09/2019 21:00:00
התפוז שהתחפש: טעים, מתוק ועשיר בסגולות בריאותיות, נעים להכיר: תפוז "מורו", זן תפוז אדום חדשhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Moro_Orange.aspxהתפוז שהתחפש: טעים, מתוק ועשיר בסגולות בריאותיות, נעים להכיר: תפוז "מורו", זן תפוז אדום חדש02/02/2019 22:00:00
מפקחי משרד החקלאות חשפו כ-50 ק"ג פירות וירקות מוברחים בנתב"ג ובמעבר אלנביhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/50kghavrahot.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו כ-50 ק"ג פירות וירקות מוברחים בנתב"ג ובמעבר אלנבי20/01/2019 22:00:00
עוד הקלה ביוקר המחייה: משרדי החקלאות והכלכלה סיכמו על מתווה לייבוא שמן זית פטור ממכסhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/Olive_oil.aspxעוד הקלה ביוקר המחייה: משרדי החקלאות והכלכלה סיכמו על מתווה לייבוא שמן זית פטור ממכס17/10/2017 21:00:00

 

 

גידול פלפל בהשקיה בטפטוף של מים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטריםשירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאי;מים וקרקע;מזון מן הצומחשירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_gidul_pilpel_hashkaya.aspxגידול פלפל בהשקיה בטפטוף של מים מליחים באמצעות השקיה אוטונומית בשליטת טנסיומטרים31/10/2017 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1412

 

 

תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - 2017המזון שאנחנו אוכלים;מידע לחקלאי;חקלאות אורגנית;תכשירי הדברה;מזון מן הצומחחקלאות אורגנית והסדרתה בישראל;סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2017/Pages/tahchirim_org_2017.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - 201701/01/2017 22:00:00{12006782-99f9-4647-b53b-f46332396280}2597aa71-8211-44b0-98fa-0fd57717bf766
מועדי מתן שירות בתחום רישום ורישוי חומרי הדברהמזון מן הצומח;המזון שאנחנו אוכליםאגף כימיה (הגנ"צ);רישום ורישוי תכשירי הדברה;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2016/Pages/sherut_rishum_rishuy.aspxמועדי מתן שירות בתחום רישום ורישוי חומרי הדברה17/12/2016 22:00:00{0f3298a3-ebf1-4ce5-be7d-208e1ea003d1}5ca34a7f-2d16-41f0-bca9-9925eac5d8669
טיוטת תהליך הכרה במעבדות פרטיות לבדיקות תוצרת חקלאית צמחית טרייה - להערות הציבורהמזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחסטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה (הגה"צ);הכרה במעבדות פרטיות;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/hakara_maabadot_chimiot/pirsumim/Pages/regulation2016.aspxטיוטת תהליך הכרה במעבדות פרטיות לבדיקות תוצרת חקלאית צמחית טרייה - להערות הציבור12/12/2016 22:00:00{c846d763-a6be-4e7f-82ea-93ad8a450bc5}489a8c2b-1e90-42bd-bfab-bf3219f332ea9
תוצאות הסקר השנתי לשנת 2015 לשימוש חורג בחומרי הדברה בפירות וירקותמזון מן הצומחדוברות והסברהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2016/Pages/seker_hadbara_perot_yerakot.aspxתוצאות הסקר השנתי לשנת 2015 לשימוש חורג בחומרי הדברה בפירות וירקות28/11/2016 22:00:00{bade990e-c229-443e-9933-16df57ce4074}70f4b7e9-3e3c-4d10-bdf7-1ed06cb775a556