השירותים להגנת הצומח ולביקורת

 

 


​​

 

 

שיח ציבורי בעניין יבוא האננס לישראל - סדר יום http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/Pages/ananas_luz.aspxשיח ציבורי בעניין יבוא האננס לישראל - סדר יום ​​הדיון יערך ביום א' 25/02/18 באולם הכנסים בבניין הראשי במשרד החקלאות בבית דגן​
משרד החקלאות חושף את תוצאות הסקר לשנת 2016 לשימוש חורג בחומרי הדברה בפירות וירקות הנדגמים בשדות ובבתי האריזהhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/seker_shimush_horeg_perot_yerakot.aspxמשרד החקלאות חושף את תוצאות הסקר לשנת 2016 לשימוש חורג בחומרי הדברה בפירות וירקות הנדגמים בשדות ובבתי האריזה89% מכלל הדגימות נמצאו תקינות, 48% מהדגימות נמצאו ללא שאריות חומרי הדברה כלל. משרד החקלאות ממשיך בפעולותיו לשמירה על תוצרת חקלאית תקינה גם בגבולות המדינה.
לאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/sefer_akariot.aspxלאור הביקוש, הודפסו עותקים נוספים למכירה של הספר "אקריות ארץ ישראל"הספר "אקריות ארץ ישראל" מסייע למדריכים חקלאיים, תלמידים, חוקרים, לעוסקים בהגברת היצוא החקלאי ולכל חובבי הטבע. הוא כולל 344 עמודים ו-606 תמונות צבעוניות, שרובן צולמו באמצעות מיקרוסקופ במעבדה לאנטומולוגיה של השרותים להגנת הצומח ולביקורת.
פעילות משרד החקלאות בנושא איסור יבוא חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראלhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/isur_yevu_helzonot_maim_metukim.aspxפעילות משרד החקלאות בנושא איסור יבוא חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראלבנובמבר 2012 הוציא האיחוד האירופי הנחייה חדשה לגבי חלזונות מים מתוקים מסוג Pomacea ("תפוחונים" - Golden Apple Snails), האוסרת יבוא מכל סוג שהוא של פרטים חיים, ביצים או כל חומר אקווטי, הנגוע בסוג זה.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הגנת הצומח

 

 

שיח ציבורי בעניין יבוא האננס לישראל - סדר יום http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/Pages/ananas_luz.aspxשיח ציבורי בעניין יבוא האננס לישראל - סדר יום 19/02/2018 22:00:00
רישוי חרום לתכשירים להדברת מקרופומינה בכותנהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/mekofomina.aspxרישוי חרום לתכשירים להדברת מקרופומינה בכותנה19/02/2018 22:00:00
פנייה לקבלת מידע (RFI) לסיוע באיסוף מידע עבור תחום PRAhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/RFI.aspxפנייה לקבלת מידע (RFI) לסיוע באיסוף מידע עבור תחום PRA10/02/2018 22:00:00
פנייה לשיתוף הציבור בעדכון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/pnia_latzibur_takanot_hesder_yevu_takshirim.aspxפנייה לשיתוף הציבור בעדכון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים)06/02/2018 22:00:00

 

 

תקנות בריאות הציבור (מזון)(שאריות חומרי הדברה) התשע"ח-2017הגנת הצומחאגף א' כימיה (הגנ"צ)http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/Takanot-7909_briut_Hatzibur.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון)(שאריות חומרי הדברה) התשע"ח-201704/02/2018 22:00:00{3c9365ec-7280-4567-9b9b-4595060e21b7}e21a5097-2b5b-4083-b86c-97b3235212a769
סקר שביעות רצון לקוחות לשנת 2017 - אגף א' כימיה ותכשירי הדברההגנת הצומח;תכשירי הדברהאגף א' כימיה (הגנ"צ)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/seker_2017.aspxסקר שביעות רצון לקוחות לשנת 2017 - אגף א' כימיה ותכשירי הדברה03/01/2018 22:00:00{ec071f8d-36b0-4177-a486-113c89f52b8e}9ec205ce-44b9-4e9f-871a-ce2a226956462
דוח אגרות ודמי שירות 01.01.2018שירותים וטרינריים;הגנת הצומחתקציבים;שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ);יער ואילנות (פקיד היערות);זכויות מטפחיםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut_010118.aspxדוח אגרות ודמי שירות 01.01.201831/12/2017 22:00:00{3541ab4b-fdfa-4f4a-89c5-346235d8f6c9}a3d75f36-69f7-42ac-8dbb-a5a68cfaf4f527
תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר 2018הגנת הצומחאגף א' כימיה (הגנ"צ)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/hoveret_hadbara_2018.aspxתכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר 201831/12/2017 22:00:00{ec071f8d-36b0-4177-a486-113c89f52b8e}9ec205ce-44b9-4e9f-871a-ce2a226956463

 

 

 

 

דרישות לרישוי תכשיר ביוטיהגנת הצומח;תכשירי הדברהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/tfasim/Pages/drishot_tahshir.aspxדרישות לרישוי תכשיר ביוטי
הנחיות הדברה של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomaceaהגנת הצומח;מידע לחקלאי;חקלאות ירוקהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/hanhayot_helzonot.aspxהנחיות הדברה של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea
היתר לבדיקת משלוח מחוץ לנמל חיפההגנת הצומח;יצוא צמחים ומוצרי צמחים;יבוא ויצואhttp://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/heter_haifa.aspxהיתר לבדיקת משלוח מחוץ לנמל חיפה
בקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנמלי חיפההגנת הצומח;יבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחים;מידע לחקלאיhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Forms/Pages/shihrur_tzmahim_atar_hifa.aspxבקשה לשחרור צמחים ומוצרי צמחים מנמלי חיפה

 

 

<a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />default.aspx</a>ספריית מדריכי תקן איכות
<a href="https://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=402" target="_blank">חנות חובות הגנת הצומח</a>תשלומים מקוונים
<a href="/pages/predefinedsearch_pages.aspx" target="_blank">predefinedsearch_pages.aspx</a>טפסים
<a href="/Pages/ContactUs.aspx" target="_blank">ContactUs.aspx</a>פניות הציבור
<a href="/ppis/Sherutim/shal_mumhe/Pages/default.aspx" target="_blank">default.aspx</a>שאלו את המומחים

 

 

 

 

חקלאות אורגנית והסדרתה בישראל

החוק מסדיר את כל נושא הייצור והמכירה של תוצרת אורגנית ובכלל זה, אופן הגידול, המיון, האריזה, ההובלה והסימון הראוי לידיעת הצרכן.

הנחיות לנוסעים לחו"ל

הכנסת צמחים מחוץ לארץ לישראל מהווה מקור להפצת מחלות למזיקים הפוגעים בחקלאות ובצומח בארץ. בשובך מחו"ל חובה להצהיר על כל צמח או חלק ממנו (זרע, פרי וכד' ואפילו אדמה) או מוצר העשוי מצמחים