החשיפה לתכשירים מחטאי קרקע כרוכה בסיכונים שונים. על מנת לצמצם את הסיכונים בשימושים החקלאיים, הוחלט לקיים לציבור הרחב השתלמות בנושא "שיטות לביצוע טיפולים במחטאי קרקע" בהובלת יחידת השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות.
תאריך התחלה: 08/10/2018
מיקום האירוע: השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הקריה החקלאית בית דגן
יחידה: אגף כימיה (הגנ"צ)
רכז ארגוני:

​​​​​​​​​​​​ריקי קטנרמירן חי נמרודי​​

רכז מקצועי:
מידע והרשמה: הרשמה מקוונת
עלות 80 שקלים
קורס מחטאי קרקע
​בהשתלמות נעמוד על הסיכונים הכרוכים בשימוש בתכשירים מחטאי קרקע ותינתן הדרכה ליישום מחטאי הקרקע בשטחים פתוחים ובחממות.
למשתתפים שיעמדו בדרישות ההשתלמות, תוענק תעודה מטעם השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

מידע והרשמה:

​נושאים מרכזיים שיועברו בהשתלמות:

  • יישום תכשירים לחיטוי קרקע
  • בטיחות העובד המיישם חומרי חיטוי קרקע
  • חקיקה רלוונטית
  • היבטים טוקסיקולוגים
  • היבטים סביבתיים ביישום תכשירים לחיטוי קרקע
  • דגשים לשימוש בתכשירים לחיטוי קרקע ​- דגשי חברות בעלות רישיון
  • מיכון וטיפול בתכשירים לחיטוי קרקע