​​​הגוף המוסמך במדינת ישראל לאכיפת תקני איכות של תוצרת טרייה המיועדת ליצוא הוא השירות לביקורת תוצרת חקלאית. 
השירות פועל מתוקף החוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו - 1954 והתקנות לחוק זה.
השירות ניתן לכל תוצרת ממקור צמחי המיועדת ליצוא: הדרים, ארבעת המינים, פרחים קטופים, פירות, ירקות, תבלינים טריים, אגוזי אדמה וגרעיני חמניות.
הביקורת נעשית באמצעות מדגם אקראי של משלוח בבית האריזה, בתחנת מעבר (טרנזיט) ובמסופי היצוא, הכול לפי העניין.

לשירותים להגנת הצומח ולביקורת הסכם הדדיות עם האיחוד האירופי בנושא פיקוח על תוצרת טרייה ועל תוצרת אורגנית. התעודות הבינלאומיות המונפקות על ידי השירותים לביקורת מוכרות על ידי האיחוד האירופי, דבר המקל במידה רבה על כניסת תוצרת ישראלית לאירופה.
שירותי הביקורת פועלים גם מתוקף הסכמים בינלאומיים נוספים המאפשרים יצוא בתנאים מיוחדים, כגון טיפולי מניעה והכחדה של מזיקים ומחלות, בדרך כלל באמצעות טיפולי-קור. טיפולים אלו נדרשים על ידי מדינות מייבאות כגון יפן, דרום קוריאה, ארה"ב, אוסטרליה.

שירותי הביקורת פועלים כנאמנים לביצוע דרישות המדינות המייבאות על פי תנאי ההסכם. תוצרת שנבדקה ואושרה ליצוא זכאית לקבל על פי העניין תעודות בינלאומיות המעידות על כך ומלוות את התוצרת ליעדה. התעודות הבינלאומיות הן תעודת ביקורת איכות, תעודת בריאות ותעודה לתוצרת אורגנית.
השירותים להגנת הצומח ולביקורת הם הגוף הרשמי המוסמך להנפיק תעודות אלו המוכרות על ידי שלטונות מדינות היעד של היצוא החקלאי הישראלי.

השירות הוא מגוון וניתן בפריסה ארצית רחבה, במסופי היצוא, בבתי אריזה/תחנות מעבר או במקום אחר, על פי בקשת מבקש השירות ותמורת תשלום.​

ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)

 

 

הסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראליבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ);ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);יצוא תוצרת טריה;ארבעת המינים;הערכת סיכון נגעים ביבואhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/lulavim_etrogim.aspxהסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראל05/09/2016 21:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e223
טיפולי קור - דרישות לפי מדינות ומוצריםיבוא ויצוא;מידע לחקלאי;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);טיפולי קור בתוצרת חקלאית המיועדת לייצוא;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/tipuley_kor_2016.aspxטיפולי קור - דרישות לפי מדינות ומוצרים14/06/2016 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45826
מחלות פרחי קטיףפרחים קטופים;ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/mahalot_pirhey_katif.aspxמחלות פרחי קטיף01/08/2011 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45822
מזיקים פרחי קטיףפרחים קטופים;ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/mezikim_pirhey_katif.aspxמזיקים פרחי קטיף01/08/2011 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45824

 

 

 

 

פורמן אסיהפורמן אסיה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465846פורמן אסיהמנהלת תחום ביקורת08-853201803-9681507asiyaf@moag.gov.il
צין אבנרצין אבנר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465783צין אבנרמרכז פרחים03-968152203-9681507abnerc@moag.gov.il
פריד סלע אדווהפריד סלע אדווה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465775פריד סלע אדווהמפקחת מבקרת נמל08-853201808-8524815advaf@moag.gov.il
סנדלר אלכסנדרסנדלר אלכסנדר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465767סנדלר אלכסנדרמרכז אזור נגב08-994559808-9933453alecsanders@moag. gov.il

 

 

 

 

 

 

מפת רגשים לארצות הבריתיבוא ויצוא;מידע לחקלאי;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/mapa_regashim_usa.aspxמפת רגשים לארצות הבריתמפת רגשים לארצות הברית
בקשה לערר על פסילת תוצרתיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/bakashat_irur.aspxבקשה לערר על פסילת תוצרתבקשה לערר על פסילת תוצרת
טופס בדיקת תקינות מעבדת הבשלה לאישור קטיף הדריםיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/check list_maabada_hadarim.aspxטופס בדיקת תקינות מעבדת הבשלה לאישור קטיף הדריםטופס בדיקת תקינות מעבדת הבשלה לאשור קטיף
טופס בדיקת תחנת מעבר - תפוחי אדמהיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/tofes_bdikat_tahana_tapuhey_adama.aspxטופס בדיקת תחנת מעבר - תפוחי אדמהטופס בדיקת תחנת מעבר
טופס בקשה לקבלת שירות ביקורת באתר הלקוחיבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Forms/Pages/tofes_hazmanat_sherut.aspxטופס בקשה לקבלת שירות ביקורת באתר הלקוחבקשה לקבלת שירות ביקורת באתר הלקוח

 

 

<a href="/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/shot_pailut_namalim.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />shot_pailut_namalim.aspx</a>שעות פעילות בנמלי היצוא לבדיקת משלוחים של אגף הסגר ואגף הביקורת

 

 

דרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמיתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/drishot lekabalat hasmaha leyatzu.aspxדרישות כלליות לקבלת הסמכה ליצוא בבקרה עצמית
הנחיות לסימון אריזות עץ ליצוא לפי תקן ISPM 15 http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/hanhayot leyatzranei etz.aspxהנחיות לסימון אריזות עץ ליצוא לפי תקן ISPM 15
נוהל פיקוח וביקורת על יצוא שתילי בננותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Procedures/Pages/nohal pikuah ve bikoret al yatzu.aspxנוהל פיקוח וביקורת על יצוא שתילי בננות

 

 

חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok lepikuah al yatzu.aspxחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954
תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/1979- pikuah al yatzu.aspxתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974http://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/etrogim-1974.aspxתקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974
הנחיות מנהלת ההסמכה לסימון תוצרת אורגנית ליצואhttp://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/hanhayotlesimun.aspxהנחיות מנהלת ההסמכה לסימון תוצרת אורגנית ליצוא