​​

 

 

ייצוא רימונים, הדרים, פלפל ונקטרינות / אפרסקים לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/yetzu_ihud-iropi_2018.aspxייצוא רימונים, הדרים, פלפל ונקטרינות / אפרסקים לאיחוד האירופי​​​החל מה- 1.1.2018 נכנסו לתוקפן דרישות היבוא החדשות של האיחוד האירופי לרימון, הדרים, פלפל ואפרסק / נקטרינה.​
יצוא תוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/tozeret_haklait.aspxיצוא תוצרת חקלאית טרייה
יצרני אריזות עץ מוכרים לסימון לפי תקן ISPM15 לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/arizot_etz.aspxיצרני אריזות עץ מוכרים לסימון לפי תקן ISPM15 לשנת 2017יצרני אריזות עץ מוכרים לסימון לפי תקן ISPM15 לשנת 2012
טיפולי קור - דרישות לפי מדינות ומוצריםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/tipuley_kor_2016.aspxטיפולי קור - דרישות לפי מדינות ומוצריםטיפולי קור - דרישות לפי מדינות ומוצרים
אריזות ומשטחי עץ לא מטופלים מהווים גורם סיכון פיטוסניטריhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/arizot_mishtahey_etz.aspxאריזות ומשטחי עץ לא מטופלים מהווים גורם סיכון פיטוסניטריאריזות ומשטחי עץ לא מטופלים מהווים גורם סיכון פיטוסניטרי
מחלות פרחי קטיףhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/mahalot_pirhey_katif.aspxמחלות פרחי קטיףמחלות פרחי קטיף
מזיקים פרחי קטיףhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/mezikim_pirhey_katif.aspxמזיקים פרחי קטיףמזיקים פרחי קטיף
מפת רגשים לסיןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/mapa_regashim_china.aspxמפת רגשים לסיןמפת רגשים לסין
מפת רגשים ליפןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/mapa_regashim_japan.aspxמפת רגשים ליפןמפת רגשים ליפן
מפת רגשים לאוסטרליהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/mapa_regashim_ostralia.aspxמפת רגשים לאוסטרליהמפת רגשים לאוסטרליה
מפת רגשים לארצות הבריתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/mapa_regashim_usa.aspxמפת רגשים לארצות הבריתמפת רגשים לארצות הברית
ביקורת אתרוגים לארה''ב - 2010https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/bikoret_etrogim_usa_2010.aspxביקורת אתרוגים לארה''ב - 2010ביקורת אתרוגים לארה''ב - 2010
דרישות יצוא לאתרוגים לפי מדינת יעד - 2010https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/drishot_yetzu_etrogim_2010.aspxדרישות יצוא לאתרוגים לפי מדינת יעד - 2010דרישות ייצוא לאתרוגים לפי מדינת יעד - 2010
נוהל דגימת עוקצים של אתרוגים לזיהוי נוכחות מחלת המאל סקו -2010https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/MAL SECO 2010.aspxנוהל דגימת עוקצים של אתרוגים לזיהוי נוכחות מחלת המאל סקו -2010נוהל דגימת עוקצים של אתרוגים לזיהוי נוכחות מחלת המאל סקו
יצוא ארבעת המינים לברזיל - 2010https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/yetzu_arbaat_minim_brazil_2010.aspxיצוא ארבעת המינים לברזיל - 2010יצוא ארבעת המינים לברזיל
הוראות עבודה לבדיקת אתרוגים 2009https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/horaot-bdikat_etrogim_2009.aspxהוראות עבודה לבדיקת אתרוגים 2009הוראות עבודה לבדיקת אתרוגים 2009
הערכות לקראת עונת יצוא אתרוגים – 2009https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/onat_etrogim_2009.aspxהערכות לקראת עונת יצוא אתרוגים – 2009הערכות לקראת עונת יצוא אתרוגים – 2009
רשימת מוסמכי בקרה עצמיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/SelfInspectionList.aspxרשימת מוסמכי בקרה עצמית
דרישות יצוא אתרוגים לאוסטרליה - 26/8/2004https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/AQIS Requirements from Etrogs 26.8.04.aspxדרישות יצוא אתרוגים לאוסטרליה - 26/8/2004דרישות יצוא אתרוגים לאוסטרליה - 26/8/2004
לקראת חג הסוכות מבהיר משרד החקלאות: ניתן להביא לישראל באופן אישי אתרוג אחד לכל נוסע אותו יש להציג בשדה התעופה בפני נציג משרד החקלאות או המכס. שאר שלושת המינים אסורים בהכנסה עצמית לישראל מנימוקי הגנת הצומח ובריאות הציבורhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/income_Citrons_High_Holidays.aspxלקראת חג הסוכות מבהיר משרד החקלאות: ניתן להביא לישראל באופן אישי אתרוג אחד לכל נוסע אותו יש להציג בשדה התעופה בפני נציג משרד החקלאות או המכס. שאר שלושת המינים אסורים בהכנסה עצמית לישראל מנימוקי הגנת הצומח ובריאות הציבור