תהליך הערכת הסיכונים ביבוא מחולק לשתי רמות, בהתאם למוצר וליעד המבוקש.

הערכת סיכונים מורחבת 

נדרשת התכתבות מול מדינת המקור לצורך קבלת מידע מפורט על אודות המוצר אותו רוצים לייבא לישראל. יישלח מכתב אל הרשות להגנת הצומח במדינת המקור ובו יידרש המידע הכולל פנולוגיה של הגידול, אזורי גידול והאקלים, נגעים הידועים בגידול בארץ המקור והטיפול נגדם ועוד. עותק של המכתב יינתן ליבואן.

הערכת סיכונים מצומצמת

לא נדרשת התכתבות מול מדינת המקור והבקשה אינה מובאת לדיון בוועדת היגוי. התהליך נסמך על חיפוש במאגרי מידע והתייעצות עם מומחים. תהליך זה נעשה על-פי-רוב, כאשר מבקשים לייבא חומר ריבוי בשני סוגים:

1. בקשות ייבוא חומר ריבוי ממערב אירופה, ממקורות אלו קיים ייבוא נרחב ורציף ולכן רמת הסיכון מוגדרת נמוכה.
2. במסגרת הערכות סיכון לחומר המיועד לגידול בתנאי הסגר אחר ייבוא PEQ (בדרך-כלל מדובר על כמויות מוגבלות של מוצר צמחי לצורכי מחקר וכדומה).

 

 

סיפורי עצים - 70 שנהhttp://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים - 70 שנהלקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
הנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017 http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/hanchayot_2018.aspxהנחיות הדיווח של המפקח על המחירים לקמעונאים וסיטונאים לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על ירקות ופירות טריים וקביעת רמת הפיקוח, התשע"ז 2016) - דרישות דיווח על נתוני שנת 2017
מפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חייםhttp://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/3_dogs_taken_from_house_in_akko.aspxמפקחי משרד החקלאות ועיריית עכו החרימו 3 כלבים מדירה בעכו, אשר הוחזקו בתנאים לא ראויים, ובניגוד לחוק צער בעלי חיים