תחום מדעי-מקצועי האחראי למתן השירותים הבאים:

  • אבחון נגעי צמחים במעבדות הכולל דיגום מהשדה;

  • יעוץ בנושאי נגעי צמחים;

  • תיעוד ממצאי נגעי הצמחים (בעלי חשיבות כלכלית) בישראל, כולל סקרי ניטור, בדיקה איכותית וכמותית לשם גילוי חומר צמחי שעבר הנדסה גנטית.

שרותי האבחון ניתנים במספר מעבדות, המאבחנות מחלות צמחים הנגרמות על ידי פטריות, בקטריות, וירוסים, וירואידים, נמטודות, חרקים ואקריות מזיקות. המעבדות פועלות בשיטות מולקולריות וצמחים טרנסגניים לשם ביצוע אבחון.

שירותי היעוץ ניתנים על ידי צוות מומחים בעלי התמחות בנושאים הבאים: מחלות פטרייתיות ובקטריאליות, מחלות ויראליות, וירואידים ופיטופלסמה, נמטודות, חרקים ואקריות, חלזונות ומזיקים חולייתנים, עשבים רעים, צמחים מהונדסים.

שירותי האבחון והיעוץ ניתנים ליחידות האחרות של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, ליחידות שונות של משרד החקלאות ולכלל הציבור.

לרשימת המעבדות המוסמכות
לשעות פעילות וזמני מתן תשובות

אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ)

 

 

איסור יבוא של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראלמידע לחקלאי;יבוא ויצואחולייתנים וחלזונות;אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/yevu_helzonot.aspxאיסור יבוא של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראל27/06/2017 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12736
Molluscs Intercepted at the Borders of Israel in 2016הגנת הצומח;מידע לחקלאיחולייתנים וחלזונות;אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-Borders-of-Israel-in-2016.aspxMolluscs Intercepted at the Borders of Israel in 201627/06/2017 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12737
פרתניון אפיל​ - דף מידע ​מידע לחקלאי;הגנת הצומח;ענפי הצומחאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ);מניעה וניטור של עשבים רעיםhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Parthenium.aspxפרתניון אפיל​ - דף מידע ​14/06/2017 21:00:00{1a1faf6b-5f5f-4a3a-8909-d3fb538c6538}78656553-cf88-4bb4-9220-5f9afc8b00b52
ספר חדש יצא לאור - כנימות עלה מזיקות בישראלחקלאות ירוקהאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ);אנטומולוגיה (חרקים ופרוקי רגלים);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/knimot_ale.aspxספר חדש יצא לאור - כנימות עלה מזיקות בישראל26/06/2016 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a1276

 

 

ד"ר עדנה לויד"ר עדנה לוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465946עדנה לוי03-968153403-9681507ednal@moag.gov.il
ד"ר אמה טברובסקיד"ר אמה טברובסקי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465975אמה טברובסקי03-968153103-9681582emmat@moag.gov.il
ד"ר יואב מוטרוד"ר יואב מוטרו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466585יואב מוטרו050-6241716 ,03-968152803-9681582yoavmot@moag.gov.il
ד"ר יבגני קוזודויד"ר יבגני קוזודוי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465991יבגני קוזודוי03-968154703-9681582evgenik@moag.gov.il

 

 

פעילות משרד החקלאות בנושא איסור יבוא חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראלhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/isur_yevu_helzonot_maim_metukim.aspxפעילות משרד החקלאות בנושא איסור יבוא חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea לישראל06/11/2017 22:00:00
Drosophila suzukii - מזיק חדש באזורינו (אך עדיין לא אצלנו)http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Drosophila-suzukii.aspxDrosophila suzukii - מזיק חדש באזורינו (אך עדיין לא אצלנו)19/03/2017 22:00:00
ספר חדש יצא לאור - "כנימות העש בישראל"http://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/sefer_knimot_ash_2017.aspxספר חדש יצא לאור - "כנימות העש בישראל"19/03/2017 22:00:00
הכירו את הדררה המצויהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Psittacula krameri.aspxהכירו את הדררה המצויה25/01/2017 22:00:00

 

 

הנחיות הדברה של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomaceaהגנת הצומח;מידע לחקלאי;חקלאות ירוקהhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/hanhayot_helzonot.aspxהנחיות הדברה של חלזונות מים מתוקים מהסוג Pomacea
בקשה לרישוי עריכת ניסויים בצמחים מהונדסיםחקלאות ירוקה;מידע לחקלאי;צמחים מהונדסים גנטיתhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/GMOexperimentalSetting.aspxבקשה לרישוי עריכת ניסויים בצמחים מהונדסים
הזמנת בדיקה לאבחון נגעי צמחיםנגעי צמחים;חקלאות ירוקה;מידע לחקלאי;אבחון נמטודות;חולייתנים וחלזונות;צמחים מהונדסים גנטית;המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומחhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/PlantsPestAnalysisForm1.aspxהזמנת בדיקה לאבחון נגעי צמחיםהזמנת בדיקה לאיבחון נגעי צמחים
טופס בקשה רוש 80חקלאות ירוקה;מידע לחקלאי;חולייתנים וחלזונותhttp://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Forms/Pages/tofes_bakasha_rosh_80.aspxטופס בקשה רוש 80